دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش در گروهی از همرا هان مراجعه کننده به درمانگاه‌های شیراز

۶-۱ تعاریف نظری وعملیاتی متغییر ها

۱-۶-۱ تعریف نظری

در سطح نظری؛ شخصیت از اجزای سرشتی و منش تشکیل شده است. سامانه های سرشتی در مغز دارای سازمان یافتگی کار کردی متشکل از سامانه ای متفاوت و مستقل از یکدیگر برای فعال سازی، تداوم و بازداری رفتار در پاسخگویی به گروه های معینی از محرک هاست. منش شناسی شخصیت به تفاوت های بین فردی در پندارهای مربوط به خویشتن و به اهداف و ارزش های فردی اشاره دارد، به عبارت دیگر منش شامل دریافت های منطقی درباره خود، دیگران ودنیا است و بیشتر ویژگی هایی را شامل می شود که تحت تأثیر عوامل محیطی در ساختار شخصیتی فرد پدید آمده است(کلونینجر،۱۹۸۷، کلونینجر و همکاران، ۱۹۹۳).

نوجویی: فعال سازی رفتار در پاسخ به محرک های جدید و نشانه های پاداش و رهایی از تنبیه است. تفاوتهای فردی در چنین قابلیتی نوجویی نامیده می شود(کلونینجر،۱۹۹۱،۱۹۸۷).

آسیب پر هیزی: بازداری رفتاری در پاسخ به محرک های تنبیه یا نبودن پاداش است که در هنگام بروز چنین علایمی در محیط فعال می گردد پس تفاوتهای فردی راکه با قابلیت وقفه یا بازداری رفتاری مرتبط می گردد، آسیب پرهیزی نامیده می شود(کلونینجر،۱۹۹۱،۱۹۸۷).

پاداش وابستگی: رفتاری که با پاداش تقویت می شود معمولاً تا مدتی پس از قطع پاداش ادامه می یابد که تفاوت­های فردی در تداوم پاسخ پس از قطع پاداش، پاداش وابستگی نامیده می­شود(کلونینجر،۱۹۹۱،۱۹۸۷).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا پرسش نامه سرشت و منش از روایی قابل قبولی برخوردار است؟

۲- آیا پرسش نامه  سرشت و منش از پایایی قابل قبولی برخوردار است؟

۳-آیا پرسشنامه سرشت و منش با سن همبستگی معنی داری دارد؟

۴-آیا بین دو جنس در مقیاس های پرسش نامه سرشت و منش تفاوت وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش در گروهی از همرا هان مراجعه کننده به درمانگاه‌های شیراز