پایان نامه تاثیر تعارض در محیط کار بر جو سازمانی کارکنان گمرک در شهرستان مهران

– قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی: به طور عام مباحث مربوط به رفتار سازمانی و به طور خاص مفاهیم فرسودگی شغلی، تعارض در محیط کار و جو سازمانی را شامل می شود.

قلمرو زمانی: اطلاعات و داده های این تحقیق مربوط به سال ۹۴-۹۳ می باشد

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق کارکنان گمرک شهرستان مهران می­باشد.

 

 

۱-۷- جنبه جدید و نوآوری پژوهش

جنبه جدید و نوآور بودن این پژوهش در این می­باشد که تاکنون تحقیقی با این عنوان در این سازمان انجام نپذیرفته است، همچنین این پژوهش در روش و استفاده از نرم­افزار نیز جدید می­باشد.

 

۱-۸- سازمان­های بهره بردار احتمالی

۱- شرکت­های کوچک و متوسط

۲- شرکت مخابرات

۳- شرکت­های خصوصی

۴- سازمان­های دولتی

۵- بانک­ها

 

۱-۹- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

۱-۹-۱- تعاریف نظری واژه­ها

فرسودگی شغلی:

از سال ۱۹۸۰ مقیاس فرسودگی شغلی مزلاچ[۱] (MBI) به عنوان یک مقیاس استاندارد از به عنوان یک مقیاس استاندارد از نظر دانشگاه شناخته شد و پر نفوذترین تعریف از فرسودگی شغلی را او ارائه کرده است. او فرسودگی شغلی را نشانه­های روانشناختی می­داند که واکنش بلندمدت به استرس­آورهای شغلی را شامل می­شود که با سه ویژگی مشخص می­شود: شخصیت­زدایی[۲]، فرسودگی هیجانی[۳] و نقصان تحقق شخصی[۴] (مزولاچ و همکاران، ۲۰۱۰).

شخصیت­زدایی عبارت است از پاسخ بدبینانه شاغل نسبت به دریافت­کننده خدمات یا ارباب رجوع؛ فرسودگی هیجانی خستگی روانی، کمبود انرژی و احساس کاهش­یافتگی منابع روانی و عاطفی فرد را شامل است؛ و در نهایت نقصان تحقق شخصی نشانه ارزیابی منفی فرد از موفقیت و شایستگی خود است (کات و گلدن[۵]، ۲۰۰۰).

تعارض در محیط کارتعارض:

تعارض اغلب با احساس­های منفی مانند درماندگی، خشم، نگرانی، اضطراب، ترس و دلسردی همراه است. تعارض، نشان­دهنده علاقه و تعصب فرد به عقیده­هایش است. تضاد جز طبیعی و ذاتی محیط کار شمرده می­شود. در محیط کار، وقتی تعارض پیدا می­شود، سطح اخلاقیات، به شدت پایین می­آید، غیب­ها افزایش یافته و بهره­وری و عملکرد سازمانی به شدت کاهش می­یابد (گل­پرور و همکاران، ۱۳۹۱).

جو سازمانی:

جو سازمان به تصورات، احساسات و ارزش­های کارکنان در محیط کارشان اطلاق می­شود. همین­طور احساس تعهد نسبت به سازمان، حس اعتماد و تعلق، اعتماد به نفس و وفاداری را نیز شامل می­شود که تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند فضای فیزیکی، قوانین سازمانی حاکم و ویژگی­های رفتاری افراد در محیط کار قرار می­گیرد. جو سازمانی را جلوه‌ای از فرهنگ، حاصل ترکیبی از احساسات،‌ نگرش­ها، رفتارهای شکل دهنده زندگی سازمانی و یک واقعیت سازمانی با یک مفهوم عینی تعریف می­کنند. جو سازمان به ادراکات اعضای سازمان از عناصر بنیادی سازمان اشاره دارد. جو سازمان می تواند در ارتقای خلاقیت و نوآوری در بین افراد نقش حیاتی ایفا کند. داشتن جو خلاق مرتبط با فرهنگ در سازمان، موجد محیطی است که قدرت سازمانی را افزایش می دهد (کاظمی و همکاران، ۱۳۹۱).

۱-۹-۲- تعریف عملیاتی متغیرها

.در این تحقیق تعارض در محیط کار بدون بعد می­باشد که با استفاده از پرسشنامه­ای استاندارد، اندازه­گیری می­شوند. نمره­ای که پاسخ‌گویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می­دهند، میزان تعارض در محیط کار را اندازه­گیری می­کند.

فرسودگی شغلی شامل فرسودگی هیجانی، فرسودگی شخصیت­زدایی و فرسودگی نقصان تحقق شخصی می‌باشد که با استفاده از پرسشنامه­ای استاندارد که برای این کار در نظر گرفته شده است، اندازه گیری می­شود. نمره‌ای که پاسخگویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می­دهند میزان فرسودگی را اندازه­گیری می­کند.

در این پژوهش جو سازمانی بدون بعد می­باشد که با استفاده از پرسشنامه­ای استاندارد که برای این کار در نظر گرفته شده است، اندازه­گیری می­شود. نمره­ای که پاسخ­گویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می­دهند میزان جو سازمانی را اندازه­گیری می­کند.

۱- Maslach et al

۲- depersonalization

۳- emotional exhaustion

۴- reduced personal accomplishment

۵- Côté & Golden

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *