پایان نامه بررسی تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن کریم

موضوع:

بررسی تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

استاد راهنما :

دکتر علی محمدی آشنانی

 

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 3

بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

هدف و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 5

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 6

مفروضه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل اول: بررسی مساله شناخت در فلسفه، روان شناسی و قرآن…………………………… 8

1-1. شناخت در فلسفه…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-1-1. شناخت در لغت و اصلاح………………………………………………………………………………………………… 9

1-1-2. مفهوم شناخت………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-1-3. حقیقت شناخت…………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-1-4. شناخت در فلسفه اروپا…………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-5. شناخت در فلسفه اسلامی……………………………………………………………………………………………. 12

1-1-5-1. بررسی مساله خطاها در فلسفه اسلامی…………………………………………………………….. 13

1-2. شناخت در روان شناسی……………………………………………………………………………………………………….. 15

1-2-1. تعریف علم روان شناسی………………………………………………………………………………………………. 15

1-2-2. روان شناسی شناختی………………………………………………………………………………………………….. 15

1-2-3. بررسی دو نظریه شناخت در روان شناسی…………………………………………………………………. 17

1-3. شناخت در قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….. 19

1-3-1. امکان شناخت و ارزش آن از منظر قرآن……………………………………………………………………. 19

1-3-1-1. امکان شناخت خدا………………………………………………………………………………………………. 22

1-3-1-2. امکان شناخت نفس…………………………………………………………………………………………….. 23

1-3-2. ابزارهای معرفت در قرآن……………………………………………………………………………………………… 24

1-3-3. راه های شناخت در قرآن کریم…………………………………………………………………………………… 24

1-3-4. شرایط معرفت از منظر قرآن……………………………………………………………………………………….. 27

1-3-5.  عوامل بازدارنده از شناخت صحیح در قرآن………………………………………………………………. 29

1-3-5-1. تعصب و تقلید کورکورانه…………………………………………………………………………………….. 31

1-3-5-2.  ظن و گمان…………………………………………………………………………………………………………. 32

1-3-5-3. تمایلات و هواهای نفسانی…………………………………………………………………………………… 34

فصل دوم: باور های غیر منطقی و تحریف های شناختی در حوزه روان شناسی…….. 36

2-1. باور های غیر منطقی در حوزه روان شناسی……………………………………………………………………….. 38

2-1-1. درمان عقلانی- عاطفی- رفتاری آلبرت الیس…………………………………………………………….. 38

2-1-1-1. تاریخچه تحول فکر الیس……………………………………………………………………………………. 39

2-1-1-2. عوامل بنیادی در نظریه الیس…………………………………………………………………………….. 40

2-1-1-3. ماهیت انسان در نظریه الیس……………………………………………………………………………… 41

2-1-1-4. اضطراب و بیماری های روانی در نظریه الیس………………………………………………….. 41

2-1-1-5. باور های غیر منطقی در نظریه الیس………………………………………………………………… 41

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *