پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1389

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری

گرایش مراقبت‌های ویژه

عنوان :

بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1389

استاد راهنما  :

دکتر آرام فیضی

استاد مشاور آمار:

دکتر حمید رضا خلخالی

دی  ماه 1390

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

زمینه و هدف : ملاقات در بخش‌های مراقبت وی‍ژه از دیر باز محدود بوده است.محدودیت ملاقات و بالطبع جدایی بیمار و خانواده از سویی و روبرو شدن با محیط ناآشنا، ترس از ناشناخته‌ها، از سوی دیگر تنش را دو چندان می‌کند و به عنوان یک بحران برای بیمار و خانواده بوده و موجبات آشفتگی و نگرانی شدید برای آنان است. اما امروزه علاوه بر اینکه دیگر هیچ دلیل توجیه کننده ملاقات محدود در بخش های ویژه وجود ندارد، مفید بودن آن نیز محرز شده است ولی با این وجود اکثر موسسه های درمانی دارای نظام ملاقات محدود هستند. هدف این پژوهش بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در چهار بعد نگرشی، دانشی، موانع فیزیکی و موانع فرهنگی است.

مواد و روش‌ها :این مطالعه از نوع کمی و توصیفی با سه گروه شرکت کننده، شامل پرستاران، پزشکان و مدیران ارشد شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می‌باشد. هر گروه یک پرسشنامه 40 سؤالی در مقیاس لیکرت که روایی و پایایی آن محرز گردیده است را پر کردند. سپس اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار آماریSPSS16.0/win   تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها : تعداد کل شرکت کنندگان 336 نفر، میانگین سنی شرکت کنندگان 38/35 سال و 7/66 درصد آن‌ها زن بودند. میانگین کار در بخش‌های مراقبت ویژه 47/60 ماه بود. نمره نگرش افراد شرکت کننده نسبت به اجرای نظام ملاقات آزاد 58/57 از 100 نمره و نمره دانش آن‌ها نسبت به فوائد ملاقات آزاد 43/9 از 20 نمره بود. کمبود جا و نبودن تختهای مجزا از مهمترین موانع فیزیکی و نبود آگاهی از روند بیماری و درمان و عدم کنترل احساسات نیز از مهمترین موانع فرهنگی به شمار می رود.

نتیجه گیری: در قالب نظریه آجزن و فیش بین و مدل انتشار نوآوری راجرز نگرش مهم‌ترین دلیل برای ایجاد رفتار است. با توجه به نگرش منفی پرسنل درمانی و آگاهی اندک نسبت به فواید ملاقات آزاد آموزش و افزایش دادن دانش نسبت به مزیت‌های ملاقات آزاد مهم‌ترین راهکار برای تغییر نگرش و قبول نوآوری به شمار می‌رود. در رابطه با موانع فیزیکی کمبود فضا، زیاد بودن تخت‌ها و به دنبال آن‌ها مشکل مدیریت بخش و احتمال مورد تعدی قرار گرفتن حریم شخصی بیمار مطرح است. همچنین در رابطه با موانع فرهنگی، استرس و سراسیمگی خانواده با حضور و راهنمایی یک فرد متخصص و روانشناس می‌تواند تا حدود زیادی حل شود.

کلمات کلیدی : ملاقات محدود، ملاقات آزاد، نگرش، نظریه عمل مبتنی بر دلیل

 

فهرست مطالب   ********************************  صفحه

فصل اول : معرفی پژوهش

  • مقدمه …………………………………………………………………………………….2
  • زمینه پژوهش ………………………………………………………………………………..6
  • بیان مسئله ……………………………………………………………………………………..9
  • اهمیت مطالعه برای دانش پرستاری ………………………………………………….10
  • مروری بر پژوهش های انجام شده ……………………………………………………12

فصل دوم : چارچوب نظری

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………….18
  • دیدگاه نظری ……………………………………………………………………………………18

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *