پایان نامه برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
” M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان:
برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یک سیستم قدرت معمولاً به چند زیر سیستم تولید، انتقال و توزیع تقسیم می شود . در یک سیستم قدرت مجتمع عمودی، این زیر سیستم ها اغلب در مالکیت یک شرکت هستند . تجدید ساختار، یک ساختار جدید در سیستم قدرت برق مدرن است که تجهیزات انتقال و تولید می توانند صاحبان متفاوت داشته باشند و مصرف کنندگان بالقوه یک دامنه گسترده ای از نظر انتخاب تامین کنندگان برق بر اساس هزینه و قابلیت اطمینان داشته باشند.

با توجه به بحث تجدید ساختار در این پروژه ، مفاهیم و اصول اولیه تجدید ساختار ، مرور ی بر ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت و روش های برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط های تجدید ساختار یافته بیان شده است. به دلیل رقابتی بودن محیط جدید ، چندین معیار و روش در مورد برنامه ریزی سیستم های قدرت بیان شده است. در ابتدا برنامه ریزی بر اساس شاخص های قابلیت اطمینان برر سی شده است که اثر تسهیلات تولید در سیستم تجدید ساختار یافته، بر قابلیت اطمینان مصرف کننده ها تخمین زده می شود . در یک محیط رقابتی، شبکه انتقال نیز باید برای همه شرکت کنندگان در بازار امکان دسترسی آزاد به منظور خرید و فروش برق را فراهم نماید. لذا در ادامه، روشی مبتنی بر محاسبه LMP در خصوص توسعه شبکه انتقال بیان شده است. در نهایت برنامه ریزی توسعه انتقال در محیط های رقابتی با اصلاح روشهای مرسوم در محیط انحصاری برای یک سیستم تست 6 باسه (سیستم Garver) مطرح شده است .استراتژی پیشنهادی، بر این مبنا است که اولاً یک بازار (تا حد امکان ) رقابتی کامل ایجاد شود و ثانیاً کمترین هزینه سرمایه گذاری ممکن را داشته باشد.

فصل اول

کلیات

1-1- هدف

یک سیستم قدرت معمولاً به چند زیر سیستم تولید، انتقال و توزیع تقسیم می شود . در یک سیستم قدرت مجتمع به طور عمودی، این زیر سیستم ها بوسیله یک شرکت مالکیت می شوند. در این مورد یک طراح سیستم قدرت نسبتاً به آسانی می تواند به همه اطلاعات مورد نیاز دسترسی یابد و تصمیم می گیرد که جهت در نظر گرفتن رشد بار همراه با قابلیت اطمینان مورد نظر، چه هنگام و در کجا تولید را اضافه کند یا خط و پست را تقویت کند و مصرف کنندگان نیز در خصوص خرید برقشان حق انتخاب چندانی ندارند.

تجدید ساختار ، یک ساختار جدید در سیستم قدرت برق مدرن است که تجهیزات انتقال و تولید می توانند صاحبان متفاوت داشته باشند و مصرف کنندگان بالقوه یک رنج وسیع از نظر انتخاب تامین کنندگان برق بر اساس هزینه و قابلیت اطمینان داشته باشند. دسترس پذیری یا عدم دسترس پذیری نه تنها به نوسانات در قدرت دیمان دی بستگی دارد بلکه همچنین به رقابت بین مالکان مختلف تولید نیز بستگی دارد . این شرایط جدید باعث می شود که امکان دستیابی به قابلیت اطمینان سیستم مشکل باشد به خصوص برای طراحان شرکت ، تعیین کردن اینکه بهترین پیشنهاد و قابلیت اطمینان چقدر باشد تا رضایت مشتریا ن مختلف را جلب کند . همچنین برای مصرف کننده ها نیز مشک ل است تا بهترین شرکت را از بین تامین کنندگان برق برای دریافت بهترین هزینه و قابلیت اطمینان انتخاب کنند.

شبکه انتقال نیز در بازار برق رقابتی نقش مهمی ایفا می کند. در یک محیط رقابتی ، شبکه انتقال باید برای همه شرکت کنندگان در بازار امکان دسترسی یکسان ر ا به منظور خرید و فروش برق فراهم نماید. به عبارت دیگر شبکه انتقال بایستی میدان مناسبی برای رقابت در بازار برق ایجاد کند. مدل های ارائه شده ، عمدت اً برای سیستم های قدرت در محیط انحصاری می باشند. بدیهی است این روش ها برای محیط های بازار رقابتی مناسب نیستند و بر اساس حداقل سازی هزینه ها و رعایت قیود فنی فرمول بندی می شوند، در محیط های انحصاری چون هزینه تولید هر یک از واحدها مشخص است بار به گونه ای بین واحدها تقسیم می شود که کمترین هزینه بهر ه برداری را داشته باشد. ولی در محیط های رقابتی میزان تولید هر واحد توسط آن واحد تولیدی و با توجه به قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش بازار مشخص می شود که به عوامل متعددی بستگی دارد و قابل پیش بینی نیست.

اگر ساختار شبکه انتقال از استحکام مناسبی بر خو ردار باشد پیشنهاد دهندگان قیمتها ، از نقاط دور و نزدیک در خرید و فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند و بدین وسیله از اعمال قدرت بازار توسط برخی از شرکت کنندگان که به صورت افزایش قیمت برق به دلیل ایجاد تراکم در شبکه انتقال بروز می کند ، جلوگیری می شود. لذا مسئله برنامه ریزی تو سعه انتقال در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده، مورد توجه قرار گرفته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *