پایان نامه بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران دبیرستانی

 دانشگاه فردوسی

دانشکده پرستاری و مامایی

بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران دبیرستانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

گرایش بهداشت جامعه

استاد راهنما

سرکارخانم زهرا امامی مقدم

اساتید مشاور

جناب آقای حمیدرضا بهنام وشانی

جناب آقای دکتر سید امیر امین یزدی

اسفندماه 1391

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه
فصل اول: معرفی پژوهش  
بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 11
فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
تعریف واژه‌های کلیدی ………………………………………………………………………………………………………………… 12
پیش‌فرض‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 14
فصل دوم: دانستنی‌هایی پیرامون پژوهش ……………………………………………………………………………….  
چارچوب نظری …………………………………………………………………………………………………………………………… 16
مروری بر مطالعات ……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش  
طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 52
جامعه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
محیط پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
روش نمونه گیری و روش کلی اجرای طرح ……………………………………………………………………………………… 53
معیارهای ورود و خروج ………………………………………………………………………………………………………………… 54
متغیرها و نحوه کنترل آنها ……………………………………………………………………………………………………………… 54
ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………….. 56
روایی و پایایی ابزار ………………………………………………………………………………………………………………………. 57
روش اجرای طرح ………………………………………………………………………………………………………………………… 58
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………… 66
ملاحظات اخلاقی ………………………………………………………………………………………………………………………… 67
محدودیت‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 67
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش  
توصیف واحدهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 68
یافته‌های اصلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 83
یافته‌های جانبی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 93
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری  
بحث و بررسی یافته‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 102
نتیجه‌گیری نهایی …………………………………………………………………………………………………………………………. 119
پیشنهادات جهت بکارگیری یافته‌های پژوهش …………………………………………………………………………………… 120
پیشنهاداتی برای پژوهش‌های بعدی ………………………………………………………………………………………………….. 120
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 121
پیوست‌ها

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *