جمع آوري اطلا عات از طريق پرسشنامه:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد

جمع آوري اطلا عات از طريق پرسشنامه :

پرسشنامه همانطور كه مشخص است مجموعه اي از سئوالات مي باشد كه شخص بصورت كتبي به آنها پاسخ مي دهد . سئوالات و پرسشهايي درباره نظريه و رفتار و طرز فكر افراد مطرح مي شود . پس بايد مشخص كنيم كه از اين سئوالات به چه چيزي و چه هدفي مي خواهيم برسيم . شايد براي سنجش يك مفهوم و يك مسئله كه بصورت پيچيده باشد متكي به چند سئوال شويم , سئوالات بايد از دقت زياد و اعتبار بالايي برخوردار باشد سئوالات نبايد طوري باشد كه حالت جانبداري به خود بگيرد و جوابها اعمال شود . و يا نقشي در جواب داشته باشيم , بدين صورت كه جهت خاصي را به  او القا كنيم .

سئوالات نبايد طوري باشد كه جواب آن مبهم داده شود بلكه بايد گويا باشد . تعداد سئوالات بايد يصورتي باشد كه پاسخگو احساس خستگي ننمايد . كه رغبت و تمايل به پاسخ دادن داشته باشد . سئوالات بايد به صورت كوتاه باشد . سئوالات نبايد به صورتي دو جنبه اي مطرح شود يعني دو سئوال در يك متن آورده نشده باشد . سئوالات پرسشنامه معمولا” به صورت باز يا بسته مطرح مي گردد .

 

سئوالات بسته :

در اين مورد محقق از قبل پاسخهاي احتمالي را مشخص كرده و پاسخگو فقط بايد يكي از موارد بيان شده را علامت بزند . به عنوان مثال : اگر يكي از سئوالات در مورد سطح تحصيلات باشد شخص پاسخگو با توجه به اينكه سطوح مختلف تحصيلات بيان شده به علامت زدن يكي از اين موارد مي پردازد .

مثلا” : سطح تحصيلات شما چقدر مي باشد .

ديپلم :               ليسانس :               فوق ليسانس:                       بالاتر :

يكي از محاسني كه مي توان در اين نوع از سئوالات بيان داريم تسهيل در جواب دادن و سهولت در استخراج و تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده است .

 

سئوالات باز :

اين سئوالات به صورتي مي باشد كه پاسخي از قبل تعيين شده نداريم و پاسخگو مي تواند در مورد اين سئوالات به صورت آزاد جواب دهد . پاسخ دهندگان آزادي كامل در جواب دادن دارند و به طرق مختلف جوابهايي را بيان مي دارند . بنا بر اين نحوه آزادي و اختيار در سئوالات باز باعث مي شود كه پرسشنامه باز از عمق بيشتري برخوردار باشد . ولي تجزيه و تحليل اطلا عات از طريق پرسشنامه باز به مراتب مشكلتر از روش قبل ( بسته ) ميباشد . آزادي پاسخگو در پاسخ دادن به سئوالات باعث مي شود كه فرد پاسخگو مطالبي را بيان دارد كه مورد علاقه محقق نبوده و يا با توجه به هدف تحقيق اين مطالب ارائه شده توسط آزمودني بي اهميت باشد . بنابر اين بيشتر محققان براي بذست آوردن مطالب از طريق پرسشنامه به سئوالات بسته متكي مي شوند , زيرا جوابهاي  مورد نظر از قبل تعيين شده و مشخص مي باشد و محقق به آن نتيجه اي كه ميخواهد مي رسد .

مسئله ديگر كه مورد اهميت مي باشد پرسشنامه هايي بانام و بي نام مي باشد . به اين صورت كه اگر مسئله اي حائز اهميت باشد پاسخگو تمايل زيادي ندارد كه در پاسخنامه نام وي بيان شود . پس آزمودني ها با ميل و رغبت به سئوالات پاسخ نمي دهند و هنگامي كه پرسشنامه به صورت بي نام باشد پاسخگو با ميل و رغبت بيشتر و با اعتماد بيشتر جوابهاي بهتري را بيان مي دارد.

 

 

 محاسن پرسشنامه :

 1 –  در مقايسه با موارد ديگر پرسشنامه , در اغلب شرايط عملي تر و راحت تر       است و محقق مي تواند نمونه هاي بزرگتري را مورد تجزيه و تحليل قراق دهد .

2 –  از لحاظ نيروي انساني و مالي مقرون به صرفه مي باشد .

3 –  چون هويت اشخاص در پرسشنامه مشخص نيست بنابراين از صداقت بيشتري برخوردار مي باشد .

4 _  پاسخگو از نظر مدت زمان براي جواب دادن به سئوالات تحت فشار نيست و مي تواند به هنگام فراغت به سئوالات پاسخ دهد و همچنين تجديد نظر نمايد.

5 _  آموزشهايي كه به آزمودنيها براي پاسخ دادن به سئوالات بايد داده شود به صورت يكنواخت است . زيرا كه همه آزمودنيها تقريبا” در شرايط يكسان ميباشد .

 

   معايب پرسشنامه :

 • بخشي از جامعه يا تعداد افرادي كه به عنوان نمونه هستند احتمال دارد بيسواد باشند و نتوانند به سئوالات جواب دهند .
 • – ممكن است در جريان توزيع پرسشنامه تعدادي از آزمودنيها پرسشنامه ها را برگشت ندهند.
 • – تجزيه و تحليل در مورد سئوالاتي كه هيچ جوابي به آنها داده نشده دشوار مي باشد .
 • – ممكن است زمان پاسخگويي و برگشت دادن پرسشنامه ها زمان زيادي را به خود اختصاص دهد و اين امر ممكن است در تحقيق ما تاخير ايجاد كند .
 • – اكثر افراد سعي مي كنند كه يك تصوير ذهني اعم از مطلوب و يا نا مطلوب در پرسشنامه منعكس كنند .

 

نكاتي كه محقق در پرسشنامه بايد مورد توجه قرار دهد :

      1 – براي نتيجه گيري بهتر بايد به آزمودنيها در باره علل تنظيم پرسشنامه و هدف و جز ئيات پرسشنامه توضيحات كامل داده شود .

2 –  براي اينكه افراد تمايل بيشتري براي پاسخ دادن به سئوالات داشته باشند بايد سئوالات آسانتر را در اوايل و در آخر پرسشنامه بيان كنند .

3 – بايد بين سئوالات يك رابطه منطقي وجود داشته باشد  و از گنجاندن سئوالاتي كه باعث جريحه دار شدن احساسات پاسخگو مي شود خودداري گردد.

4 – پرسشنامه بايد به صورت ساده  بيان شود و از به كار بردن اصطلاحات و كلمات مبهم خودداري شود .

 

   مصاحبه  :

در بررسيهاي انجام شده مصاحبه  متداولترين روش مي باشد. مصاحبه  در اغلب موارد علي رغم بوجود آوردن مشكلاتي مي تواند روش مناسبي براي جمع آوري اطلا عات باشد. اگر اين روش طبق اصول و مباني علمي انجام گيرد مي تواند روش جامعي براي كسب اطلا عات باشد. بيشتر محققين علاقه مندند كه براي جمع آوري اطلا عات يك رابطه شفاهي و زنده صورت گيرد تا اينكه ارتباط به صورت كتبي باشد. اين روش از انعطاف پذيري خاصي برخوردار مي باشد. ارتباط نزديك ميان مصاحبه گر و مصاحبه شونده فضاي مناسبي مي تواند ايجاد كند و در چنين شرايطي است كه مصاحبه گر مي تواند اطلا عات كامل از مصاحبه شونده بدست آورد.

وكلاي دادگستري , روانشناسان مي توانند از اين روش استفاده كنند. بنابراين مصاحبه  عبارتست از نوعي ارتباط شفاهي و مستقيم بين دو يا چند نفر بصورت پرسش و پاسخ كه با هدفي مشخص انجام مي گيرد اين روش مورد نظر براي مصاحبه شونده مي باشد. زيرا كه افراد بيشتر تمايل به حرف زدن دارند تا اينكه در مورد مسئله مورد بحث به نوشتن بپردازند . در مصاحبه  سئوالات بايد بصورت باز باشد نه بسته. زيرا كه سئوالات باز زمينه را براي صحبت كردن باز مي كند و شخص پاسخگو آزادي بيشتر در جواب دادن دارد.

 

در مصاحبه  سه شرط را بايد مد نظر قرار داد :

     1 –   اطلا عات مورد درخواست بايد در دسترس پاسخگو باشد:

يعني اگر فردي به اطلا عات مورد نظر واقف  نباشد نمي تواند به سوالات پاسخ دهد.

2 –  فهم و درك سئوال از سوي مصاحبه شونده :

به اين معني كه سوالات بايد به صورتي باشد كه مصاحبه شونده بتواند به طور كامل آنها را درك كرده و تجزيه و تحليل نمايد و جواب صحيح ومنطقي را بدهد .

3 –  وجود انگيزه لازم براي پاسخگويي به سوالات :

بنابراين مصاحبه گر بايد انگيزه لازم را در مصاحبه شونده پاسخهاي بي ربطي را بيان نكند و سعي كند انگيزش را در وي تقويت كند و هم چنين پاسخگو را تشويق به جواب دادن بنمايد. مصاحبه گر با رفتارش و هم چنين طرز طرح سوال و بيان مطالب براي مصاحبه شونده مي تواند به صورتي باشد كه در مصاحبه شونده ايجاد انگيزه كند بنابر اين آموزش دقيق مصاحبه گران يكي از راههاي متداول افزايش درستي مطالب بدست آمده مي باشد. مصاحبه گر بايد از بيان نظريه هايش خودداري كند. بايد طوري عمل كند كه مصاحبه شونده با آزادي كامل بتواند واقعيات را بيان كند و براي ارائه هر نظر آزاد باشد.

 

 

 

محاسن روش مصاحبه:

 • در مواردي كه افراد بيسواد قادر به نوشتن نيستند و يا افراد تمايل به نوشتن ندارند مصاحبه بهترين روش مي تواند باشد.
 • مصاحبه گر با مهارتي كه در زمينه مصاحبه دارد مي تواند به سادگي اطلاعاتي كه از هيچ روش ديگري نمي توان به دست أورد يا اطلاعات محرمانه را از اين روش جمع آوري نمايد.
 • در پرسشنامه ملاك عمل محقق پرسشنامه هايي است كه بدست محقق رسيده و مي تواند به سوالاتي جواب داده نشده باشد ولي در روش مصاحبه اگر مصاحبه گر در كار خود تجربه داشته باشد مي تواند جواب كليه سوالات را دريافت نمايد.

 

معايب روش مصاحبه :

 • هزينه تحقيق در روش مصاحبه نسبت به ساير روشها زيادتر مي باشد.
 • تجزيه و تحليل و تفسير اطلا عات در روش مصاحبه بسيار مشكل است.
 • در صورتي كه پاسخ دهندگان در مناطق جغرافيايي مختلفي پراكنده باشند, مصاحبه روش خوبي نمي باشد.

 

روش جمع آوري اطلا عات اين تحقيق:

در اين تحقيق از روش پرسشنامه با طرح 2 سوال عمومي و 17 سوال اختصاصي با توجه به فرضيه هاي ارائه شده اطلا عات مورد نياز جمع آوري شده است.

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *