اختلال هاي مرتبط با رشد-پایان نامه بررسي رابطه بين اختلالات رواني

اختلال هاي مرتبط با رشد

اختلال هاي رشد فراگير با چندين اختلال در زمينه هاي متعدد رشد (مانند تعامل اجتماعي، يا مهارت هاي ارتباطي) يا وجود رفتار، تمايلات و فعاليت هاي عجيب و غريب مشخص مي شوند. شايع ترين اين اختلال ها، اختلال اوتيستيك است كه با اختلال شديد در توانايي ارتباط برقرار كردن با ديگران مشخص مي شود. شواهدي كه به الگوهاي وراثت خانوادگي اشاره دارند، به علاوه تحقيقات مربوط به اندازه و ساختار مغز، از نظريه اي كه اعلام مي دارد اختلال هاي اوتيستيك علت زيستي دارد، حمايت ميكنند. گرچه نظريه هاي روان شناختي نمي توانند علت هاي اختلال اوتيستيك را توجيه كنند اما اين رويكردها در رابطه با مداخله ها، مخصوصاً آنهايي كه ابزارهاي لازم را براي تغييردادن رفتارهاي ناسازگارانه ي افراد اوتيستيك در اختيار والدين و معلمان قرار مي دهند، با ارزش هستند.

مجموعه ي ديگري از اختلال هاي مرتبط با رشد، از اختلال هايي تشكيل مي شوند كه با مشكلاتي در يادگيري، ارتباط، يا مهارت هاي حركتي مشخص مي شوند. اختلال يادگيري عبارت است از تأخير يا نارسايي در مهارت تحصيلي كه زماني آشكار مي شود كه پيشرفت فرد در آزمون هاي استاندارد بطور قابل ملاحظه اي پائين تر از حدي است كه ساير افراد قابل مقايسه از لحاظ سني، تحصيلي و سطح هوش انتظار مي روند.     اختلال هاي ارتباطي با اختلال در بيان يا درك زبان مشخص مي شوند. نوع اصلي اختلال مهارت هاي حركتي، اختلال هماهنگي حركتي است كه با اختلال بارز در رشد هماهنگي حركتي مشخص مي شود. اغلب         اختلال هاي مرتبط با اين طبقات، مبناي عصب شناختي دارند كه علت هاي آنها متفاوت است؛ مثلاً واردشدن آسيب هنگام رشد جنيني يا تولد يا آسيب جسماني و اختلال جسماني مي توانند آنها را ايجاد كنند.

اختلال كاستي توجه/ بيش فعالي (ADHD) عبارتست از بي توجهي و بيش فعالي- تكانشگري. بي توجهي با رفتارهايي چون بي دقتي، فراموشكاري در فعاليت هاي روزمره، و ساير مشكلات توجه مشخص     مي شود. عنصر بيش فعالي تكانشگري به خرده تيپ هاي بيش فعالي و تكانشگري تقسيم مي شود. بيش فعالي با ناآرامي- بي قراري، دويدن هاي نامناسب، اشكال در بازي كردن آرام، و پرحرفي مشخص مي شود. تكانشگري در افرادي مشاهده مي شود كه پاسخ ها را مي پرانند، نمي توانند منتظر نوبتشان بمانند، و براي ديگران توليد مزاحمت مي كنند. اختلال هاي ديگري كه رفتار ايذايي كودكان را در بردارند، اختلال سلوك و اختلال لجبازي و نافرماني را شامل مي شوند. كودكان و نوجوانان مبتلا به اختلال سلوك مكرراً و بطور مداوم، حقوق ديگران را نقض مي كنند، درحاليكه افراد مبتلا به اختلال لجبازي و نافرماني، الگوي رفتار منفي گرايي، خصمانه و نافرماني نشان مي دهند كه مشكلاتي در خانواده و مدرسه به بار مي آورد. درباره ي علت ها و مداخله هاي ADHD پژوهش زيادي شده است بطوريكه پژوهشگران به نابهنجاري عصب شناختي مرتبط با عوامل ژنتيكي توجه خاصي مبذول داشته اند. نابهنجاري عصب شناختي احتمالاً به اختلال در بازداري رفتاري و كنترل شخصي منجر مي شود. به مرور زمان، كودك متحمل شكست و آشفتگي هاي خانوادگي مي شود كه مشكلات شخصي را تشديد مي كنند. درمان كودكان مبتلا به ADHD معمولاً داروها را شامل مي شودكه رايج ترين آنها متيل فنيديت است. فنون روان شناختي، مخصوصاً آنهايي كه براساس اصول رفتاري قرار دارند، جنبه هاي مهمي از مداخلات محسوب مي شوند كه هدف آنها اين است كه به افراد مبتلا به ADHD كمك شود بر رفتار و توجه خود كنترل كسب كنند.

پژوهشگران و متخصصان باليني به چند اختلال ديگر توجه زيادي كرده اند. اختلال اضطراب جدايي عبارت است از تجربه اضطراب شديد و نامناسب درباره ي جدايي از خانه يا مراقبان. از جمله اختلال هاي خوردن كودكي، اختلال هايي مانند هرزه خواري، اختلال تغذيه نوباوگي و يا اوايل كودكي و اختلال نشخوار هستند. اختلال هاي تيك، مانند اختلال تورت (توره)، حركات بدني يا بيان هاي كلامي را شامل مي شوند. اختلال اهي دفع، مانند بي اختياري دفع و بي اختياري ادرار، با ناتواني در نگهداشتن خود در مرحله سني مناسب، مشخص مي شوند. اختلال دلبستگي واكنشي نوعي آشفتگي شديد در توانايي برقرار كردن ارتباط با ديگران است. افراد مبتلا به اختلال هاي حركت كليشه اي، به حركات بدني مكرر و ظاهراً تحريك شده مي پردازند. كسانيكه به لالي گزينشي مبتلا هستند، از صحبت كردن در برخي موقعيت ها، مثلاً در مدرسه خودداري مي كنند.

اختلال هاي مرتبط با پيري و شناختي

اختلال هاي شناختي (كه قبلاً دليريوم، زوال عقل يادزدودگي و ساير اختلال هاي شناختي ناميده             مي شدند)، آنهايي هستند كه ويژگي اصلي شان اختلال شناختي ناشي از علت هايي مانند ضربه ي مغزي، بيماري، يا قرار گرفتن در معرض مواد مسموم كننده مي باشند.

دليريوم حالتي موقتي است كه طي آن، افراد دچار تيرگي هشياري مي شوند و نمي دانند چه اتفاقي افتاده است و نمي توانند تمركز يا توجه كنند. آنها به تغييرات شناختي اي دچار مي شوند كه د رآنها حافظه شان در هم برهم است و گم گشته هستند، و امكان دارد نشانه هاي ديگري هم مانند گفتار بي سروته، هذيانها، توهمات و آشفتگي هيجاني داشته باشند. دليريوم، كه تغيير در سوخت و ساز مغز آنرا ايجاد ميكند، مي تواند از عوامل گوناگوني بوجود آيد كه مسموميت ناشي از مواد يا ترك ،ضربه به سر، تب شديد، كمبود ويتامين از جمله ي آنها هستند. شروع آن معمولاً سريع و دوره ي آن كوتاه است.

اختلال هاي يادزدايشي بيماري هايي هستند كه به موجب آنها، افراد نمي توانند اطلاعات قبلاً آموخته شده را به ياد آورند يا خاطرات جديد را ثبت كنند. اين اختلال ها ناشي از مصرف مواد يا بيماري هاي جسماني مانند آسيب مغزي، كمبود اكسيژن، و تبخال ساده است.

زوال عقل، نوعي اختلال شناختي است كه نقايص فراگير و پيش رونده در حافظه ي فرد و يادگيري اطلاعات تازه، توانايي ارتباط برقرار كردن، قضاوت و هماهنگي حركتي را دربر مي گيرد. افراد مبتلا به اين اختلال علاوه بر اينكه دچار تغييرات شناختي مي شوند، تغييراتي در شخصيت و حالت هيجاني را نيز تجربه مي كنند. زوال عقل از آسيب مغزي پراكنده و پيش رونده ناشي مي شودكه با بيماري جسماني، مانند بيماري هاي عروقي، ايدز، ضربه به سر، مواد روان گردان، اختلال هاي عصبي گوناگون ارتباط دارد. معروف ترين نوع زوال عقل، بيماري آلزايمر است، اختلالي كه با پلاسيدگي شديد مغز و تغييرات ميكروسكوپي در مغز همراه است. بيماري آلزايمر طبق اين خرده تيپ ها مشخص مي شود: همراه با دليريوم، همراه با هذيان ها، همراه با خُلق افسرده، ساده. تشخيص بيماري آلزايمر به چند دليل دشوار است. برخي بيماري ها، مانند زوال عقل عروقي، نشانه هايي مشابه با نشانه هاي آلزايمر دارند. اختلال هاي ديگر، مانند افسردگي، مي توانند به نشانه هايي منجر شوند كه به نشانه هاي مراحل مقدماتي بيماري آلزايمر شباهت دارند. همه نظريه هاي مربوط به علت بيماري آلزايمر روي نابهنجاري هاي زيستي تمركز مي كنند كه سيستم عصبي را دربر مي گيرند – مخصوصاً دو نوع تغييرات مغزي. نوع اول تشكيل گره خوردگي هاي رشته هاي عصبي است كه به موج آن، رشته هاي نازك به هم پيچيده اي از پروتئين كه تراكم زيادي دارند، جايگزين مواد سلولي داخل اجسام سلولي نورون ها مي شوند. تغيير دوم عبارت است از ايجاد رسوبات آميلويد، كه دسته هايي از نورون هاي مرده يا درحال مردن هستند كه با تكه هاي مولكول هاي پروتئين مخلوط شده اند. پژوهشگران علاوه بر توجيهات زيستي، روي عوامل محيطي دخيل در بيماري آلزايمر، و نقش برخي رفتارها در پيشگيري از ايجاد اين بيماري نيز تاكيد كرده اند. گرچه اين بيماري درماني ندارد، اما پژوهشگران سعي دارند داروهايي مانند عناصر آنتي كلونيستراز را پيدا كنند كه نشانه هاي آن تسكين دهد. در عين حال، متخصصان روي اصلاح كردن فنون رفتاري براي كنترل كردن نشانه ها تمركز    كرده اند و به راهبردهايي براي كاهش دادن فشار بر مراقبان توجه خاصي مبذول داشته اند.

اختلالهاي مرتبط با مواد

ماده؛ تركيبي شيميايي است كه وقتي كشيده، تزريق، نوشيده، استنشاق شود يا بصورت قرص بلعيده شود خُلق يارفتار فرد را تغيير مي دهد. مسموميت با مواد، تجربه ناسازگارانه ي تغييرات رواني يا رفتاري است كه ناشي از تراكم مواد در بدن شخص مي باشد. زمانيكه مصرف برخي مواد قطع مي شود، افراد دچار نشانه هاي ترك مواد مي شوند كه يك رشته آشفتگي هاي جسماني و رواني را در بردارند. افراد براي خنثي كردن نشانه هاي ترك، مواد بيشتري را مصرف مي كنند كه اين باعث مي شود مواد در آنها تحمل ايجاد كند. سوء مصرف مواد، الگوي ناسازگارانه ي مصرف مواداست كه به اختلال يا پريشاني زيادي منجر مي شود.

تقريباً ازهر هفت آمريكايي يك نفر سابقه ي سوءمصرف الكل يا وابستگي به آن دارد. تاثيرات كوتاه مدت مصرف الكل براي خيلي از افراد جالب است، زيرا اين ماده ويژگي هاي تسكيني دارد، اما عوارض جانبي آن مانند خماري، ناراحت كننده هستند. عوارض بلندمدت مصرف سنگين الكل نگران كننده است و به تعدادي از اندام هاي بدن آسيب مي رساند و احتمالاً مشكلات جسماني و زوال عقل به بار مي آورد. پژوهشگران در     حوزه ي وابستگي به الكل از جمله اولين كساني بودند كه براي توجيه كردن ابتلا به اختلال روان شناختي، مدل زيستي- رواني- اجتماعي رامطرح كردند.

پژوهشگران در رابطه با عوامل زيستي، باتوجه به اين واقعيت كه وابستگي به الكل در خانواده ها جريان دارد، بر نقش وراثت تاكيد كرده اند. اين حيطه ي پژوهشي روي شاخص ها و نقشه برداري ژنتيكي تمركز كرده است. نظريه هاي روان شناختي روي مفاهيمي تمركز كرده اند كه از نظريه ي رفتاري و ديدگاه هاي شناختي- رفتاري و يادگيري اجتماعي بدست آمده اند. پژوهشگران و نظريه پردازاني كه در ديدگاه اجتماعي- فرهنگي كار      مي كنند، عوامل استرس زاي درون خانواده، جامعه، و فرهنگ را به عنوان عواملي درنظر مي گيرند كه فرد را بسمت وابستگي به الكل مي كشانند.

براي درمان مشكلات الكل مي توان از هريك از اين ديدگاه ها به درجات مختلف استفاده كرد. از ديدگاه زيستي، مي توان از داروهايي براي كنترل كردن نشانه هاي ترك، كنترل كردن نشانه هاي مرتبط با اختلال هاي همزيست، يا ايجاد تهوع بعداز مصرف الكل استفاده كرد. از مداخله هاي روان شناختي گوناگون استفاده        مي شود كه برخي از آنها براساس فنون رفتاري و شناختي- رفتاري قرار دارند. الكلي هاي گمنام برنامه بهبودي 12 مرحله اي مبتني بر اين اصل است كه الكلسيم بيماري است.

داروهاي محرك بر سيستم عصبي تأثير فعال ساز دارند. آمفتامين ها در مقادير متوسط موجب سرخوشي، افزايش اعتماد به نفس، پرحرفي، و انرژي مي شوند. در مقادير مصرف زياد، مصرف كننده واكنش هاي شديدتري دارد و به مرور زمان معتاد و به نشانه هاي روان پريشي مبتلا مي شود. مصرف كنندگان كوكايين براي مدت كوتاهي تاثيرات تحريك كننده، اما كاملاً شديد را تجربه مي كنند. كوكايين در مقادير مصرف متوسط، به سرخوشي، برانگيختگي جنسي، نيرومندي، انرژي و پرحرفي منجر مي شود. درمقادير مصرف زيادتر، امكان دارد نشانه هاي روان پريشي ايجاد شوند. مصرف كوكايين، علاوه بر نشانه هاي رون شناختي آزارنده، مشكلات جسماني به بار مي آورد. مصرف زياد كافئين گرچه معمولاً سوءمصرف مواد محسوب نمي شود، اما مي تواند مشكلات رواني و جسماني متعددي ايجاد كند. حشيش يا ماري جوانا ادراك و احساس هاي بدني دگرگون ايجاد مي كند و واكنش هاي رفتاري و رواني ناسازگارانه به وجود مي آورند. داروهاي توهم زا تجربيات ادراكي نابهنجار به شكل خطاهاي حسي و توهمات بوجود مي آورند. مواد افيوني، مواردي را كه به طور طبيعي يافت مي شوند (مانند مورفين و ترياك)، مواد نيمه مصنوعي (مانند هروئين) و مواد مصنوعي (مانند متادون)، شامل مي شوند. مصرف كنندگان مواد افيوني نوعي شتاب راتجربه مي كنند كه دامنه اي از واكنش هاي رواني به علاوه احساس هاي بدني شديد را شامل مي شودكه برخي از آنها بيانگر نشانه هاي مهلك، مخصوصاً در     دوره هاي ترك هستند. داروهاي مسكن، خواب آور، و ضد اضطراب، موادي هستند كه موجب آرميدگي، خواب، آرامش، كاهش آگاهي مي شوند.

در محدوده ديدگاه زيستي- رواني- اجتماعي برنامه هاي درمان دگرگوني براي افراد مبتلا به اختلال هاي مرتبط با مواد بوجود آمده اند. درمان زيستي تجزيه موادي را در بردارد كه جلوي اشتياق را مي گيرند. درمان رفتاري فنوني مانند مديريت وابستگي را شامل مي شود درحاليكه فنون شناختي- رفتاري براي تغيير دادن افكار، انتظارات، و رفتارهاي مرتبط با مصرف داروي درمانجو، مورد استفاده قرار مي گيرند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *