تعريف سلامت رواني-همساني شخصيت- دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان-

همساني شخصيت

روانشناسان درمطالعه شخصيت سعي دارندقانونمنديهاي رفتاراوراكشف كنند.يكي ازفرضهايي كه اساس اكثرنظريه هاي شخصيت است اين است كه مردم درموقعيتهاوزمانهاي مختلف رفتار همساني دارند.درنظريه هاي صفات فرض براين است كه هركس داراي صفات شخصيتي زيربناي خاصي است كه درشرايط متنوع موقعيتهاي روزمره وتااندازه اي درسراسر عمردراونمايان مي گردد.مثلاً اگرچندين موقعيت رفتارشخص حاكي ازصداقت ياپشتكارباشدمافرض مي كنيم كه قادريم پيش بيني كنيم كه وي درشرايط مختلف وحتي يكسال بعدنيز چگونه رفتارخواهدكرد.نظريه روانكاوي نيزفرض رابرهمساني                             مي گذاردتعارضهاي حل نشده دوره كودكي (مثلاًدرزمينه آموزش آداب توالت رفتن)منجربه مجموعه اي ازويژگيهاي شخصيتي مي گردد.(مانندلجاجت،پاكيزگي افراطي وتوجه به جزئيات)كه درسراسر عمرازحالات مشخصه فردمي شود.

درارتباط باشخصيت خصوصي ما،احساس وجودهمساني درافكارورفتار،براي سلامت ماامري ضروري است.ازدست رفتن اين احساس همساني نشانگر نابساماني شخصيت است.

بااين حال دربسياري مواردتحقيقات نتوانسته نشان دهدكه شخصيت به آن اندازه كه نظريه ها واحساس شهودي ماحكم مي كندهمساني دارد(زمينه روانشناسي،براهني،محمدتقي،1382).

 

تعريف سلامت رواني

       درموردسلامت رواني ،تعاريف نظري فراواني وجود داردويك توافق جمعي ومشترك بين انديشمندان رشته هاي مختلف دراين موردوجود ندارد.مثلاًپزشكان وافرادي كه باديدگاه پزشكي به اين مسئله نگاه مي نگرند،سلامت روان رامنوط به نداشتن علايم بيماري تلقي         مي نمايندو روانشناسان و ورانپزشكان نيزفردي را ازنظررواني سالم مي دانندكه دچارعلائم رواني كه بيانگراختلال دركاركرد هاي رواني است ،نباشدوبتواندبه هنگام مواجهه بامسايل ومشكلات اجتماعي ،تعادلي دررفتارهايش برقرارنمايد.

كارشناسان سازمان بهداشت جهاني سلامت فكر وروان راچنين تعريف مي نمايند:

سلامت فكر،عبارت است ازقابليت برقراري ارتباط هماهنگ وموزون باديگران،تغيير واصلاح محيط فردي واجتماعي ،حل تضادها،مشكلات وتمايلات فردي به طورمنطقي،عادلانه ومناسب(ميلاني فر،1373).

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطۀ ويژگيهاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزان مقطع دبيرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *