پایان نامه پیش بینی رتبه و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران براساس سند چشم-انداز ۱۴۰۴ با توجه به هدف کسب رتبه اول در منطقه

 • از ضریب همبستگی اسپیرمن[۱] و آزمون رتبه ای داده ها جهت محاسبه ی همبستگی میان تولید ناخالص داخلی و رتبه رقابت پذیری اقتصادی و بازرگانی و مالی ۱۴۲ کشور مورد بررسی جهان و آزمون رتبه ای داده ها استفاده گردیده است از این ضریب زمانی استفاده می شود که متغیرهای مورد مطالعه با  استفاده از مقیاس رتبه ای یا نسبی اندازه گیری شده باشند. ( عادل آذر، ۱۳۸۴)

از ضریب همبستگی پیرسون[۲]       برای تعیین همبستگی میان توسعه بازار مالی و حجم تولید خودرو استفاده می شودلازم بذکر است این ضریب برای محاسبه داده­های کمی بکار می رود.

۱-۱۰- محدودیت های تحقیق

 • عدم امکان دستیابی به تمامی گزارشات ۱۱سال گذشته مجمع جهانی اقتصاد
 • عدم وجود اطلاعات برای تمامی ۱۴۲ کشور مورد مطالعه
 • فقدان هرگونه پژوهش در زمینه پیش بینی جایگاه اقتصادی و بازرگانی و مالی کشورها
 • عدم دستیابی به متن کامل سند چشم انداز ۱۴۰۴ جهت بررسی تمامی شاخص های مورد بررسی در گزارش مجمع جهانی اقتصاد

 

 

۱-۱۱- قلمرو تحقیق

           قلمرو تحقیق شامل سه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی می باشد.

۱-۱۱-۱- قلمرو موضوعی

 • پیش بینی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی
 • سند چشم انداز ۱۴۰۴
 • صنعت خودرو سازی

۱-۱۱-۲- قلمرو زمانی

قلمرو داده های زمانی؛ اطلاعات و داده های مستند گزارشات سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ ( ۱۳۹۰-۱۳۷۹ )

قلمرو پیش بینی؛ سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ میلادی ( ۱۴۰۴-۱۳۹۰ )

۱-۱۱-۳- قلمرو مکانی

بازار مالی در اقتصاد جهانی و برجسته کردن بازار مالی ایران و صنعت خودرو سازی

۱-۱۲- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق

۱-۱۲-۱- چشم انداز [۳]

چشم انداز در زبان فارسی به معنی چیزی است که از آینده در نظر انسان مجسم می شود.در مطالعات انجام گرفته، تعاریف مختلفی از چشم انداز وجود دارد که عمده ترین آنها به شرح ذیل است :

 • چشم انداز آمیزه ای از ارزش و داوری های مبتنی بر ایدئولوژی و واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. طبق این دیدگاه هر ایدئولوژیی، ترسیم کننده یک چشم انداز است؛ لذا در مقام برنامه ریزی و تصمیم گیری باید ایدئولوژی واحدی حاکم باشد تا چشم­اندازی واحد شکل گیرد.
 • چشم انداز، ارایه دهنده یک تصویر مطلوب، آرمانی و قابل دستیابی است که مانند چراغی در افق بلند مدت، فراروی جامعه و نظام حکومتی قرار دارد و دارای ویژگی های جامع نگری، آینده نگاری، ارزش گرایی و واقع گرایی می باشد.
 • چشم انداز تصویری مطلوب و قابل دستیابی در یک افق زمانی بلند مدت است که متناسب با مبانی ارزشی و آرمان های نظام و مردم تعیین می گردد.

۱-۱۲-۲- رقابت پذیری[۴]

رقابت پذیری مفهومی نسبی است که توانایی و عملکرد یک شرکت، یک کشور یا یکی از بخش ها و زیر بخش های اقتصادی را در زمینه عرضه یا فروش کالاها و خدمات تولیدی در یک بازار مشخص نشان می­دهد. اگرچه اصطلاح رقابت پذیری در اقتصاد و مدیریت بازرگانی کاربر وسیعی دارد و از معیارهای آن برای ارزیابی میزان رقابت پذیری ملی – در سطح کشورها- استفاده می شود اما برخی از اقتصاد دانان بر این باورند که این واژه در بسیاری از موارد از شفافیت کافی برخوردار نیست و معیارهای کمی نمی تواند دقیقاَ بیان کننده سطح رقابت شرکت ها در همه بازارها باشد.

[۱].Spearman Correlation Coefficient

[۲]. Pearson Correlation Coefficient

[۳].Vision

[۴]. Competitiveness

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *