ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

تکه هایی از متن :

– مزایا و معایب انجام پروژه به روش EPC

2-6-1-  مزايای انجام پروژه به روش EPC  از ديد کارفرما

 

 • کارفرما در انجام بحث هاي قراردادي وقت زيادي را هدر نمي دهد و آغاز و انجام پروژه به دليل آشنايي پيمانکار با سيستم او ساده تر انجام مي شود.
 • کل تعهدات مالي کارفرما از قبل مشخص است و اطمينان دارد که هزينه هاي نهايي پروژه از مبلغ نهايي توافق شده تجاوز نمي کند.
 • رقابت ميان پيمانکاران مختلف سبب بهبود وضع کارفرما و انجام معامله عادلانه تري مي شود.
 • ارتباط کوتاه و سريع بين کارفرما و پيمانکار وجود دارد.
 • با توجه به ماهيت اين روش و تلفيق کار طراحي با خريد و اجرا، زمان و هزيه به حداقل کاهش مي يابد.
 • با توجه به هماهنگي ويکپارچگي خريد و اجرا، اقتصاد هزينه ها، مد نظر قرار گرفته، از تاخيرات و عوامل غير اقتصادي که در موقع وابسته بودن فعاليتهاي طراحي، خريد و اجرا به سازمانها و مبادي مختلف پيش مي آمد، جلوگيري مي شود.
 • عمده ي ريسک پروژه و مسووليت آن از کارفرما به پيمانکار منتقل مي شود.
 • استفاده از تامين منابع مالي به روش فاينانس در اين روش با سهولت بيشتري صورت مي گيرد.

بوروکراسي در اين روش به مراتب کمتر از روش متداول است.

 • ادعاهاي پيمانکار براي کارهاي اضافي به حداقل کاهش مي يابد و درگيريها و تداخل کارها کم مي شود.
 • اطمينان بيشتري نسبت به عملکرد پروژه به هنگام بهره برداري وجود دارد.
 • قابليت ساخت داخل کشور و نوآوري، ارتقا مي يابد.
 • اين روش اساسا بيشترين مسووليت را متوجه يک سازمان مي کند و نياز کارفرما را به استفاده از منابع خويش به حداقل مي رساند.

2-6-2- مزايای انجام پروژه به روش EPC از ديد پیمانکار

 • به دليل سرعت بيشتر انجام کار، زمان دستيابي پيمانکار به حق الزحمه سريعتر خواهد بود.
 • با توجه به ويژگي هاي قرارداد کليد در دست، در بيشتر مواقع اين نوع پروژه ها وابسته به برنامه زمانبندي يا فعاليتهاي ديگران نخواهد بود.
 • انعطاف پذيري ويکپارچکي بيشتر در اجراي کار وجود دارد.
 • پيمانکار براي انتخاب تجهيزات و روش هاي اجرايي آزادي عمل بيشتري خواهد داشت.

با اين حال مورد آخر براي کارفرما جزء معايب محسوب نمي شود. چون هر چند احتمال دارد يک پيمانکار با به کار بردن تجهيزات ارزان قيمت و سطح پايين، کيفيت کار را پايين بياورد، ولي در عين حال او مي داند که چه نوع تجهيزي به راحتي مي تواند فراهم شده، مطمئن تر بوده و کار را بهتر انجام مي دهد و نهايتا در صورتي که تجهيزات به درستي عمل نکند، پيمانکار ريسک عدم دريافت آخرين پرداخت را تقبل نموده، مهمتر از ان اينکه ريسک عدم گرفتن کار بعدي را بايد بپذيرد. بديهي است اين مزاياي زماني حاصل خواهد شد که شرايط زير در نظر گرفته شده باشد :

 • پيمانکاران صحيح انتخاب شده باشند؛ نه لزوما بر اساس پايين ترين قيمت پيشنهادي.

در زمان برگزاري مناقصه ها، الزامات و خواسته هاي کارفرما با دقت لازم و جزييات مورد نياز تعريف شود تا پيمانکار، قيمت قطعي ارائه نمايد

لینک متن کامل /:

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

پایان نامه حقوق خصوصی :تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

پایان نامه حقوق

تکه هایی از متن پایان نامه درباره ادغام وتجزیه شرکتها:

الف: دیدگاه مخالفان ادغام شرکتها

در مقابل طرفداران ادغام شرکتها دیدگاه دیگری معاملات مذکوررا عامل نابودی ثروت صاحبان سهام شرکت خریداری میدانند. مخالفان ادعا میکنند که تحقیق های انجام شده بیانگراینست که رشد ازطریق توسعه داخلی، راه اندازی پروژه های جدید وشرکتهای تازه تاسیس مطلوبیت بیشتری نسبت به ادغام شرکتها دارد.[1] علی الرغم استفاده روزافزون ازادغام وتجزیه شرکتها، اتفاق آرا درخصوص اثرات استراتژی مذکور بر ثروت صاحبان سهام شرکت خریدار وجود ندارد . تحقیقات انجام شده نتایج متفاوتی را بدست آورده که اقتصاد دانان ومدیران مالی کشورهای مختلف باید آنها رابا کشور خود تطبیق و تنظیم کنند. نتایج اکثریت تحقیقات نشانگر تاثیر منفی استراتژی ادغام وتجزیه برثروت صاحبان سهام شرکت خریداردارد. براساس تحقیقات اغلب معاملات نتیجه ای جز کاهش ارزش و ارائه عملکردی پائین تر از صنعت نداشته است.

مخالفین دلایل شکست عملکرد را به این صورت بیان داشته اند:

1- غرورمدیران: فرضیه غرور به علت تکبر واعتماد بنفس بالای مدیران شرکت خریدار، پدیدار می شود. غرور بالا باعث شکست درعملیات شرکت شده در نهایت تجزیه شرکت رادر پی دارد که البته درحالت خوش بینانه تجزیه رخ می دهد وگرنه باعث انحلال شرکت می شود.[2]

2- خوش بینی درانسجام: دستیابی به انسجام ترکیب مطلوب یکی از دشوارترین مراحل ،ادغام شرکتهاست. شرکتهای ادغام شده با اهداف فرهنگهای متفاوت روش های گوناگون و فاصله جغرافیایی که دارند مانع ترکیب مطلوب می شود. خوش بینی دردستیابی به انسجام پیش بینی شده از جمله دلایل شکست معاملات است. گرچه ادغام امری نیست که همواره مطلوب باشد، چرا که گاه منتهی به تشکیل شرکت های بزرگ شده که به دلیل قدرت اقتصادی شان بازار را قبضه و رقابت سالم را مخدوش کرده اند ولی پیش بینی امور مزبور امری است لازم، البته آنچه باید درپیش بینی درنظر گرفته شود، رعایت حقوق سهامداران وطلبکاران شرکتهایی است که منحل می شوند. درحقوق کشورهای اروپایی بخصوص کشورهای عضوبازار مشترک، مقرراتی وضع شده است که بویژه، حقوق طلبکاران شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی را درصورت ادغام وتجزیه حفظ می کند.[3]

تحقیاقات نشان می دهد که تصاحب شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران باتوجه به شاخص های حسابداری تحقیق وبا ثبات درنظرگرفتن سایرعوامل موثربرعملکرد شرکتهای تصاحب شده منجر به کاهش ثروت سهام داران شرکت های خریدار وهدف ازنظر بازدهی حسابداری شده است.[4]

 

ب: دیدگاه مخالفان تجزیه شرکتها

یکی ازمباحثی که مخالفان به آن تکیه دارند درموضوع تجزیه شرکتها این است که آنها معتقدند شرکتها که تجزیه می شوند یک فرآیند مادی وپولی را طی می کنند که اگر این شرکت ها بخواهند دوباره مستقل شوند و در بازار مطلوب واقع شوند و به قدرت و ثروت دست یابند دوباره باید یک فاصله زمانی طولانی را طی کرده و این امر باعث پیشی گرفتن سایر رقبا خواهد شد که این امر مطلوب شرکت های تجزیه شده نیست. موضوع دیگری که درخلاء وجود دارد ارزیابی خوش بینانه ازپتانسیل بازار است. مدیران شرکتها باید فرضیات دنیای واقعی رادرخصوص رشد آتی در نظر بگیرند[5]  وتنها به این فکر نباشند چون که مستقل شده اند بهتر میتوانند مطلوب واقع شوند وجوابگوی نیازهای افراد باشند. امردیگری که نیازبه بررسی دارد جایگاه سهامداران است مخالفان ادغام معتقدند تجزیه ی شرکتها آنهارا از اهداف ومقاصد اولیه ی تشکیل شرکت دور می کند.

 

گفتارسوم: اصول کلی مرتبط با ادغام وتجزیه

دررابطه با ادغام و تجزیه شرکتها اصول کلی شکل گرفته شده که درادامه به بررسی آنها پرداخته می شود.

 

بند اول: بین المللی شدن شرکت ها وکسب قدرت

الف: بین المللی شدن شرکتها

یکی ازمهمترین اصول مربوط به ادغام شرکتها اصل بین المللی شدن شرکتهاست. تصاحب وادغام سریعترین روش برای ورود به بازارهای جدید و کسب تکنولوژی جدید درعرصه کسب وکارجهانی می باشد. شرکتهای بزرگ به منظور نفوذ سریع وراحت به بازار کشورهای مختلف(به ویژه کشورهای در حال رشد و توسعه)کاهش هزینه نیروی انسانی و مواداولیه شرکتهای درحال فعالیت درکشورمقصد راخریداری می کنند.[6] رقابت جهانی به حدی رسیده است که تکیه برکارایی درونی ونقاط قوت یک بنگاه یا شرکت به تنهایی موجب دوام ورشد آن نمی شود شرکتها با استفاده از ابزار ترکیب یا ادغام ازجنبه های مشترک یکدیگراستفاده می کنند. که این مقوله به خوبی مبحث بین المللی تجارت رانشان می دهد. به عنوان مثال، شرکتی که درتولید خودرو سواری و کامیون مزیت دارد در تولید اتوبوس نیز مزیت  هزینه دارد. شرکت مذکور دانش و ماشین آلات تولید ومحصولات متفاوت را مشترکا قابل استفاده می کند. این مثال به خوبی کسب قدرت وحتی جنبه بین المللی رانشان می دهد.

 

[1] اصغر عارفی، بررسی عملکرد مالی تصاحب شرکتها در ایران، فصلنامه پژوهشی بازرگانی، بهار88، ص226.

[2] علی جهانخانی ودیگران، منبع پیشین، ص59.

[3] همان.

[4] غلامرضا سلیمانی امیری، نسبت های مالی وپیش بینی بحران مالی شرکتها دربورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، مجله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تابستان82، صص121تا136.

[5] علی جهانخانی ودیگران منبع پیشین، ص58.

Ross & westerfieled & jufele (1991) corporate finance .pp 22                                                                                                                                                  2                                                        به نقل ازعلی جهانخانی ودیگران، منبع پیشین، ص 59.

لینک متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

تکه هایی از متن :

2-2-2-نسل دوم:کشاورزی دقیق

در این نوع کاربرد مفاهیم کشاورزی دقیق از طریق تجهیز  و به کارگیری ابزارهای سنجشی، حس گر ها و نرم افزارها پیاده می شود. این نوع پیاده سازی عموما در سطح مزرعه است و در بهبود بخشی از فرایند ها موثر است.این نسل از کشاورزی دقیق به بهینه سازی سراسری نمی پردازد و دید کلان ندارد.

در همین راستا ، مفاهیم سیستم های اطلاعاتی و تصمیم یار هم مورد توجه قرار گرفته اند و برای تدوین سیستم های تصمیم یار تلاشهایی جهت ارائه چهارچوب صورت گرفته است.مقاله زیر نتیجه یکی از این تلاشهاست.

 • مدلی از اتخاذ تصمیم و جریان اطلاعات برای کشاورزان اطلاعات گرا . فونتاس[1] و همکاران، مدلی مبتنی بر سیستم را در مقاله خود تشریح کردند که فرایند اتخاذ تصمیم کشاورزان را در کارهای عملی اطلاعات گرا و همین طور نقش آن در کشاورزی دقیق را تشخیص می دهد .یک روش شناسی  مشارکتی توسعه داده شده است که در آن مدیران مزارع فرایند اتخاذ تصمیم خود را در یک بیانیه تصمیم خلاصه به همراه اطلاعات ضمیمه مورد نیاز تجزیه می کنند.]9[
 • دیوید پارسون[2] و همکاران، یک سیستم شبیه سازی برای بررسی تعامل دامداری و کشاورزی و منابع طبیعی ارائه کردند.یک مدل تجمیع دام و کشت برای ارزیابی درآمدها .نتایج نشان داد که در سیستم های مختلط در آمد از سیستمهای تخصصی بیشتر است.مدل های مشابه برای آموزش تحلیل سناریو و ارزیابی اثرات قابل توسعه است]10[
 • تکنولوژی حس گر ها برای تولید محصولات تخصصی و دقیق اس لی[3] و همکاران 2010پرورش محصولات تخصصی متاثر از فاکتورهایی چون حاصل آوری محصول ویژگی های خاک و غنای آن.غنای محصول زراعی حجم سایبان محصول و محتوای آب با شرایط آفات و این فاکتورها می توانند از طریق انواع حسگرها اندازه گیری شوند.]11[

تکنیک های حس گری برای تشخیص زیست توده های محصول و علف های هرز و ویژگی های غنای خاک پیشرفتهایی هستند که می توانند داده های مورد نیاز برای مدیریت خاص محل[4]، را فراهم کنند.تکنیکهای حس گری برای تشخیص بیماری و وضعیت آبیاری گیاه بر مبنای تعاملات پیچیده بین گیاه و حسگر هستند که آن را برای پیاده سازی در سطح مزرعه پیچیده تر می کند .این تکنیک ها در کشاورزی دقیق کاربرد دارند.]12[

3-2-2  نسل سوم:سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی در کشاورزی دقیق

از ویژگی های این نسل ارتقای مدل سازی ها به سطوح بیرون از مزرعه و حتی بیرون از شهر می باشد. مدل سازی چند مقیاسی که مقیاسهای مختلف از سطح مزرعه تا منطقه گرفته تا مقیاسهای زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی را با هم لحاظ می کنند.پیشرفتهای فن آوری که برد تصمیمات را به شدت افزایش داده است.سنسورهای بدون سیم و فن آوری [5] RFID به مدد فرایند ها و روش شناسی های این نسل آمده اند. مدل سازی با پشتیبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی  سنجش از دور ،مدل سازی کاربری اراضی ، مدل سازی جهت طراحی کامل مزرعه از مدل سازی های این نسل اند.

این نسل:مديريتي جديد از تخصيص نهاده ها در توليد محصولات زراعي مي باشد كه با به كارگيري سيستم هاي ناوبري ماهواره اي،  سخت افزارها، نرم افزارهاي رايانه اي،  مديريت نهاده هاي توليد بر اساس ويژگي ها،  نيازها و پتانسيل مكاني نقاط مختلف مزرعه  با هدف كاهش ضايعات،  افزايش درآمد و حفظ محيط زيست اجرا مي گردد.

[1]– S.FOUNTAS et al ,2006

[2] -DAVID  PARSON

[3]– wslee

[4] – site specific

[5] -Radio Frequency Identification

لینک مطلب دانلود متن کامل : پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

دانلود مقاله لاتین سیستم های اطلاعاتی مدیریت

 مقاله لاتین سیستم های اطلاعاتی مدیریت

 

دانلود مقاله های  لاتین سیستم های اطلاعاتی مدیریت

 

 

6

2

FACTOR-ANALYSIS-IN-MEASURING-INFORMATION-SYSTEMS

991-997

conceptual_model

 

 

دانلود فرم های پروپوزال رشته مدیریت – دانشگاه آزاد

دانلود فرم های پروپوزال رشته مدیریت – دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامي

دانلود از لینک های زیر :

form6

form5

form4

form1

proposalform

form3

form2

form1
Kermanshah Branch, Islamic Azad University

 

 

      فرم پيشنهاد تحقيق

     پايان‏نامه ی كارشناسي ارشد

 

عنوان تحقيق به فارسي:

 

 

نام:                                     دانشکده:                     

نام خانوادگی:                                          گروه تخصصی:

رشته تحصيلي:                             گرايش:

نيمسال ورود به مقطع جاري:                     نيمسال شروع به تحصيل :    

 

نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) راهنما:                             نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

1-                                                                                             1-

2-                                                                                          

 

     

     

 

          تاريخ تصويب در شوراي گروه تخصصي:                                                                 تایید مدیر گروه:

 

 

                          

          تاريخ تصويب در شوراي دانشكده تحصیلات تکمیلی:                                             تائيد رئيس دانشكده:

 

  

 

                                                             تأييد معاون پژوهشي واحد:

 

 

 

 • اطلاعات مربوط به دانشجو:

 

نام: ………………………..نام‏خانوادگي: ……………………………..شماره دانشجويي:…………………………………

مقطع:……………………….رشته تحصيلي: ……………………………گروه تخصصي:……………………………………

گرایش:………………………..نام‌دانشكده:……………………………..سال ورود به مقطع جاري: ……………………

نيمسال ورودي:……………………

آدرس پستي:……………………………………………………………………………………………………………..

تلفن ثابت محل سكونت: ………………….. تلفن همراه:…………………   پست الكترونيك:…………………………..

 

 

 

 • اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

تذكرات:

 • دانشجويان دوره كارشناسي می‌توانند يك استاد راهنما و حداكثر یک استاد مشاور مي‏توانند انتخاب نمايند.
 • در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند، لازم است سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي كامل ايشان (رزومه كامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله ‏هاي دكتري دفاع شده و يا در حال انجام كه اساتيد مدعو،  راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارك مربوطه و همچنين آخرين حكم كارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه  گردد.
 • اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنماي اول:

دانشگاهي

نام و نام خانوادگي:………………………………………………..آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :……………………………….

حوزوي

عضو هيأت علمي دانشگاه ………………………………….

 

تخصص اصلي:………………………  رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): …………………… تلفن همراه: …………………………………

 

تلفن منزل يا محل كار:……………………………….. نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: …………………………………………….

 

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه:

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنماي دوم:

دانشگاهي

نام و نام خانوادگي:………………………………………………..آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :……………………………….

حوزوي

عضو هيأت علمي دانشگاه ………………………………….

 

تخصص اصلي:………………………  رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): …………………… تلفن همراه: …………………………………

 

تلفن منزل يا محل كار:……………………………….. نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: …………………………………………….

 

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه:

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد مشاور:

دانشگاهي

نام و نام خانوادگي:………………………………………………..آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :……………………………….

حوزوي

عضو هيأت علمي دانشگاه ………………………………….

 

تخصص اصلي:………………………  رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): …………………… تلفن همراه: …………………………………

 

تلفن منزل يا محل كار:……………………………….. نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: …………………………………………….

 

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه:

 

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

 

 

 

 

 

        توجه: لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.

 

4–  اطلاعات مربوط به پايان‏نامه:

 

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2-  عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي):

تذكر: صرفاً دانشجويان رشته‏هاي زبان آلماني،‌فرانسه و عربي مجازند عنوان پايان‏نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ب – تعداد واحد پايان‏نامه:

 

ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

 

 

د – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:

 

 

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

 

 

و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

 

 

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

 

 

 

ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

 

 

ط-  سؤالات تحقیق:

 

 

 

ی-  فرضيه‏هاي تحقیق:

 

 

 

ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

 

5-روش شناسی تحقیق:

 

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.

ب-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

پ –  ابزار گردآوري داده‌ها: (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و نرم افزار و سخت افزار و غيره):

–  شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

 

 

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

 

 

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

 

6- استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد:

آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي کرمانشاه مي‌باشد؟  بلي   خير

در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي لازم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز در اين قسمت مشخص گردد.

 

نوع آزمايشگاه تجهيزات مورد نياز مواد و وسايل مقدار مورد نياز
 

 

 

امضاء استاد راهنما:                           امضاء مديرگروه تخصصي:

 

 • زمان بندي انجام تحقيق:

 

الف- تاريخ شروع:…………………………… ب- مدت زمان انجام تحقيق:……………………..ج- تاريخ اتمام:…………………..

 

تذكر: لازم است كليه فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏اي) و مدت زمان مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش‏بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتي‏الامكان رعايت گردد.

 


پيش‏بيني زمان‏بندي فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار

رديف شرح فعاليت زمان كل

(ماه)

زمان اجرا به ماه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

 

                           
2

 

                           
3

 

                           
4

 

                           
5

 

                           
6

 

                           
7

 

                           
8

 

                           
9

 

                           
10

 

                           
11

 

                           
12

 

                           

توجه: 1- زمان و نوع فعاليت‌هاي اجرايي پايان‏نامه، حتي‏الامكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.

  2- حداقل زمان قابل قبول براي پيش‏بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايان‏نامه كارشناسي ارشد 6 ماه و حداكثر 12 ماه مي‏باشد. 


تذكر: اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت راهنمايي و مشاوره خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از امضاء اين فرم و يا در نوبت قرار دادن آن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي خواهد بود.

 

8– صورتجلسه گروه تخصصی

 

نام ‏و نام‏خانوادگي دانشجو:                               امضاء            تاريخ

 

نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان راهنما                                   امضاء               تاريخ

1-                                       (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)

2-                                      (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)

 

نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان مشاور                                    امضاء               تاريخ

1-                                      (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)

 

 

شوراي گروه تخصصي …………………………………..در تاريخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضای مربوطه

خانم

تشكيل و موضوع پایان‌نامه   ـــــــــــــــ………………………….. با عنوان………………………………………………………………………………..

آقای

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

بررسي و به تصويب رسيد.

 

نام و نام‏خانوادگي اعضای شورا                      امضاء                    تاريخ

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

 

نام و نام‏خانوادگي مديرگروه:                                                  امضاء                     تاريخ

 

 

تذكر: لازم است پروپوزال دانشجويان از تاريخ تأييد در شوراي گروه تخصصي تا زمان طرح در شوراي پژوهشي دانشكده بيشتر از يكماه نگذرد.

تذكر: لازم است قبل از تصويب پروپوزال در شوراي پژوهشي دانشكده، شرايط احراز و ظرفيت پذيرش اساتيد راهنما و مشاور مطابق بخشنامه‌هاي مربوطه توسط پژوهش دانشكده كنترل شود.

                        

9- صورتجلسه شوراي تحصیلات تکمیلی دانشکده:

 

خانم

موضوع و طرح تحقيق پايان‏نامه ـــــــــــــ ………………………………. دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد گروه ………………

آقای

گرایش ………………………..که به تصويب كميته گروه تخصصي مربوطه رسيده است، در جلسه مورخ ……………………….  شوراي (پژوهشي) دانشکده طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضاء قرار گرفت.

 

 

رديف نام و نام‏خانوادگي نوع رأي (موافق

يا مخالف)

محل امضاء توضيحات
1

 

 
2

 

 
3

 

 
4

 

 
5

 

 
6

 

 
7

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي دانشكده:

امضاء               تاريخ

 

نام و نام‏خانوادگي رياست دانشكده

امضاء               تاريخ

 

 

معاون پژوهشي واحد:                            امضاء               تاريخ

 

 

 

 

اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل شود

 

 

فرم سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

 

 

فرم الف- فرم اطلاعات پايان‌نامه كارشناسي ارشد

 

نام واحد دانشگاهي: واحد کرمانشاه
عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد:

 

 

نام و نام‏خانوادگي دانشجو:                                                                          نيمسال تحصيلي:

شماره‏دانشجويي:                                                                                        تعداد واحد پايان‌نامه:

رشته تحصيلي:                                          گرايش:                                                 كد رشته:

فني و مهندسي                                     علوم انساني                                    علوم پايه

كشاورزي                                           هنر

 

نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما 1:                                                                        رشته تحصيلي:

مرتبه علمي: استاديار       دانشيار         استاد                       كد شناسايي استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما 2:                                                                        رشته تحصيلي:

مرتبه علمي: استاديار       دانشيار         استاد                       كد شناسايي استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگي استاد مشاور  :                                                                                  رشته تحصيلي:

مرتبه علمي: استاديار       دانشيار         استاد          مربي               كد شناسايي استاد راهنما:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 1

 

فرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا رساله دكتري

اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان‌نامه / رساله، خانم/آقاي …………………………………، دانشجوي مقطع ……………………………. رشته ………………………………………………….. گرايش……………………………………………………… با عنوان «…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………» متعهد مي‌شويم در تمامي توليدات علمي مستخرج از پايان‌نامه/رساله نسبت به انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذكور (در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و …) با رعايت موارد ذيل اقدام نمائيم.

الف) نشاني نويسنده اول مقاله بايد به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه باشد.

ب) نشاني عهده‌دار مكاتبات (Correspanding Author) بايد به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه باشد.

ج) نشاني دانشجو بايد به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه باشد.

د) نشاني اساتيد خارج از واحد در صورتيكه نام ايشان به عنوان نويسنده اول و عهده‌دار مكاتبات نباشند مي‌تواند با هر آدرسي باشد.

هـ) فقط اسامي افراد مرتبط با پايان‌نامه يا رساله در مستخرجات ذكر شود.

و) آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن بايد به صورت زير آورده شود:

به انگليسي:

Department of  نام گروه تخصصي و Kermanshah branch, Islamic Azad University, kermanshah, Iran.

به فارسي:

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرمانشاه، گروه ………..، کرمانشاه، ايران.

نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما:                                                        نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما:

تاريخ و امضاء                                                                             تاريخ و امضاء

 

نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور:                                                        نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور:

تاريخ و امضاء                                                                             تاريخ و امضاء

 

درتاريخ ……………….فرم مزبور كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده‌است، دريافت گرديد.

                                                                        امضاء مدير پژوهش دانشكده

فرم شماره 2

 

 

فرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا رساله دكتري

 

اينجانب ……………………………………… دانشجوي ورودي ………………………. مقطع ………………………… رشته ………………………….. گرايش …………………………………………. كه موضوع پايان‌نامه/رساله‌ام تحت عنوان: «………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….» در شوراي گروه تخصصي به تصويب رسيده، متعهدمي‌گردم الف) كليه مطالب و مندرجات پايان‌نامه/ رساله‌ام بر اساس اصول علمي و حاصل از تحقيقات خودم تهيه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهاي ديگران در پايان‌نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوي كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد قيد گردد.

ب) در صورتيكه از نتايج تحقيقاتم علاوه بر پايان نامه / رساله، كتاب ، مقاله، اختراع، اكتشاف و هر گونه توليدات علمي حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه بوده و اين موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم.

ج) در صورت استفاده از كمكهاي مالي و غير مالي نهادهاي دولتي و غير دولتي از موضوع تحقيق اينجانب مراتب را كتباً به دانشكده اطلاع دهم در غير اينصورت دانشكده مجاز به تغيير عنوان پايان‌نامه يا ساير اقدامات حقوقي مي‌باشد.

د) آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن به عنوان تنها آدرس در توليدات علمي مستخرج از پايان‌نامه/رساله بايد به صورت زير آورده شود:

 

آدرس دانشگاه و واحد به فارسي: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرمانشاه ، گروه ………..، کرمانشاه ، ايران.

آدرس دانشگاه و واحد به انگليسي:

Department of نام گروه تخصصي و Kermanshah branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

 

نام و نام‌خانوادگي دانشجو

تاريخ و امضاء                                                                  

 

تذكر: بديهي است چنانچه تحت هر شرايطي و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذكر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه ادعايي نداشته و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي‌نمايم.

 

در تاريخ ……………….. فرم مزبور كه توسط آقاي/ خانم …………………………..به امضاء رسيده است، دريافت گرديد.

 

                                                                                  امضاء مدير پژوهش دانشكده

 

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی- دانلود پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

تکه هایی از متن :

ولي مشكل اين است كه اگر تنها  هدف و دستيابي به نتايج ، ملاك و معيار ارزشيابي قرار گيرد وسيله نيل به هدف ، منابع هدر رفته و ضايعات احتمالي در شغل ، در سيستم ارزشيابي منعكس نمي‎گردد . بعلاوه ، مشكل ديگر اين نوع معيار گذاري اين است كه اغلب ، عدم موفقيت در نيل به هدف در اثر كوتاهي يا ناتوانايي فرد نيست ، بلكه سبب اصلي ، عوامل خارج از كنترل مستقيم وي مثل ناقص بودن اسباب و وسايل كار ، جو نامساعد كار يا عدم همكاري ديگران با او مي‎باشد . سرانجام بايد به اين نقطه اشاره كرد كه اگر نيل به هدف تنها معيار ارزشيابي باشد ، هرگز از كم كيف فعاليتهاي كارمند در راه رسيدن به هدف ، اطلاعي بدست نخواهد آمد و مشخص نخواهد شد چرا احياناً در رسيدن به هدف ناموفق بوده است و در نتيجه ، نمي توان با مشاوره و راهنمايي به او براي بهبود عملكردش كمك كرد [1] .

2- رفتارها :

در بسياري از موارد نمي توان به سادگي نتايج خاصي را مشخص كرد كه بتوان آنرا بعمل افراد نسبت

داد . به ويژه اين امر در مورد كساني صادق است كه پست مشاوره دارند ، يا كار كساني كه بصورت تلويحي و غير مستقيم بعنوان جزئي از تلاش گروه به حساب مي آيد . در رابطه با مورد دوم ، مي توان عملكرد گروه را براحتي ارزشيابي كرد ولي نميتوان نقشي را كه هر يك از اعضاي گروه در آن داشته اند ، بصورتي دقيق مشخص نمود [2] .

براي غلبه بر چنين مشكلاتي مي توان رفتار يا فعاليت افراد را بعنوان معياري براي ارزشيابي قرار داد . البته فقط فعاليتهاي افراد را ملاك و معيار ارزشيابي قرار دادن خالي از عيب نيست و ممكن است باعث شود تمام هم وغم افراد در انجام دادن همان فعاليتي متمركز شود كه بر اساس آن ارزشيابي مي‎شود و از اينكه اصولاً مقصود از اين فعاليتها چيست يا به چه دليل و براي نيل به چه اهدافي انجام مي‎گيرد ، غافل بماند . بزرگترين مزيت معيار قرار دادن فعاليتهاي افراد براي ارزشيابي ، آگاهي از كم كيف اعمالي است كه براي رسيدن به هدف انجام مي دهد . با استفاده از اين اطلاعاتي كه بدست مي آيد ، مسئولان سازمان در موقعيت مناسـبي قرار مي‎گيرند تا براي بهبود عملكرد كاركنان ضعيف ، برنامه هاي آموزشي سودمندي طراحي نمايند [3].

3- ويژگيها و خصوصيات :

اگر چه ويژگيهاي افراد از متداولترين شاخصهايي است كه سازمان براي ارزشيابي عملكرد كاركنان

خود بكار مي برند ، ولي از همه معيارها ضعيفتر است . زيرا به عملكرد واقعي بهنگام انجام وظائف ، در مقايسه با دو شاخص ديگر فاصله بيشتري دارد . ويژگيهايي چون داشتن يك نگرش خوب ، نشان دادن اطمينان ، هوشياري ، صميمي بودن يا داشتن تجربه بسيار زياد احتمالاً با نتايج كار مثبت رابطه مستقم دارند، ولي اين امكان وجود دارد كه چنين رابطه اي وجود نداشته باشد [4] .

هر يك از عوامل و معيارهاي ارزشيابي داراي مزايا و معايبي است ولي در عمل مي توان تركيبي از آنها را به كار گرفت و در ارزشيابي عوامل سه گانه را مد نظر قرار داد . به عبارت ديگر مي توان عملكرد عيني رفتار و صفات و ويژگيهاي افراد را تواماً ملاك سنجش قرار داد . البته ويژگيهاي شغلي و ماهيت مشاغل مختلف ايجاب مي‎كند كه گاه يكي از اين معيارها بر ديگري تقدم داشته باشد .

 

4- خصوصيات و ويژگيهاي معيارهاي ارزشيابي : [5]

مشاغل مختلف و متنوع هستند و هر يك از ويژگيهاي خاص برخور دارند . ازاين رو هرگز نمي توان مجموعه اي از شاخصهاي بخصوصي را تعيين كرد كه عموميت داشته باشند و بتوان از آن براي ارزشيابي هر شغلي استفاده نمود . ولي به طور كلي شاخصهايي كه براي ارزشيابي عملكرد بكار برده مي‎شوند ، بايد خصوصياتي داشته باشند كه از آنها دقت ، صحت و اثر بخشي فرآيند ارزشيابي را افزايش دهد . اين خصوصيات عبارتند از :

بتوان به آن اعتماد كرد ، يعني اندازه گيري شاخص در زمانهاي مختلف ، كم و بيش از نتايج يكساني را عايد سازد . همچنين ، شاخص به گونه اي باشد كه اندازه گيري آن بوسيله افراد يا روشهاي مختلف ، تاثيري در نتايجي كه از آن بدست مي آيد ، نداشته باشد ( پايائي ) .

تفاوتهايي كه از نظر عملكرد ميان كاركنان وجود دارد ، تشخيص داده ، آنها را از يكديگر مجزا نمايند .

متصدي شغل قدرت تاثير گذاري بر آن داشته باشد . يعني اينكه شاخصي را انتخاب نماييم كه تحت كنترل افراد باشد . بعنوان مثال كميت كار ، يعني اگر فرد بخواهد و براي او فرصت و امكانات مناسب وجود داشته باشد ، بتواند در جهت بهتر كردن آن بكوشد .

براي كساني كه به وسيله آن ارزشيابي ميشوند ، قابل قبول باشد . اين امر كه كاركنان باور داشته باشند ، عملكردشان بر اساس شاخصهاي درست و منصفانه اي ارزشيابي مي‎گردد ، از اهميت زياد برخوردار است .

از شاخصهاي واقعي ، كه ارتباط مستقيم با شغل دارند استفاده مي‎شود (روائي ) .

مقياسهاي عملكرد :

ارزشيابي عملكرد نيازمند مقياسهاي عملكرد قابل اطمينان است . شاخصهاي مورد استفاده براي ارزشيابي عملكرد كاركنان ، براي اينكه مفيد باشند ، بايد به آساني مورد استفاده باشند ، قابل اطمينان و رفتارهاي حساسي كه عملكرد را تعيين مي‎كند ، گزارش كند .

مشاهدات مستقيم و غير مستقيم :

مشاهدات مي‎تواند  بصورت مستقيم يا غير مستقيم انجام شوند ،  مشاهده  مستقيم  زماني اتفاق  مي افتد كه ارزشياب بطور واقعي عملكرد را مي بيند . مشاهده غير مستقيم زماني اتفاق ميافتد كه ارزشياب تنها جانشين ها را مي‎تواند براي عملكرد واقعي ارزشيابي كند . مشاهدات غير مستقيم معمولاً داراي دقت كمتري هستند ، بدليل اينكه آنها جانشين ها يا امور ذهني هستند . از اينرو امور ذهني بطور دقيق همان عملكرد واقعي نيستند . آنها ممكن است منجر به اشتباهات در ارزشيابي شوند .

مقياسهاي ذهني در مقابل عيني :

بعد ديگر مقياسهاي عملكرد ، مقياسهاي ذهني در مقابل مقياسهاي عيني هستند . مقياسهاي عملكرد عيني آن شاخص هاي عملكرد شغلي هستند كه از طرق ديگران قابل اثبات و قابل تائيد هستند . معمولاً مقياسهاي عيني كمي هستند . مقياسهاي عملكرد ذهني ، آن مقياسهايي هستند كه بوسيله ديگران قابل اثبات نيستند . معمولاً چنين مقياسهايي ، عقايد شخصي ارزشيابان هستند . در شكل زير ميزان دقت و صحت مقياسهاي عيني و ذهني بيان شده است .

[1]– استيفن پي رابينز ، مباني رفتار سازماني ، علي پارسائيان و علي اعرابي ، نشر مركز پژوهشهاي فرهنگي ، 1376 ، ص : 221

[2]– استيفن پي رابينز ،همان مآخذ ، ص : 349

[3]– استيفن پي رابينز ،همان مآخذ ، ص : 221-222

[4]– استيفن پي رابينز ،همان مآخذ ، ص : 349

2 – استيفن پي رابينز ، همان ماخذ ، ص: 349

متن کامل در لینک زیر:

پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

پایان نامه سایت ارشد ها

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

تکه هایی از متن :

گفتار سوم- ولايت قهري

ولايت كودك در حقوق ايران برابرم 1180 ق.م با پدر و جد پدري است بنابراين نه مادر حكمي و نه مادر جانشين هيچكدام ولايت قهري بر كودك ندارند. و تا زماني كه كودك به سن بلوغ نرسيده تحت ولايت پدر وجد پدري يعني صاحب اسپرم و پدر صاحب اسپرم است و اگر بعد از بلوغ، مجنون يا سفيد بود و سفه يا جنون او متصل به زمان صغر باشد طبق م 1180 ولايت بر فرزند ادامه پيدا مي كند.

گفتار چهارم- الزام به انفاق

ما مي خواهيم بررسي كنيم كه طفل متولد از رحم اجاره اي از جهت الزام به انفاق با چه كساني ارتباط متقابل پيدا مي كند. و موضوع را در 3 بخش بررسي مي كنيم:

بند اول- انفاق بين كودك و صاحب اسپرم

برابر م 1196 ق.م فقط اقرب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي و نزولي الزام به انفاق همديگر دارند پس پدر و مادر و فرزند تحت شرايطي ملزم به انفاق همديگرند. و صاحب اسپرم در اين مورد پدر كودك است و طبق 1199 ملزم به نفقه فرزند خود است. البته قدرت و استطاعت شرط اجراي اين تكليف است.

بند دوم- انفاق بين كودك و صاحب تخمك

صاحب تخمك يكي از عوامل تشكيل جنين را ايجاد كرده است و مادر كودك محسوب مي شود و با توجه به م 1199 نفقه كودك همان طور كه اشاره شد ابتداءً بر عهده پدر است و سپس در صورت فوت پدر و يا عدم قدرت او به انفاق بر عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب و در صورت نبودن پدر و يا عدم قدرت آنها به نفقه بر عهده مادر است. اگر بگوئيم كه فرزند ناشي از رحم اجاره اي فرزند صاحب تخمك است، او ملزم به انفاق است و البته فرزند هم متقابلاً اين تكليف را دارد.

بند سوم- انفاق بين كودك و صاحب رحم اجاره اي

اگر رابطه صاحب رحم اجاره اي با كودك را رابطه اي چون رابطه مادر رضاعي با طفل محسوب كنيم مي توانيم بگوئيم كه همانطور كه با وجود ايجاد بعضي آثار بين مادر رضاعي و كودك همچون حرمت نكاح، ولي توارث و انفاق بين آنها ايجاد نمي شود. در مورد صاحب رحم اجاره اي هم چنين بگوئيم كه بين او و كودك رابطه انفاق ايجاد نمي شود.

گفتار پنجم- توارث

اين موضوع را در 3 بند بررسي مي كنيم:

بند اول- توارث بين صاحب اسپرم و كودك

در اين مورد همچنان كه گفته شد صاحب اسپرم، پدر كودك محسوب مي شود و يكي از موجبات ارث، نسب است و طبق مواد 861 و862، اولين طبقه اي كه توارث بين آنها برقرار است پدر ومادر و اولاد واولد اولاد هستند و فقط فرزندان ناشي از زنا ازجهت توارث رابطه اي با زاني و زايند ندارند و همچنانكه گفته شد در مورد بحث ما اگر جنين تشكيل شده از تركيب اسپرم و تخمك زن و شوهري در رحم زني ديگر قرار بگيرد بدون ترديد فرزند، فرزند ناشي از زنا تلقي نشده و اينها از يكديگر ارث مي برند.

بند دوم- توارث بين طفل و صاحب تخمك

همانطور كه كودك را ملحق به صاحب اسپرم مي دانيم، مي توانيم او را ملحق به صاحب تخمك هم بدانيم و رابطه توارث را بين او و طفل برقرار كنيم.

بند سوم- توارث بين طفل و صاحب رحم اجاره اي

اگر بين كودك و مادر اجاره اي قايل به وجود قرابت نسبي باشيم و همين مقدار كافي است تا به دليل وجود نسب توارث را بين آنها جاري بدانيم. و نتيجه اين نظر آن مي شود كه كودك داراي 2 مادر است و بين هر دو مادر و طفل توارث وجود دارد.

متن کامل در لینک زیر

دانلود فایل

رشته حقوق : پایان نامه بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان-دانلود پایان نامه ارشد صنایع

پایان نامه سایت ارشد ها

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه هایی از متن این پایان نامه :

روش هاي حل مسئله انتخاب تامين کنندگان

هدف فرايند انتخاب تامين‍کنندگان کاهش ريسک خريد است. شناسايي و مقايسه مدل‍هاي به کار رفته براي آن، از اين جهت حائز اهميت است که انتخاب روشهاي مختلف مستقيما در نتايج  نهايي و تامين‍کنندگان انتخاب شده اثر مي‍گذارند. کارشناسان همواره به دنبال دلايل مقبوليت يک روش يا ترکيبي از روشها در مقابل ساير آنها هستند, تا معين شود چرا برخي از روشها براي سالهاي طولاني مورد استفاده قرار گرفته اند و برخي ديگر تنها مدتي بعد از ارائه فراموش شده‍اند. در مسئله انتخاب تامين‍کنندگان همواره چند معيار کيفي و کمي براي ارزيابي تامين‍کنندگان در نظر گرفته مي‍شوند. در اين بخش اغلب روشهايي که تا کنون براي حل مسئله به کار گرفته شده‍اند، معرفي و مورد بررسي قرار مي‍گيرند.

2-5-1  روش هاي تحليلي

مدلهاي تحليلي، اغلب بر پايه جمع آوري اطلاعات گذشته مي‍باشند. معمولا بر پايه عواملي مانند تجربه تعداد زيادي از خريداران معيارهايي تعيين مي‍شود و انتخاب تامين‍کنندگان شامل رتبه‍بندي هر تامين‍کننده در معيارهاي مختلف است که در نهايت يک امتياز کلي براي هر کدام به دست مي‍آيد[32].

2-5-2 تکنيک هاي هوش مصنوعي

اين‍ تکنيک‍ها که بر پايه سيستمهاي کامپيوتري استوارند، شامل روش‍هايي مانند: شبکه عصبی[1]33]،[34 تکنيک‍هاي داده کاوي[2]، استدلال بر پايه موارد گذشته[3][35] و خوشه‍بندي[4] مي‍باشد. شبکه‍هاي عصبي روش نسبتا جديدي است که تا‍کنون چندين بار به صورت تکي و يا ترکيبي در مقالات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. تکنيک‍هاي داده‍کاوي نيز در سال‍هاي اخير مورد توجه محققان قرار گرفته و در سال هاي  2008و2009 به کار گرفته شده است. خوشه بندي روشي است بر پايه مفاهيم آماري که از الگوريتم‍هاي دسته بندي استفاده مي‍کند و هر گزينه‍اي که ويژگي‍هاي مختلف آن را بتوان به وسيله امتيازهاي عددي نشان داد در دسته‍هاي مجزا تقسيم بندي مي‍کند. مبناي اين تقسيم بندي معمولا يک تابع رياضي است، به اين ترتيب که در ابتدا يک نقطه به عنوان مرکز خوشه در نظر گرفته مي‍شود و سپس  شباهت ساير گزينه‍ها با آن در نظر گرفته مي‍شود و شبيه ترين گزينه‍ها با هم در يک خوشه قرار مي‍گيرند. به اين ترتيب اجزاي يک خوشه بيشترين شباهت را با هم و کمترين شباهت را با ساير خوشه‍ها خواهند داشت. واضح است که اين روش مي تواند براي مجموعه‍اي از تامين‍کننده‍ها به کار گرفته شود.

يکي از روشهاي پرکاربرد در سالهاي اخير روش  استدلال بر مبناي موارد گذشته يا CBR است که بر پايه يک الگوريتم ساده بنا شده است‍.[35]

 

شکل 2-5 توزيع مقالات هوش مصنوعی در سال های مختلف

 

نمودار فوق نشان مي‍دهد که استفاده از تکنيک‍هاي داده کاوي مانند قواعد انجمني، درخت تصميم‍گيري، شبکه عصبي و تئوري بازي‍ها در سال هاي 2008 و 2009 آغاز شده است و مي‍توان انتظار داشت که در سال‍هاي آينده استفاده از آن‍ها افزايش يابد.

2-5-3  تکنيک هاي MADM

در اين تکنيک‍ها تصميم‍گيرنده به طور همزمان تعداد زيادي از معيارها را در نظر مي‍گيرد مانند: روش AHP،ANP[5] ، TOPSIS[6] و… [36].

يکي از مهترين و پرکاربردترين روش‍هاي تصميم‍گيري چند معياره روش AHP مي‍باشد. در اين روش به تصميم‍گيرنده اين امکان داده مي‍شود تا پيچيده‍ترين مسائل را به صورت يک ساختار سلسله مراتبي و يا مجموعه‍اي از سطوح يکپارچه تبديل کند و به اين ترتيب يک مسئله ساده مطرح مي‍شود. اين روش که براي اولين بار توسط ساعتي در سال 1980 مطرح شد، شامل کليه معيارهاي کيفي و کمي خواهد بود و در زماني که چند معيار و تعداد زيادي زير معيار وجود دارد، کاملا مناسب به نظر مي‍رسد .[27]

روش ANP، توسعه يافته روش AHP مي‍باشد و تا حدي از آن دشوار‍تر است. در AHP وابستگي متقابل بين معيارها با يکديگر در نظر گرفته نمي‍شود و از اين لحاظ با مشکلاتي مواجه است. در حالي که روش ANP اين ارتباطات متقابل را لحاظ مي‍کند.[40, 39, 38, 37] در روش TOPSIS نيز فرض بر اين است که n معيار و m گزينه انتخابي وجود دارند و سپس نقطه ايده ال مثبت و منفي تشخيص داده مي‍شود و گزينه اي که داراي کمترين فاصله با نقطه ايده آل مثبت و بيشترين فاصله با نقطه ايده آل منفي باشد، انتخاب خواهد شد. اين فواصل معمولا به صورت فاصله اقليدسي درنظرگرفته مي‍شوند MAUT [7].[41]‍يکي از روشهاي استفاده شده در مقالات است که در مواقعي که چند معيار متضاد و همچنين ريسک بالا در انتخاب وجود دارد از آن استفاده مي‍شود .[42]‍در شرايط قطعي و تصادفي نيز مفيد است و مانند AHP از يک ساختار سلسله مراتبي استفاده مي‍کند. در روش‍هاي غير‍‍رتبه‍اي[8] [43] نيز به جاي رتبه‍بندي گزينه‍ها از مفهوم جديدي به نام مفهوم غير‍رتبه‍اي استفاده مي‍شود و اغلب قدمهاي اين الگوريتم شباهت بسياري به روش TOPSISدارد

[1] – neural network

[2] – data mining techniques

[3] – case-base reasoning (CBR)

[4] – clustering

[5] -analytic network process

[6]– technique for order preference by similarity to ideal solution

[7]– Multi-attribute utility technique

[8] – outranking methods

متن کامل :

aroow-down-thesis-8

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

قسمتی از متن پایان نامه :

هدف این تحقیق دستیابی وشناسایی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق  تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد.

اهداف جزئی:

۱-  شناسایی میزان تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق.

۲- شناسایی میزان تاثیر عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق.

۳- شناسایی میزان تاثیر نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق.

که باشناخت این عوامل بانک می تواند مطالبات معوق را کنترل نماید و بستر لازم را برای افزایش نقدینگی بمنظور ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان را فراهم نماید.

(۱ – ۵)- سئوالات تحقیق:

۱- آیا عدم کنترل و نظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق موثر است؟

۲- آیا عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق موثر است؟

۳- آیا نرخ بهره بالای تسهیلات پرداختی به مشتریان در ایجاد اقساط معوق موثر است ؟

( ۱- ۶) – فرضیه ها:

۱- بین ایجاد اقساط معوق وعدم  کنترل ونظارت کافی بانکی رابطه معنی دار وجود دارد.

۲- بین ایجاد اقساط معوق وعدم اخذ تضمینات وضامن معتبر رابطه معنی دار وجود دارد

۳- بین ایجاد اقساط معوق و نرخ بالای تسهیلات پرداختی به مشتریان رابطه معنی دار وجود دارد. 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف این تحقیق دستیابی وشناسایی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق  تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد.

اهداف جزئی:

۱-  شناسایی میزان تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق.

۲- شناسایی میزان تاثیر عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق.

۳- شناسایی میزان تاثیر نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق.

که باشناخت این عوامل بانک می تواند مطالبات معوق را کنترل نماید و بستر لازم را برای افزایش نقدینگی بمنظور ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان را فراهم نماید.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه  با فرمت ورد

پایان نامه مدیریت:ارائه عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

قسمتی از متن پایان نامه :

)- اصول تسهیلات بانکی:

بانک ها در اعطای اعتبار باید اصول و مقرراتی را رعایت کنند، در درجه اول واز نظر کلی با نک ها باید اصول سه گانه ای را در تخصیص منابع (اعطای اعتبار) رعایت کنند.” (بهمنی ،غفاری،۱۳۸۹،ص۵۷)

(۲-۶-۱)- اصل نقدینگی:

اعطاء تسهیلات بخش عمده مصارف یا دارائیهای بانکی را تشکیل می دهد بدیهی است منبع اصلی دارائیها متشکل از سپـرده است و بخش عمده و مـهمی ازسپرده ها را سپرده های دیداری تشکـیل

می دهد. سپرده هائی که ممکن است هر لحـظه بوسیله صاحبان مسترد گردد. بانک باید پاسخـگوی

تقاضای اینگونه سپرده گذاران باشد، درغیر اینصورت باعدم اعتماد واطمینان مردم مواجه خواهد شد. این عدم توانائی ممکن است بانک را به ورطه انحلال سوق دهد لذا بانک باید همواره وجه نقد را در صندوق نگه دارد.  هدف از نگهداری نقدینگی ترکیب سیاست گذاری و سر مایه گذاری صحیح مدیریت بانک است که به عبارت دیگر آن را ترکیب پرتفوی می نامند. در اصل نقدینگی ترکیب پرتفوی باید به صورتی تنظیم گردد که از نقد شونده گی بالائی برخوردارباشد.”(همان ماخذ)

      (۲-۶-۲)- اصل منفعت:

هدف اساسی بانکداری اصل منفعت است. بدین جهت بانکداری باید تسهیلات اعطائی را چنان تنظیم نماید که تمام منابع حاصل از سپردها به سوی تسهیلات اعطائی وسرمایه گذاریها تخصیص ومصرف گردد، تا بدین وسیله ضمن پرداخت سهم سود سپرده گذاران وتامین هزینه های بانک اندوخته ای ازمنفعت برای افزایش سرمایه وتوسعه وگسترش آینده بانک بنماید این مورد مستلزم داریت ومدیریت صحیح بانکداری است. اگر بانک می خواهد.    سود بیشتری تحصیل نماید باید منابع خود را صرف تسهیلاتی که بازدهی بالائی برخورداری است بنماید. معمولا این سرمایه گذاریها قابلیت نقد شونده گی کمتری دارند. این اصل بااصل نقد شونده گی در تضاد است وتنظیم تعادل بین این دواصل برعهده مدیریت صحیح وکارآمد بانک است. (همان ماخذ،ص۵۸)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف این تحقیق دستیابی وشناسایی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق  تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد.

اهداف جزئی:

۱-  شناسایی میزان تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق.

۲- شناسایی میزان تاثیر عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق.

۳- شناسایی میزان تاثیر نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق.

که باشناخت این عوامل بانک می تواند مطالبات معوق را کنترل نماید و بستر لازم را برای افزایش نقدینگی بمنظور ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان را فراهم نماید.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه  با فرمت ورد