پایان نامه بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زاهدان

دانشکده تحصیلات تکمیلی 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد

زمین‌شناسی مهندسی

عنوان:

بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی و ارائه راه کارهای مهندسی در ارتباط با آن

استاد راهنما:

دکتر جعفر رهنماراد

استاد مشاور:

دکتر فریدون خسروی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

فصل اول : کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

1.1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

1.2. ضرورت اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

1.3. هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

1.4. تعریف نفوذپذیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

1.5. عوامل مؤثر در میزان نفوذپذیری…………………………………………………………………………………………………………. 21

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………………………… 27

فصل سوم : ویژگی‌های منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………… 33

3.1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

3.2. ویژگی‌های منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………… 34

3.2.1. فیزیوگرافی حوضه……………………………………………………………………………………………………………………………. 34

3.2.2. ویژگی‌های اقلیمی حوضه………………………………………………………………………………………………………………… 36

3.2.3. ویژگی‌های پوشش گیاهی حوضه…………………………………………………………………………………………………….. 37

3.2.4. ویژگی‌های خاک‌شناسی حوضه……………………………………………………………………………………………………….. 38

3.2.4.1. رژیم رطوبتی خاک………………………………………………………………………………………………………………………. 38

3.2.4.2. رژیم حرارتی خاک………………………………………………………………………………………………………………………. 38

3.2.5. منابع آب حوضه……………………………………………………………………………………………………………………………… 39

3.2.6. هیدرولوژی حوضه…………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3.2.7. ویژگی‌های زمین‌شناسی و سنگ‌شناسی حوضه……………………………………………………………………………….. 41

3.2.7.1. ویژگی‌های زمین‌شناسی……………………………………………………………………………………………………………… 41

3.2.7.2. سنگ‌شناسی حوضه…………………………………………………………………………………………………………………….. 45

3.2.8. فرسایش‌پذیری واحدهای زمین‌شناسی……………………………………………………………………………………………. 46

3.2.9. ژئومورفولوژی حوضه………………………………………………………………………………………………………………………… 49

3.3. ویژگی‌های عرصه پخش‌سیلاب……………………………………………………………………………………………………………. 51

فصل چهارم : مواد و روش‌ها………………………………………………………………………………………………………. 54

4.1. روش کار……………………………………………………………………………………………………………………………. 55

4.2. روش‌های اندازه‌گیری میزان نفوذپذیری خاک………………………………………………………………………………………. 55

4.2.1. روش‌های مستقیم…………………………………………………………………………………………………………………. 57

4.2.1.1. آزمون‌های آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………………….. 57

4.2.1.2. آزمون‌های صحرایی……………………………………………………………………………………………………… 62

4.2.2. روش‌های غیر مستقیم…………………………………………………………………………………………………. 69

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *