انتظارات بيش از توان كودك -پایان نامه رایگان دروغگویی کودکان-رشته روانشناسی

سئوال 19 : انتظارات بيش از توان كودك

در مورد سئوال (19)، 33/58درصد از پاسخ‌دهندگان، انتظارات بيش از حد توان كودك را در حد زياد و خيلي زياد در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  66/11 درصد از پاسخ‌دهندگان اين امررا موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، انتظارات بيش از حد توان كودك در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
2 33/3% 5 33/8% 18 30% 27 45% 8 33/13%

 

سئوال 20: احساس كمبود نسبت به دوستان

در مورد سئوال (20)، 99/64 درصد از پاسخ‌دهندگان احساس كمبود نسبت به دوستانش در حد زياد و خيلي زياد در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند درحالي كه فقط  32/13 درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامع آماري ما، احساس كمبود نسبت به دوستانش در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
4 66/6% 4 66/6% 13 66/21% 26 33/43% 14 66/21%

 

سئوال 21: محروميت زياد

در مورد سئوال (21)، 65درصد از پاسخ‌دهندگان محروميت زياد در حد زياد و خيلي زياد در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  33/13درصد از پاسخ‌دهندگان اين امررا موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، محروميت زياد دردروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
4 33/3% 6 10% 13 66/21% 24 40% 15 25%

 

 

سئوال 22: احساس بي ارزش بودن

در مورد سئوال (22)، 66/66درصد از پاسخ‌دهندگان، احساس بي ارزش بودن را در حد زياد و خيلي زياد در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  66/11 درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر  نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، احساس بي ارزش بودن در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
2 33/3% 5 33/8% 13 66/21% 26 33/43% 14 33/23%

 

سئوال 23: اميد و آرزوهايي كه به واقعيت پيوسته اند

در مورد سئوال (23)، 66/51 درصد از پاسخ‌دهندگان، اميد و آرزوهايي كه به واقعيت پيوسته اند را در حد زياد و خيلي زياد در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  66/6درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، اميد و آرزوهايي كه به واقعيت نپيوسته اند در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
1 66/1% 3 5% 25 66/41% 20 33/33% 11 33/18%

 

سئوال 24: تاچه حد مي توان با اتظارات معقول از كودك باعث كاهش دروغگويي كودك شد

در مورد سئوال (24)، 99/74درصد از پاسخ‌دهندگان كه تا چه حد مي‌توان با انتظارات معقول از كودك باعث كاهش دروغگويي كودك شده را در حد زياد و خيلي زياد در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  66/11درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، اينكه تا چه حد مي‌توان با انتظارات معقول از كودك باعث كاهش دروغگويي كودك شد، در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
2 33/3% 5 33/8% 8 33/13% 20 33/33% 25 66/41%

سئوال 25: آيا كودك دروغگو، غالباً به دنبال جلب توجه و عقاله

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي علل اجتماعي و تربيتي دروغگويي در كودكان دبستاني و راههاي درمان آن80برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *