دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکترونیک

پایان ­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

عنوان:

ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی

استاد راهنما:

دکتر رضا بوستانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1 تعریف ناتوانی ذهنی………………. 2

2-1 عوامل موثر بر ایجاد ناتوانی ذهنی………………. 4

3-1 طبقه بندی ناتوانی های ذهنی………………. 4

4-1 دلیل آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی………………. 5

5-1 روش های آموزش به افراد ناتوان ذهنی………………. 6

1-5-1 آموزش در محیط طبیعی………………. 6

2-5-1 آموزش بوسیله تصاویر ویدیویی…………….. 6

3-5-1 آموزش بوسیله دخالت های مبتنی بر کامپیوتر…………….. 7

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

1-2 آموزش مهارت های زندگی بوسیله کامپیوتر……………… 9

1-1-2 سخت افزارهای استفاده شده در این مطالعات………………. 14

1-2-2 نرم افزارهای استفاده شده در این مطالعات………………. 14

3-1-2 مهارت های آموزش داده شده…………….. 15

4-1-2 مشکلات موجود در این مطالعات………………. 15

2-2 آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی………………. 16

3-2 جمع بندی………………. 23

فصل سوم: روش پیشنهادی

1-3 شرکت کنندگان………………. 25

2-3 اهداف……………….. 27

3-3 مکان و امکانات لازم……………… 27

4-3 شیوه آموزش………………… 28

1-3-4 مراحل آموزش……………….. 30

5-3 جمع آوری و آنالیز داده ها ……………..34

6-3 مقایسه مهارت های کسب شده…………….. 51

7-3 جمع بندی………………. 53

فصل چهارم نتیجه گیری

1-4 نتیجه گیری………………. 55

2-4 پیشنهادات آتی………………. 56

3-4 فهرست منابع و مآخذ……………… 57

چکیده:

در این پایان نامه روش های مختلف آموزش مهارت ها ی زندگی به افراد ناتوان ذهنی مورد بررسی قرار کرفته است، در بین آن ها جدید ترین و بهترین روش آموزش استفاده از دخالت های مبتنی بر کامپیوتر می باشد که در تحقیقات جدید بر روی آن تکیه شده است. آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی به عنوان یک عامل مهم ایجاد استقلال آن ها مورد توجه بسیاری از محقیق قرار گرفته است. تحقیقات صورت گرفته در زمینه آموزش مهارت های پولی متکی بر مربی بوده است. بخاطر این موضوع برای آموزش حضور مربی چه در مدرسه و یا خانه الزامی می باشد. در پژوهش حاضر برای ارائه مدلی نوین برای آموزش مهارت های پولی به کودکان ایرانی، روش های بررسی شده در تحقیقات پیشین با هم ترکیب شده و با واحد پول ایران منطبق گردیده است و به صورت یک مدل تحت نرم افزار ارائه شده است. با استفاده از دخالت های مبتی بر کامپیوتر نیاز به مربی را کم شده است و کودک قادر به ادامه آموزش در خانه می شود. این مدل ارائه شده برروی 20 نفر از دانش آموزان ناتوان ذهنی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج بررسی شده است. تمام شرکت کنندگان مهارت های مورد نظر را در سطح خوبی فرا گرفته اند.

فصل اول

مقدمه:

امروزه با افزایش تحقیقات در تکنولوژی و گسترش روز افزون آن باعث دسترسی آسان به انواع تکنولوژی ها مانند اتومبیل، هواپیما، تلفن، تلویزیون و امروزه کامپیوتر، تلفن همراه با قیمت پایین شده است. ازکامپیوتر در جهت رفع نیازهای تمام افراد جامعه می توان استفاده کرد، حتی برای افرادی که دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی هستند. امرزوه از کامپیوتر بعنوان یک ابزار برای آموزش استفاده می شود، که باعث ایجاد مبحث آموزش الکترونیک، به معنی آموزش از طریق ابزار های الکترونیکی متنوع مانند اینترنت، انترانت، اکسترانت، شبکه های ماهواره ای، نوار های صوتی و تصویری می باشد، شده است. از کامپیوتر برای آموزش به افراد ناتوان ذهنی استفاده می شود.

1-1- تعریف ناتوانی ذهنی

سال های متمادی تعریف مورد قبول و استاندارد در مورد ناتوانی های ذهنی، متعلق به ادگاردال[1] بوده است از نظر او برای ارائه یک تعریف درست در این مورد، رعایت پنچ معیار ضرورت دارد:

– عدم قابلیت های اجتماعی که از ناتوانی ذهنی ناشی می شود

– ناتوانی های که جریان رشد را متوقف می سازد

– ناتوانی های ذهنی ای که مانع بلوغ و پیشرف هستند

– ناتوانی های ذهنی ای که ریشه سرشتی دارند

– ناتوانی های ذهنی ای که لزوما غیر قابل درمان هستند

تعریف گروسمن [2] ( انجمن آمریکایی ناتوانی های ذهنی(AAMD) ): ناتوانی ذهنی سطحی از عملکرد هوش عمومی است که میزان آن، دو انحراف معیار از حد متوسط کمتر بوده به طوری که منجر به نقاصی در رفتار سازشی فرد گردیده و در جریان رشد، خود را نشان دهد]1[.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *