پایان نامه میزان تاثیر درستکاری بر هوشمندی رقابتی

– فرضیه‏های تحقیق

۱-۶-۱ فرضیه اصلی

 1. هوش اخلاقی بر وفاداری مشتریان (ارباب رجوعان) در بانکهای دولتی خصوصی ایلام تاثیر معناداری دارد.
 2. هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان (ارباب رجوعان) بانکهای دولتی خصوصی ایلام تاثیر معناداری دارد
 3. هوش اخلاقی بر افزایش وفاداری مشتریان (ارباب رجوعان) از طریق هوشمندی رقابتی در بانکهای دولتی خصوصی ایلام تاثیر معناداری دارد

 

۱-۶-۲ فرضیه های فرعی

 1. درستکاری بر هوشمندی رقابتی در بانکهای دولتی خصوصی ایلام تاثیر معناداری دارد.
 2. مسئولیت‌پذیری بر هوشمندی رقابتی در بانکهای دولتی خصوصی ایلام تاثیر معناداری دارد.
 3. دلسوزی بر هوشمندی رقابتی در بانکهای دولتی خصوصی ایلام تاثیر معناداری دارد.
 4. بخشش بر هوشمندی رقابتی در بانکهای دولتی خصوصی ایلام تاثیر معناداری دارد.
 5. درستکاری بر وفاداری مشتریان در بانکهای دولتی خصوصی ایلام تاثیر معناداری دارد.
 6. مسئولیت‌پذیری بر وفاداری مشتریان در بانکهای دولتی خصوصی ایلام تاثیر معناداری دارد.
 7. دلسوزی بر وفاداری مشتریان در بانکهای دولتی خصوصی ایلام تاثیر معناداری دارد.
 8. بخشش بر وفاداری مشتریان در بانکهای دولتی خصوصی ایلام تاثیر معناداری دارد.

 

۱-۷ قلمرو تحقیق

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی تحقیق

موضوع این تحقیق در حوزه منابع انسانی و رفتارسازمانی می باشد و عبارت است از ” بررسی تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی: مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده ایلام”)

۱-۷-۲ قلمرو مکانی تحقیق

این تحقیق در میان کارکنان بانکهای دولتی خصوصی شده ایلام است.

۱-۷-۳  قلمرو زمانی تحقیق

تحقیق حاضر در سال ۱۳۹۳ انجام گرفته است.

۱-۸ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

هوش اخلاقی

تعریف مفهومی

ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آنها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف می‌کند (بوربا، ۲۰۰۵)

 

تعریف عملیاتی

در این مطالعه ابعاد هوش اخلاقی در موارد زیر مورد مطالعه قرار می‌گیرد:

 • درستکاری، ۲- مسئولیت‌پذیری، ۳-  دلسوزی،  ۴-  بخشش که در این تحقیق بوسیله سوالات ۱ تا ۱۶ مورد سنجش قرار میگیرد.

هوشمندی رقابتی

تعریف مفهومی
فرایندی است نظامند و پیرو اخلاقیات که به منظور گردآوری، تجزیه و تحلیل و مدیریت اطلاعاتی خارجی و موثر بر برنامه‌ها تصمیمات و عملیات شرکت به کار می‌رود (سایمن و همکاران ۲۰۰۸).
تعریف عملیاتی

در این تحقبق هوشمندی رقابتی به وسیله سوالات ۱۷ تا ۳۶ مورد سنجش قرار میگیرد.
وفاداری

تعریف مفهومی
وفاداری مشتریان: نرخ برگشت مشتری جز حیاتی در تحلیل ارزش دوره عمر است که یان موضوع ابزاری برای فراهم کردن تصمیم‌گیری‌های کوتاه مدت است (هنری ۲۰۰۵)

تعریف عملیاتی
وفاداری: ابعاد وفاداری شامل مفاهیم رفتاری و نگرشی تعریف شده‌اند. با تحقیقات رفتاری بر اعمال قابل مشاهده وفاداری مشتری تمرکز می‌کنیم که در این تحقیق بوسیله سوالات ۳۷ تا ۴۸ مورد سنجش قرار میگیرد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *