پایان نامه بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد سمنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه

استاد راهنما:

دکتر حمید مسجد سرائی

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1
پیشگفتار 2
فصل اول: کلیات تحقیق و مفاهیم مقدماتی 4
ادبیات تحقیق 5
بیان مساله 5
ضرورت تحقیق 5
پیشینه تحقیق 6
سئوالات تحقیق 6
اهداف تحقیق 7
روش تحقیق 7
   – مبحث اول: معنای لغوی و اصطلاحی شهادت و شاهد 8
      – گفتار اول: معنای لغوی شهادت 9
      – گفتار دوم: معنای اصطلاحی شهادت 9
      – گفتار سوم: معنای لغوی شاهد 10
      – گفتار چهارم: معنای اصطلاحی شاهد 10
   – مبحث دوم: ادا به شهادت،  تحمل شهادت 11
   – مبحث سوم: صفات شاهد و اثر آن در شهادت خطا یا کذب 13
      – گفتار اول: بلوغ 13
      – گفتار دوم: عقل 15
      – گفتار سوم: ایمان و اسلام 18
      – گفتار چهارم: حلال زاده بودن 19
      – گفتار پنجم: عدالت 19
      – گفتار ششم: انتفای تهمت 21
          تحلیل و بررسی فصل اول 24
فصل دوم: انواع شهود و اثر آن در رجوع یا کذب شهادت 25
   – مبحث اول: مطابقت شهادت یا دعوی 26
   – مبحث دوم: توافق شهادت شهود در معنا 27
   – مبحث سوم: عدد شهود و جنسیت در شهادت 28
      – گفتار اول: ذکوریت به تنهایی 29
      – گفتار دوم: شهادت سه مرد و دو زن 30
      – گفتار سوم: شهادت دو مرد و چهار زن 30
      – گفتار چهارم: شهادت یک مرد و دو زن 31
      – گفتار پنجم: شهادت دو زن به تنهایی 31
      – گفتار ششم: شهادت یک زن به تنهایی 32
      – گفتار هفتم: شهادت 50 مرد 32
   – مبحث چهارم: شهادت بر شهادت 33
      – گفتار  اول: استرعاء 34
      – گفتار دوم: اتفاقی 34
      – گفتار سوم: نظر اجمالی فقها 35
          تحلیل و بررسی فصل دوم 38
فصل سوم: رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مالی 39
   – مبحث اول: رجوع از شهادت قبل از صدور حکم 40
   – مبحث دوم: رجوع از شهادت پس از صدور حکم 42
      – گفتار اول: حکم اجرا شده و محکوم به تلف شده 43
      – گفتار دوم: حکم اجرا شده و محکوم ٌ به تلف نشده 43
      – گفتار سوم: حکم اجرا نشده 45
   – مبحث سوم: ضمان شهود

و……

47

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

این نوشته در پایان نامه ها, مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *