محدودیت های پژوهش:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش

5-2- محدودیت های پژوهش

 

– این پژوهش در میان دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه اجرا گردیده و نتایج آن قابل تعمیم به سایر مقاطع سنی و تحصیلی مختلف نیست.

 

– این پژوهش در بین دانش آموزان دختر انجام شده و لذا تعمیم دادن آن به دانش آموزان پسر با مشکل مواجه می شود.

 

– یافته های پژوهش بر اساس مقیاس های خود گزارش دهی بوده و می تواند متأثر از عوامل درونی و بیرونی مختلف باشد.

 

– این پژوهش در میان افرادی اجرا شده که به گزارش مشاورین مدرسه دارای اختلالات و مشکلات روانشناختی هستند ، بنابراین تعمیم آن به افراد بیمار و یا دارای مشکلات روانشناختی شدید با مشکل مواجه خواهد شد.

 

– این پژوهش در نمونه ای محدود(60 نفر) انجام یافته و نتایج آن قابل تعمیم به کل جامعه نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-3- پیشنهادات

 

– این پژوهش در بین سایر افراد و مقاطع تحصیلی مختلف ، بالاخص دانش آموزان مقطع ابتدایی نیز اجرا شود.

 

– بهتر است  اثر  بخشی  آموزش  مهارت های  ارتباطی  در  بین دانش آموزان پسر نیز انجام گیرد.

 

– پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی اثر بخشی چنین پژوهشی بر روی افراد دارای مشکلات و اختلالات روانشناختی شدید نیز بررسی شود.

 

– در تحقیقات بعدی میزان اثر بخشی انواع دیگری از مهارت های زندگی در سلامت روانشناختی افراد نیز مورد بررسی قرار گیرد .

 

 

 

آزمون SCL-90

در زیر قسمتی از مسائل و مشکلاتی که گاهی اوقات که گاهی اوقات مردم با آنها روبرو می شوند آمده است . لطفا هر یک از سوالات را به دقت بخوانید و پاسخ دهید که این مسئله یا مشکل در طی هفته گذشته تا به امروز چه اندازه (هیچ ، کمی، تاحدی، زیاد ، بسیار زیاد ) باعث ناراحتی شما شده است.

  • آیا از هفته گذشته تا به امروز سر درد داشته اید؟
  • آیا از هفته گذشته تا به امروزعصبی بوده اید از داخل بدن احساس لرزش داشته اید؟
  • آیا از هفته گذشته تا به امروزافکار ، عقاید یا کلمات نا خوشایند و نامربوطی مرتبا وارد ذهن شما شده اند که رهایتان نکند؟
  • آیا از هفته گذشته تا به امروزدچار ضعف ، بیحالی و یا سر گیجه بوده اید؟
  • آیا از هفته گذشته تا به امروزنسبت به روابط زناشویی بی میل شده اید؟
  • آیا از هفته گذشته تا به امروز ایراد گیر و بهانه جو شده اید؟
  • آیا از هفته گذشته تا به امروز این اعتقاد را داشته اید که شخص دیگری می تواند افکار شما را از راه دور کنترل کند؟
  • آیا از هفته گذشته تا به امروزاحساس کردهاید که دیگران باعث ناراحتی و گرفتاریهای شما هستند؟
  • آیا از هفته گذشته تا به امروز فراموشکار شده اید؟

10- آیا از هفته گذشته تا به امروز در کارها بی توجه و بی دقت شده اید؟

11- آیا از هفته گذشته تا به امروز دلخور ویا عصبی شده اید؟

12- آیا از هفته گذشته تا به امروزدرد در ناحیه قلب یا سینه داشته اید؟

13- آیا از هفته گذشته تا به امروزاز رفتن به جا های باز یا خیابان احساس ترس کرده اید؟

14- آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زور و بنیه سابق را ندارید و زود خسته می شوید؟

15- آیا از هفته گذشته تا به امروزاین فکر به ذهنتان آمده که به زندگی خود خاتمه دهید؟

16- آیا از هفته گذشته تا به امروزصداهایی به گوشتان می آید که دیگران نمی توانستند آنها را بشنوند؟

17- آیا از هفته گذشته تا به امروزاحساس لرزش در اندام بدن خود داشته اید؟

18- آیا از هفته گذشته تا به امروزاین احساس را داشته اید که به بیشتر مردم نمی شود اعتماد کرد؟

19- آیا از هفته گذشته تا به امروززود به گریه افتاده اید؟

20- آیا از هفته گذشته تا به امروز بی اشتها شده اید؟

21- آیا از هفته گذشته تا به امروزدر روابط اجتماعی و یا رابطه با دیگران احساس خجالت کرده اید؟

22- آیا از هفته گذشته تا به امروزاین احساس را داشته اید که در یک بن بست گیر کرده اید که راه پس و پیش ندارید؟

23- آیا از هفته گذشته تا به امروزناگهان و بدون دلیل دچار ترس شده اید؟

24- آیا از هفته گذشته تا به امروزطوری عصبانی شده اید که نتوانید جلوی خودتان را بگیرید( باصطلاح از کوره در رفته اید)؟

25- آیا از هفته گذشته تا به امروزاین احساس را داشته اید که بترسید تنها از خانه بیرون بروید؟

26- آیا از هفته گذشته تا به امروزبرای هر چیز کوچکی خود را سرزنش کرده اید؟

27- آیا از هفته گذشته تا به امروزکمردرد داشته اید؟

28- آیا از هفته گذشته تا به امروزاحساس کرده اید که کارهایتان پیشرفت نمی کند؟

29- آیا از هفته گذشته تا به امروزاحساس تنهایی کرده اید؟

30- آیا از هفته گذشته تا به امروزاحساس غمگینی داشته اید؟

31- آیا از هفته گذشته تا به امروزبرای هر چیز به شدت نگران و دلواپس شده اید؟

32- آیا از هفته گذشته تا به امروزنسبت به همه چیز بی علاقه شده اید؟

33- آیا از هفته گذشته تا به امروزاحساس ترس داشته اید؟

34- آیا از هفته گذشته تا به امروزحساس و زود رنج شده اید؟

35- آیا از هفته گذشته تا به امروزاین احساس را داشته اید که سایرین از افکار خصوصی شما که به کسی نگفته اید با خبر می شوند؟

36- آیا از هفته گذشته تا به امروزاین اعتقاد را داشته اید که دیگران شما را درک نمی کنند و یا با شما همدردی نمی کنند؟

37- آیا از هفته گذشته تا به امروزای احساس را داشته اید که مردم نسبت به شما مهربان نیستند یا شما را دوست ندارند؟

38- آیا از هفته گذشته تا به امروزبرای اینکه کارها را درست انجام دهید مجبور بوده اید آهسته کار کنید؟

39- آیا از هفته گذشته تا به امروزتپش قلب داشته اید؟

40- آیا از هفته گذشته تا به امروز حالت تهوع یا دل بهم خوردگی داشته اید؟

41- آیا از هفته گذشته تا به امروزاحساس حقارت داشته اید یا خود را از دیگران کمتر یا پایین تر حس کرده اید؟

42- آیا از هفته گذشته تا به امروزاحساس درد و کوفتگی در عضلات بدنتان داشته اید ؟

43- آیا از هفته گذشته تا به امروزاین احساس را داشته اید که دیگران شما را تحت نظر دارند یا در باره شما حرف می زنند؟

44- آیا از هفته گذشته تا به امروزدر بخواب رفتن مشکل داشته اید؟

45- آیا از هفته گذشته تا به امروزوقتی کاری را انجام می دادید مجبور بوده اید آنرا چند بار تکرار کنید تا مطمئن شوید آنرا درست انجام داده اید؟ مثلا در را چند بار امتحان کنید که ببینید بسته است یا خیر ؟

46- آیا از هفته گذشته تا به امروز در تصمیم گرفتن مشکل داشته اید؟

47- آیا از هفته گذشته تا به امروزاز مسافرت با اتوبو س یا قطار احساس ترس کرده اید؟

48- آیا از هفته گذشته تا به امروزاحساس تنگی نفس داشته اید؟

49- آیا از هفته گذشته تا به امروزدچار حالت گر گرفتی یا سرما سرما شده اید؟

50- آیا از هفته گذشته تا به امروزمجبور بوده اید بعضی کارها را نکنید یا بعضی جا ها نروید؟

51- آیا از هفته گذشته تا به امروزاتفاق افتاده که حس کنید مغزتان کار نمی کند؟

52- آیا از هفته گذشته تا به امروزبدنتان خواب می رود یا گز گز (مور مور) می شود؟

53- آیا از هفته گذشته تا به امروزدر گلویتان احساس گرفتگی کرده اید مثل اینکه چیزی در گلویتان گیر کرده باشد؟

54- آیا از هفته گذشته تا به امروزنسبت به آینده امید خود را از دست داده اید؟

55- آیا از هفته گذشته تا به امروزتمرکز حواس نداشته اید؟ یعنی در جمع کردن حواس خود روی کارها مشکل داشته اید؟

56- آیا ازهفته گذشته تا به امروزدر بعضی ازقسمتهای بدن خود احساس ضعف وسستی داشته اید؟

57- آیا از هفته گذشته تا به امروزدچار فشار های روحی و گرفتگی بوده اید؟

58- آیا از هفته گذشته تا به امروزدر دستها و پا ها احساس سنگینی کرده اید ؟

59- آیا از هفته گذشته تا به امروززیاد به فکر مرگ و مردن بوده اید؟

60- آیا از هفته گذشته تا به امروزپر خوری داشته اید؟

61- آیا از هفته گذشته تا به امروز وقتی مردم به شما نگاه می کنند یا در باره شما حرف می زنند احساس ناراحتی می کنید؟

62- آیا از هفته گذشته تا به امروز افکاری به ذهنتان آمده که حس کنید مال خودتان نیست و دیگران آنها را توی مغز شما گذاشته اند؟

63-  آیا از هفته گذشته تا به امروز در خودتان میل شدیدی به ازار رساندن و زدن دیگران احساس کرده اید ؟

64- آیا از هفته گذشته تا به امروزبعضی صبح ها زودتر از حد معمول بیدار شده اید؟

65- آیا از هفته گذشته تا به امروزمجبور بوده اید بعضی کارها از همچون شستن ، شمردن و دست زدن به اشیاء را تکرار کنید؟

66- آیا از هفته گذشته تا به امروزدچار بد خوابی بوده اید و یا چندین بار در شب از خواب بیدار شده اید؟

67- آیا از هفته گذشته تا به امروزمیل شدیدی به شکستن اشیاء و خرد کردن آنها داشته اید؟

68- آیا از هفته گذشته تا به امروزاین احساس را داشته اید که دارای افکار و عقایدی هستید که مخصوص خودتان است و دیگران آن عقاید و افکار را ندارند؟

69- آیا از هفته گذشته تا به امروزدر موقع روبرو شدن با دیگران زیاد از حد به رفتار و حرکات خود توجه داشته اید؟

70- آیا از هفته گذشته تا به امروزوقتی در جمع بوده اید و همچنین در بازار و مهمانیها احساس ناراحتی کرده اید؟

71- آیا از هفته گذشته تا به امروزحتی کارهای کوچک برایتان سخت و مشکل بوده ؟

72- آیا از هفته گذشته تا به امروزدچار هول و وحشت زدگی شده اید؟

73- آیا از هفته گذشته تا به امروزدر مقابل دیگران یا جمع از اینکه چیزی بخورید  احساس ناراحتی کرده اید؟

74- آیا از هفته گذشته تا به امروزبا مردم زیاد جرو بحث و درگیری داشته اید؟

75- آیا از هفته گذشته تا به امروزاز تنها ماندن ترس و واهمه داشته اید؟

76- آیا از هفته گذشته تا به امروزاین احساس را داشته اید که دیگران ارزشی برای کارهایتان قائل نیستند؟

77- آیا از هفته گذشته تا به امروزحتی وقتی با دیگران بوده اید احساس تنهایی کرده اید؟

78- آیا از هفته گذشته تا به امروزگاهی طوری ناراحت و بی قرار شده اید که نتوانید یک جا آرام بگیرید؟

79- آیا از هفته گذشته تا به امروزاحساس بی مصرفی و به درد نخوردن داشته اید؟

80- آیا از هفته گذشته تا به امروزاین احساس را داشته اید که اتفاق بدی برایتان خواهد افتاد ؟

81- آیا از هفته گذشته تا به امروزداد و فریاد راه انداخته اید و یا چیزهایی را پرتاب کرده اید؟

82- آیا از هفته گذشته تا به امروزترس از افتادن و از حال رفتن  در کوچه و خیابان یا در انظار مردم داشته اید؟

83- آیا از هفته گذشته تا به امروزترس از اینکه اگر به دیگران رو بدهید از شما سوء استفاده می کنند ، داشته اید؟

84- آیا از هفته گذشته تا به امروزدر باره امور جنسی افکاری داشته اید که شما را نگران کند؟

85- آیا از هفته گذشته تا به امروزاین اعتقاد را داشته اید که به خاطر گناهی که مرتکب شده اید مستوجب تنبیه و مجازات هستید؟

86- آیا از هفته گذشته تا به امروزاعتقاد و تصورات ترس آمیز داشته اید؟

87- آیا از هفته گذشته تا به امروزاین احساس را داشته اید که عیب و نقص مهمی در بدنتان پیدا شده است؟

88- آیا از هفته گذشته تا به امروزاحساس کرده اید که در این دنیا با کسی صمیمی نیستید؟

89- آیا از هفته گذشته تا به امروزاحساس گناه و تقصیر داشته اید؟

90- آیا از هفته گذشته تا به امروزاحساس کرده اید که دچار بیماری فکری شده اید؟

 

در اين قسمت مفهوم سلامت  رواني و ديد گاه  هاي مربوط به اثر بخش بودن آموزش مهارت هاي زندگي و مهارت هاي ارتباطي ، بويژه اثر بخشي مهارت هاي حل مساله ، حل تعارض بين فردي و جرأت ورزي در افزايش سلامت رواني و كاهش مشكلات روانشناختي افراد ، مورد بررسي بيشتر قرار مي گيرد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *