روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگي و آرامش رواني

همراهي

به يكديگر مهر بورزيد ، اما از مهر بند مسازيد .

با هم بخوانيد و شادي كنيد ، ولي يكديگر را تنها بگذاريد ،

در كنار يكديگر بايستيد اما نه تنگاتنگ ، زيرا كه ستون هاي معبد دور از هم ايستاده اند و درخت بلوط و درخت سرو در سايه يكديگر نمي بالند . ( جبران ، الهي قمشه اي ، 1382 )

ازدواج به مفهوم تشكيل خانواده ، پيوندي است كه ميان دو موجود بيولوژيك ، صاحب انديشه و داراي سلايق و صفات رواني و شخصيتي متفاوت رخ مي‌دهد و بطور قطع اين تفاوتها مي‌تواند به بروز تعارض و اختلافات به عنوان امري طبيعي و اجتناب ناپذير بيانجامد . در حقيقت مي توان گفت :‌ هنگامي كه نيازهاي فيزيولوژيك ، نياز به امنيت ( رواني – اجتماعي و اقتصادي ) ، نياز به محبت ، نياز به احترام متقابل و خودشكوفايي در فرآيند ازدواج به نحو طبيعي و مطلوب برآورده نگردد ، روابط بين زن و شوهر دچار تغيير و دستخوش تعارض خواهد شد .

يكي از مهمترين علت مشكلات زناشويي و روابط انساني ، سوء تفاهم است . به اعتقاد وي تفاوت در نحوه نگرش افراد ، باعث بروز اختلافات و پي آمدهاي ناشي از آن مي‌شود . وي مي گويد : « آنچه گفته مي‌شود ، با آنچه شنيده مي شود ، گاه كاملاٌ متفاوت است » .

نگرشهاي سبك زندگي

چهار نوع سبك زندگي اساسي را معرفي مي كنيم .

تيپ سلطه گر / رياستي 1

اين افراد نگرشي سلطه گر يا حاكم به دنياي خارج دارند . آنها بدون توجه به ديگران و بدون علاقه به آسايش آنها رفتار مي‌كنند . افرادي كه جسور ، پرخاشگر و فعال بوده و علاقه يا آگاهي اجتماعي اندكي دارند ، از نوع رياستي هستند .

تيپ گيرنده 2

افرادي كه داراي اين نوع نگرش سبك زندگي هستند با دنياي خارج بصورت انگلي ارتباط برقرار مي‌كنند و براي ارضاء اغلب نيازهاي خود به ديگران متكي اند . علاقه اصلي آنها در زندگي اين است كه تا حد امكان از ديگران بگيرند . اين تيپ كه از همه رايجتر است .

تيپ اجتنابي 1

اين گونه افراد نه علاقه اجتماعي و نه فعاليت كافي براي سهيم شدن در زندگي به هر نوعي كه باشد را ندارد . ترس از شكست خوردن در آنها بيش از ميل به پيروزي است و زندگي آنها را مي توان با رفتارهاي بيهوده اجتماعي براي فرار از وظايف آن مشخص كرد . به عبارتي هدف آنها دوري گزيدن از تمام مشكلات زندگي است .

تيپ سودمند اجتماعي 2

اين نوع سبك زندگي ، نمايانگر سلامت رواني است . چنين شخصي هم علاقه اجتماعي زياد و هم سطح بالاي فعاليت را از خود نشان مي‌دهد . از نظر جهت گيري اجتماعي تمايل دارد تا براي فرا گرفتن وظايف زندگي با ديگران همكاري كند ، در حالي كه همزمان به ارضاي نيازهاي خود و همين طور ديگران كمك مي‌كند . اين افراد به سه وظيفه عمده زندگي يعني ؛ حرفه ، دوستي و عشق و ازدواج به ديد مسائل اجتماعي نظر مي‌كند و اعتقاد داردكه حل مشكلات اجتماعي نياز به همكاري ، شهامت شخصي و ميل به سهيم شدن در آسايش ديگران دارد .

شكل گيري سبك زندگي

در بدو تولد خود همچنانكه شدني ها و ناشدني ها را براي خود حلاجي كرده و به حافظه مي سپرديم ، « طرح زندگي » خود را پديد آورديم و اين طرح به اساس سبك و روش زندگي منحصر به فرد ما تبديل شد .

الف ) صحنه خانوادگي / فضاي خانوادگي

مانند سايه اي خستگي ناپذير فضاي خانوادگي شما تا آخر عمر همراه شما مي آيند . در خانواده نكات ظريف و دقيق يا حالات مخصوص بسياي وجود دارد كه مي توان آ» را « فضاي خانواده » ناميد . فضاي خانواده در شكل گيري خاطرات ،‌شخصيت و نهايتاٌ سبك زندگي شما تأثير دارد .

فضاهاي خانوادگي متعددي وجود دارند : ‌به عنوان مثال :

در فضاي خانوادگي مسامحه كار و بي مبالات ، والدين آنچنان درگير مشكلات يا علايق خود هستند كه ديگر وقتي براي فرزندانشان ندارند و نسبت به نيازهاي فرزندانشان نه تنها آگاهي ندارند بلكه علاقه اي هم نشان نمي دهند .

ب ) ترتيب تولد

فضاي خانوادگي به تنهايي در شكل گيري شخصيت كودك نقشي ندارد . برداشت كودك از خانواده اش و درك و فهم او از چگونگي جايگاهش در فضاي خانواده تأثير نيرومندي در شكل گيري شخصيت او دارد و اين عوامل به ترتيب تولد كودك يعني شاخه مخصوص او در درخت خانواده بستگي دارد .

ترتيب ورودي فرد در آغوش خانواده ، تاثير نيرومندي بر شخصيت امروزي وي دارد .

آرامش / فوايد آرامش :

قويترين و مؤثرترين روش درماني عارضه هاي رواني – تني ، ريلاكس يا آرامش معرفي شده است .

ريلاكس و آرامش ، انسان را از هر گونه خطر جسمي و روحي در امان نگه مي دارد و همچنين فنون آرامش و ريلاكس با ايجاد تن و روان سالم ، شخصيت را نيز بهبود مي بخشد و در روابط خانوادگي و اجتماعي و رشد فرهنگ تأثير مثبتي مي گذارد و در نهايت در شخص ، ايجاد هدف مي كند .

در نهايت ؛ آرامش ، هم پيشگيري از دردها و بهبود دردهاي جسمي و روحي و هم ارضاء و افزايش لذتهاي جسمي و معنوي و نزديك كردن انسان به منبع عظيم آرامش كه خداوند باشد را سبب مي شود . ( فتحي ، 1378 )

آرامش عضلاني

براي از بين بردن اضطرابهاي دروني يكي از بهترين روشها ، ايجاد آرامش عضلاني است . يعني در اثر اين كار ، شدت تحريكات اعصاب سمپاتيك را كه در اثر ترس ، شديد شده بود كاهش مي دهيم و با كاهش آنها از ترس نيز كاسته مي شود . سپس در قبال آرامش تن ، آرامش روان نيز ايجاد مي شود . و در دراز مدت آرامش روحي جانشين اضطرابهاي دروني مي شود .

راهبردهاي جسماني – ذهني براي دستيابي به آرامش عضلاني

تنفس عميق و آرامش

نفس تان را مهار كنيد . بر دم و بازدم خود متمركز شويد و اجازه دهيد با آهنگ منظمي شكمتان بالا و پائين رود . سپس روي بازدمتان تمركز كنيد و تا آن جا كه ممكن است آن را طولاني و آهسته نماييد . همچنان كه تنش را از درون خود خارج مي كنيد ، احساس آرامش نيز مي نماييد .

موسيقي درماني و‌آرامش

موسيقي درماني عبارتست از استفاده موسيقي در انجام مقاصد درماني چون : از بين رفتن بيماري ، ابقاء و پيشرفت سلامت جسماني و رواني . از آن بعنوان ابزاري كه پاسخ هاي بيولوژيك بدن را تحت تأثير قرار مي دهد ، نيز مي توان استفاده كرد .

بعنوان مثال :‌ ضربان قلب ،‌فشار خون ، تعداد تنفس ، بازده قلبي ، پاسخ مردمك ها ، ‌پاسخ ايمني بدن و مواد مترشحه دروني بدن تحت تأثير موسيقي قرار مي گيرند . از ثمرات شايان توجه موسيقي آرامش بخش ، كاهش مواردي نظير : اضطراب ، درد و تنش و مقدار مصرف داروهاي بيهوشي و ضد درد است . ( منبع اينترنت )

آب و آرامش (‌آب درماني )

استفاده از آب براي تغيير دماي بدن و افزايش آرامش عضلاني .

آب گرم يا داغ ، رگهاي خوني را گشاد مي كند ، در حاليكه آب سرد آنها را تنگ مي كند ولي هر دو به بهود جريان خون و افزايش آرامش عضلاني كمك مي كنند .

رايحه درماني و آرامش

عطرها گيرنده هاي بويايي را بر مي انگيزند تا به قسمتهايي از مغز كه مركز كنترل عواطف و هيجانات و خاطرات است علامت دهند كه هورمونهاي آرام كننده را آزاد كنند و در امواج مغزي و آلفا و تتا ( امواج آرام كننده ) افزايش ايجاد شود .

يكي از مهمترين موارد كاربرد رنگ درماني ، دردرمان بيماريهاي اعصاب است .

خواص اصلي رنگها

قرمز :‌قرمز رنگ انرژي ، نيروي بدني و قدرت است ،‌همچنين قرمز رنگ عشق است .

سبز :‌ رنگ تعادل و هارموني است و اين رنگ در چشم انسان آرامش بخش ترين رنگ ها است .

آبي :‌ رنگ حقيقت ،‌آرامش و هماهنگي استو سب بتسكين ذهن مي شود .

زرد : رنگ مربوط به هوش و عقل و فهم است و اگر در جهت تحريك ذهن بكار رود ، به شما در افزايش سرعت درك و تفكر كمك مي كند .

سياه : اين رنگ ، در رنگ درماني كاربرد چنداني ندارد . فقط مي تواند منجر به قرار گرفتن بيمار در وضعيت سكوت و صفا در حضور خداوند گردد .

پيشينه پژوهش

مطالعه اينگل هارد ( 1990 ) / در دهه 1980 در 16 كشور اين موضوع را مورد تأييد قرار مي دهد كه هر چه عوامل پيش بيني كننده شادكامي بيشتر باشد ، ‌افراد از آرامش رواني بيشتري برخوردارند .

دينر و همكاران در تحقيقي ديگر ( 1996 ) گزارش داده اند كه فرهنگهاي جمع گرايانه در مقايسه با فرهنگ هاي فردگرايانه ، احساس رضامندي و احساس آرامش رواني پائين تري گزارش داده اند .

طرح كلي پژوهش

پژوهش توصيفي از نوع همبستگي :

تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش هايي است كه هدف آن ها توصيف كردن شرايط يا پديدههاي مورد بررسي است . اجراي تحقيق توصيفي مي تواند صرفاٌ براي شناخت بيشتر شرايط موجود و ياري دادن به فرايند تصميم گيري باشد . يكي از انواع روش هاي تحقيق توصيفي تحقيق همبستگي دارد . در اين نوع تحقيق رابطه ميان متغيرها براساس هدف تحقيق تحليل مي گردد در اين تحقيق رابطه بين حداقل دو متغير در ارتباط با يك گروه محاسبه مي شود و رابطه علت و معلولي مطرح نيست بلكه فقط ارتباط بين دو متغير بررسي مي شود واين ارتباط مي تواند از 1- تا 1+ در نوسان باشد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگي و آرامش رواني  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *