دانلود پایان نامه

پایان نامه سایت ارشد ها

عنوان کامل پایان نامه :تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

تکه هایی از متن :

3-2-4-تاثیرات حقوق جامعه اروپا بر پیکره  حقوق کار

تاثیر حقوق جامعه اروپا بر پیکره حقوق کار از دو جنبه سیاسی و حقوق حائز اهمیت است. از لحاظ سیاسی گرچه بازار مشترک در ابتدا به عنوان نهادی اقتصادی به شمار می رفت، اما بعدها گسترش یافت و ارزشهای اجتماعی و مقررات کار را نیز در بر گرفت. این امر نشان می دهد که از لحاظ فنی برای کشورهایی که عضو بازار مشترک هستند، امکان تنظیم و اعمال قوانین منصفانه در زمینه مسائل مرتبط با کار و امور اجتماعی وجود دارد به نحوی که هیچ یک از ذی نفعان بازار مشترک نتوانند از کار زیر استاندارد، منافع تجاری کسب نمایند. قطعاً نمی توان انکار کرد که این امر در مقیاس جهانی، نسبت به منطقه ای بسیار دشوار تر خواهد بود، زیرا علاوه بر موانع فنی و حقوقی، فقدان اراده سیاسی عامل بروز بسیاری از مشکلات است. علاوه بر این، به دلیل همین اراده سیاسی است که حقوق کارگران در برخی موارد سلب شده و تقریباً در کلیه نقاط جهان، میزان پسرفت یا سلب حقوق نسبت به اتحادیه اروپا جدی تر بوده است.(نوبخت،93،1387)

بدین نحو حق مذاکره جمعی که در اکثر نقاط جهان به شدت تضعیف شده، با حمایت رسمی و سیاسی موجود در چارچوب اروپا تقویت شده است. در حقیقت، طبق معاهده جامعه اروپا، مذاکره جمعی به عنوان ابزار پیاده سازی و شکل گیری جامعه اروپا مطرح شده است. در عمل طبق معاهده، دول عضو می توانند بنا به تقاضای مشترک از جانب مدیریت و نیروی کار، پیاده سازی دستورالعمل های مصوب در حوزه کار را به آنان محول نمایند. از این رو مبنای حقوق مذاکره جمعی از طریق مشارکت کنندگان اجتماعی توافق نامه های چارچوبی جامعه، در سطح اروپا فراهم آمده است که به تدریج توافق نامه های ذکر شده به شکل دستورالعمل های جامعه اروپا درخواهند آمد که دول عضو مخاطب آنها به شمار می روند. این رویه تاکنون منجر به تصویب سه دستورالعمل کلی شده است.

تاثیر حقوق قوانین جامعه اروپا بیشتر ناشی از محتوای هنجارهای جامعه و ماهیت فراملی چنین هنجارهایی هستند که البته در این میان نباید از تاثیر تفسیرهای دیوان دادگستری اروپا نیز غافل شویم. به طور کلی نباید این حقیقت را نادیده گرفت که قوانین جامعه اروپا در مقایسه با استاندادرهای سازمان بین الملل کار جامع الشمول نیستند و برخی از موضوعات هنوز در قوانین این نهاد مورد توجه قرار نگرفته اند. علاوه بر این معاهده جامعه اروپا به برخی از موضوعات مانند دستمزد، حق بر تشکیل اجتماعات، حق بر اعتصاب و حق کارگران بر تعطیل کردن کارخانجات در زمان بروز اختلافات کارگر و کارفرما اشاره ننموده است. قوانین جامعه اروپا طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با روابط خصوصی استخدامی مانند قراردادهای استخدامی، دستمزد برابر، عدم تبعیض، ساعات کاری، حمایت از کارگران و کارفرما را مد نظر قرار داده است.(شمس السادات،29،1377)

علاوه بر این قوانین جامعه اروپا بر قوانین ملی کلیه دول عضو اتحادیه تاثیرگذار بوده است. صرف نظر از معاهدات که مستلزم تصویب دول عضو هستند، قوانین جامعه اروپا به طور مستقیم برای کلیه دول عضو اتحادیه الزام آور می باشند به طوری که تمایز سنتی بین نظام های حقوقی وحدت گرا و دوگانه در ارتباط میان قوانین داخلی و فراملی ایجاد کرده اند.

3-2-5-تحولات مرتبط با امنیت

3-2-5-1-امنیت جسمی و روانی

حقوق کار از ابتدا به عنوان حقوق محافظ جسم و تن کارگران توسعه یافت. آنها که تحت تبعیت کارفرما و در تماس با دستگاه های خطرناک قرار گرفته بودند دیگر نمی توانستند به عنوان مسئول امنیت خودشان تلقی شوند. تعهد جسمانی دستمزدبگیر در خدمت کارفرما منجر به قرار دادن تعهد ایمنی بر فرد اخیر و مسئول دانستن وی در خصوص حوادث پیش آمده بر کارگرانش شده است. این حوادث از دو جهت زیانبار بودند؛ زیرا از یک سوی به تمامیت جسمی کارگران آسیب می رساندند و از سویی دیگر اسباب امرا معاش آنها را فراهم می کردند. اصل ایمنی جسمی که هسته اصلی حقوق کار در سطح بین الملل بوده است تحول تعهدات قواعد عمومی قراردادها را تحت تاثیر قرار داد و از مزبور در سطح بین الملل به خصوص در حقوق اجتماعی جامعه اروپا، جایگاه عمده ای را اشغال کرده است. برای مثال می توان در این زمینه به دستورالعمل چارچوب مهم اروپایی در 12 ژوئن 1989 اشاره داشت که در کل اروپا لازم الاجراء شد.

وفق این مقرره کارفرما در مقابل دستمزد بگیران خویش ملزم به تعهد به ایمنی به نتیجه است و صرف عدم به کارگیری ابزارهای لازم برای پیشگیری از خطراتی که او نسبت به آنها آگاهی دارد یا می بایست داشته باشد، یک خطای نابخشودنی از طرف اوست که وی را ملطم به مشارکت در جبران کامل خسارت از طریق تامین اجتماعی می کند. این تعهد قراردادی، به تعهد قانونی ایمنی ملحق می شود که بر دوش رییس کارگاه یا موسسه، نسبت به تمام کارگرانی که در استخدام شده اند، حتی کارگان موقت، سنگینی می کند.

در سطح بین الملل تغییرات شکلی کار در اجتماع فراصنعتی موجب ظهور خطرات جدید جسمی از قبیل آسیب های مرتبط با کار روی صفحه نمایش و نیز خطرات روانی در کارگاه ها شده است. افزایش باز مسئولیت و فشردگی کار که با کاهش مدت کار همراه شده است و به واسطه برخی روشهای مدیریت نیروی انسانی شدت یافته، می توانند به عنوان آزار روانی مزدبگیران که امروزه قانون آن را ممنوع ساخته، تعبیر شوند. به طور کلی تغییرات در سطح بین الملل به این شکل است که تعهد ایمنی کارفرمایی به سلامت روانی مزدبگیران تسری یافته است.

در سطح بین الملل از سال 1976 به بعد تاکید بر روی تمهیدات پیشگیری از بیماریها و حوادث شغلی قرار گرفته است. انواع متعددی از مقررات در این پیشگیری دخالت دارند. استانداردهای ایمنی مقبول که بر مخترعان و سازندگان ابزارها و محل های کار تحمیل می شود و سرانجام تعهدات مربوط به اطلاع رسانی و آموزش کارگان در خصوص خطراتی که در معرضشان قرار می گیرند.

نقش فعالی که به دستمزد بگیران اعطاء می شود، به نحوی که از یک سوی حق کنار کشیدن خود را از یک وضعیت کاری که در خصوص آن از دلیلی منطقی بر این تصور برخوردارند که وضعیت مزبور سلامت و حیات آنان را در معرض خطری شدید و فوری قرار می دهد، دارند و از سوی دیگر مکلف به تذکر وضعیت مزبور و همچنین هر نقصی که ایشان در سیستم های حفاظتی مشاهده می کنند می باشد.

ب- سوالات تحقیق

چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟

علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟

از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟

متن کامل در لینک زیر :

دانلود پایان نامه

تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق