پایان نامه بررسی معانی حروف جر در جزء هفتم و هشتم قرآن کریم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه اخذ درجه فوق لیسانس

عنوان :

بررسی معانی حروف جر در جزء هفتم و هشتم قرآن کریم

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر حامد صدقی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر محمود شکیب

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

حروف جّر یکی از مباحث علم نحواست و به لحاظ معانی مختلفی که در جمله ایفا می کند ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . از این رو در این اثر با بسط و گسترش معانی حروف جّر و ارائه شواهد کاربردی آن در آیات قرآن مجید سعی شده آن مقدار که در توان این نویسنده بوده ، ذکر شود. شناخت حروف جّر به دلیل تنوع جایگاه های کاربرد آن یکی از مسائل مهم مطلوب درتفسیر است.

به همین جهت است که معنای کلام برحسب نوع کاربرد این حروف مختلف می شود . این حروف در قرآن از یک سو با ظرافت بسیار شگفت انگیزی به کار رفته اند و نقش معنوی دقیقی را ایفا می کنند و از سوی دیگر ، با توجه به عظمت معانی آن و گستردگی معانی حروف در بسیاری از آیات ، سبب شده است هر یک از مفسران شیعه و سنی نظرات گوناگونی پیرامون آن داشته باشند که همین امر باعث بروز اختلاف برداشت در بعضی از احکام فقهی میان علمای شیعه و سنی شده است .

در قرآن می بینیم که حروف جّر چگونه در جاهای مختلف در معنای حروف جّر دیگری به کار رفته و بر زیبایی معنای آیات افزوده است و این حروف از نظر معنا وسعت خاصی دارند که کتاب های صرفی و نحوی و لغوی به معنای مختلف جّر اشاره داشته اند و هر حرف جّری در معنای زیادی به کار رفته است ، از جمله «من» در آیه 90 مائده « مِّن عَمَل » برای بیان سبب است ، یعنی به سبب عملشان و برای بیان جنس است .در آیه 95 مائده « مِنَ النَّعم » یعنی نوعی از حیوان . و یا برای تبعیض است « مِنَ الشّهدا » یعنی بعضی از شاهدان در آیه 282 بقره . یا در معنی ظرفیت است «در من تحتها»آیه 266 بقره . در این تحقیق تلاش براین است که معنای دقیق وصحیح حروف باتوجه به جایگاه حرف جّردرآیه مورد نظر بررسی قرار گیرد .

کلید واژه :

حروف جّر ،  معانی حروف جّر ، حروف جّر زائد در قرآن ، اسرار حروف جّر در قرآن

فهرست :

 چکیده : 1

مقدمه : 3

فصل اول : کلیات… 7

مقدمه : 8

1-1- اهداف : 9

1-2- پیشینه تحقیق : 10

1-3- روش کار تحقیق : 10

فصل دوم : معانی حروف جر در کتب نحوی.. 12

مقدمه : 13

2-1- وجه تسمیه حرف : 14

2-2- تعریف حرف : 14

2-3- نام های دیگر حروف جّر : 14

2-4- انواع حروف : 15

2-5- تعداد حروف جّر : 15

2-6- ویژگی های حروف : 16

2-7- انواع حروف به اعتبار عمل : 16

2-8- نقش حروف در زبان عربی : 17

2-9- حروف جّر از لحاظ اصالت و عدم آن : 17

2-10- متعلّق حرف جّر اصلی : 19

2-11- معانی حروف جّر : 20

2-12- حروف جّر زاید : 21

2-13- اسرار حروف جّر در قرآن : 23

2-14- مهمترین معانی حروف جّر : 23

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *