نماز موجب نجات:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد

نماز موجب نجات و به ارث بردن مينوي هميشگي :

خداي تعالي صفات برجسته مؤمنان را در آغاز سوره مؤمنون بر شمرده است دو مورد از آنها خشوع در نماز و محافظت بر نماز است و دو مورد از نتايج آنها كه بيان شده است يكي رسيدن به فلاح قطعي و ديگري به ارث بردن فردوس جاويد است.

خشوع حالت تواضع و ادب جسم و روح است كه در برابر حقيقت يا يك شخص در انسان بروز مي كند و خشوع در نماز همان تواضع و ادب جسماني و روحاني در پيشگاه خداوند عالم است. محافظت بر نماز نگهباني از اوقات نماز و خودداري از تباه كردن آن است.

و فلاح معناي گسترده اي دارد و هم رستگاري معنوي را در برمي گيرد و هم پيروزيهاي مادي را زيرا فلاح در اصل به معناي شكافتن و بريدن است. آنگاه آن را به هر نوع رهيدن و رسيدن به هر گونه پيروزي و خوشبختي اعم از مادي و معنوي و اين جهاني و آن جهاني اطلاق كرده اند.

رستگاري اين جهاني اين است كه انسان آزاد و رها بي نياز و عزيز و سربلند زندگي كند و اين جز در سايه ايمان ميسر نيست. و رستگاري آخرت هم اين است كه در ميان انبوه نعمتهاي هميشگي در كنار دوستاني پاك وشايسته و در جوار رحمت حضرت حق و خشنودي و رضوان او بسر ببرد. راغب اصفهاني در كتاب المفردات مي نويسد :

رستگاري اين جهاني در سه چيز است : بقا، غنا، عزت و فلاح اخروي در چهار چيز است : بقاي بدون فنا، غناي بدون فقر، عزت بدون ذلت و علم بدون جهل. بكار رفتن فعل ماضي افلح درباره رستگاري مؤمنان براي تأكيد است يعني رستگاري آنان به اندازه اي قطعي و حتمي است كه گويي تحقق يافته است و استعمال كلمه قد نيز تأكيد ديگري بر اين امر است.

قابل توجه است كه قرآن، خواندن نماز را در اينجا از نشانه هاي مؤمنان نشمرده است بلكه خشوع در نماز را از ويژگيهاي آنان برشمرده است :

قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

به تحقيق مؤمنان رستگار شدند همانان كه در نماز خود خشوع مي ورزند.

تا اشاره اي باشد به اينكه نماز آنان صرف حركات و الفاظي بدون روح و فاقد معنا نيست بلكه آنان موقع نماز چنان متوجه پروردگار خود مي شوند كه از غير او جدا و به او متصل مي گردند چنان غرق در حضور و راز و نياز با معبود مي شوند كه خود را ذره اي در برابر وجودي بي پايان و قطره اي در برابر درياي بيكران مي بينند و روايت كرده اند كه رسول خدا (ص) فرمودند :

من صلي نجا و من ترك هلك

كسي كه نماز گزارد رستگار گردد و آن كه آن را واگزارد هلاك شود

هر يك از لحظه ها، حركتها و سكونها و هر يك از الفاظ و اذكار نماز درسي از خودسازي و تربيت و وسيله اي براي تهذيب روح و جان آنان است.

اين روايت را در جاي ديگر نيز آورده ام كه رسول خدا (ص) مردي را كه ديدند كه در حال نماز سرگرم بازي با ريش خويش بود فرمودند :

لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه

اگر اين مرد دلش خاشع بود جوارحش نيز خاشع بود

يعني خشوع و فروتني يك حالت دروني است كه در اندامهاي بروني نيز اثر دارد چون قلب هر كس امام اوست و ديگر اعضاي او مأمومين آن هستند و به آن اقتدا و از آن پيروي مي كنند و نماز امام قلب است و قلب بايد به آن اقتدا و از آن پيروي كند و چون نماز عبارت از خشوع و ادب در برابر پروردگار و قلب عبارت از كل حوزه دريافت دروني انسان است نتيجه اين مي شود كه در نماز بايد ظاهر و باطن و جسم و روح و حس و درك او يعني تمام وجود او در حال خشوع باشد و بلكه سراسر وجودش عين خشوع شود و در اين حال است كه اگر تير از پايش درآورد حس نخواهد كرد. چون در اين حال حس و اندام او شأن ديگري دارند و در كار ديگري هستند.

گفته اند پيامبر اكرم (ص) پيش از نزول اين آيه گاهي در نماز خود به آسمان نظر مي كرد. اما پس از نزول آن ديگر فقط به زمين نگاه مي كرد و به آسمان نمي نگريست.

با توجه به آيات آغازين سوره مؤمنون نماز نخستين صفت از صفات برجسته مؤمنان است اما صفات ديگري كه همراه نماز دارند و در رستگاري آنان مؤثر است عبارتند از :

روي گرداني از كردار و گفتار بيهوده و غير سازنده كه از آن تعبير به لغو مي شود.

والذين هم عن اللغو معرضون

همان مؤمناني كه از گفتار و كردار بيهوده روي مي تابند

كلمه لغو تنها سخنان و افعال بيهوده و غير مفيد را در بر نمي گيرد بلكه شامل افكار بي پايه و بيهوده اي كه نه تنها سازندگي ندارند بلكه بنياد و بناي ايمان را تخريب مي كند و انسان را غافل و از خدا بي خبر و به خود مشغول مي كند نيز مي شود.

بنابراين مؤمنان نمازگزار به گونه اي تربيت مي شوند كه نه تنها سرگرم انديشه هاي باطل و گفتار و كردار غير مفيد نمي گردند بلكه از آنها روي مي تابند.

سومين ويژگي مؤمنان راستين، پرداختن زكات است كه از مسائل مالي اجتماع است.

والذين هم للزكوه فاعلون

همان مؤمناني كه پرداخت كننده زكات مي باشند

توضيح آنكه در مواردي كه قرآن زكات و نماز را در كنار هم ذكر مي كند دادن زكات به همان معناي انفاق اموال است نه هر كار نيكوي ديگري كه تزكيه روح و پاكسازي جان را نتيجه مي دهد.

چهارمين خصوصيت آنان دوري كردن از آلودگي جنسي و رعايت عفت و پاكدامني است.

والذين هم لفروجهم حافظون

همان مؤمناني كه دامنهاي خود را پاك نگه مي دارند شهوات خود را حفظ مي كنند و عنان آنها را در اختيار مي گيرند

خداي تعالي در هشتمين آيه از سوره مؤمنون به پنجمين و ششمين صفت برجسته مؤمنان اشاره مي كند و مي گويد

والذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون

كساني هستند كه امانت ها و پيمانهاي خود را مراعات مي كنند

بنابراين حفظ و اداي امانت و پايبندي به عهد و پيمان در برابر خلق خدا و خدا به معناي وسيع آن از صفات بارز مؤمنان است.

مراد از امانت در مفهوم عام و گسترده آن همان نعمت هاي گوناگون خداوند است كه شامل نعيم نبوت و ولايت نيز مي شود چنان كه زراره از شاگردان بزرگ صادقين گفته است از كريمه

أن تودوا الأمانات الي اهلها

اين است كه ولايت و حكومت را به اهلش واگذاريد

بنابراين حكومت از بزرگترين وديعه هاي الهي است كه مردم بايد آن را به اهلش بسپارند. دليل عموميت معناي عهد و پيمان در اين آيه نيز تعبيراتي است كه در ساير آيات قرآن ديده مي شود مانند

و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم

هنگامي كه پيمان بستيد به پيمان خدا وفا كنيد

اين نكته نيز در خور توجه است كه در بعضي از آيات قرآن اداي امانت بكار رفته است اما در اين آيه از رعايت امانت و عهد و پيمان سخن رفته است كه شامل ادا و محافظت هر دو مي شود.

خداي بزرگ در نهمين آيه از سوره مؤمنون آخرين ويژگي مؤمنان را كه محافظت بر نماز هاست بيان كرده است مي فرمايد :

والذين هم علي صلواتهم يحافظون

مؤمنان كساني هستند كه در نگاهداشت نمازهاي خود مي كوشند

جالب است كه در اين آيات مي بينيم نخستين ويژگي نمايان مؤمنان خشوع و آخرين صفت برجسته آنان محافظت بر نماز است شمارش صفات مؤمنان از نماز شروع و به نماز ختم مي شود و اين علاوه بر آنكه اهميت نماز در تقويت ايمان و نگاهباني از آن را مي رساند اشاره به اين حقيقت دارد كه مؤمنان صفات ديگري نيز به نمازشان بستگي دارد و نماز در ايجاد تنظيم و نگاهداشت ديگر صفات مؤمنان اثر دارد چنان كه گويي خشوع در نماز و محافظت بر آن حصن و حصار محافظي براي ديگر صفات نيكوي مؤمنان و در عين حال مهم ترين رشته اي براي برقراري ارتباط ميان آفريده و آفريدگار مي باشد.

در آيه نخست صلوه بصورت مفرد و در آيه اخير به صورت جمع آمده است اولي از خشوع در نماز كه امري دروني و قلبي است و با تأثير در اندام هاي ظاهري ايجاد خشوع جسمي مي كند سخن مي گويد و دومي ناظر بر رعايت شرايط آداب و اوقات نماز است و به مؤمنان نمازگزار سفارش مي كند كه در همه نمازهاي خود آنها را مراعات كنند.

از اين آيات مي فهميم كه اگر نماز با آرامش اجرا شود زمينه مورد اعتمادي براي تمام خوبي ها و نيكي ها و وسيله اي براي بيداري روح و جان انسانها و بيمه كننده آنان در برابر گناهان است و خلاصه بهترين و برترين مكتبي براي تربيت است.

قرآن كريم پس از ذكر صفات برجسته مؤمنان نتيجه نهايي آن را بيان مي كند مي فرمايد :

 اولئك هم الوارثون

مؤمناني كه صاحب اين صفاتند وارثانند

الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون

همان وارثاني كه بهشت برين را به ارث مي برند و در آن جاودانه مي مانند

گفته اند فردوس باغ ويژه اي است كه همه نعمتها و موهبتهاي الهي در آن جمع است و مي توان آن را بهشت برين ناميد.

اين كه در كريمه اخير فرموده است مؤمنان بهشت را به ارث مي برند شايد از آن جهت است كه آنان بدون زحمت به آن دست مي يابند چنان كه وارثان ارثيه را بدون آنكه زحمتي براي آن بكشند از پدران و مادران و اسلاف خود به ارث مي برند و اگرچه فردوس برين بدون كوشش بدست نمي آيد اما آن پاداش به اندازه اي عظيم و كوشش بنده در برابر آن چنان ناچيز است كه گويا آن را به رايگان و بي زحمت كسب كرده است.

رسول خدا (ص) فرمودند :

أبشروا أبشروا أبشروا من صلي الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع دخل من أي ابواب الجنه شاء عقوق الوالدين و الشرك بالله و قتل النفس و قذف المحصنات و أكل مال اليتيم و الفرار من الزحف و أكل الربا

مژده دهيد مژده دهيد مژده دهيد  كسي را كه نمازهاي پنجگانه بگزارد و از گناهان بزرگ هفتگانه اجتناب كند به اين كه از هر دري كه خواهد به بهشت در آيد هفت گناه بزرگ عبارت است از : نافرماني از امر والدين، شرك به خدا، قتل نفس، متهم كردن زنان شوهردار به زنا، خوردن مال يتيم، گريز از كارزار با دشمنان خدا و رباخوري.

از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمودند :

ما منكم من احد الا و له منزلان : منزل في الجنه و منزل في النار فأن مات و دخل النار ورث اهل الجنه منزله

هر كدام از شما بدون استثنا داراي دو منزل است جايگاهي در بهشت و جايگاهي در جهنم. اگر بميرد و به دوزخ در آيد بهشتيان جاي او را به ارث مي گيرند.

برخي ديگر از آنچه از آيات اول سوره مؤمنون استفاده مي شود اين است كه درجات عالي جنت ويژه مؤمناني است كه داراي چنان صفاتي باشند و ديگر بهشتيان در مدارج پايين تر آن قرار مي گيرند.[1]

  1. نماز شناسي جلد دوم حسن راشدي ناشر ستاد اقامه نماز

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *