پایان نامه ارتباط ناسازگاری های زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۱-۶- تعاریف واژه ها و اصطلاحات

۱-۶-۱- تعاریف نظری

ناسازگاری زناشویی : عدم سازگاری زن و شوهر در ابعاد مختلف زندگی مشترک و همچنین عدم رضایت مندی زناشویی که باعث به خطر افتادن سلامت اعضای خانواده و همچنین باعث سست شدن بنیان خانواده می شود (عسکری، ۱۳۷۹).

مشکلات رفتاری : به مشکلاتی اطلاق می شود که در آن پاسخهای هیجانی رفتاری فرد با هنجارهای سنی ، فرهنگی ، قومی و اجتماعی تفاوت داشته باشد . به طوری که بر تمام جنبه های عملکردی فرد اعم از (روابط اجتماعی ، تحصیلی ، مراقبت از خود ، سازگاری فرد و … ) تاثیر منفی بگذارد (ریوتل،شیرت کلیف و فیشر[۱]، [۲] CEC، ۱۹۹۱).

پیشرفت تحصیلی : میزان پیشرفت شناختی و دریافتی ؛ دانش ، مهارت ، توانایی به نسبت سن و فرهنگ و ارزشهای از پیش تعیین شده پیشرفت تحصیلی می گویند.

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی :

ناسازگاری های زناشویی :در این پژوهش ناسازگاری های زناشویی نمره ای است که آزمودنی از (( پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر[۳][۴]DAS )) کسب می کند وکسب نمره پایین در این پرسشنامه نشانگر ناسازگاری زناشویی است. این پرسشنامه توسط اسپانیر (۱۹۷۶) تهیه و ارایه شده است این پرسشنامه دارای ۳۲ ماده است نمره کلی بین ۰ تا ۱۵۱ متغییر است که یک نمرات برابر یا بیشتر از ۱۰۰ به معنای سازگاری افراد و نمرات کمتر از ۱۰۰ به معنی وجود ناسازگاری زناشویی می باشد.

 

مشکلات رفتاری : در این تحقیق تعیین مشکلات رفتاری بر اساس عملکرد دانش آموز در محیط مدرسه و گزارش  مشاور مدرسه به هسته مشاوره آموزش و پرورش می باشد . در همین راستا  با  پرسشنامه ی  خود گزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان آشنباخ[۵] (۱۹۹۱) (YSR)[6] که دارای ۳۴ پرسش است و شامل سنجش ابعاد پرخاشگری ، بیش فعالی ، اضطراب ، افسردگی ، ناسازگاری اجتماعی ، رفتارهای ضد اجتماعی می باشد مشکلات رفتاری دانش آموزان مورد سنجش قرار گرفت.

 

پیشرفت تحصیلی : در این تحقیق میزان پیشرفت تحصیلی بر اساس معدل نمرات درسی که دانش آموز کسب می کند مشخص می شود. (برسی ریزنمرات وکارنامه تحصیلی )

[۱]۱- ruttle&shirtcliff& fisher

[۲]۲- council for exceptional children

[۳]۱- spanier

[۴]۲ – Dyadic Adjustment  Scale

[۵]۳- achenbach

[۶]۴- Youth SelfReport

متن کامل پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *