پایان نامه ارتباط هریک از این عوامل با میزان سوددهی بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب

روش کار

الف. نوع روش تحقیق:

روش تحقیق در این پژوهش که از نوع کاربردی

تحلیل داده ها- توصیفی (تحلیل رگرسیون) می‌باشد.

ب. روش گرداوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه­ای و غیره)

در این پژوهش روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد.

ت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر عوامل دورنی و بیرونی موثر بر سودآوری بانک‌ها در ایران (دولتی و خصوصی) در ایران براساس تحلیل رگرسیون است. داده‌های مورد استفاده در الگوی فوق به صورت پنل قرار گرفته، مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی کشور طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۲ و از گزارش عملکرد سالانه‌ی بانک‌ها (صورت‌های مالی) استخراج می‌شود. پس از جمع‌آوری اطلاعات، مدل رگرسیونی فوق‌الذکر با استفاده از روش داده‌های تابلویی (پنل دیتا) و نرم افزار اقتصادی Eviews 8 قابل برآورد می‌باشد.

۱-۸٫ حدود وقلمرو تحقیق

الف. قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر عومل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی می‌باشد.

ب. قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق حاضر، بانک‌های جمهوری اسلامی ایران متشکل از ۵ بانک دولتی شامل بانک ملی، بانک سپه، بانک کشاورزی، بانک مسکن و پست بانک، ۱۲ بانک خصوصی شامل بانک ملت، بانک رفاه، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک پارسیان، بانک پاسارگارد، بانک شهر، بانک کارآفرین، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین می‌باشد.

ج. قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق حاضر، سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ می‌باشد.

۱-۹٫ ساماندهی پایان‌نامه

با توجه به موضوع تحقیق در این پایان‏نامه پنج فصل به صورت ذیل در نظر گرفته شده است:

فصل اول- کلیات: در این فصل به ارائه بیان مسئله ، اهمیت موضوع، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق و فرضیه‏های تحقیق پرداخته می‏شود.

فصل دوم- در این فصل ادبیات نظری پژوهش ارائه می‌‌گردد. در بخش دوم نیز بیشینه تحقیق ارائه می‌گردد.

فصل سوم- در این فصل روش تحقیق ارائه می‌شود

فصل چهارم- در این قسمت با توجه به ادبیات موضوع و روش تحقیق ارائه شده، به بررسی و ارزیابی مدل مورد نظر می­پردازیم.

فصل پنجم- نتیجه‏گیری و پیشنهادات: در این فصل براساس مطالب بیان شده در فصول پیشین، به ارائه نتایج بدست آمده از پژوهش و راهکارهای لازم جهت حصول نتایج بهتر می‏پردازیم.

 

۱-۱۰٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل  و وابسته  تحقیق:

ROAسودآوری: متغیر وابسته تحقیق که توان شرکت یا موسسه در ایجاد درآمد کافی به گونه‌ای که پس از پرداخت هزینه‌های جاری مبلغی اضافی ‏به نام سود برای شرکت باقی بماند.‏

 LogAاندازه بانک: متغییر مستقل تحقیق اندازه بانک معمولا به صورت کل داریی‌ها اندازه‌گیری می‌شود و در بین متغیرهای خاص بانک، اندازه بانک‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا هر چه بانکی بزرگتر باشد، برای تخصیص هزینه‌های ثابت مبلغ کمتری پرداخت می‌کند و اینکه آن برای بانک‌ها جهت به دست آوردن سهم بزرگتری از بازار و سودآوری بالا مفید است.

CAکفایت سرمایه: متغییر مستقل تحقیق هدف مدیریت حداکثر ساختن ثروت سهامداران بانک است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام که به آن نرخ بازده ارزش ویژه نیز گفته می‌شود بهترین معیار سنجش موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت بانک در دستیابی به این هدف است.

LQDنقدینگی: متغییر مستقل تحقیق در سیستم بانکی، نقدینگی از مهم‌ترین عنصر داخلی به شمار می‌آید، چرا که کمبود آن، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی مواجه می‌کند.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *