تز و پایان نامه مقالات

آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت تورنس

دانلود پایان نامه

ضمیمه 1 

 

آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت تورنس

بنام خدا

دانش آموز عزیز :

با سلام

      پرسشنامه حاضر شامل 60 سوال سه جوابی در مورد احساسات ، رفتارها و واکنش مختلف افراد به مسائل در زندگی است که به منظور جمع آوری نظرات شما در این باره و جهت استفاده در یک طرح پژوهشی ارائه می گردد . براساس نتایج تحقیق ، پیشنهادهای لازم جهت هرچه بهتر شدن رفتار والدین و معلمین با شما در محیط خانه و مدرسه داده خواهد شد. امید است با پاسخهای واقعی ، دقیق و صادقانه خود ، ما را در راه نیل به هدف علمی مورد نظر یاری فرمائید . لطفا پاسخهای خود را با علامت (× ) در سمت راست سوالات مشخص نمائید . لطفا هیچ یک از سوالات را بی پاسخ نگذارید.

 ضمنا  لازم به توضیح است که :  

  • تعیین پاسخ تمام سوالات ضروری است در صورت مبهم بودن سوالات از مجری توضیح بخواهید .
  • پاسخ سوالات به درست یا غلط تقسیم نشده اند و کلیه پاسخهای شما درست تلقی می گردد.
  • پرسشنامه به هیچ وجه جنبه امتحان و یا ارزشیابی ندارد بلکه صرفا استفاده علمی خواهد داشت .
  • پاسخها واطلاعات داده شده شما  امانت تلقی و در اختیار هیچ کس دیگر قرار نخواهد گرفت .
  • معمولا اولین احساس شما درست ترین پاسخ به سوال است بنابراین پاسخ واقعی شما مهم است .
  • نتایج کلی تحقیق جهت استفاده به نفع شما در اختیار مدرسه گذاشته خواهد شد .

******************************

تذکرمهم :  اگر چنانچه این پرسشنامه در منزل و در حضور بزرگترها تکمیل می گردد  انتظار  می رود آنان اجازه دهند کودکان خود پاسخ مناسب سوالات را انتخاب کنند و درصورت نیاز ، تنها به درک مفهوم و معنی سوالات و گزینه ها کمک نمایند .

*******************************

از اینکه وقت گرانبهای خود را صرف مطالعه و تکمیل پرسشنامه نموده و با ما همکاری می کنید صمیمانه سپاسگزاری می نمایم .

 

با تشکر

    تحصیلات پدر:                             شغل پدر:                                               سن پدر:

 

   تحصیلات مادر:                             شغل مادر:                                         سن مادر:

 

   تعداد افراد خانواده:                                  چندمین فرزندخانواده هستید؟  

               

1– وقتی با یک مساله خیلی دشواری  روبرو می‌شوید معمولاً چه می‌کنید؟

الف- گـــریه می‌کنم، چون فکر نمی‌کنم بتوانم مسأله را حل کنم.

ب- گریه نمـــی‌کنم، اما ناراحت می‌شوم.

ج- سعی می‌کنم راه مناسبی بـــرای حل مسأله بیابم.  

2- اگر سرگرم ساختن وسیله‌ای باشید، ناگهان دریابید قطعه مهم آن گم شده ، چه می‌کنید؟

الف- کار را  متوقف می‌کنم.

ب- سعی می‌کنم قطعه گم شده را پیدا کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم کار را متوقف می‌کنم.

ج- قطعه گم شده را پیدا می‌کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم به جای آن قطعه دیگر می‌سازم.

3- وقتی در مکانی عمومی هستید، آیا سعی می‌کنید حدس بزنید افرادی که دور و بر  شما هستند درباره چه چیزی بحث می‌کنند؟

الف- هرگز علاقه‌مند نیستم حدس بزنم دیگران درباره چه چیزی بحث می‌کنند.

ب- گاهی دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره چه چیزی بحث می‌کنند.

ج- همیشه دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره  چه چیزی بحث می‌کنند.

4- آیا از حل مسائل دشــــوار لذت می‌برید؟

الف- خیــــــــر، از حل مسائل دشوار لذت نمی‌برم.

ب- به ندرت از حل مسائل دشوار لذت می‌برم.

ج- اغلب از حل مسائل دشوار لذت می‌برم.

5- اگر عضو گروهی باشید که باید مسأله‌ای را با همکاری حل کنند، چه می‌کنید؟

الف- خودم کاری نمی‌کنم و می‌گذارم دیگر اعضای گروه مسأله را حل کنند.

ب- گاهی در آنچه گروه انجام می‌دهد، شرکت می‌کنم.

ج- به طور فعال در آنچه گروه انجام می‌دهد، شرکت می‌کنم.

6- وقتــــی که با مسأله تازه‌ای روبرو می‌شوید معمولاً چه می‌کنید؟

الف- از کسی می‌خواهم آن را برایم حل کند.

ب- سعی می‌کنم با کمک کسی دیگر آن را حل کنم.

ج- سعی می‌کنم اطلاعات بیشتری بدست آورم تا بتوانم خودم آن را حل کنم.

7- اگــــر درگیر حل مسأله مشکل ریاضــــی باشید، چه می‌کنید؟

الف- از معلــــم یا شخصـــــی می‌خواهم به من کمک کند.

ب- یک کتاب ریاضـــی مــربوط به مسأله را می‌خوانم.

ج- از منابعی که در دستـــرس دارم استفاده می‌کنم تا خودم آنرا حل نمایم .
8- وقتی بصورت گروهی برای حل مسأله‌ای همکاری می‌کنید، اعضای گروه چگونه از نظرات مبتکرانه شما استقبال می‌کنند؟

الف- به ندرت از نظرات مبتکرانه من استقبال می‌کنند.

ب- گاهی از نظرات مبتکرانه من استقبال می‌کنند.

ج- اغلب از نظرات مبتکرانه من استقبال می‌کنند.

9- وقتی با مشکلی غیر عادی مواجه می‌شوید، معمولاً آن را چگونه حل  می‌کنید؟

الف- اغلب از کســـی کمک می‌گیـــــرم.

ب- قبل از اینکه از کسی کمک بگیرم مدت کوتاهی تلاش می‌کنم تا خودم آن را حل کنم.

ج- مدتی بسیار طولانــــی تلاش می‌کنم تا خودم آنرا حل کنم.

 10- آیا به نظــــر دیگــــران ، شما سؤالات مشکلـــی طـــرح می‌کنید؟

الف- خیــــر، این طور فکـــــر نمی‌کنم.

ب- گاهـــی این طور فکر مــی کنم.

ج- اغلب این طــور فکر می‌کنند.

11- آیا معمولاً دوست دارید به کارهـــای تازه دست بــــزنید؟

الف- معمولاً به کـــارهای تازه دست نمــــی‌زنم.

ب- گاهــــی به کارهای تازه دست می‌زنم.

ج- اغلب به کارهای تازه دست می‌زنم.
12- وقتـــــی با مسأله پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شوید، چه مـــی‌کنید؟

الف- سعــــی می‌کنم خود را درگیـــر حل آن نکنم.

ب- ممکـــن است زمان کوتاهــــی برای حل آن تلاش کنم.

ج- زمانی بسیار طولانـــی برای حل آن تلاش می‌کنم.
13- آیا از تجـــارب تازه لذت مـــــی‌برید؟

الف- از تجارب تازه لذت نمـــی‌برم.

ب- گاهــــی از تجارب تازه لذت می‌برم.

ج- از تجارب تازه لذت نمـــی‌برم.
14- وقتی در موقعیتی قـــــرار می‌گیرید که از عهده آن برنمی‌آیید.

الف- اغلب به دیگــــران متوسل می‌شوم.

ب- گاهی به دیگران متــــــوسل می‌شوم.

ج- معمولاً تــــرجیح می‌دهم به خودم متکــــی باشم.
15- به آنچه مستقلاً انجام مــــی‌دهید، چقــــدر اطمینان دارید؟

الف- به آنچه خـــودم مستقلاً انجام می‌دهم اطمینان زیادی ندارم.

ب- به آنچه خــودم مستقلاً انجام می‌دهم تا حدودی اطمینان دارم.

 ج- به آنچه خودم مستقلاً انجام مـــی‌دهم اطمینان زیادی دارم.
16- آیا از انــــجام آزمایش‌های علمـــــی لذت می‌برید؟

الف- از انجام آزمایش لذت نمــــی‌برم.

ب- از انجام آزمایش تا حــــدودی لذت می‌برم.

ج- از انجام آزمایش خیلـــی لذت می‌برم.
17- آیا هــــرگـــــز به رویا فـــــرو می‌روید؟

الف- خیــــر، من به رویا فرو نمی‌روم.

ب- گاهی، اگـــــر وقت داشته باشم به رویا فرو می‌روم.

ج- اغلب اگـــــر وقت داشته باشم به رویا فــــرو می‌روم.
18- در بیان مطالب خود با چه سهولتـــی از کلمات استفاده می‌کنید؟

الف- معمـــــولاً اشکـــــــال دارم.

ب- گاهـــــــی اشکــال دارم.

ج- به ندرت اشکـال دارم.
19- بیان شمـــــا تا چه اندازه خــــــوب است؟

الف- مطالبم را به خوبی بیان نمـــــی‌کنم.

ب- گاهــــی مطالبم را به خوبی بیان می‌کنم.

ج- اغلب مطالبــــم را به خوبـــــــی بیان مــی‌کنم.
20- نــــوشتن شما تا چه اندازه خــــوب است؟

الف- در نوشتن نظـــــراتم اشکال دارم.

ب- شاید بتوانـــــــم نظراتم را بنویسم.

ج- کاملاً می‌توانــــم نظراتم را بنویسم.
21- اگر عده‌ای از افراد به نحوی غیر منتظره از شما بخواهند بیش از پنج دقیقه درباره موضوعی صحبت کنید تا چه اندازه از عهده این کار برخواهید آمد؟

الف- از عهده‌اش بر نخواهم آمد زیرا برای آن آمادگــــی نداشته‌ام.

ب- نهایت سعی خود را خواهــــم کرد تا از عهده آن بر ایم.

ج- به خوبـــی از عهده ‌آن بر خواهــــم آمد.

22- برای توصیف چیزی با چه سهولتی به کلمات دست پیدا می‌کنید؟

الف- معمــــولاً این کار برایم دشـــوار است.

ب- گاهــی این کار بــرایم آسان است.

ج- اغلب این کار برایم آسان است.
23- آیا به شغلی علاقه دارید که مستلزم فراهم ساختن اندیشه‌های بسیار باشد؟

الف- علاقـــــه‌مند نخواهم بود.

ب- شاید علاقــــه‌مند باشــــم.

ج- همیشه علاقــــه‌مند خــــواهم بود.
۲۴- برای بیان یک اندیشه با چه سهولتی به کلمات مترادف دست پیدا می‌کنید؟

الف- معمولاً این کار برایـــــم دشـــــواراست.

ب- گاهی این کار بــــرایم آســـان است.

ج- اغلب این کار برایم آسـان است.
25- اگر به ناچار در مسابقه‌ای شرکت کنید که در آن باید تا حد امکان کلمه‌های بسیاری را که با حرف « ج » شروع می‌شوند بیان نمایید. تا چه اندازه از عهده این کار برمی‌آیید؟

الف- چندان  از عهده این کار برنمـــی‌آیم.

ب- تا اندازه‌ای از عهده این کار برمــــی‌آیم.

ج- در حد خیلی زیادی از عهده این کار برمـــی‌آیم.
26- اگر از شما خواسته شود در مسابقه‌ای شرکت کنید که در آن باید چیزهای متعلق به یک طبقه معین مانند غذاها یا گیاهان را نام ببرید تا چه اندازه‌ای از عهده این کار برمی‌آیید؟

الف- چندان از عهــــده این کار برنمی‌آیم.

ب- تا اندازه‌ای از عهده این کار برمـــــی‌آیم.

ج- در حد خیلی زیادی از عهده این کار برمـــی‌آیم.
27- چند جمله می‌توانید بنویسید که تمام آنها با کلمه « همه » شروع شود؟

الف- می‌توانــــم فقط چند تا بنویسم.

ب- می‌توانم تعــــدادی بنویسم.

ج- می‌توانم تعداد زیادی بنـــــویسم.
28-  میتوانید غیر از کاربرد معمولی اشیاء موارد استفاده  دیگری نیز برای آنها پیدا کنید؟

الف-این کار بـــــرایم خیلی دشوار است.

ب- شاید بتوانم چند مورد استفاده دیگـــــر پیدا کنم.

ج- می‌توانـــم موارد استفاده بسیاری پیدا کنم.
29- نوشتن تعداد زیادی داستان تازه چقد برایتان آسان است؟

الف- این کار برایـــــم دشــوار است.

ب- می‌توانم چند داسـتان بنویسم.

ج- می‌توانم داستــــان‌های بسیار بنویسم.
30- کدامیک از موارد زیر برایتان آسان‌ترین است؟

الف- حفظ یک شعـــــر ده بیتی.

ب- تفسیر یک شـــــعر ده‌ بیتی.

ج- سرودن یک شعــــر ده بیتی.
31- اگر از شما خواسته شود تا مقاله‌ای برای روزنامه درباره جامعه خود بنویسید، ترجیح می‌دهید درباره کدامیک از موارد زیر بنوسید؟

الف- آنچه را که قبلا درباره جامعه‌ام نوشته شده است خلاصه می‌کنم.

ب- بر آنچه که  قبلا  درباره جامعه‌ام نوشته شده است اطلاعات دیگری می‌افزایم.

ج- پس از مطالعه مطالبی که قبلا درباره جامعه‌ام نوشته شده به نوشتن مقاله خود اقدام می‌کنم.

32- از کدام مورد زیر بیشترین لذت را می‌برید؟

الف- از مطالـــعه کتاب‌های معـــــروف لذت می‌برم.

ب- از مطالعه کتاب‌های معروف و نوشتن چند کتاب توسط خودم لذت می‌برم.

ج- از نوشتن کتاب‌های خـــــودم لذت می‌برم.
33- در طراحی اسباب‌بازی‌های جدید برای کودکان موفق می‌شوید؟

 الف- چندان مـــــــوفق نخواهم بود.

ب- شاید بتوانم چند طـرح ارائه کنم.

ج- می‌توانم طــــــرح‌های بسیاری ارائه کنم.
34- اگر به جای معلم به کلاس کودکستانی بروید و طرح درس نداشته باشید تا چه اندازه از عهده آن برمی‌آیید؟

الف- شکست خواهــــــم خورد.

ب- مشکل خواهــم داشت.

ج- موفق خواهــم شد.
35- نوشتن مترادف‌های بسیار برای کلمه «سریع» چقدر برایتان آسان است؟

الف- این کار بــــــرایم خیلی دشوار است.

 ب- این کار تا اندازه‌ای برایم دشوار است.

ج- این کار بــــرایم آسان است.
36- فرض کنیم همه راه‌های معمولی برای گرم کردن غذا را از دست داده‌ایم، تهیه فهرستی طولانی از راههای دیگر برای گرم کردن غذا چقدر برایتان آسان است؟

الف- این کار بـــــرایم خیلی دشوار است.

ب- این کار تا اندازه‌ای برایم دشوار است.

ج- این کار بـــرایم آسان است.
37- اگر ناچار به ایراد سخنرانی باشید تا چه اندازه از عهده آن بر می‌آیید؟

الف- به طور کامل از روی یادداشتهایم مــــــی‌خوانم.

ب- بیشتــــر از روی یادداشتهایـم مــــی‌خوانم.

ج- گاهــی به یادداشتهایـم نگاه می‌کنم.
38- اگر با گروهی از دوستانتان باشید و آنان از شما بخواهند درباره چیزی که در آن تجربه دارید یک ساعت صحبت کنید چه کار می‌کنید؟

الف- سعی می‌کنم از صحبت کــــردن درباره آن خودداری کنم.

ب- می‌توانم فکـــــــر کنم و چیزهایی بگویم.

ج- می‌توانم مدتی طولانـــــی درباره آن صحبت کنم.
39- آیا هـــرگــــز به شغلی علاقه‌مندید که مستلــــزم ســر هم کردن داستان در مقــابل شنــــوندگان باشد؟

الف- علاقه‌منــــــد نیستم.

ب- شاید علاقه‌مند باشم.

ج- علاقه‌منـــد هستم.
40- وقتی ناچار باشید با کسی که فارسی خوب بلد نیست ارتباط برقرار کنید یافتن راه‌های ساده‌تر برای بیان مطالب خود به فارسی تا چه اندازه برایتان آسان است؟

الف- معمولاً این کار بــــــــرایم دشوار است.

ب- گاهــــی این کار برایم دشـوار است.

 ج- اغلب این کار بـرایم آسان است.
41- چقدر از ساختن چیزهای جدید لذت می‌برید؟

الف- معمولاً از ساختن چیـــــــــزهای جدید لذت می‌برم.

ب- گاهی از ساختن چیـــــزهای جدید لذت مـی‌برم.

ج- اغلب از ساختن چیـزهای جدید لذت می‌برم.

42- با افرادی که به سختی متقاعد می‌شوند چگونه برخورد می‌کنید؟

الف- در یافتــــن دلایل متقاعد کننده اشکال دارم.

ب- سعــــی می‌کنم برای متقاعد کردن آنها دلایل مختلف بیابم.

 ج- برای متقاعد کردن آنان دلایل بسیار مــــی‌یابم.
43- وقتی می‌خواهید کار پیچیده‌ای را انجام دهید، معمولاً کدام روش را بر می‌گزینید؟

الف- یک روش  واحد می‌یابم.

 ب- شاید بتـــوانم چند روش بیــابم.

ج- می‌توانم روش‌های متنوعــــــی بیابم.
44- چه نوع کاری را بیشتر دوست دارید؟

الف- کاری که تقریباً همه مـــراحل آن از پیش مشخص و معین شده باشد.

ب- کاری را که بخشی از آن از پیش مشخص شده و بخشی از آن نیازمند به ابتکار باشد.

ج- کاری را که بیشتر مـــــراحل آن نیازمند ابتکار باشد.
45- آیا توضیح دلایل رفتار پیچیده مانند رفتار یک کودک نابهنجار برای شما دشوار است؟

الف- توضیح رفــــتار پیچیده برای من خیلی دشوار است.

ب- می‌توانم تــــوضیحات کلی ارائه دهم.

ج- می‌توانم تـــــوضیحات بسیاری ارائه دهم.
46- اگر به یک گردهمایی دعوت شوید تا مسایل جامعه خود را مورد بحث قرار دهید، تهیه فهرستی طولانی از مسایل آن چقدر برایتان دشوار است؟

الف- خیلــــی دشـوار است.

ب- تا حــــدی دشــــــــوار است.

ج- به هیچ وجه  دشوار نیست.
47- اگر از شما دعوت شود تا به انجمن شهر به منظور دریافت کمک مالی پیشنهادهایی ارائه دهید تا چه اندازه از عهده این کار بر می‌آیید؟ الف- ارائه پیشنهاد فراتر از آنچه شــورای شهر قبلاً در نظر گـــرفته است برایم دشوار است.

ب- می‌توانم تعداد اندکی پیشنهاد فــراتر از آنچه قبلاً شورای شهر در نظــر گرفته ارائه دهم.

ج- مـــی‌توانم پیشنهادهای زیادی فراتر از آنچه قبلاً شورای شــــهر در نظر گرفته ارائه دهم.
48- آیا می‌توانید به یک معلم کلاس اول کمک کنید تا راههای گوناگون بسیاری برای آموزش اعداد بیابد، به طوری که به فراگیری اعداد علاقه‌مند شوند؟

الف- خیـــــر، نمی‌توانم این کار را انجام دهـــم.

ب- شاید بتوانم چند راه معـــدود ارائه دهم.

 ج- بله مـــی‌توانم راه‌های گــــوناگون بسیاری ارائه دهم.
49- کمک فکری به مدرسه‌ای با امکانات محدود، برای دستیابی به راههایی جهت تأمین امکانات ورزشی و سرگرمی‌ها چقدر برای شما آسان است؟

الف- خیلــی دشوار است.

ب- مــــی‌توانم راه‌های جدیدی ارائه دهم.

ج- می‌توانم راه های بسیــاری ارائه دهم.
50- وقتی حادثه غیر عادلانه برای شما رخ می‌دهد، آیا سعی می‌کنید به عوامل مختلفی که احتمالاً در آن دخالت داشته‌اند پی‌ببرید؟

الف- سعــــی نمی‌کنم.

ب- گاهی سعـــی می‌کنم.

ج- معمولاً سعــــی می‌کنــــــم.
51- وقتی حادثه عجیبی رخ می‌دهد، معمولاً چه می‌کنید؟

 الف- به آن توجه نمـــی‌کنم.

 ب- به جستجوی برخی از علل اصلـــی آن می‌پردازم.

 ج- به جستجـــوی همه علل ممکن می‌پردازم.

52- وقتی به چیزی علاقه‌مند می‌شوید، چقدر به جزئیات آن توجه می‌کنید؟

الف- زیاد به جزئیات تــــوجه نمــــی‌کنم.

ب- تا حدودی به جزئیات  آن توجه می‌کنم.

ج- به همه جــــزئیات آن توجه می‌کنم.
53- وقتی که به یک  آواز گوش می‌کنید، چقدر به محتوای آن توجه می‌کنید؟

الف- هــــرگـــــز توجه نمی‌کنم.

ب- گاهـــی تـــوجه می‌کنم.

ج- خیلــی توجه می‌کنم.
54- وقتی به یک اثر هنری نگاه می‌کنید به آنچه که هنرمند سعی داشته بگوید توجه می‌کنید؟

الف- به آنچه هنرمند سعی داشته بگوید، نمی‌اندیشم.

ب- گاهی اوقات به آنچه که هنرمند سعی داشته  بگوید، می‌اندیشم.

ج- اغلب به آنچه که هنرمند سعی داشته  بگوید، می‌اندیشم.
55- وقتی یک نمایش بدون کلام (پانتومیم) تماشا می‌کنید، چه واکنشی نشان می‌دهید؟

الف- فقط برای لذت بردن تماشا می‌کنم.

ب- آنرا تماشــا می‌کنـــم و سعی می‌کنم پیام عمومی آن را درک کنم.

ج- آنرا تماشا می‌کنم و سعــی می‌کنم همه پیام آن را درک کنم.
56- پس از تماشای فیلم که شما را تحت تأثیر قرار داده است، معمولاً چه می‌کنید؟

الف- به کار بعــدی خود می‌پردازم.

ب- شاید درباره یک جنبه از فیلم با دیگــران صحبت کنم.

ج- درباره حوادث فیلم فکــر می‌کنم و درباره آنها با دیگران صحبت می‌کنم.
57- وقتی نامه‌ای می‌نویسید، معمولاً چه مطالبی در آن می‌گنجانید؟

الف- درباره چیزهایی می‌نویسم که دیگران به دانستن آن نیازمندند.

ب- درباره مهم تـــرین حوادث می‌نویسم.

ج- درباره جزئیات زندگــــی خودم می‌نویسم.

 58- وقتی کتابی را می خوانید، آیا آنچه را که  می‌خوانید در ذهن خود مجسم می‌کنید؟

الف- آنچه را مــی‌خوانم در ذهن خود مجسم نمی‌کنم.

ب- آنچه را می‌خوانم گاهـــی در ذهن خود مجسم می‌کنم.

ج- همه آنچه را که می‌خوانم مجســم می‌کنم.
59- در آنچه که انجام می‌دهید از چه مقدار پیچیدگی لذت می‌برید؟

الف- از انجام امـــور ساده و سر راست لذت می‌برم.

ب- از انجام امـــور با پیچیدگی لذت مــی‌برم.

ج- از انجام امـور بسیار پیچیده لذت می‌برم.
60- چقدر به جزئیات کاری که انجام می‌دهید، می‌پردازید؟

الف- به ندرت به جزئیات مـــی‌پـــــردازم.

ب- گاهـــی به جزئیات می‌پــــردازم.

ج- اغلب به جزئیات می‌پـــردازم.

 

 

 


 

ضمیمه 2

 

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

والدین گرامی

 

هدف از ارائه  و تکمیل پرسشنامه حاضر ، کسب آگاهی از تاثیر نگرش  و روشهای  تربیتی والدین بر رفتارهای  دانش آموزان عزیز و بررسی ارتباط  آن با پاره ای از متغییرها به منظور استفاده از نتایج در یک طرح پژوهش علمی می باشد . پاسخ دقیق و واقعی شما بعنوان نزدیکترین و موثق ترین فرد به فرزندان ، بسیار مهم است . فلذا خواهشمند است نظرات  خود را در باره هر یک از سوالات از نظر داشتن درجه متغییر مورد نظر با علامت ضربدر (     ) مشخص فرمائید.

بدیهی است پاسخها واطلاعات داده شده امانت تلقی و تنها نتایج کلی آن بمنظور استفاده در جهت بهبود شرائط آموزشی و پرورش استعدادهای بالقوه فرزندان شما ، دراختیار مدرسه قرارخواهد گرفت.

 

ضمنا قبل از پاسخ به سوالات اصلی پرسشنامه ،  لطفا نظرتان را در باره موارد زیر نیز مشخص فرمائید :

 

  • اگر فرض کنیم سطح اقتصادی و وضع رفاهی خانواده ها با برخی مسائل تربیتی کودکان ارتباط دارد . فلذا با در نظرگرفتن میزان درآمد ماهیانه و سایر عوامل در مجموع فکر می کنید خانواده شما در کدام طبقه رفاهی قرار می گیرد.

الف: درآمد کمتراز000/300 تومان درماه معادل رفاه پائین

ب : درآمد بین000/300 تا 000/600 تومان درماه معادل رفاه متوسط به پائین

ج : درآمد بین000/600 تا000/200/1 تومان درماه معادل رفاه متوسط

د : درآمد بیشتراز000/200/1 تا 000/400/2تومان در ماه معادل رفاه متوسط به بالا

ه : درآمد بیشتر از000/400/2 تومان در ماه معادل رفاه بالا

 

1رفاه پائین (   ) 2- رفاه متوسط به پائین (   ) 3 – رفاه متوسط (   ) 4- رفاه متوسط به بالا (   ) 5 – رفاه بالا (   )   

 

2– وضعیت مالکیت منزل مسکونی :   شخصی (   ) استیجاری (     ) ارثی  (     )

 

3-  درانجام امورات روزانه از اتومبیل شخصی استفاده می نمائید ؟ بلی (    ) خیر (    )

 

 

 

 

 

  

قبلا از همکاری جنابعالی صمیمانه قدردانی می گردد . پژوهشگر

 

 

 

 

ردیف

سوالات کاملا موافقم  

موافقم

نظری ندارم  

مخالم

کاملا

مخالفم

1 بچه های مستقل ، کمترازبچه هایی که به والدین خود وابسته اند ، دوست داشتنی هستند.            
2 والدین هرچه دارند باید وقف فرزندان خود کنند.          
3 در تربیت بچه ها باید سخت گیری شود تا شخصیتی سالم و قوی داشته باشند .          
4 بچه ها نباید برای انجام کارهایی تنبیه شوند که از والدین آنان نیز سر    می زند .          
5 بچه ها باید در جمع بزرگترها حاضر شوند ولی بهتر است صحبت نکنند .           
6 توجه به علائق و نیازهای بچه ها ، باید عامل اصلی برنامه ریزیها در خانه باشد.          
7 قطع وابستگیهای عاطفی فرزند از پدر ومادر ، باید از همان  ابتدای تولد شروع شود.          
8 بچه های کوچک ، بیش از بچه های بزرگ  برای والدین سرگرم کننده و دوست داشتنی هستند.          
9 بچه ها باید تنها مجاز به گرفتن تصمیمات جزئی و کم اهمیت در باره  خودشان باشند.          
10 روشهای تربیتی سخت گیرانه ، موجب تضعیف شخصیت بچه ها می شود .          
11 بچه ها باید،اجازه داشته باشند ، تا با هرکسی که دوست دارند ، بازی کنند .          
12 والدین معمولا بعلت گرفتاری زیاد ، وقت کافی برای پاسخ به تمام سوالات فرزندان  را ندارند.          
13 وقتی بچه ها نتوانند به خواسته های خود برسند  سعی میکنند با والدین خود بحث و جدل کنند.            
14 بچه های ساکت وآرام از بچه های پرحرف و شلوغ بهترند.          
15 به بچه ها باید اجازه داده شود تا شغل مورد علاقه خود را انتخاب نمایند.          
16 به هرحال برای بچه ها ، دربلندمدت ، بهتراست هرچه بیشتر تحت مراقبت مادرش باشد .          
17 بچه ها باید همیشه آنچه را که پدر ومادرش به او می گویند باور کند .          
18 گاهی ضروری است که پدر مادر بر خلاف خواست و میل فرزند خود عمل کنند.          
19 بچه ها نباید با مشکلات جزئی خویش ، پدر مادرشان را اذیت کنند.            
20 برای بچه ها، زشت است که از پدر و مادرش نافرمانی کنند.          
21 بچه ها نباید صحبت بزرگسالان را قطع کنند.          
22 بچه ها باید به اندازه پدر ومادرشان آزادی داشته باشند.          
23 بچه ها را نباید مجبور کرد که از پدر ومادرشان دستور بگیرند.          
24 بچه ها باید اجازه داشته باشند تا معتقدات خود را به میل خود انتخاب کنند.          
25 والدین سزاوار محبت فرزندان خود نیستند ، مگر اینکه با رفتار سایسته آنرا کسب کنند.          
26 بهترین بچه ، بچه ای است که نسبت به مادرش خیلی مهربان باشد.          
27 بچه ها باید اجازه داشته باشند تا بدون محدودیت ، دوستان خود را انتخاب کنند.          
28 بچه ها باید اجازه داشته باشند تا کارهای خود را با نظارت اندک بزرگسالان انجام دهند          
29 بچه ها باید این فرصت را داشته باشند تا عقایدشان را نزد پدر ومادر خود ابراز کنند.          
30 بچه ها باید هرچه زودتر مستقل شوند و روی پای خود بایستند.          

 

 

 

ضمیمه3

 

پرسشنامه ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان

معلم گرامی:

        هدف از ارائه  و تکمیل پرسشنامه حاضر ، ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان عزیز توسط  جنابعالی و بررسی ارتباط  آن با پاره ای از متغییرها به منظور استفاده از نتایج در یک طرح پژوهش علمی می باشد . جهت بررسی میزان خلاقیت آنان ونحوه برخورد و نگرش اطرافیان، موضوع طی پرسشنامه جداگانه ای توسط  خود دانش آموزان و والدین آنان مورد بررسی قرار می گیرد . در این بخش ارزیابی شما از استعداد های خلاقانه دانش آموزان کلاس بعنوان نزدیکترین و موثق ترین فرد خارج از خانواده در مورد آنان بسیار مهم است . فلذا خواهشمند است با عنایت به توضیحاتی که ذیلا داده شده است ارزیابی  خود را در مورد هریک از دانش آموزان کلاس ، از نظر داشتن درجه متغییر مورد نظر با علامت ضربدر (     ) مشخص فرمائید.

ضمنا پاسخها واطلاعات داده شده امانت تلقی و تنها نتایج کلی پژوهش حاضر دراختیار مدرسه خواهد گرفت.

 

 

خلاقیت : ّ

عبارت است از فرآیندی ذهنی ، مشتمل بر میزان  حساسیت فرد نسبت به مسائل محیط  که در جهت  یافتن راه حل مشکلات و ایجاد ایده های نو و مفید ظهور پیدا می کند که ممکن است نتیجه عملی نیز داشته و یا نداشته باشد. این فرآیند مراحل تشخیص مشکل ، جستجوی راه حل ، طرح فرضیه ، آزمایش فرضیه ، دستکاری نتایج آزمایش ، ایجاد تغییرات لازم و انتشار نتایج را شامل می شود.

_____________________________________________________________________

 

سیالی :

عبارت از توانائی فرد به ایجاد و خلق تعداد زیادی ایده ، پاسخ و راه حل درقالب تصویر یا فرض، در یک حیطه خاص .

دراین حالت ذهن فرد خلاق در یک حیطه خاص فکری به ارائه عقایدی می پردازد و مشتمل است بر تعداد ی پاسخ و عقاید ممکن .

  

 

انعطاف پذیری :

 عبارت است ازتوانائی فرد برای ایجاد و خلق ایده های متفاوت درصورت تغییر مشکل.

در این حالت فرد خلاق در صورت تغییر مشکل و یا مطرح شدن آن از بعد دیگر ، قدرت و توانائی لازم را برای تغییر جهت فکر خود دارا می باشد.

_____________________________________________________________________

  

ابتکار :

 عبارت است از توانائی فرد برای ایجاد و خلق ایده های نو ، منحصر به فرد  ، غیر معمول و  هوشمندانه برای حل یک مسئله ،  که درهرحال با ایده های عادی و رایج متفاوت است .

در این حالت فرد خلاق توانائی تولید ایده های نو و جدید تر را دارد . 

 

 

بسط :

عبارت است از توانائی فرد در جهت پرداختن به جزئیات .

در این حالت فرد خلاق توانائی تکمیل یک ایده و افزودن جزئیات بیشتر وهمچنین تکمیلایده های تصویری مربوط  به آنرا دارد .

 

 

92