پایان نامه شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی

دانلود پایان نامه

موسسه آموزش عالی (غیردولتی-غیرانتفاعی)

صنعتی مازندران

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی عمران  گرایش خاک و پی

شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر)

استاد راهنما:

دکترجانعلی زاده

1393

چکیده

تراکم دینامیکی یکی از روش­های بهسازی خاک­های سست می­باشد. در این روش با اعمال ضربات سنگین به سطح خاک میزان تراکم و در نتیجه ظرفیت باربری آن افزایش می­یابد. این امر از طریق انتقال انرژی به وسیله امواج صورت می­گیرد. تراکم دینامیکی یک روش تجربی بوده و برای هر محل بر اساس مشخصات زمین آن محل و امکانات در دسترس، مؤثرترین و اقتصادی ترین الگو انتخاب می­شود. با وجود کاربرد گسترده این روش اساس طراحی آن هنوز تجربی یا نیمه تجربی است و فرآیندهای درگیر در مسئله به طور کامل مشخص نشده است. بنابراین در این تحقیق جهت بررسی و تعیین الگوی بهینه عملیات تراکم دینامیکی، پروژه انجام گرفته در بندر بوشهر بصورت عددی شبیه سازی شده است.

در تحقیق حاضر، مدلسازی عملیات تراکم دینامیکی در خاک­های دانه­ای با استفاده از روش تفاضل محدود و نرم افزار FLAC2D انجام شده است. با استفاده از فرض تقارن محوری تنها نیمی از توده خاک و کوبه به صورت دو بعدی مدل شده است. برای مدلسازی اثر ضربه به سطح خاک از تاریخچه زمانی تنش استفاده شده است. برای تحلیل تراکم دینامیکی خاک­ از مدل رفتاری موهر کولمب استفاده شده است.

نتایج نشست نهایی کوبه با نتایج اندازه­گیری شده در پروژه تراکم دینامیکی مجتمع کشتی سازی شهید محلاتی بندر بوشهر مورد مقایسه قرار گرفته است و تطابق خوبی بین مقادیر اندازه گیری شده و به دست آمده در مدل عددی وجود دارد. همچنین با مقایسه مقادیر چگالی نسبی نهایی در لایه روانگرا در منطقه و مدلسازی عددی، تطابق قابل قبولی بین این مقادیر مشاهده شد.

با استفاده از نتایج مدلسازی و پس از تعیین ماکزیمم کرنشهای ایجاد شده در مدل، می‌توان میزان بهسازی در اعماق مختلف را تخمین زد و مقادیر بهبود یافته هر یک از پارامترهای توده خاک را پیش بینی کرد. با انجام این تحلیل برای ضربات متوالی، می‌توان میزان تاثیر هر یک از ضربات را نیز در رسیدن به حدنهایی بهسازی و افزایش پارامترهای مهندسی توده خاک تعیین کرد و نیز تعداد ضربات لازم برای رسیدن به حد مطلوب بهسازی را تعیین کرد. همچنین با بررسی افزایش چگالی نسبی در عرض می­توان الگوی مناسب برای شبکه کوبش بدست آورد.

واژگان کلیدی: تراکم دینامیکی، مدلسازی عددی، روش تفاضل محدود

فهرست مطالب

 

 

فصل 1 مقدمه 1

1-1 مقدمه 2

فصل 2: مروری بر منابع 4

2-1 مقدمه 5

2-2 تاریخچه 5

2-3 مبانی تئوری تراکم دینامیکی 5

2-3-1 تئوری تراکم دینامیکی در خاکهای دانه­ای 8

2-3-2 تئوری تراکم دینامیکی در خاکهای ریز دانه 8

2-3-2-1 قابلیت تراکم 8

2-3-2-2 روانگرایی 8

2-3-2-3 نفوذ پذیری 9

2-3-2-4 بندش بازیافتی خاک 9

2-3-2-5 نمایش ترسیمی 10

2-4 کاربرد تراکم دینامیکی در خاکهای مختلف 10

2-5 واژگان 14

2-6 روش شناسی 15

2-7 نشست به وجود آمده در اثر کوبش 18

2-8 لرزشهای زمین 21

2-9 عمق مؤثر بهسازی 24

2-10 توزیع تنش در اثر ضربه 26

2-11 تراکم دینامیکی در نوشیرو ژاپن 32

فصل 3: روش تحقیق 34

3-1 مقدمه 35

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *