دانلود پایان نامه شناخت میزان تاثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان

هوش سازمانی

هوش سازمانی به معنای کسب دانش و اطلاعات جامع از همه عواملی است که بـر سـازمان تـأثیر می‌گذارد.منظور از همه عوامل، مشتریان، ارباب‎رجوع، رقبـا، محـیط اقتصـادی، محـیط فرهنگـی، فرایندهای سازمانی(مالی، اداری، حفاظتی، تولیدی، منابع انسانی) است که بر کیفیـت تصـمیم‎هـای مدیریتی در سازمان تأثیر زیادی دارند، هوش سـازمانی، سـازمان را بـرای تصـمیم‎گیـری در همه عوامل مؤثر بر سازمان و شرکت‌ها توانمند می‌کند.هوش سازمانی، عبارت است از نظارت هدفمند بر محیط رقـابتی سـازمان‎هـا، بـا هـدف اخـذتصمیم‎های راهبردی. هوشمندی رقابتی، مدیران ارشد سازمانها را، در هر سـطحی، قـادر می‌کند تصمیمهای خود را بر اساس آگاهی از اطلاعات بازار، راهکارهای سرمایه‎گذاری در کسـب و کـار و جزآن اتخاذ کنند. واژه‎های هوشمندی رقابتی، تحقیقات بازار و هوش سـازمانی ، عمومـاً ، معـادل یکدیگر استفاده می‎شود(کاهنار، ۱۹۹۵) به هر حال، هوش رقابتی، نسـبت بـه تحقیقـات بازار، اطلاعات گسترده‎تری را جمع آوری می‌‎کند (کالو و وایت[۱]، ۲۰۰۲: ۲۰۸).

 

۲-۳-۳مفهوم هوشمندی رقابتی

بر اساس تعریف دانشکده مدیریت فرانسه[۲] ، هوشمندی رقابتی عبارت است از هنر یافتن،جمع آوری، فرآوری و ذخیره‎سازی اطلاعات، به منظور دسترسی و استفاده پرسنل در تمام سطوح سازمان، تاضمن شکل دادن به آینده سازمان، از وضعیت موجود نیز در قبال تهدیدات رقابتی حمایت کنند (WWW.escp-eap.net).

از دیدگاه این دانشکده مفهوم هوشمندی رقابتی به چهار مقوله اصلی قابل تقسیم است:

  • آگاهی از وضعیت بازار: که در آن عمدتاً اطلاعات مربوط به مشتریان، تامین کنندگان، خریداران و توزیع کنندگان گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‎گیرد.
  • آگاهی از وضعیت رقبا: که متمرکز بر مسائلی از قبیل سیاست‎های قیمت گذاری، محصولات جانشین و سیاست‎های توسعه رقبا است.
  • آگاهی فناوری و تکنیکی: که با تحقیقات پایه و کاربردی، کارخانجات، فرایندها و هنجارها و حق اختراع سروکار دارد.
  • آگاهی راهبردیاجتماعی: که به مسائلی از قبیل قوانین، مسائل مالی و مالیاتی، مسائل سیاسی و اقتصادی و جنبه‎های اجتماعی و منابع انسانی می‎پردازد.

این چهار نوع از اطلاعات که در بسیاری از سازمان‎ها به آن پرداخته می‎شود، عمدتاً رفتار و روندها اجتماعی را مورد مشاهده و تحلیل قرار می‎دهد.

۲-۳-۴ اخلاق و هوشمندی رقابتی

جاسوسی اقتصادی یک سوال و ابهام اخلاقی را در هوشمندی رقابتی به وجود آورده و این موضوع، خودیک ناکامی برای آن بوده و گاهی هم بـاعث غفلت از هوشمندی رقابتی می‎‌شود (این موضوع نباید اهمیت و اثرهوشمندی رقابتی بر موفقیت در تجارت را زیرسوال ببرد.) مهم اینکـــه اصول انجمن حرفه‎ای هوشمندی رقابتی بر اساس یک چارچوب اخلاقی سفت و سخت استخراج شده‎اند.

هدف هوشمندی رقابتی دزدیدن رازهای تجاری رقبا یا سایر دارایی‎های شخصی آنها نیست؛ بلکه ترجیحاً به شیوه‎ای سیستماتیک، علنی، (قانونی) اطلاعاتی را گرداوری می‎کند که وقتی مرتب شدند و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند، درک بهتری از ساختار، فرهنگ، قوت‎ها و ضعف‎های شرکت‎های رقبا به ما بدهند (CI Handbook).

۲-۳-۵ استراتژی و هوشمندی رقابتی

مسلماً همیشه شرکت‎های کوچک و بزرگ کاربرد بعضی از روش‎ها را در مقابل رقیبانشان حفظ کرده‎اند بدون اینکه بدانند که این روش و سبک، همان هوشمندی رقابتی است. نمی‎توان گفت که آنها نمی‎توانند کارهای خیلی بهتر از آن انجام دهند و این (شناسایی روش‎های بهینه) همان نیرویی است که در انجمن حرفه‎ای هوشمندی رقابتی نهفته است. برداشت اعضای انجمن از هوشمندی رقابتی برخلاف گذشته، حرفه‎ای ساختنروش‎های آن است. این نه تنها شامل شناسایی منابع اطلاعاتی پایه، جمع آوری و آنالیز اطلاعات می‎شود، بلکه
شامل ابزارها و تکنیک‎هایی به منظور کاربردی ساختن آن نیز هست.

۲-۳-۶ وظایف و نقش‌های هوشمندی رقابتی

برخی از وظایف و نقش‎های هوشمندی رقابتی در جدول ۱ آمده است؛

جدول ۲-۱:وظایف و نقش‌های هوشمندی رقابتی (اودنبرگ، ۲۰۰۸)

وظایف نقش‌ها
–       به‌گزینی رقابتی–       ایجاد نظام هشدار سریع

–       کشف اطلاعات تاکتیکی معین

–       مدیریت و توریع اطلاعات

–       آموزش و توانمندی‌سازی پرسنل

–       کمک به اخذ تصمیم‌های راهبردی

–       راهنمایی درباره نقاط کور

–       دیده‌بان سازمان برای جستجوی تغییرات مهم محیط که آینده شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.–       مشارکت فعالانه به عنوان راهنمای شرکت برای تعیین الزامات فرایند تصمیم‌گیری در سازمان

–       دروازه‌بان سازمان برای هدایت جریان اطلاعات به داخل

–       حصول اطمینان از توانمندسازی کل سازمان

وجود و استفاده از نظام‎های هوشمند، که سازمان را نسبت به مسائل محیطی آگاهتر می‌کنـد و آن‌ها را درتصمیم‎های راهبردی یاری می‎‌کند، فایده‎های بسیاری دارد. در ادامه، به چند مورد از آن اشاره می‌کنیم (تویت، ۲۰۰۶؛۱۱۴): ۱٫ افزایش درجه اطمینان از تصمیم‌‎های راهبردی که بر اسـاس هوشمندی رقابتی اتخاذ شده است؛ ۲٫  افزایش دانش بـازار؛ ۳٫ بهبـود ارتباطـات چند وظیفـه ایدر سازمان؛ ۴٫  بهبود کیفیت محصول و خدمت در مقایسه با رقبا؛ ۵٫ پیش‎بینی بهتـر بـازار و نوسـانات ۶٫ آن؛ پیش‎بینی بهتر استراتژی رقبا؛ . ۷ کشف مشتریان جدید و بـالقوه؛ ۸٫ آمـوختن از شکسـت و موفقیت دیگران؛ ۹٫  تسهیل در ورود بـه کسـب وکـار جدیـد؛ ۱۰٫ افـزایش بهـره‎وری؛ ۱۱٫ افـزایش واکنش‎های پیش‎فعال نسبت به واکنشهای انفعالی؛ ۱۲٫ افـزایش تـوان سـازمان بـرای انطبـاق بـر تغییرات محیط؛ ۱۳٫ بهروز نگاه داشتن آگاهی شرکت از تغییراتی که بر فعالیت آن تأثیر دارد

۲-۳-۷ فرایند هوشمندی رقابتی

با گذر زمان و انجام تحقیقات مکرر و تلاش برای بهبود فرآیند هوشمندی رقابتی این فرایند تکامل یافته وبه فرایندی شامل شش مرحله به صورت زیر تغییر شکل داده است:

  1. مرحله مقصد: مرحله آماده شدن و کسب قابلیت لازم برای انجام وظایف است؛ دوره زمانی است که در خلال آن شرکت برای بررسی محیط آماده می‎شود و شامل آموزش پرسنل بخش هوشمندی رقابتی و سایرپرسنل می‎گردد.
  2. مرحله تقاضا: در این مرحله نیازهای اطلاعاتی و رویکردی که باید اختیار شود، تعیین می‎گردد. به دلیل حجم زیاد داده‎ها، در این مرحله شرکت باید محدوده و چارچوبی را برای فعالیت هوشمندی رقابتی مشخصکند تا بتواند بر حوزه‎های با اهمیت‎تر و مورد علاقه شرکت متمرکز شود. در این مرحله مشخص خواهد شد که شرکت به چه اطلاعاتی نیاز دارد و چرا؟
  3. مرحله اکتشاف: در این مرحله به جستجو و گردآوری اطلاعات با روش‎های قانونی و اخلاقی پرداخته می‎شود.
  4. مرحله توسعه: در این مرحله از اطلاعاتی که گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، تصویر معناداری ارائه می‏‎شود.
  5. مرحله تحویل:در این مرحله نتایج حاصل، در زمان مناسب در اختیار افراد واجد شرایط قرار می‎گیرد.

[۱]Callow& Weight

[۲]GTILAB

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *