انوری،  

ردیف
عنوان
صفحه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴

مقدمه
فصل اول
سوالات تحقیق
معرفی انوری
فصل اول
صبا
نسیم
بهار
طیور
چمن
اطفال شاخ
هوا
بنفشه
لاله
سوسن
نرگس
چنار
زمرد
طور
نیشکر
سنگ
آب
روز
چشمه
بید
بوستان
ابر
کوه
فلک
لعل
زمین
دود
باغ
باد
خاک
مزرعه
جهان
دریا
آتش
شب
خزان
سرو
گل های خوشبو
بادام
ژاله
شکوفه
بیشه
غبار
باران
صبح
آفتاب
افق
مروارید
نور
موج
زیره
ستاره
مشک
خاکستر
آسمان کبود
ماه
ماهی
رنگ
رعد
سنبل
سیاره
خار خرما
رود نیل
زلزله
انگور
صدف
انجیر
گل رعنا
کوهسار
سنگ خارا
گل سوری
کوکب
انار
دماوند
گل انار
غنچه
کدو
ترنج
سیب
خورشید
گرد باد
خیزران
یاقوت
خرمن
طوفان
باد مهرگان
رنگ بنفش
رنگ سرخ
رنگ سیاه و سپید
سیل
غوره
آب
ستاره پروین
گل نسرین
پنبه
نیلوفر
دریاچه
نهال
میوه
نمک
جیحون
آتش
پگاه
فصل دوم
اسب
استر
افعی
اژدها
اشتر
آهو بره
آهو
بلبل
باز
بط
بره
پلنگ
پروانه
پیل
پشه
تیهو
تذرو
جغد
خفاش
خرس
خارپشت
خر
خرگوش
خروس
خرچنگ
روباه
زنبور
زاغ
سگ
سمند
سیمرغ
شیر
شاهین
شترمرغ
شغال
شب پره
طاووس
طوطی
طوقی
عقاب
عقرب
غراب
عنعق
کرکس
کبوتر
کبک
گربه
گاو
گرگ
گنجشک
گوزن
گوساله
موش
ماهی
مار
میش
مرغ
مور
ملخ
مگس
ناقه
هدهد
نمودار پرندگان و جانوران
نماد و سمبل در ادبیات
نتیجه
جدول نام پرندگان و حیوانات
روش پژوهش
فهرست منابع و ماخذ
۱
۲
۴-۳
۸-۵
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۶-۱۱۴
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۳-۱۲۲
۱۲۵-۱۲۴
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۴-۱۴۳
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۸-۱۴۷
۱۴۹
۱۵۱-۱۵۰
۱۵۴-۱۵۲
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۱-۱۷۰
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۱-۱۸۰
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۹۵-۱۸۸
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹

مقدمه:
در شعر انوری پرندگان وجانوران از نقش های شگفت انگیزی برخوردارند انوری با استفاده از نام پرندگان وجانوران در بیان اندیشه های خود به صورت های گوناگون بهره گرفته است.
انوری دارای طبعی قوی بوده، در بیان معانی مشکل به صورتی روان مهارت داشت، و چیره‌دستی خود در قصیده و غزل را به اثبات رسانید. آرامگاه وی در بلخ است.
آثار ادبی
دیوان شعرش را کسانی چون سعید نفیسی و مدرس رضوی تصحیح و بازنگری کرده‌اند. انوری در قصیده و قطعه اعجاز می‌کند و از تلمیح گویان چیره دست است. از حیث روانی الفاظ و کلمات و ترکیب‌ها به متنبی و سید حمیری و ابوالعتاهیه شبیه‌است در زبان عرب. از لحاظ عقیدتی بسیاری چون قاضی تستری صاحب مجالس و الامین العاملی صاحب اعیان الشیعه و طهرانی مولف الذریعه و افندی و غیرهم قائل به تشیع وی هستند.

انوری از جمله بزرگترین شاعران ایران و از کسانی است که در تغییر سبک سخن فارسی اثری آشکار دارد و او از کسانی است که هم از دوره خود استادی و هنرش در شعر معلوم گشت و پس از او شاعران همه او را
به استادی و عظمت مقام ستوده اند . وی طبعی قوی و اندیشه ای مقتدر و مهارتی وافر در آوردن معانی دقیق و مشکل در کلام روان و نزدیک به لهجه مخاطب زمان داشت . بزرگترین وجه اهمیت او در همین نکته اخیر یعنی استفاده از زبان محاوره در شعر است و او بدین ترتیب طریقه ای تازه ابداع کرد که علاوه بر مبتنی بودن بر زبان مخاطب با رعایت سادگی و بی پیرایگی کلام و آمیزش آن با لغات و ترکیبات عربی و استفاده از اصطلاحات علمی و فلسفی بیسار و مضامین و افکار دقیق و تخیلات و تشبیهات و استعارات بسیار همراه است .
وقتی انوری سادگی و روانی کلام خود را با خیالات دقیق غنایی به هم می آمیزد ، غزل های شیواو زیبا و مطبوع و دل انگیز خود را پدید می آورد و الحق باید اورا در غزل از کسانی شمرد که آن را مانند ظهیر فارابی پیش از سعدی به عالی ترین مراحل کمال و لطف نزدیک کرده و بیهوده نیست اگر بعضی، انوری را پیشرو سعدی در غزل دانسته اند .

فصل اول
بیان مساله:
اوحدالدین محمد ابن محمد ( یا ابن اسحاق) شاعر و دانشمند ایرانی قرن ششم هجری است. وی از بسیاری از معلومات متداول زمان خود از قبیل منطق ، موسیقی، ریاضی و نجوم بهره داشت. ابتدا مداح سلطان سنجر بود و پس از مرگ او استیلای ترکان غز بر خراسان به ستایش امرا و سفرای بلاد مختلف مشغول شد، ولی در اواخر عمر زهد پیشه کرد و از ملازمت سلاطین کناره گرفت. در تاریخ وفات او بین مورخان اختلاف است ولی به احتمال قوی حدود سال۵۸۳ هجری قمری در گذشته است.
انوری از دانشمندان نامور روزگار خود به شمار می‌رود و اشعارش، در بردارنده دانش‌ها و معارف آن دوران است. اشارات، تلمیحات، تصویرسازی و مضمون‌آفرینی‌هایش، همه از استادی او در منطق، موسیقی، هیئت، ریاضی، علوم طبیعی، نجوم و حکمت حکایت دارد… انوری به ابن سینا اعتقادی تام داشت… وی همچنین کتابی در شرح اشارات ابن‌سینا با عنوان البشارات فی شرح الاشارات تألیف کرده بود…
دراین مقاله پس از ارائه ابیاتی که در آنها از پرندگان وجانوران وطبیعت نام برده شده ویژگی های هر پرنده و جانور ونماد آنها آمده است و هر کدام از ابعاد گوناگون بررسی گردیده است.

سوالات تحقیق:
پایان نامه حاضر به سوالات زیر پاسخ می دهد:
۱- برجسته ترین خصوصیت اشعار انوری کدام است؟
۲- چرا انوری در اکثر ابیات از طبیعت بهر ه گرفته است؟
۳- طبیعت وجانداران وپرندگان چه جایگاهی در اشعار انوری دارد؟
فرضیه های تحقیق:
انوری از دانشمندان نامور روزگار خود به شمار می‌رود و اشعارش، در بردارنده دانش‌ها و معارف آن دوران است.
اشارات، تلمیحات، تصویرسازی و مضمون‌آفرینی‌هایش، همه از استادی او در منطق، موسیقی، هیئت، ریاضی، علوم طبیعی، نجوم و حکمت حکایت دارد.
در شعر انوری پرندگان وجانوران از نقش های شگفت انگیزی برخوردارند انوری با استفاده از نام پرندگان وجانوران در بیان اندیشه های خود به صورت های گوناگون بهره گرفته است.
انوری دارای طبعی قوی بوده، در بیان معانی مشکل به صورتی روان مهارت داشت، و چیره‌دستی خود در قصیده و غزل را به اثبات رسانید.
سابقه وضرورت تحقیق:
هر انسان‌ صاحب‌ اندیشه‌ای‌ که‌ بتواند در تسهیل‌ و ترویج‌ امور دیگر انسان‌ها بکوشد و در سنگلاخ‌های‌ دشوار زندگی‌ مادی‌ و معنوی‌، دست‌گیر آنها شود، در مسیری‌ گام‌ نهاده‌ است‌ که‌ وظیفه‌اش‌ در راستای‌ وظایف‌ خطیر پیامبران‌ بزرگ‌، قابل‌ توجیه‌ و تکریم‌ است‌. البته‌ این‌ قافله‌ سالار باید به‌ مثابه‌ پیامبران‌اولوالعظم‌، هدف‌ والا داشته‌ باشد.
 هدفی‌ که‌ در غایت‌ آن‌ تکامل‌ انسان‌ از جهات‌ گوناگون‌ دیده‌ شود و تمام‌ قوای‌ این‌ راهنما، در مسیر این‌ تکامل‌ مصروف‌ گردد تا سزاوار عنوانی‌ چون‌ پیامبری‌ باشد. به‌ همین‌ لحاظ‌ نیز هست‌ که‌ مولانا از زبان‌ پیامبر، انسان‌ کامل‌ یا شیخ‌ رفته‌پیش‌را نبی‌ عهد خویش‌ می‌داند.

گفت‌ پیغمبر که‌ شیخ‌ رفته‌ پیش‌
چون‌ نبی‌ باشد میان‌ قوم‌ خویش‌
این‌ پیامبر با آن‌ ویژگی‌هایی‌ که‌ برشمردیم‌، پیامبری‌ است‌ با تمام‌ ویژگی‌های‌ پیامبران‌ بزرگ‌ دیگر که‌ محدود به‌ حدود خاصی‌ نمی‌شوند و جلوه‌های‌ مترقی‌ اندیشه‌ آنها، می‌تواند جهان‌شمول‌ باشد. در جهان‌ شعر، پیامبر کسی‌ است‌ که‌ با طرز و شیوه‌ای‌ نو، اندیشه‌های‌ ظریف‌ و باریک‌ را به‌ طور سحرآمیز بیان کند..
 مسلماً هرچه‌ کلام‌ این‌ پیامبر به‌ جهان‌ شعر نزدیک‌تر باشد، به‌ زبان‌ دیگر هر چه‌ سخن‌ این‌ شاعرشاعرانه‌تر باشد، مقام‌ پیامبری‌ او بارزتر و پذیرفتنی‌تر خواهد بود. به‌ همین‌ لحاظ‌ می‌توان‌ گفت‌ تمامی‌ شاعرانی‌ که‌ دارای‌ سبک‌ و شیوه‌ای‌ تازه‌ بوده‌اند، و گروهی‌ از ادیبان‌ پس‌ از خود را پیرو مکتب‌ شعری‌ خود ساخته‌اند، پیامبرانی‌ بوده‌اند در جهان‌ خویش‌ یا جهان‌ ادبیات‌ که‌ پیروان‌ این‌ شاعران‌، در جهان‌ یاد شده‌، به‌ مثابه‌ امتند ‌
عبدالرحمان‌ جامی‌ ظاهراً نخستین‌ کسی‌ است‌ که‌ انوری‌ را در ردیف‌ سه‌ پیامبر دیگر شعر قرار داده است.  ‌
در شعر سه‌ تن‌ پیامبرانند
هرچند که‌ لانبی‌ بعدی‌
اوصاف‌ و قصیده‌ و غزل‌ را
فردوسی‌ و انوری‌ و سعدی‌ ‌
وما در این پژوهش طبیعت گرا یی را در اشعار انوری مورد بررسی قرار داده ایم.
اهداف تحقیق:
هدف از این پژوهش آشنایی بیشتر با طبیع
ت گرایی شاعران ومطالعه عمیق تر دیوان انوری وبررسی ابیات اوست.
در این پژوهش سعی شده است گامی هر چند کوچک در شناخت ودرک برخی ازجزئیات هنری وشعری این شاعر برداشته شود وطبیعت گرایی در اشعار مورد بررسی قرار گیرد تا علاقمندان بخوانند وبیشتر با این شاعر طبیعت گرا آشنا گردند.
روش تحقیق:
روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی – تحلیلی بوده ومبتنی بر ابزار کتابخا نه ای است.

معرفی انوری ابیوردی

حکیم اوحدالدین علی ابن محمد خاورانی انوری ابیوردی
زادروز : اواخر قرن پنجم یا اوایل قرن ششم هجری قمری
سرخس
درگذشت : ۵۷۵ هجری قمری – ۱۱۸۹ میلادی
تبریز یا بلخ
آرامگاه : مقبره الشعرای تبریز یا بلخ
محل زندگی : سرخس, نیشابور و بلخ
نام‌های دیگر : انوری ابیوردی
پیشه : شاعر، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس، فیلسوف
سال‌های فعالیت : قرن ششم هجری
سبک : قصیده، رباعی، غزل، قطعه
لقب : پیامبر قصیده‌سرایان, حجه الحق, امیرالاجل العمید
دوره : سلجوقیان
مکتب : مکتب مشائی ارسطو
آثار : دیوان اشعار، البشارات فی شرح الاشارات
گفتاورد : (آن شد که ستاره می‌شمردیم بروز / اکنون همه روز و شب نفس می‌شمریم)
 
اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری معروف بهانوری ابیوردی و «حجّه الحق» از جمله شاعران و دانشمندان ایرانی سده ۶ قمری در دوران سلجوقیان است.
انوری استاد قصیده سرای شعر پارسی و آراسته به هنرهای خوش‌نویسی و موسیقی بوده‌است. او از دانش‌های ریاضیات، فلسفه و موسیقی بهره‌ور و در اخترشناسی به زبان خود مرجع بوده‌است. وجود گواه‌ها و نشانه‌هایی در شعر انوری سخن از آگاهی او از موسیقی دارد و همین امر برخی از پژوهندگان را برانگیخته تا او را موسیقی‌دانی تحصیل کرده بدانند.
 

زندگی
انوری از مردم روستای بازنه (بدنه) ابیورد و پدرش از کارگزاران درباری و به گفته‌ای سرپرست میهنه بود. او برای پسر خود میراث فراوانی به جا گذاشت که انوری همه را صرف خوش‌گذرانی و عیاشی کرد و پس از مدتی از فرط تهی‌دستی،ناچار به شاعری در دربار شاهان شد.
 
اطلاعاتی که از زندگی انوری ابیوردی وجود دارد به گزارش‌هایی باز می‌گردد که در تذکره ها و آثار ادبی مانند تذکره دولتشاه سمرقندی, تاریخ گزیده حمدالله مستوفی, لباب الالباب عوفی, مجمع الفصحای هدایت و تذکره آتشکده گردآوری شده‌است. همچنین خود آثار انوری نیز گزارش‌هایی از زندگی او بدست می‌دهد.
 
به گفته دولتشاه سمرقندی، او در جوانی، چندی در مدرسه منصوریه توس به دانش آموختن علم‌ها پرداخت و دانش‌های عقلی و نقلی از قبیل فلسفه، اخترشناسی، موسیقی، ریاضیات، پزشکی، منطق و ادبیات عرب را فرا گرفت. در شعرهای او اشاره‌ای است که بر اثر علاقه به آثار پورسینا، عیون الحمه او را به خط خود کتابت کرده‌است.
 
انوری سفرهایی به موصل، بغداد، بلخ، مرو، نیشابور و فرارود کرده‌است، ولی در دوران کمال شاعری اقامت‌گاهش مرو، تختگاه سلطان سنجر سلجوقی بود. هنگامی که قطعه‌ای در هجو مردم بلخ به نام انوری منتشر شد، خشم و غوغایی در مردم بلخ برانگیخت و کار به آنجا کشید که قصد کشتنش را کردند، اما جمعی از بزرگان بلخ مانند قاضی حمیدالدین بلخی صاحب کتاب مقامات حمیدی به شفاعت از او برخاستند و انوری جان سالم به در برد.
 
بیشتر، سال ۵۸۳ را سال درگذشت او می‌دانند. ادوارد براون وفات وی را در سال ۵۸۱ و بنا به عقیده هرمان اته و ژوکوفسکی در سالهای میان ۵۸۷ – ۵۸۵ عنوان کرده‌است. انوری دارای طبعی قوی بوده، در بیان معانی مشکل به صورتی روان مهارت داشت، و چیره‌دستی خود در قصیده و غزل را به اثبات رسانید. آرامگاه وی در بلخ است.هرچند که نیشابور و مقبره الشعرای تبریز را نیز بعنوان مدفن وی معرفی کرده‌اند.
 
آثار و تالیفات
دیوان انوری ، قریب به پانزده هزار بیت می‌باشد. این دیوان در قالب‌های شعری مختلفی مانند قصیده و قطعه سروده شده‌است. بیشتر شهرت انوری برپایه قصاید اوست و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *