بررسی یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان پسر

سبک های یادگیری کلب سبکهای یادگیری خود به سه دسته: سبک شناختی ،سبک عاطفی  و فیزیولوژیکی  تقسیم می گردد. در این میان سبک شناختی به این مفهوم اشاره می نماید که یادگیرنده چگونه مطالب را درک می کند و به خاطر می سپارد چگونه...
ادامه مطلب

تفاوت یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان

خصیصه سبک یادگیری جنبشی و لمسی افراد جنبشی و لمسی نسبت به دیداری و شنیداری از لحاظ تعداد، در اقلیت می باشند. شاید به دلیل همین در اقلیت قرار داشتن است که خصیصه های جنبشی و لمسی ها برای بسیاری غیرملموس و غیرقابل درک به نظر...
ادامه مطلب

تفاوت یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان پسر و دختر

دسته بندی سبکهای یادگیری: با وجود اینکه هر انسانی اثر انگشت منحصر بفردی را دارد، اما در عین حال می توان همة آثار انگشتهای انسان ها را در گروه های مشخص وکلی، دسته بندی کرد. به همین ترتیب با وجود تفاوت و تنوع بی نهایت در...
ادامه مطلب

بررسی تفاوت یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان پسر و دختر

سبک های یادگیری در این بخش به بررسی مفاهیم اساسی پیرامون مفهوم سبک های یادگیری و نظریات و دیدگاه های موجود در این زمینه توجه خواهیم نمود.     2-2-1- مفهوم سبک یادگیری سبک یادگیری، خصیصه ای است که مانند اثر انگشت برای هر...
ادامه مطلب

تفاوت جهت گیری هدف در دانش آموزان

الگوهاي يادگيري خود تنظیم براي توصيف يادگيري خود تنظیم، الگو‌هاي متعددي پديد آمده اند كه هر كدام با توجه به ديدگاه نظري و رويكردي كه به آن وابسته اند، فرايند خود تنظيمي يادگيري را توصيف کرده اند. برخي از الگوهاي خود...
ادامه مطلب

بررسی تفاوت جهت گیری هدف در دانش آموزان

نقش‌ها     در حالی که کودکان خواسته‌های خود را برای مشارکت در دنیای بزرگ­سالان از طریق بازی اجتماعی درک می‌کنند، موقعیت‌های تصویر­سازی که آن‌ها‌ ایجاد می‌کنند نیازمند تعقیب نقش‌های اجتماعی است. تعقیب نقش از...
ادامه مطلب

بررسی تفاوت جهت گیری هدف در دانش آموزان پسر و دختر

موقعیت تصویر­سازی  عناصر تصویر­سازی از بازی اجتماعی روانی عرضه­کننده­ی پیشرفت برنامه‌‌ریزی شخصی است، در حالی که کودکان یاد می‌گیرند تا افکار و فعالیت‌ها را از قدرت انگیزه خارجی جدا کرده و برای نظریۀ هدایت رفتاری...
ادامه مطلب

قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف

ما تعریف می‌کنیم یک فرد از مربی یک سؤال می‌پرسد. زیرا مربی بر مبنای کاربرد آن پاسخ می‌دهد. در حالی که مربی از فرد می‌خواهد تا فعالیت شناختی مناسبی ارائه دهد. بنابراین ما اندرز را به صورت           تعریف (4) ارائه...
ادامه مطلب

قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف بر سبک های یادگیری

راهبردهای شناختی به راهبردهایی که دانش آموزان برای یادگیری، به خاطرسپاری، یادآوری، و درک مطلب از آنها استفاده می کنند اشاره دارد. این راهبردها هم برای تکالیف ساده و حفظ کردنی و هم برای تکالیف پیچیده تر که به درک و فهم...
ادامه مطلب

بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف بر سبک های یادگیری

خود تنظیمی یادگیری پینتریچ خودتنظیمی در یادگیری از مقوله هایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیری توجه دارد. این سازه ابتدا در سال 1967 توسط بندورا مطرح شد. این سازه در نظریه های مختلف روانشناسی از جمله نظریه های رفتاری،...
ادامه مطلب
بالا