پایان نامه بررسی دیدگاه امام خمینی (ره) و آیت الله خویی در خصوص احکام امر به معروف و نهی از منکر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی دیدگاه امام خمینی (ره) و آیت الله خویی در خصوص احکام امر به معروف و نهی از منکر

استاد راهنما:

دکتر علی جمادی

 استاد مشاور:

دکتر مهران جعفری

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان           صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- کلیات 5

1-1- طرح تحقیق 5

1-1-1- بیان مسأله 5

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 7

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 7

1-1-4- اهداف تحقیق 7

1-1-5- سوابق تحقیق 7

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 8

1-1-7- روش تحقیق 9

1-1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 9

1-2- تعاریف 9

فصل دوم: مبانی، ارکان عقلی و شرایط امر به معروف و نهی از منکر

2- مبانی، ارکان عقلی و شرایط امر به معروف و نهی از منکر 11

2-1- بررسی وجوب امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن 11

2-2- بررسی موضوع از دیدگاه روایات 13

2-3- امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علی (ع) 18

2-3-1- شرایط امر به معروف و نهی از منکر 18

2-3-2- مراحل و مراتب امر و نهی 20

2-3-3-صفات آمر و ناهی 21

2-3-4- آثار امر به معروف و نهی از منکر 24

2-3-5- مذمت ترک امر به معروف و نهی از منکر 25

2-3-6- آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر 25

2-3-7- عوامل ترک امر به معروف و نهی از منکر 26

2-3-8- ارزش و ویژگی امر به معروف و نهی از منکر 27

2-3-9- شرایط امر به معروف و نهی از منکر 28

2-3-10- فلسفه امر به معروف و نهی از منکر 29

2-3-11- درجات و مراحل امر به معروف و نهی از منکر 29

2-3-12- آفات ترک امر به معروف و نهی از منکر 29

فصل سوم: امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (ره)

3- امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (ره) 55

3-1- امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه فقهای امامیه 55

3-1-1- نظرات فقیهان صدر اول 58

3-1-2- سایر فقها 59

3-1-3- شرط عدم مفسده در امر به معروف و نهی از منکر 60

3-1-3-1- عنوان شرط سوم (عدم مفسده) 60

3-1-3-2- دلایل شرط سوم(عدم مفسده) 61

3-1-4- شرط احتمال تأثیر 64

3-2- بررسی دیدگاه‌های امام خمینی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر 68

3-2-1- اهمیت امر به معروف 68

3-2-2- وجوب امر به معروف و نهی از منکر 69

3-2-3- اقسام امر به معروف و نهی از منکر 73

3-2-4- مراتب امر به معروف و نهی از منکر 74

3-2-5- اصل امر به معروف و نهی از منکر 80

3-2-6- شرایط امر به معروف و نهی از منکر 82

3-2-7- بندهایی از پیام هشت ماده ای امام 90

3-2-8- رهنمودهای حضرت امام برای عملی کردن امر به معروف 91

فصل چهارم: مراتب و شرایط امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه آیت الله خویی

4- مراتب و شرایط امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه آیت الله خویی 97

4-1- تبیین امر به معروف و نهی از منکر و بررسی وجوب آن 98

4-1-1- مصادیق معروف از دیدگاه آیت الله خویی 98

4-2- شرایط امر به معروف ونهی از منکر 101

4-3- احکام فقهی 102

4-4- بررسی ادله آیت الله خویی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر 103

4-4-1- ادله ارکان و شرایط امر به معروف و نهی از منکر 111

4-4-2- ادله مراتب امر به معروف و نهی از منکر 113

4-4-3- در منکراتی که معمول و عادت مردم می‌باشد 117

بررسی وجوه افتراق دیدگاههای امام خمینی (ره) و آیت الله خویی (ره) در امر به معروف و نهی از منکر 123

نتیجه‌گیری 126

پیشنهادات 129

فهرست منابع 126

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *