پایان نامه رایگان روانشناسی پرسشنامه سلامت رواني گلدنبرگ

فصل پنجم

بحث ونتيجه گيري

 

 

بحث ونتیجه گیری:

همانطور که تحقیقات انجام شده نشان می دهد سلامت روانی و بالا بردن آن در روحیه انسان به خصوص قشر جوان و نوجوان میتواند تاثیر بسزایی داشته باشد که جهت ایجاد سلامت روانی علل و عواملی میتوانند دخالت داشته باشند که این عوامل میتواند ورزش یا روی آوردن به فعالیتهایی باشد که آدمی را سرزنده و شاداب نگه داشته و حفظ سلامت روانی و عمومی در بین دانش آموزان بخصوص دانش آموزان مقطع ابتدایی بیشتر قابل توجه است به این علت که با حفظ سلامت روانی در دوران کودکی مبارزه با مشکلات در مراحل بعدی مثل نوجوانی و جوانی و سالمندی می تواند تاثیر بالا تری  داشته باشد . در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر افزایش زنگ ورزش در بین دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکاراز لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد و همین طور افزایش زنگ ورزش در بالا رفتن سلامت روانی تاثیر بسزا و بالایی  دارد که طبق جامعه مورد مطالعه و برآورد کل دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر 80 نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب گردیده و آزمون سلامت روانی گلرنبرگ که دارای 28 سوال است بر روی آنها اجرا گردیده است که جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون و روش آماری t  متغییر و مستقل در استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از لحاظ ورزش تفاوت معنی داری وجود دارد و همین طور افزایش زنگ ورزش در بالا رفتن سلامت روانی دانش آموزان میتواند موثر باشد که تحقیق حاضر با تحقیق  بهرامی در سال 1371 که تحت عنوان بررسی  رابطه ورزش و کاهش اضطراب در بین زنان متاهل حدود سنی 22 ساله شهر ملایر که نتایج نشان میدهد که بین ورزش و کاهش اضطراب رابطه معنی داری وجود دارد و همین طور تحقیق مهران فر در سال1373 که تحقیقی تحت عنوان مقایسه افسردگی در بین جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار حدود سنی 28 ساله شهرستان اصفهان که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار از لحاظ افسردگ تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

 

 

 

 

محدودیت های تحقیق:

1 ـ عدم استفاده از مطالب و منابع معتبر در جهت ارائه بهتر تحقیق

2 ـ  عدم در دسترس بودن پرسشنامه های معتبر جهت سنجش فرضیه ها

3 ـ محدودیت زمانی جهت ارائه تحقیق بهتر

4 ـ عدم همکاری آزمودنی ها در انجام اجرای تست

5 ـ محدود بودن آزمودنی ها در یک مقطع تحصیلی پنجم ابتدایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهادات:

1 ـ تعمیم دادن این تحقیق بر روی کلیه دانش آموزان بجز دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی

2 ـ بالا بردن فرصت زمانی جهت ارائه تحقیق بهتر

3 ـ استفاده از مطالب و منابع معتبر در جهت ارائه بهتر تحقیق

4 ـ بالا بردن رو حیه همکاری آزمودنی ها جهت همکاری بیشتر با آزمونگر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمائم

پرسشنامه سلامت رواني گلدنبرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه سلامت عمومی (QHG)

1 ـ مقدمه

پرسشنامه سلامت عمومی یک (( پرسشنامه سرندی)) مبتنی بر روش ـ خود گزارش دهی است  که در مجموعه های بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستند ، مورد استفاده قرار می گیرد ( گلد برگ ³ ، 1972 ) در این پرسشنامه ، به دو طبقه اصلی از پدیده های توجه می شود : ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنش وری (( سالم )) و بروز پدیده های جدید با ماهیت معلول کننده . در حال حاضر، این نکته آشکار شده است که پاره ای از سطوح نشانه های مرضی را می توان به وسیله مصاحبه های استاندارد شده روانپزشکی ، تشخیص داد اما پایین تر از سطح معینی ، احتمال قرار گرفتن اختلال در سطح زیر ـ آستانه ای و عدم تشخیص آن وجود دارد ( گلدبرگ و بلاک ول ، 1970 ، وینگ و همکاران ،1977 ).

پرسشنامه سلامت عمومی را می توان به عنوان مجموعه پرسشهایی در نظر گرفت که از پایین ترین سطوح نشانه های مشترک مرضی که در اختلالهای مختلف روانی وجود دارند ، تشکیل شده است و بدین ترتیب میتواند بیماران روانی رابه عنوان یک طبقه کلی از آنها که خود را سالم می پندارند، متمایز کند . بنابراین ، هدف این پرسشنامه دستیابی به یک تشخیص خاص در سلسه مراتب بیماریهای روانی نیست بلکه منظور اصلی آن ، ایجاد تمارض بین بیماری روانی و سلامت است .

فرم 28 ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی دارای این مزیت است که برای تمامی افراد جامعه طراحی شده است . این پرسشنامه به عنوان یک (( ابزار سرندی )) می تواند احتمال وجود یک اختلال روانی را در فرد تعیین کند . در حال حاضر ، با اجرای این پرسشنامه توانسته اند به گستره وسیعی از نتایج در جمعیتهای مختلف دست یابند ، وجود رابطه بین فرم اصلی پرسشنامه سلامت عمومی ( گلدنبرگ ،1972 ) و فرم (( ردیابی  اختصاری  آزمون سرندی   ))   را با تشخیصهای روانپزشکی  ثابت کنند ، و امکان درک رابطه بین خود ـ گزارش دهی و بر آورد بر مبنای مشاهدات بالینی را فراهم سازد .

این پرسشنامه دارای چهار زیر ـ  مقیاس است : نشانه های بدنی ، اضطراب و بیخوابی ، نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی وخیم . از مجموع نمرات نیز یک  نمره کلی بدست می آید . وجود چهار زیر ـ  مقیاس براساس تحلیل آماری  پاسخهای ( تحلیل عاملی ) ثابت شده است .

زیر ـ مقیاس اول ( A ) شامل موادی درباره احساس افراد نسبت به وضع سلامت خود و احساس خستگی آنهاست و نشانه های بدنی را در برمی گیرد .این زیر ـ مقیاس ، دریافتهای حسی بدنی را که اغلب با برانگیختگیهای هیجانی همراهند ارزشیابی می کند . مواد این زیر ـ مقیاس در پرسشنامه با  حروف A مشخص شده اند .

پرسش های زیر ـ مقیاس دوم ( B ) شامل موادی است که با اضطراب و بی خوابی مرتبطند . هفت ماده مربوط به این زیر ـ مقیاس در پرسشنامه با حروف B مشخص شده اند .

زیر ـ مقیاس سوم ( C ) گستره توانایی افراد را در مقابله با خواسته های حرفه ای  و مسا یل زندگی روزمره می سنجد و احساسات آنها را درباره چگونگی کنار آمدن با موقعیتهای متداول زندگی ، آشکار می کند . هفت ماده مربوط به این زیر ـ مقیاس در پرسشنامه با حروف C متمایز شده اند .

و بالا خره ، چهارمین زیر ـ مقیاس دربرگیرنده موادی است که با افسردگی وخیم و گرایش مشخص به خودکشی مرتبط اند و هفت ماده متمایز کننده آن در پرسشنامه با حروف D مشخص شده اند .

نمره کلی هر فرد از حاصل جمع نمرات چهار زیر ـ مقیاس به دست می آید .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *