دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی

پیامدهای سطح سازمانی

فضای سازمانی و فضای روانشناختی اغلب به طور ثابتی در سطوح سازمانی و در سطح واحدهای سازمان برّرسی شده اند. مطالعات و پژوهش ها نشان داده اند که میزان خشنودی مصرف کننده و ادراک        مصرف کننده از کیفیّت خدمات، با عملکرد مادّی و اقتصادی سازمان در ارتباط می باشند (بوروکی[۱] و بورک، ۱۹۹۹). به علاوه، فضای سطح گروه برای ایمنی، به عنوان شاخصی از فعالیّت های سرپرست در مورد رعایت مسائل امنیّتی، با میزان عینی آسیب های وارده به واسطۀ عدم رعایت نکات ایمنی مرتبط              می باشد (زوهار[۲]، ۲۰۰۰). همچنین، ابعاد کلّی فضا نیز با اثربخشی سازمان (لیندل و برانت[۳]، ۲۰۰۰)، پیامدهای مدیریّت کیفیّت جامع (لین، مادو و کویی[۴]، ۱۹۹۹) و اثربخشی و خشنودی در سطح واحد،        در ارتباط است (پریچارد و کاراسیک، ۱۹۷۳).

[۱]. Borucki

[۲]. Zohar

[۳]. Lindell, & Brandt

[۴]. Lin, Madu, & Kuei

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- تعیین رابطه ساده بین مؤلفه های فضای روانشناختی (استقلال، اعتماد، انسجام، فشار، حمایت، قدردانی، انصاف و نوآوری) با اشتیاق شغلی کارکنان

۲- تعییین رابطه ساده بین خودارزشیابی های محوری (عزت نفس، خودکارآمدی تعمیم یافته،  ثبات هیجانی و جایگاه مهار) با اشتیاق شغلی کارکنان

۳-  تعیین قدرت پیش بینی مؤلفه های فضای روانشناختی بر اشتیاق شغلی کارکنان

۴- تعیین قدرت پیش بینی خودارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی