پایان نامه نفتکش

دانلود پایان نامه

میکنند .متصدیان حمل ، وظیفه و مسئولیت خطیر انتقال نفت و گاز ر ا ازمحل فروش به محل مصرف بر عهده دارند .هم ازنظر ارزش مادی وهم ازنظر خطرناک بودن ماده شیمیایی (قابل اشتغال بودن –مسموم کننده بودن- آلوده کننده محیط زیست بودن)نفت خام و کاز طبیعی دارای حساسیت بالایی برای انتقال میباشند و به همین دلیل است که متصدیان حمل واین مواد ،باتجربه ترین افراد و جدیدترین و بهترین تجهیزات فنی برای حمل ونفت گاز استفاده میکنند البته استاندارد های بالایی برای تجهیزات استفاده شونده درصنعت حمل ونقل نفت و گاز و جود دارد بطوریکه صاحبان کالا ،باخطری آسوده عملیات انتقال رابه متصدیان دارای رتبه های استاندارد جهانی،واگذار مینمایند.چنانچه به هرعلتی یک نفت کش حامل نفت خام غرق شود ویایک خط لوله انتقال گاز طبیعی منفجر شود ،علاوه برخسارت شدید مالی ،باعث آلودگی شدید زیست محیطی میشود و چنانچه این موارد به آب آشامیدنی یا هوای مورد استفاده انسانها وحیوانات سرایت نماید باعث ممسومیت خطیری رابرعهده دارد،مطمئنا یکی از عوامل ارتباط با قرارداد بین المللی الکترونیکی نفت وگاز محسوب شده و تابعیت آن ازعوامل ارتباط تعیین قانون حاکم بر قرارداد تلقی میشود.
گفتار 16-تابعیت بیمه گرقرارداد نفت وگاز

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانطور که درقسمت قبل نیز توضیح داده شد،عملیات انتقال نفت وگاز ازمبداتا محل مصرف نهایی،یکی ازمهم ترین مراحل معاملات بین المللی نفت وگازاست که کمتراز اکتشاف یااستخراج نفت وگاز،اهمیت ندارد.این مورداغلب درروش معاملاتی نفت وگاز بصورت تانکری (batch)استفاده میشود.یکی ازقدیمی ترین ومعتبرترین بیمه گرهادرصنعت انتقال نفت ومیعانات نفتی،شرکت بیمه لویدز لندن 156 است که بیش ازیک قرن دراین صنعت درحال فعالیت است. .دراین حالت،محموله ها اغلب با کشتی های نفتکش عظیم الجثه ویا ظرفیت بیش از200میلیون کیلو گرم منتقل میشوند.ارزش مالی زیاد وحساسیت های زیست محیطی حوادث دراین صنعت ،باعث شده است که انواع بیمه برای این صنعت تعریف شود.بیمه جبران ارزش مالی کالا ،بیمه مسئولیت متصدی حمل برای خسارات زیست محیطی وبیمه اجاره کننده نفتکش برای غرق شدن نفتکش ازجمله این بیمه ها هستند.شرکت های بیمه گر براساس ضریب مخاطره تجاری157 کشورهای فروشنده که توسط مراجع مطالعاتی معتبر بین المللی برای کشورها اعلام میشود،وجه بیمه محموله رااز فروشندگان دریافت میکنند.متناسب باانواع بیمه ها،ممکن است چندین بیمه گر درمعاملات بین المللی نفتی دخیل باشد.لیکن ازبین اینها،بیمه گرارزش مالی محموله،ازعوامل ارتباط باقرارداد بین المللی نفت محسوب میشود چرا که این بیمه گر خطرات احتمالی مبیع یا موضوع اصلی قرارداد راپوشش داده ودرصورت بروز هرگونه حادثه ای،وجه خریداررابه وی مسترد میکند.لذاتوافق طرفین قرارداد برای یک بیمه گر مشخص بایک تابعیت معلوم،به نوعی میتواند ازعوامل ارتباط باتعیین قانون خکم برقرارداد تلقی گردد چرا که یک بیمه گردرهنگام بروز حوادث وپرداخت وجبران خسارات،براساس شرایط قرارداد وقوانین جاری کشور متبوعش عمل مینماید ونمی تواند مخالف نظم عمومی وقوانین کشور متبوعش عمل نماید.لذا کشورمتبوع بیمه گرازعوامل ارتباط باقرارداد بین المللی الکترونیکی نفت وگاز محسوب میگردد.
مثلا درتحریمهای سال1391علیه جمهوری اسلامی ایران،مراودات پولی وارزی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم کشورهای غربی قرارگرفت

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *