سمینار بررسی روش های کنترل تطبیقی در سیست مهای غیر خطی دارای اینرسی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – کنترل
عنوان :
بررسی روش های کنترل تطبیقی در سیست مهای غیر خطی دارای اینرسی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
در این گزارش به بررسی روش های مختلف کنترل تطبیقی برای سیستم های غیر خطی دارای اینرسی
پرداخته شده است . این گونه سیستم ها به طور کلی شامل کلیه اجسام پرنده از قبیل هواپیماها، ماهواره ها،
موشک ها و … می باشند که مشخصه اصلی آن ها دینامیک غیر خطی و متغیر با زمان می باشد. در حالت کلی تر
روش های کنترل این سیستم ها را می توان به کنترل روبات ها، وسایل نقلیه بدون سرنشین و برخی از
سیستم های کنترل فرایند نیز تعمیم داد . به دلیل خاصیت غیر خطی بودن شدید و دینامیک متغیر با زمان ، کنترل
این گونه سیستم ها اغلب با مشکلاتی مواجه است . در حالت جامع تری می توان بیان نمود که تمامی سیستم های
عملی دارای خاصیت های مذکور می باشند و تنها میزان غیر خطی و تغییر پذیر بودن است که از یک سیستم به
سیستم دیگر متفاوت است . بنا بر این لزوم توجه بیشتر به کنترل این گونه سیستم ها مشخص می گردد . در
سیستم های واقعی دو دسته کنترل کننده های تطبیقی و مقاوم برای مقابله با این گونه سیستم ها در نظر گرفته
می شود. در ارائه ای ن سمینار سعی بر این بوده است تا انواع روش های تطبیقی به کار برده شده برای
سیستم های دارای اینرسی مورد بررسی قرار گیرد . البته لازم به ذکر است به دلیل این که سیستم های تطبیقی
کلاً شامل دو بخش شناسائی و کنترل کننده می باشند، در اینجا نیز در دو بخش شناسائی و کنترل مورد بحث
جداگانه قرار گرفته اند.

مقدمه:
به منظور طراحی کنترل کننده برای یک سیستم واقعی بایستی همواره خواص غیر خطی و تغییرات در
دینامیک آن سیستم در نظر گرفته شود . در سیستم های عملی واقعی وجود خواص مذکور محرز
می باشد اما این میزان غیر خطی و تغییر پذیر بودن می باشد که از یک سیستم به سیستم دیگر متفاوت
است. همچنین در طراحی کنترل کننده واقعی بایستی شرایط مختلف سیستم از قبیل اغتششاشات،
نویز ها، دینامیک های مدل نشده و … در نظر گرفته شود که روی هم رفته م وجب افزایش پیچیدگی
کنترل کننده می گردد. کنترل این گونه سیستم ها از ابتدا مورد توجه مهندسان کنترل بوده و همچنان
نیز یکی از موضوعات تحقیقی روز می باشد. در حالت عمومی بدین منظور و به دلیل مقابله با تغییرات
در دینامیک از دو دسته کنترل کننده های مقاوم و تطبیقی استفاده می گردد. البته ترکیب های مختلف از
انواع کنتر ل کننده ها از جمله تطبیقی، مقاوم، هوشمند، بهینه و … برای این منظور مورد استفاده قرار
گرفته اند که توضیحات آن ها در فصول بعد خواهد آمد.
هدف از این تحقیق بررسی یک دسته از روش های کنترلی تطبیقی برای سیستم های غیر خطی دارای
اینرسی است . سیستم های پروازی دارای اینرسی از قبیل هواپیماها، ماهواره ها، موشک ها و … دارای
خواص غیر خطی و تغییر پذیری شدید می باشند که بر مشکلات طراحی کنترل کننده برای این گونه
سیستم ها می افزاید. کنترل کننده این سیستم ها در اصطلاح اتوپایلوت 1 نامیده م یشود.
در فصل اول به ارائه کلیاتی در مورد این سیستم ها پرداخته شده است . معادلات حرکت جسم دارای
اینرسی مورد بررسی قرار گرفته و روابط موجود ارائه گردیده است . از آنجائیکه هر کنترل کننده تطبیقی
متشکل از یک شناساگر و یک کنترل کننده است در فصل دوم به بررسی سیستم های شناسائی این
سیستم ها و در حالت ک لی سیستم های خطی تغییر پذیر با زمان پرداخته شده است . فصل سوم به بررسی
کامل کنترل کننده های مختلف به کار برده شده در نوشتجات معتبر برای این گونه سیستم ها پرداخته و
در ضمن تکیه بیشتری بر روی سیستم های تطبیقی داشته است . لازم به ذکر است که در تمامی موارد
عملی بودن و قابل پیاده سازی بودن روش ارائه شده با توجه به تجربیات نگارنده مورد توجه بوده است .
و در انتها در مورد نتایج بدست آمده بحث شده و یک موضوع اصلی برای ادامه تحقیق به عنوان
پایان نامه نگارنده در نظر گرفته شده است . لازم به ذکر است که در طول انجام این تح قیق مهم ترین
نتیجه بدست آمده قابلیت اعمال این نوع کنترل کننده ها به دسته وسیعی از سیستم ها(سیستم هائی که
از دینامیک متغیربازمان برخوردار هستند ) بود که در برخی از موارد این موضوع در حالت ی جامع تر از
سیستم های دارای اینرسی و به عنوان سیستم های خطی تغییر پذیر بازمان مورد بررسی قرار گرفته
است.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *