پایان نامه بررسی تغییرات ابعادی بافت سخت و نرم پس از قرار دادن ایمپلنت فوری در مقایسه با ساکت دندان تازه کشیده شده

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده دندانپزشکی

پایان‌نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی عمومی

عنوان:

 بررسی تغییرات ابعادی بافت سخت و نرم پس از قرار دادن ایمپلنت فوری در مقایسه با ساکت دندان تازه کشیده شده 

اساتید راهنما:

دکتر کاظم فاطمی

دکتر  مهرداد رادور

سال تحصیلی 91-90

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: مروری بر متون و مقالات …………………………………… 1

کلیات………………………………………………………………………………………………….. 2

روند ترمیم ساکت دندان های خارج شده………………………………………………………. 2

تدابیر پس از کشیدن دندان………………………………………………………………………… 4

زمان های مختلف قرار دادن ایمپلنت……………………………………………………………… 6

قراردادن فوری ایمپلنت……………………………………………………………………………… 7

تصحیح ریج در رابطه با قرار دادن ایمپلنت……………………………………………………… 8

مروری بر مقالات……………………………………………………………………………………. 14

بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………….. 23

اهداف و فرضیات……………………………………………………………………………………. 24

فصل دوم: مواد و روش ها…………………………………………….. 26

مواد و روش کار……………………………………………………………………………………… 27

روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری…………………………………………………. 41

فصل سوم: یافته ها……………………………………………………. 42

یافته ها…………………………………………………………………………………………………. 43

بررسی بافت نرم……………………………………………………………………………………… 44

بررسی بافت سخت………………………………………………………………………………….. 50

فصل چهارم: بحث…………………………………………………….. 57

بحث……………………………………………………………………………………………………. 58

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………… 62

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….. 63

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………. 63

منابع …………………………………………………………………………………………………… 64

فهرست جداول

جدول 3-1 : تغییرات عمودی بافت نرم در نقاط باکال، مزیوباکال و دیستوباکال………. 44

جدول 3-2 : تغییرات عمودی بافت نرم در نقاط پالاتال، مزیوپالاتال و دیستوپالاتال….. 45

جدول 3-3 : تغییرات عمودی بافت نرم در نقاط دیستال و مزیال………………………….. 46

جدول 3-4 : تغییرات ابعادی افقی بافت نرم در 1، 3 و 7 میلیمتری از CEJ دو دندان

مجاور………………………………………………………………………………………………….. 48

جدول 3-5 : تغییرات عمودی بافت سخت در نقاط باکال، مزیوباکال و دیستوباکال از CEJ

دو دندان مجاور………………………………………………………………………………………. 50

جدول 3-6 : تغییرات عمودی بافت سخت در نقاط پالاتال،مزیوپالاتال و دیستوپالاتال

از CEJدو دندان……………………………………………………………………………………… 51

جدول 3-7 : تغییرات عمودی بافت سخت در نقاط دیستال و مزیال از CEJ دو دندان

مجاور………………………………………………………………………………………………….. 52

جدول 3-8 : تغییرات افقی بافت سخت در 1، 3 و 7 میلیمتری خطوط واصل CEJ دو دندان

مجاور   54

فهرست نمودارها

نمودار3-1: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه میدباکال در گروه تست و کنترل………. 44

نمودار3-2: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه میدپالاتال در گروه تست و کنترل…….. 45

نمودار3-3: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه دیستال در گروه تست و کنترل…………. 46

نمودار3-4: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه مزیال در گروه تست و کنترل………….. 47

نمودار 3-5: تغییرات افقی بافت نرم از 1 میلی متری خط واصل دو CEJ دندان مجاور.. 48

مودار 3-6: تغییرات افقی بافت نرم از 3 میلی متری خط واصل دو CEJ دندان مجاور…. 49

نمودار 3-7: تغییرات افقی بافت نرم از 7 میلی متری خط واصل دو CEJ دندان مجاور.. 49

نمودار 3-6: تغییرات عمودی بافت سخت در نقطه مبدباکال……………………………………….. 50

نمودار 3-7: تغییرات عمودی بافت سخت در نقطه میدپالاتال……………………………… 51

نمودار 3-8: تغییرات عمودی بافت سخت درنقطه دیستال…………………………………… 52

نمودار3-9: تغییرات عمودی بافت سخت در نقطه مزیال……………………………………. 53

نمودار 3-10: تغییرات افقی بافت سخت در 1 میلیمتری از خط واصل دو CEJ دندان

و…

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *