دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات : نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته : فناوری اطلاعات

عنوان :نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

استاد راهنما: دکتر جواد وحیدی

تابستان 1393

 

 

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
1-فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق
1-1    مقدمه    2
1-2    بیان مساله    4
1-3    ضرورت و اهمیت تحقیق    5
1-4    اهداف تحقیق    5
1-5    فرضیه ها    6
1-6    پیشینه تحقیق    6
1-7    جنبه نوآوری     7
1-8    کلمات کلیدی    7
1-9    نتیجه گیری    8
1-10    ساختارپایان نامه    8
2-فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 پنهانسازی اطلاعات ،استانوگرافی، نهان نگاری    10
2-2-1 اهمیت نهان نگاری دیجیتال     11
2-1-2 اهمیت استانوگرافی    12
2-1-3 واترمارکینگ یا نهان نگاری    12
2-1-3-1 کاربردهایی از نهان نگاری    14
2-1-3-2 ساختار نهان نگاری تصاویر دیجیتال     16
2-1-4 تقابل امنیت ، ظرفیت، مقاومت    18
2-1-5 تکنیکهای نهان نگاری در حوزه مکان و فرکانس    19
2-1-6 نهان نگاری در تصاویر    22
2-1-6-1 نهان نگاری دیجیتالی بر پایه ادراک انسان    22
2-1-6-2 نهان نگاری قابل مشاهده    23
2-1-6-3 نهان نگاری غیرقابل مشاهده    26
2-1-7 خواص و ویژگی نهان نگاری دیجیتال    28
2-1-8 حملات معمول در نهان نگاری    30
2-1-9 مزایا و معایب نهان نگاری    31
2-2 تبدیل فوریه گسسته    33
2-2-1 فضای فرکانس    34
2-2-2 تبدیل فوریه دو بعدی    35
2-2-3 فیلتر حوزه فرکانس    36
2-3 استخراج ویژگی های محلی تصویر با الگوریتم SIFT     37
2-3-1 آشکارسازی نقاط اکسترمم در فضای مقیاس    38
2-3-2 نسبت دادن جهت    41
2-4 نسل دوم تکنیکهای نهان نگاری مقاوم در برابر اعوجاجات هندسی    42
2-4-1 تکنیکهای نهان نگاری مبتنی بر گشتاور تصویر    44
2-4-2 تکنیکهای نهان نگاری مبتنی بر هیستوگرام    45
2-4-3 تکنیکهای نهان نگاری مبتنی بر استخراج نقاط ویژگی    46
3- فصل سوم :روش تحقیق
3-1 روش تولید واترمارک    48
3-2 محل جایگذاری واترمارک    49
3-3 نحوه جایگذاری واترمارک    52
3-4 آشکارسازی واترمارک    57
4-فصل چهارم:پیاده سازی
4-1 پیاده سازی الگوریتم    62
4-2 نتایج تجربی و ارزیابی    62
4-2-1 تست نامریی بودن واترمارک    62
4-2-2 تست چرخش    64
4-2-3 تست تغییر مقیاس    65
4-2-4 تست فیلتر گوسی    66
4-2-5 تست نویز نمک و فلفل    67
4-2-6 تست نویز گوسی    68
4-2-7 تست تغییر کنتراست تصویر    69
4-3 مقایسه با سایر روشها     70
5- فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات     72
منابع    73

چکیده:
گسترش روز افزون فناوری دیجیتال و استفاده از آن، انسانها را به سوی جهان دیجیتال و ارتباطات از طریق داده های دیجیتالی سوق داده است. سهولت دسترسی به منابع دیجیتال و امکان توزیع و کپی برداری غیر مجاز آن یک چالش مهم در حفاظت ازحق مالکیت داده های دیجیتالی بوجود آورده است. نهان نگاری دیجیتالی بعنوان یک راه حل برای این مسئله مطرح می شود.نهان نگاری دیجیتالی یعنی قرار دادن یک سیگنال نامحسوس در بین داده های رسانه میزبان، بطوریکه هیچ گونه تغییر در دادههای اصلی نداشته باشد ولی در صورت نیاز بتوان آنرا استخراج کرده و بعنوان ادعا برای مالکیت اثر دیجیتالی استفاده نمود. دراین طرح یک الگوریتم ترکیبی برای نهان نگاری غیر قابل مشاهده تصاویر دیجیتال در حوزه تبدیل فوریه گسسته واستفاده از الگوریتم SIFT  ارائه شده است این الگوریتم از اعداد تصادفی در تصویر نهان نگاری استفاده می کند.. روش پیشنهادی نا بینا می باشد، یعنی برای تشخیص وجود تصویر واترمارک نگاری به اطلاعات تصویر میزبان اصلی نیاز ندارد و فقط به تصویر  واتر مارک اصلی احتیاج دارد .برای بررسی و ارزیابی روش پیشنهادی، پارامترهای PSNR و میانگین مربع خطا ها و ضریب همبستگی مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی تحلیلی نشان می دهدکه الگوریتم پیشنهادی در برابر حملات رایج  و حملات هندسی در مقایسه توانمند ومقاوم است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *