پایان نامه جایابی بهینه دستگاههای اندازه گیری جهت شناسایی مکان و میزان منابع هارمونیکی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان :
جایابی بهینه دستگاههای اندازه گیری جهت شناسایی مکان و میزان منابع هارمونیکی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
این پایان نامه جایابی بهینه دستگاه های اندازه گیری برای تعیین موقعیت منابع هارمونیکی را بیان می کند. در واقع به دلیل محدودیت در به کار بردن تعداد دستگاه های اندازه گیری ایی که بایستی در شبکه نصب شوند، این پایان نامه بر روی دو مسأله تخمین حالت هارمونیکی به عنوان یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری مقادیر ولتاژ و جریان باس بار و جریان خطوط شبکه و جایابی این اندازه گیرها با استفاده از الگوریتم مبتنی بر روش حذف ترتیبی تأکید می کند. همچنین پس از آنکه توسط این الگوریتم موقعیت نصب اندازهگیرها در باسبارهای گوناگون در هارمونیک های مختلف بررسی شد، با استفاده از تکنیک حداقل نمودن تعداد سایتهای جمعآوری اطلاعات بدست آمده از دستگاه های اندازه گیری، مسأله مکانیابی بهینه این تجهیزات اندازه گیری مورد توجه قرار خواهد گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بوسیله تخمین حالت هارمونیکی تعداد دستگاه های اندازه گیری از 14 دستگاه به عنوان 14 متغییر حالت به 10 دستگاه اندازه گیری کاهش خواهند یافت . همچنین برای آنکه بتوان کاهش هزینه های مانیتورینگ را به تخمین حالت هارمونیکی که تعداد متغییرهای حالت را حداقل کرده است، ضمیمه کرد بایستی تعداد سایت ها را با استفاده از یک فرآیند سعی و خطا کاهش داد . با به کار بردن این تکنیک میتوان موقعیت بهینه نصب اندازه گیرها را جهت یافتن مکان قرارگیری منابع هارمونیکی و شدت آنها پیدا کرد. این بررسی بر روی شبکه 14 باس IEEE با 69 موقعیت محتمل برای نصب این اندازه گیرها در محیط نرم افزار MATLAB انجام شده است.

مقدمه:
در پاسخ به این چالش که چگونه می توان به ارزیابی سیستم قدرت از نظر آلودگی هارمونیکی ناشی از منابع هارمونیکی پرداخت، اکثر شرکت های تأمین کننده برق، کیفیت توان الکتریکی تأمین شده مصرف کنندگان را از طریق برنامه های اندازه گیری، جهت تعیین اینکه اختلال هارمونیکی تولید شده توسط منابع هارمونیکی در محدوده مجاز استاندارد می باشد یا نه، را ارزیابی می کنند. ناحیه اندازه گیری به روشنی مشخص کننده این مطلب است که ولتاژ و جریان هارمونیکی متغییر با زمان به علت تغییرات پیوسته در ساختار سیستم یا بوسیله شرایط بار بوجود خواهد آمد . اندازه گیری اختلال هارمونیکی در سیستم نیاز به تجهیزی دارد که به طور کلی به دلیل مسائل مربوط به هزینه در اکثر باس بارها به طور دائم نصب نمی باشند. فلذا با توجه به نیاز امروزه صنعت برق برای اندازه گیری مقادیر ولتاژ و جریان باس بارها و جریان خطوط، بایستی بتوان این مقادیر را به طریقی در اختیار مرکز کنترل جهت بررسی های لازم اعم از اینکه چه مقدار هارمونیک در شبکه موجود است، قرار داد.

در این پایان نامه در ابتدا کلیاتی از منابع هارمونیکی موجود در سیستم قدرت و اثرات هارمونیکی آنها را که به عنوان اصلی ترین تولید کننده های هارمونیکی شناخته می شوند، مطرح خواهد شد. به طور کلی یکی از ایده های یافتن مکان منابع تزریق هارمونیک جهت انجام تصمیم گیری های آتی، این است که به سراغ پیدا کردن موقعیت دستگاه اندازه گیری هارمونیک برویم که مسلماً هر مکانی برای موقعیت آن مناسب نمی باشد. بنابراین در ادامه مطالب، به بیان خلاصه کارهای انجام شده در مقالات برای یافتن موقعیت مناسب و بهینه دستگاه اندازه گیری پرداخته شده است. سپس به مسأله مدلسازی سیستم مورد مطالعه که سیستم تست 14 باسه IEEE می باشد، پرداخته خواهد شد . این بررسی در حالتی انجام خواهد شد که شبکه مورد نظر دارای منابع هارمونیکی می باشد. جهت انجام مطالعه بر روی این سیستم نیاز به مدلسازی منابع هارمونیکی نیز احساس خواهد شد که در ادامه ارائه خواهد شد . همچنین برای بررسی رفتار سیستم در حضور منابع هارمونیکی، دو نوع پخش بار هارمونیکی و پخش بار در فرکانس اصلی انجام شده است. در ادامه ابتدا تخمین حالت هارمونیکی در سیستم های قدرت به عنوا ن یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری مقادیر ولتاژ و جریان باسبار و جریان خطوط پرداخته توضیح داده می شود. سپس الگوریتم بر پایه روش حذف ترتیبی که اقدام به یافتن مکان و موقعیت نصب اندازه گیرهای هارمونیکی خواهد کرد، بیان خواهد شد. پس از آنکه با استفاده از این الگوریتم موقعیت نصب اندازه گیرها در باسبارهای گوناگون در هارمونیک های مختلف بررسی شد، با استفاده از یک تکنیک کارآمد اقدام به مکان یابی بهینه این تجهیزات اندازه گیری خواهد شد. با به کار بردن این تکنیک می توان موقعیت بهینه نصب اندازه گیرها را جهت یافتن مکان قرار گیری منابع هارمونیکی و شدت آنها را پیدا کرد. در نهایت برای بررسی صحت مکان یابی بهینه، شرط رویت پذیری سیستم، به عنوان یکی از شروط اصلی برای بدست آوردن کلیه مقادیر اندازه گیری از کل شبکه نشان داده خواهد شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *