پایان نامه بررسی مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های

–  نقاط قوت و ضعف و روش های جدید برای مدیریت سرمایه های فکری

روش هایی که به مقدار پولی منجر می شوند نظیر روش های سرمایه فکری مستقیم یا روش های بازگشت دارایی ها، برای قیمت گذاری دارایی های ناملموس شرکت ها مفید هستند و مزیت دیگر این روش آن است که امکان مقایسه شرکت ها با یکدیگر در یک صنعت را فراهم می آورند(نمامیان و همکاران،۱۳۹۰،ص ۱۰). از معایب این روش ها این است که تبدیل هرچیز به مقادیر پولی می تواند کمی سطحی نگری قلمداد شود. روش های بازگشت دارایی ها به میزان زیادی نسبت به نرخ بهره حساس هستند. مزایای روش های مستقیم سرمایه فکری و روش های کارت امتیازی این است که آنها می توانند تصویر کامل تری از سلامت سازمانی نسبت به روش های پولی ارائه دهند. این روش ها این قابلیت را دارند که به آسانی به سطوح مختلف سازمانی تسری پیدا کنند. آنها می توانند با دقت خوبی نتیجه وقایع را اندازه گیری کرده و از این رو گزارش دهی آنها سریع تر و دقیق تر از اندازه گیری های مالی است. با توجه به اینکه این روش ها نیازی به اندازه گیری مالی ندارند برای سازمان های غیر انتفاعی، بخش های داخلی سازمان ها، سازمان های عمومی، اهداف اجتماعی و فرهنگی بسیار مناسب هستند. از معایب این روش ها این است که آنها شاخص هایی را مورد استفاده قرار می دهند که برای هدفی خاص یا سازمانی مشخص طراحی شده است و از این رو امکان مقایسه نتایج بسیار مشکل است ( قهرمانی اقدم و کهن ، ۱۳۹۱ ، ص ۲۸ ) .همچنین اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری، یک سری هزینه های عملیاتی را افزایش می دهـد کـه محصول قوانین جدید و بوروکراسی است، اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری موجب می شود که برخی از اطلاعات حساس سـازمانی که قبلا فاش نشده بود، در قلمرو عمومی افشاء شود که ممکن است به ضرر سازمان تمام بشود و اما یکی از مهمترین مشکلات در زمینه اندازه گیری سرمایه فکـری، بـه روش­ها و سیسـتم هـای ناکارانه و حسابداری و پارادایم حسابداری سنتی مربـوط مـی شـود(آشنا و همکاران،۱۳۸۸،ص ۵). فرآیند سازی برای مدیریت سرمایه های فکری نیازمند روش های حرفه ای جدید است که مبتنی بر پیشرفت تفکرات بشری طراحی شده اند. روش های سنتی برای فرآیندسازی و عملیاتی کردن مدیریت سرمایه های فکری، کارساز نیست و نمی توانیم در شرایط دنیای جدید از آنها استفاده کنیم. ما با ایده آل ها فاصله زیادی داریم و باید برای کم کردن فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب سیاست گذاری کنیم. استراتژی ما باید این باشد که از وضع موجود که استفاده نکردن از ظرفیت ها و استعدادهای ذاتی دانش آموختگان است به سمتی حرکت کنیم که فکر جامعه علمی را به­کار بگیریم چون در ذات آنها استعدادهایی است که هرگز استفاده­نشده و پنهان­مانده است­(­بهرنگی­،­۱۳۸۸­) .

۲-۸- مدیریت موفق سرمایه فکری

پنج مرحله برای مدیریت موفق سرمایه فکری بیان شده است: در مرحله اول باید سرمایه فکری تعریف و شناسایی شود، یعنی باید معیارهای شناسایی آن مشخص شود تا براساس آن،بتوان ارزش واقعی دارایی های فکری را تعیین کرد. مشخص کردن اینکه چه اقلامی جزء سرمایه های فکری هستند، از این نظر مهم است که می تواند به سازمان در جهت رسیدن به اهدافش کمک کند. در مرحله دوم، سرمایه فکری از نظر محر کهای ارزش، مورد ارزیابی قرار می گیرد. منظور از محر ک های ارزش، عواملی هستند که موجب تغییر در ارزش سرمایه فکری می شوند و آن را تحت تأثیر قرار می دهند. این محرک ها باید براساس یک طرح استراتژیک و برنامه هدفمند مشخص شوند. در مرحله سوم، اطلاعات مدیریتی دقیق و معناداری در رابطه با اندازه گیری عملکرد سرمایه فکری جمع آوری می شوند. در مرحله چهارم، اطلاعات مدیریتی جمع آوری شده در مرحله قبلی، برای تجزیه و تحلیل عملکرد و بهبود عملیات مدیریتی در زمینه آموزش و تصمیم گیری در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. در مرحله آخر نیز گزارش های خارجی در رابطه با عملکرد در زمینه سرمایه فکری آن در طول یک یا چند دوره مالی فرآهم می شوند. این گزار ش ها برای سها مداران داخلی و خارجی و بقیه افرادی که منافعی در شرکت دارند، مفید خواهد بود (دستگیر و محمدی،۱۳۸۸ ، ص ۲۹ ) .

استفاده کنندگان اطلاعات مربوط به سرمایه فکری به این شرح می باشند:

  • سهامداران و سرمایه گذاران: برای داشتن اطلاعات بهتر برای تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، سهامداران و سرمایه گذاران (اعم از بالفعل و بالقوه) باید دانش و آگاهی بیشتری در مورد سرمایه فکری یک سازمان داشته باشند.  ۲-تحلیلگران مالی: تحلیل گران برای درک بهتر ارزش سازمان، باید اطلاعات درستی در مورد ارزش سرمایه فکری آن داشته باشند.     بدون داشتن اطلاعات کامل در مورد سرمایه فکری سازمان و درک چگونگی کمک کردن این اطلاعات در رسیدن به اهداف استراتژیک، تجزیه و تحلیل کنندگان نمی توانند ارزیابی درستی از وضعیت سازمان انجام دهند. این امر، منجر به افزایش ابهام برای سرمایه گذاران و بانک ها می شود و باعث خواهد شد که آنها ریسک بیشتری برای سرمایه گذاری یا دادن اعتبار، برای سازمان در نظر بگیرند که این خود سبب می شود، هزینه سرمایه ای افزایش پیدا کند و در نتیجه در بعضی موارد منجر به کاهش اشتیاق در سرمایه گذاری در این بنگاه گردد. ۳-کارکنان: کارکنان برای درک سلامت و وضعیت مالی سازمان خود، به اطلاعات نیاز دارند و امروزه سرمایه فکری یک عنصر بسیار مهم برای این هدف است. آنها به ویژه به کسب اطلاعات در مورد شکل فرآیندهای مربوط به نحوه مدیریت، نگهداری و گسترش دادن این دارایی ها علاقه مند هستند. ۴-سایر افراد: سازمان ها به وضعیت روابطشان با شرکای تجاری، تامین کنندگان و تمامی کسانی که منافعی در سازمان دارند و به عبارتی در زنجیره تامین و تولید و توزیع محصول شرکت نقشی دارند بسیار اهمیت می دهند. یکی از راه های کسب اطمینان این افراد و داشتن روابط مستحکم با آنها در اختیار گذاشتن اطلاعات دقیق در مورد دارایی ها به ویژه سرمایه فکری موجود در سازمان است
    ( قهرمانی اقدم و کهن ، ۱۳۹۱ ، ص ۲۸ ) .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *