پایان نامه الگویی شایسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتیب نزول 30 سوره­ی ابتدای نزول

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته تفسیر قرآن

   موضوع:

الگویی شایسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتیب نزول 30 سوره­ی ابتدای نزول

استاد راهنما:

عبدالکریم بهجت­پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

:چکیده

با وجود این­­که بسیاری از مستشرقان و دانشمندان اسلامی بر این نکته اصرار دارند که قرآن از گسیختگى ویژه­اى برخوردار است و همین امر موجب سردرگمى خواننده خواهد شد، لکن می­دانیم هدف‌داری و غایت­مندی قرآن، ساختار نظام‌مند لفظی و معنایی را برتافته است، چه از متن گسسته و نامنظم، هدف و غایتی سر نمی‌زند واندیشمندان گذشته و بخصوص متأخرین این نظام هندسی معنادار و هدف جو را هم در کلیت پیکره قرآن هم در درون اجزا و بخش‌های کوچک‌تر، چون سوره‌ها و آیات قابل اثبات می­دانند.به همین جهت بر آن شدیم تا به بررسی تفاسیر مختلف پیرامون هدف، موضوع و ساختار چندین سوره از قران که در واقع پیش زمینه و یا کلید فهم سوره‌ها و رهیافت به معنا و مفهوم یکایک آیات هر سوره  بستگی به تبیین آن دارد و بر هر مفسر قرآنی لازم است تا در مرحله نخست، غرض سوره را کشف و شناسایی کند تا مبنا و بستری برای فهم معارف سوره و سمت و سو دهنده تفسیر آیات آن باشد، بپردازیم.

روش پژوهشی در این پایان­نامه، براساس ترتیب نزولی است؛ زیرا در این روش، نقش هدایتی- تربیتی قرآن و حکمت نزول تدریجی آن، به خوبی نمایان می­گردد. به عنوان نتیجه­ی نهایی می­توان گفت: عامل انسجام هر سوره، مقصود آن است نه موضوعات بیان­شده در سوره. برای مثال مقصود سوره­ی قیامت، اثبات قدرت خداوند بر رستاخیز است. درحالی­که مفسران بدون درنظر گرفتن هدفی برای سوره مطالب را پراکنده و بی­تناسب بیان نموده­اند، در رساله­ی حاضر با توجه به هدف هر سوره، محتویات متنوع آن، در یک تقسیم هماهنگ، سازوار و منطقی، به­گونه­ای که خواننده بتواند از مجموعه­ی محتوا و چینش آن آگاهی یابد، ارائه گردیده است و تناسب منطقی و شایسته­ی هر سوره را این­گونه یافتیم که خداوند، این سوره­ها را در سیر تغییر و تحول جامعه­ی معاصر نزول، با مخاطب قرار دادن پیامبر9، مومنان و کافران نازل نموده­ است.

واژگان کلیدی

مقصود، موضوع، تناسب، ترتیب نزول.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

فصل اوّل: کلّیات.. 1

1-1- مقدّمه.. 2

1-1-1- بیان مسأله. 2

1-1-2- سؤال اصلی پژوهش… 5

1-1-3- سؤالات فرعی پژوهش… 5

1-1-4- فرضیه پژوهش… 5

1-1-5- پیش فرضهای پژوهش… 6

1-1-6- اهمیت موضوع. 6

1-1-7- سابقه پژوهش… 7

1-1-8- اهداف پژوهش… 7

1-1-9- روش پژوهش… 7

1-1-10- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق.. 7

1-2-‌ مفهوم شناسی… 8

1-2-1-‌ غرض… 8

1-2-2- هدف.. 9

1-2-3-‌ مقصد. 9

1-2-4- موضوع. 10

1-2-5- محتوا 10

1-2-‌6- تناسب.. 10

1-3- تعریف علم مناسبت یا تناسب… 12

1-3-1- اهمیت و ضرورت علم مناسبت و نقش آن در تفسیر قرآن: 12

1-3-2- پیشینه علم مناسبت: 13

1-3-3- اقسام مناسبت در قرآن: 16

1-4- هدفمندی سوره‌ها. 19

1-4-1-‌ وحدت غرض یا وحدت موضوع ملاک وحدت سور. 22

1-4-2- سیر تطور تاریخی وحدت سور. 24

1-4-3- بستر و پایه نظریه وحدت غرض آیات سوره‌ها 28

‌ 1-4-4- ویژگی‌های نظریه هدفمندی سوره‌ها 29

1-4-5- ملاک دستیابی غرض… 31

1-5- چگونگی دستیابی به ترتیب نزول سوره‌ها. 34

فصل دوّم: تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری.. 22

نوشتار اوّل: سوره­ی علق… 22

1-1- شناسه­ی سوره. 22

1-2- مقصود سوره. 22

1-3- محتوای سوره. 25

1-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف.. 28

1-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول. 29

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *