براي، پيشرفت، اين، ?:، فعاليت‌هاي

يکسان
به حداقل رسيدن ناهماهنگي در ارتباطاتِ بين سطوح مختلف سازمان.
به‌کارگيري اين اصل به موارد زير منجر مي‌شود:
در نظر گرفتن نيازهاي تمامي افراد ذي‌نفع از جمله مشتريان، مالکان، کارمندان، تأمين‌کنندگان، سرمايه‌گذاران، انجمن‌هاي محلي و جامعه به صورت کلي
پايه‌ريزي چشم‌اندازي روشن براي آينده‌ي سازمان
تعيين اهداف چالش‌برانگيز
ايجاد و حفظ ارزش‌هاي مشترک، عدالت و الگوهاي اخلاقي در تمامي سطوح سازمان
برقرار کردن اعتماد و از بين بردن ترس
فراهم آوردن منابع لازم براي افراد، آموزش و آزادي عمل مسئولانه و متعهدانه
تشويق افراد و به رسميت شناخته شدن مشارکت‌ آنها
________________________________________
: بيل گيتس چگونه به اسطوره‌ رهبري تبديل شد؟
________________________________________
تبليغات

اصل ?: تعهد کارکنان

کارمندان در هر سطحي که قرار داشته باشند، ماهيت سازمان هستند و تعهد کامل آنها، باعث استفاده‌ي قابليت‌هاي‌شان در جهت منافع شرکت مي‌شود.
فوايد کليدي:
افراد با‌انگيزه و متعهد در درون سازمان
نوآوري و خلاقيت در رسيدن به اهداف شرکت
مسئوليت‌پذيري افراد در قبال عملکرد خودشان
اشتياق افراد براي مشارکت در پيشرفت مداوم سازمان
به‌کارگيري اين اصل به موارد زير منجر مي‌شود:
افراد اهميت مشارکت‌شان در سازمان و نقش خود را در آن درک مي‌کنند
افراد محدوديت‌هاي عملکرد خود را شناسايي مي‌کنند
افراد مسئوليت مشکلات را مي‌پذيرند و براي حل کردن آنها اقدام مي‌کنند
افراد عملکرد خود را در مقابل اهداف شخصي خود ارزيابي مي‌کنند
افراد به صورت فعال به دنبال فرصت‌هايي براي تقويت توانايي‌ها، دانش و تجارب خود مي‌گردند
افراد آزادانه دانش و تجارب خود را با هم به اشتراک مي‌گذارند
افراد آزادانه در مورد مشکلات و مسائل با هم بحث مي‌کنند.
________________________________________
: ? روش رهبران موفق براي ايجاد انگيزه در کارمندان
________________________________________
اصل ?: رويکرد فرآيند
نتيجه‌ي مطلوب زماني محقق مي‌شود که فعاليت‌ها و منابع مربوط به آنها به عنوان فرآيند به خوبي مديريت شده باشند.
فوايد کليدي:
هزينه‌هاي کمتر و چرخه‌ي فرآيند کوتاه‌تر به دليل استفاده‌ي مؤثر از منابع
نتايج قابل پيش‌بيني و بهبود يافته و مداوم
فرصت‌هاي پيشرفت متمرکز و اوليت‌بندي شده.
به‌کارگيري اين اصل به موارد زير منجر مي‌شود:
تعريف سيستماتيک فعاليت‌هايي که براي رسيدن به نتيجه‌ي مطلوب ضروري هستند
تعيين مسئوليت‌ها و پاسخ‌گويي‌هاي شفاف براي مديريت فعاليت‌هاي کليدي
تحليل و اندازه‌گيري از قابليت‌ فعاليت‌هاي کليدي
شناسايي رابطِ فعاليت‌هاي کليدي داخلي و مياني عملکرد سازمان
تمرکز بر عواملي مانند نوع منابع و منافع، که در نهايت به پيشرفت فعاليت‌هاي کليدي سازمان منجر مي‌شوند
ارزيابي ريسک‌ها، عواقب و تأثير فعاليت‌ها بر روي مشتريان، تأمين‌کنندگان و ذي‌نفعان ديگر.
اصل ?: رويکرد سيستم به مديريت
شناسايي، درک و مديريت فرآيندهاي مرتبط به هم، به عنوان ايجاد سيستمي براي مشارکت در بهره‌وري سازمان و رساندن آن به اهداف مورد نظر، مؤثر است.
فوايد کليدي:
يکپارچگي و تنظيم فرآيندهايي که به بهترين شکل به نتايج دلخواه منجر مي‌شوند
توانايي تمرکز تلاش‌ها بر فرآيندهاي کليدي
جلب اعتماد افراد ذي‌نفع به تداوم، بهره‌وري و بازدهي سازمان.
به‌کارگيري اين اصل به موارد زير منجر مي‌شود:
ساختار سيستمي براي رسيدن به اهداف سازمان به صورت مؤثر و کارآمد
درک وابستگي‌هايي بين فرآيندهاي سيستم
رويکردهاي سازمان‌يافته‌اي که فرآيندها را هماهنگ و به هم مرتبط مي‌کنند
فراهم آوردن درک بهتري از نقش‌ها و وظايف ضروري براي رسيدن به اهداف مشترک و در نتيجه کاهش موانع در کارکردهاي متقابل
قبل از هر اقدام، درک قابليت‌هاي سازماني و محدوديت‌ منابع
تعريف چگونگي عملکرد فعاليت‌هاي خاص در سيستم
بهبود مداوم سيستم از طريق ارزيابي و بررسي.
اصل ?: پيشرفت مداوم
پيشرفت مداوم عملکرد کُلي سازمان، بايد هدف دائمي سازمان باشد.
فوايد کليدي:
افزايش کارايي از طريق بهبود قابليت‌هاي سازمان
تنظيم فعاليت‌هاي بهبود يافته در تمامي سطوح با اهداف استراتژيک سازمان
انعطاف‌پذيري در نشان دادن واکنش سريع به فرصت‌ها.
به‌کارگيري اين اصل به موارد زير منجر مي‌شود:
به‌کارگيري رويکردي سازمان‌گرايانه براي پيشرفت دائمي عملکرد سازمان
آموزش روش‌ها و ابزارهاي پيشرفت مداوم به کارکنان
ايجاد بهبود مداوم در محصولات، فرآيندها و سيستم‌ها براي تمامي کارکنان سازمان
تعيين اهدافي براي هدايت، ارزيابي و پيگيري پيشرفت مداوم
شناخت و تصديق پيشرفت‌ها.
اصل ?: رويکرد واقع‌گرايانه به تصميم‌ گيري

تصميمات مؤثر، بر اساس تحليل داده‌ها و اطلاعات اتخاذ مي‌شوند.
فوايد کليدي:
تصميمات آگاهانه
توانايي اثبات مؤثر بودن تصميمات گذشته از طريق اشاره به مدارک و سوابق واقعي
قابليت روزافزون در بازنگري، به چالش کشيدن و تغيير تصميمات و عقايد.
به‌کارگيري اين اصل به موارد زير منجر مي‌شود:
اطمينان از دقيق و قابل‌ اعتماد بودن داده‌ها و اطلاعات
قرار دادن داده‌ها در اختيار افرادي که به آن نياز دارند
تحليل داده‌ها و اطلاعات با استفاده از روش‌هاي قابل‌ اعتماد
تصميم‌گيري و اقدام بر مبناي تحليل داده‌ها و متعادل کردن تحليل‌ها با تجارب و دانش.
________________________________________
: آشنايي با مدل‌هاي تصميم گيري
________________________________________
اصل ?: ارتباطات سودمند با تأمين‌کنندگان
سازمان و تأمين‌کنندگانش به هم وابسته هستند و اين رابطه‌ که براي هر دو طرف سودمند است، باعث تقويت قابليت ايجاد ارزش براي هر دوي آنها مي‌شود.
فوايد کليدي:
افزايد، اما بهترين آنها همان صابون و آب گرم است. درکل، هر روشي که براي نظافت داريد را به کار بگيريد تا چش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *