پایان نامه با موضوع پيش بيني عملكرد شغلي تحت مولفه هاي مهارت ارتباطي

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسي رابطه بين هوش هيجاني ومهارتهاي ارتباطي با عملكرد شغلي سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا

 پرسشنامه عملكرد شغلي

برای اندازه گیری متغیر عملکرد شغلی از پرسشنامه عملکرد شغلی که توسط پاترسون تهیه و تدوین گردیده و در سال ۱۳۶۹ نیز توسط شکرکن و ارشدی در ایران ترجمه شده است استفاده شده است . این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال می باشد و عملکرد کارکنان را در حوزه وظایف شغلی و سازمانی شان اندازه می گیرد. شیوه نمره گذاری آن بصورت چهارگزینه ای است و گزینه های آن شامل : خیلی ضعیف ، ضعیف ، خوب و عالی می باشد. در ازای هریک از گزینه ها به ترتیب امتیازات هر آزمودنی بین ۰ تا ۴۵ می باشد.  به منظورسنجش اعتبار این پرسشنامه ، درسال ۸۲-۱۳۸۱ صالحی از روش دونیمه کردن استفاده کرد که با توجه به جدول ارائه شده مشخص گردید که ضریب اعتبار محاسبه شده با روش آلفای کرونباخ برابر با ۰٫۸۶ وبا روش دونیمه کردن ، برابر با ۰٫۷۸ می باشد. ضریب اعتبار به دست آمده در سطح معناداری ۰٫۰۱ معنادار است. لازم بذکر است که برادیده نیز به منظور محاسبه ضریب اعتبار پرسشنامه ، پس از اجرای مقدماتی بر روی ۳۰ نفر از نمونه های تحقیق، رقم آلفای کرونباخ را برابر با ۰٫۸۷ بدست آورد. در راستای روائی پرسشنامه نیز پس از نظرسنجی از ۱۰ نفر متخصص در زمینه روائی محتوائی پرسشنامه ، مشخص گردید که پرسشنامه حاضر دارای روائی صوری و روائی سازه می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تبين ارتباط بين مولفه هاي هوش هيجاني و عملكرد شغلي در بين سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا .

تبين ارتباط بين مولفه هاي مهارت هاي ارتباطي با عملكرد شغلي در بين سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا .

پيش بيني عملكرد شغلي از روي مولفه هاي هوش هيجاني در بين سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا .

پيش بيني  عملكرد شغلي تحت مولفه هاي مهارت ارتباطي در بين سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسي رابطه بين هوش هيجاني ومهارتهاي ارتباطي با عملكرد شغلي سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *