دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : پیشبینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینیشهر

۱-۴-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها

پنج عامل بزرگ شخصیت

در این پژوهش منظور از تعریف عملیاتی پنج عامل بزرگ شخصیت نمره‌ای است که فرد از پرسشنامه پنج عاملی (NEO-FFI) فرم کوتاه مک کرا وکاستا (۱۹۹۲) به دست می‌آورد در این پرسشنامه برای هر عامل، ۱۲ ویژگی وجود دارد که این ویژگی‌ها با توجه به دارا بودن بیش‌ترین بار عاملی در ارتباط با صفت مورد نظر انتخاب شده‌اند. پاسخ‌دهی به این ویژگی‌ها در قالب مقیاس لیکرتی ۵ درجه‌ای (کاملاً مخالفم، مخالف، نظری ندارم، موافقم، کاملاً موافقم) امکان‌پذیر است.

 

رفتارهای ضدتولید

در این پژوهش منظور از تعریف عملیاتی رفتارهای ضدتولید کلی نمره‌ای است که فرد از پرسشنامه رفتارهای ضدتولید فاکس واسپکتور (۲۰۰۲) به دست می‌آورد. این پرسشنامه شامل ۴۴ سؤال می‌باشد که لازم به ذکر است از مجموعه سؤالات ۲۰ سؤال میل به رفتار ضدتولید نسبت به سازمان و۲۴ سؤال رفتارهای ضدتولید نسبت به افراد را مورد سنجش قرار می‌دهد. حداقل نمرات برای رفتارهای ضدتولید کلی، رفتار ضدتولید نسبت به سازمان و رفتار ضدتولید نسبت به افراد به ترتیب ۴۴-۲۰-۲۴ می‌باشد درحالی‌که حداکثر نمرات به ترتیب ۲۲۰-۱۰۰-۲۲۰ خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به همکاران بر اساس رفتار شهروندی سازمانی
  • پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان بر اساس رفتار شهروندی سازمانی
  • پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به همکاران بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت
  • پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیشبینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینیشهر