پایان نامه ها و مقالات

پرسشنامه سلامت عمومی، مهارت های زندگی

شده است که استفاده از مواد مخدر بین دانش آموزانی که در این برنامه آموزشی شرکت کردند، حداقل نصف میزان مصرف دانش آموزانی بوده است که در این برنامه شرکت نداشتند. در پژوهشی شاپ و کوپلند۹۱( ۱۹۹۳)، مطرح کردند که عزت نفس با برخی از پدیده های روانی چه منفی و چه مثبت در ارتباط […]

پایان نامه ها و مقالات

احساس ارزشمندی، گروه های اجتماعی

آگاه است و خودش بسیاری از مشکلات زندگی را حل می کند ، لذا به دیگران وابستگی ندارد ( خدا رحیمی ، ۱۳۷۴).اریکسون۵۷ ، سلامت روان شناختی را نتیجه عملکرد قوی و قدرتمند ” من ” می داند .” من ” عنوان مفهومی است که نشان دهنده ی توانایی یکپارچه سازی اعمال و تجارب شخص […]

پایان نامه ها و مقالات

مسئولیت قراردادی

برای مثال ، شخصی وکیل شود که اتومبیلی را به شهردیگربرده وبه فروش رساند درمیانه راه تصادف کند درصورتی که اتومبیل بیمه نشده باشد تمام زیان های مادی وخسارت معنوی برعهده موکل خواهد بود . این سخن درمسئولیت مدنی خلاصه نمی شود بلکه خسارت های روئیده ازمسئولیت قراردادی نیز ، بردوش موکل می نشیند واوملزم […]

پایان نامه ها و مقالات

مسلوب الاراده

مالی ازاموال منقول یا غیرمنقول تاجررا مقید نماید وبه ضرر طلبکاران تمام شود ” .مطابق با ماده فوق ، اعطای وکالت دراین امور به جهت ممنوع ازتصرف بودن تاجرورشکسته درآن ، محکوم به بطلان است چرا که اعطای وکالت دراین امورنیز مستلزم تصرف دراموال است . ۵- اختیار موکل باید مختارباشد ، اگرشخصی درحالت اکراه […]

پایان نامه ها و مقالات

عدالت اجتماعی، پیامدهای اجتماعی

مرد می تواند آن زن را به عقد خود نیز درآورد ولی اگربه صورت مطلق به آن مردوکالت دهد وبگوید مرا به عقد مردی درآور. دراین صورت نمی تواند زن را به عقد خود درآورد چون درخصوص وکالت مطلق برتزویج صرفاً به قدر متیقن اکتفا میشود که دراین صورت خود وکیل را شامل نمی شود […]

پایان نامه ها و مقالات

انار، خیزران

زقدر اوست که تارسپهر با پودست زعدل اوست که خار زمانه با خرماست (بیت ۲۹ در مدح ناصرالمله ص۴۲) خار-سپهر – خرما خار خرما : خار خرما بن است .خاریست که در درخت نخل می روید. خار خرما: نماد تیزی وتندی کلک تو شهابیست که هرگز نبمیرد گرچه فلکش دجله ونیلست وفراتست ( بیت ۱۴ […]

پایان نامه ها و مقالات

مجدالدین، علاءالدین

در مدح علاءالدین شریف ص۱۵) کوه عرب آنرا جبل خوانند.برآمدگی کلان ومرتفعی در سطح زمین خواه از خاک باشدویا سنگ وبه تازی جبل گویند.کوه:نماد استواری ومقاومت از غیرت رایتت فلک دید در خط شده خط استوا را (بیت ۲۷ در مدح شاهزاده عمادالدین )تقدیم تو جایی است که از پی روی آن افلاک عنان باز […]

پایان نامه ها و مقالات

انوری،  

ردیفعنوانصفحه۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱۵۲۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۶۷۶۸۶۹۷۰۷۱۷۲۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷۹۸۹۹۱۰۰۱۰۱۱۰۲۱۰۳۱۰۴۱۰۵۱۰۶۱۰۷۱۰۸۱۰۹۱۱۰۱۱۱۱۱۲۱۱۳۱۱۴۱۱۵۱۱۶۱۱۷۱۱۸۱۱۹۱۲۰۱۲۱۱۲۲۱۲۳۱۲۴۱۲۵۱۲۶۱۲۷۱۲۸۱۲۹۱۳۰۱۳۱۱۳۲۱۳۳۱۳۴۱۳۵۱۳۶۱۳۷۱۳۸۱۳۹۱۴۰۱۴۱۱۴۲۱۴۳۱۴۴۱۴۵۱۴۶۱۴۷۱۴۸۱۴۹۱۵۰۱۵۱۱۵۲۱۵۳۱۵۴ مقدمهفصل اولسوالات تحقیقمعرفی انوریفصل اولصبانسیمبهارطیورچمناطفال شاخهوابنفشهلالهسوسننرگسچنارزمردطورنیشکرسنگآبروزچشمهبیدبوستانابرکوهفلکلعلزمیندودباغبادخاکمزرعهجهاندریاآتششبخزانسروگل های خوشبوبادامژالهشکوفهبیشهغباربارانصبح آفتابافقمرواریدنورموجزیرهستارهمشکخاکسترآسمان کبودماهماهیرنگرعدسنبلسیارهخار خرمارود نیلزلزلهانگورصدفانجیرگل رعناکوهسارسنگ خاراگل سوریکوکباناردماوندگل انارغنچهکدوترنجسیبخورشیدگرد بادخیزرانیاقوتخرمنطوفانباد مهرگانرنگ بنفشرنگ سرخرنگ سیاه و سپیدسیلغورهآبستاره پروینگل نسرینپنبهنیلوفردریاچهنهالمیوهنمکجیحونآتشپگاهفصل دوماسب استرافعیاژدهااشترآهو برهآهوبلبلبازبطبرهپلنگپروانهپیلپشهتیهوتذروجغدخفاشخرسخارپشتخرخرگوشخروسخرچنگروباهزنبورزاغسگسمندسیمرغشیرشاهینشترمرغشغالشب پرهطاووسطوطیطوقیعقابعقربغرابعنعقکرکسکبوترکبکگربهگاوگرگگنجشکگوزنگوسالهموشماهیمارمیشمرغمورملخمگسناقههدهدنمودار پرندگان و جانوران نماد و سمبل در ادبیاتنتیجهجدول نام پرندگان و حیواناتروش پژوهشفهرست منابع و ماخذ۱۲۴-۳۸-۵۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱۵۲۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۶۷۶۸۶۹۷۰۷۱۷۲۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷۹۸۹۹۱۰۰۱۰۱۱۰۲۱۰۳۱۰۴۱۰۵۱۰۶۱۰۷۱۰۸۱۰۹۱۱۰۱۱۱۱۱۲۱۱۳۱۱۶-۱۱۴۱۱۷۱۱۸۱۱۹۱۲۰۱۲۱۱۲۳-۱۲۲۱۲۵-۱۲۴۱۲۶۱۲۷۱۲۸۱۲۹۱۳۰۱۳۱۱۳۲۱۳۳۱۳۴۱۳۵۱۳۶۱۳۷۱۳۸۱۳۹۱۴۰۱۴۱۱۴۲۱۴۴-۱۴۳۱۴۵۱۴۶۱۴۸-۱۴۷۱۴۹۱۵۱-۱۵۰۱۵۴-۱۵۲۱۵۵۱۵۶۱۵۷۱۵۸۱۵۹۱۶۰۱۶۱۱۶۲۱۶۳۱۶۴۱۶۵۱۶۶۱۶۷۱۶۸۱۶۹۱۷۱-۱۷۰۱۷۲۱۷۳۱۷۴۱۷۵۱۷۶۱۷۷۱۷۸۱۷۹۱۸۱-۱۸۰۱۸۲۱۸۳۱۸۴۱۸۵۱۸۶۱۸۷۱۹۵-۱۸۸۱۹۶۱۹۷۱۹۸۱۹۹ مقدمه:در شعر انوری پرندگان وجانوران از نقش های شگفت […]

پایان نامه ها و مقالات

همبستگی پیرسون

ن طبقات ارتفاعی مختلف تفاوت معنی‌داری آماری را نشان نداد. میزان شاخص‌های غنای مارگالف و منهینیک نیز در ارتفاعات مختلف اختلاف معنی‌دار آماری نداشتند. میزان شاخص یکنواختی در ارتفاعات مختلف دارای تفاوت معنی‌دار آماری بود، بطوریکه با افزایش ارتفاع از سطح دریا شاخص یکنواختی نیز افزایش نشان داد (جدول۴- ۹). بررسی شاخص‌های تنوع شانون-وینر و […]

پایان نامه ها و مقالات

تحلیل واریانس

، اندازه‌گیری چگالی سوسپانسیون خاک و آب است که به تدریج بر اثر رسوب مواد کاهش پیدا کرده و هیدرومتر بیشتر در مایع فرو می‌رود.روش کار: ۵۰ گرم خاک را در قوطی پلاستیکی ریخته و ۱۰۰ سی سی کالگون به آن اضافه شد و به مدت یک روز به همان حالت قرار داده شدند، بعد […]