پایان نامه ارتباط آموزش هنرهای تجسمی با توانائی تشخیص شکل از زمینه کودکان حساب نارسا

تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش

تعاریف نظری :

هنرهای تجسمی[۱]:

شکلی از هنر و فعالیت های هنری که در آنها تجسم زیبایی ، ‌نمایش و ارضاء تمایل زیبا دوستی انسان را هدف خود قرار می دهند و محصول این دسته از هنرها ، بدیع و منحصر به فرد است و هنرهای تجسمی در واقع به عنوان تلاش هنرمندانه برای بازنمایی اندیشه های انتزاعی به فرم های حسی ‌بصری و قابل لمس است و از جمله این هنرها می توان به طراحی ،‌ نقاشی ، سفالگری ، مجسمه سازی و معماری اشاره نمود(بامداد ،‌۱۳۷۰ لوسی اسمیت[۲] ،‌۱۹۹۶ ، گشایش ،‌۱۳۸۰).

مهارتهای پردازش اطلاعات بینائی[۳] :

منظور کلیه مهارتهای لازم برای دریافت، پردازش ، رمز گردانی، تعبیر و تفسیر داده های ( درون داد ) بینائی و ارائه پاسخ  ( برون داد ) مناسب است که خود شامل سه دسته مهارتهای بینائی – حرکتی، بینائی – فضائی و تجزیه و تحلیل بینائی است ( کیس اسمیت[۴] ، ۲۰۰۱، فرهبد، ۱۳۸۴ ).

حساب نارسا: [۵]

حساب نارسائی، اختلال در محاسبه و کسب مفاهیم ریاضی است که کودکان مبتلا به این اختلال در زمینه درک روابط فضائی دچار مشکلات شدید هستند و معمولاً برای شمارش اعداد و نیز انجام چهار عمل اصلی به جای تکیه به قوای ذهنی خویش از انگشتان دستها یا وسایل کمکی بهره می گیرند ( سیف نراقی و نادری، ۱۳۸۴).

[۱]  Visual Arts.

[۲]  Lucie smith . E

[۳] Visual Information Processing Skills

[۴] Case – Smith.y

[۵] Dyscalculia

 

 متن کامل پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *