پایان نامه بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد سمنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه

استاد راهنما:

دکتر حمید مسجد سرائی

 

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1
پیشگفتار 2
فصل اول: کلیات تحقیق و مفاهیم مقدماتی 4
ادبیات تحقیق 5
بیان مساله 5
ضرورت تحقیق 5
پیشینه تحقیق 6
سئوالات تحقیق 6
اهداف تحقیق 7
روش تحقیق 7
   – مبحث اول: معنای لغوی و اصطلاحی شهادت و شاهد 8
      – گفتار اول: معنای لغوی شهادت 9
      – گفتار دوم: معنای اصطلاحی شهادت 9
      – گفتار سوم: معنای لغوی شاهد 10
      – گفتار چهارم: معنای اصطلاحی شاهد 10
   – مبحث دوم: ادا به شهادت،  تحمل شهادت 11
   – مبحث سوم: صفات شاهد و اثر آن در شهادت خطا یا کذب 13
      – گفتار اول: بلوغ 13
      – گفتار دوم: عقل 15
      – گفتار سوم: ایمان و اسلام 18
      – گفتار چهارم: حلال زاده بودن 19
      – گفتار پنجم: عدالت 19
      – گفتار ششم: انتفای تهمت 21
          تحلیل و بررسی فصل اول 24
فصل دوم: انواع شهود و اثر آن در رجوع یا کذب شهادت 25
   – مبحث اول: مطابقت شهادت یا دعوی 26
   – مبحث دوم: توافق شهادت شهود در معنا 27
   – مبحث سوم: عدد شهود و جنسیت در شهادت 28
      – گفتار اول: ذکوریت به تنهایی 29
      – گفتار دوم: شهادت سه مرد و دو زن 30
      – گفتار سوم: شهادت دو مرد و چهار زن 30
      – گفتار چهارم: شهادت یک مرد و دو زن 31
      – گفتار پنجم: شهادت دو زن به تنهایی 31
      – گفتار ششم: شهادت یک زن به تنهایی 32
      – گفتار هفتم: شهادت 50 مرد 32
   – مبحث چهارم: شهادت بر شهادت 33
      – گفتار  اول: استرعاء 34
      – گفتار دوم: اتفاقی 34
      – گفتار سوم: نظر اجمالی فقها 35
          تحلیل و بررسی فصل دوم 38
فصل سوم: رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مالی 39
   – مبحث اول: رجوع از شهادت قبل از صدور حکم 40
   – مبحث دوم: رجوع از شهادت پس از صدور حکم 42
      – گفتار اول: حکم اجرا شده و محکوم به تلف شده 43
      – گفتار دوم: حکم اجرا شده و محکوم ٌ به تلف نشده 43
      – گفتار سوم: حکم اجرا نشده 45
   – مبحث سوم: ضمان شهود

و……

47

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *