آزمون مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت تورنس

ضمیمه 1 

 

آزمون مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت تورنس

بنام خدا

دانش آموز عزیز :

با سلام

      پرسشنامه حاضر شامل 60 سوال سه جوابي در مورد احساسات ، رفتارها و واكنش مختلف افراد به مسائل در زندگي است كه به منظور جمع آوري نظرات شما در اين باره و جهت استفاده در يك طرح پژوهشي ارائه مي گردد . براساس نتایج تحقیق ، پیشنهادهای لازم جهت هرچه بهتر شدن رفتار والدین و معلمین با شما در محیط خانه و مدرسه داده خواهد شد. اميد است با پاسخهاي واقعي ، دقیق و صادقانه خود ، ما را در راه نيل به هدف علمی مورد نظر ياري فرمائيد . لطفا پاسخهای خود را با علامت (× ) در سمت راست سوالات مشخص نمائید . لطفا هيچ يك از سوالات را بي پاسخ نگذاريد.

 ضمنا  لازم به توضيح است که :  

  • تعیین پاسخ تمام سوالات ضروری است در صورت مبهم بودن سوالات از مجری توضیح بخواهید .
  • پاسخ سوالات به درست يا غلط تقسيم نشده اند و كليه پاسخهاي شما درست تلقي مي گردد.
  • پرسشنامه به هيچ وجه جنبه امتحان و يا ارزشيابي ندارد بلكه صرفا استفاده علمي خواهد داشت .
  • پاسخها واطلاعات داده شده شما  امانت تلقي و در اختيار هيچ كس ديگر قرار نخواهد گرفت .
  • معمولا اولين احساس شما درست ترين پاسخ به سوال است بنابراین پاسخ واقعی شما مهم است .
  • نتایج کلی تحقیق جهت استفاده به نفع شما در اختیار مدرسه گذاشته خواهد شد .

******************************

تذکرمهم :  اگر چنانچه این پرسشنامه در منزل و در حضور بزرگترها تکمیل می گردد  انتظار  می رود آنان اجازه دهند کودکان خود پاسخ مناسب سوالات را انتخاب کنند و درصورت نیاز ، تنها به درک مفهوم و معنی سوالات و گزینه ها کمک نمایند .

*******************************

از اينكه وقت گرانبهاي خود را صرف مطالعه و تكميل پرسشنامه نموده و با ما همكاري مي كنيد صميمانه سپاسگزاري مي نمايم .

 

با تشکر

    تحصيلات پدر:                             شغل پدر:                                               سن پدر:

 

   تحصیلات مادر:                             شغل مادر:                                         سن مادر:

 

   تعداد افراد خانواده:                                  چندمين فرزندخانواده هستيد؟  

               

1– وقتي با يك مساله خيلي دشواری  روبرو مي‌شويد معمولاً چه مي‌كنيد؟

الف- گـــريه مي‌كنم، چون فكر نمي‌كنم بتوانم مسأله را حل كنم.

ب- گريه نمـــي‌كنم، اما ناراحت مي‌شوم.

ج- سعي مي‌كنم راه مناسبي بـــراي حل مسأله بيابم.  

2- اگر سرگرم ساختن وسيله‌اي باشيد، ناگهان دريابيد قطعه مهم آن گم شده ، چه مي‌كنيد؟

الف- كار را  متوقف مي‌كنم.

ب- سعي مي‌كنم قطعه گم شده را پيدا كنم و اگر نتوانم آن را پيدا كنم كار را متوقف مي‌كنم.

ج- قطعة گم شده را پيدا مي‌كنم و اگر نتوانم آن را پيدا كنم به جاي آن قطعة ديگر مي‌سازم.

3- وقتي در مكاني عمومي هستيد، آيا سعي مي‌كنيد حدس بزنيد افرادي كه دور و بر  شما هستند دربارة چه چيزي بحث مي‌كنند؟

الف- هرگز علاقه‌مند نيستم حدس بزنم ديگران درباره چه چيزي بحث مي‌كنند.

ب- گاهي دوست دارم حدس بزنم ديگران درباره چه چيزي بحث مي‌كنند.

ج- هميشه دوست دارم حدس بزنم ديگران درباره  چه چيزي بحث مي‌كنند.

4- آيا از حل مسائل دشــــوار لذت مي‌بريد؟

الف- خيــــــــر، از حل مسائل دشوار لذت نمي‌برم.

ب- به ندرت از حل مسائل دشوار لذت مي‌برم.

ج- اغلب از حل مسائل دشوار لذت مي‌برم.

5- اگر عضو گروهي باشيد كه بايد مسأله‌اي را با همكاري حل كنند، چه مي‌كنيد؟

الف- خودم كاري نمي‌كنم و مي‌گذارم ديگر اعضاي گروه مسأله را حل كنند.

ب- گاهي در آنچه گروه انجام مي‌دهد، شركت مي‌كنم.

ج- به طور فعال در آنچه گروه انجام مي‌دهد، شركت مي‌كنم.

6- وقتــــي كه با مسأله تازه‌اي روبرو مي‌شويد معمولاً چه مي‌كنيد؟

الف- از كسي مي‌خواهم آن را برايم حل كند.

ب- سعي مي‌كنم با كمك كسي ديگر آن را حل كنم.

ج- سعي مي‌كنم اطلاعات بيشتري بدست آورم تا بتوانم خودم آن را حل كنم.

7- اگــــر درگير حل مسألة مشكل رياضــــي باشيد، چه مي‌كنيد؟

الف- از معلــــم يا شخصـــــي مي‌خواهم به من كمك كند.

ب- يك كتاب رياضـــي مــربوط به مسأله را مي‌خوانم.

ج- از منابعي كه در دستـــرس دارم استفاده مي‌كنم تا خودم آنرا حل نمایم .
8- وقتي بصورت گروهي براي حل مسأله‌اي همكاری مي‌كنيد، اعضاي گروه چگونه از نظرات مبتكرانه شما استقبال مي‌كنند؟

الف- به ندرت از نظرات مبتكرانه من استقبال مي‌كنند.

ب- گاهي از نظرات مبتكرانه من استقبال مي‌كنند.

ج- اغلب از نظرات مبتكرانه من استقبال مي‌كنند.

9- وقتي با مشكلي غير عادي مواجه مي‌شويد، معمولاً آن را چگونه حل  مي‌كنيد؟

الف- اغلب از كســـي كمك مي‌گيـــــرم.

ب- قبل از اينكه از كسي كمك بگيرم مدت كوتاهي تلاش مي‌كنم تا خودم آن را حل كنم.

ج- مدتي بسيار طولانــــي تلاش مي‌كنم تا خودم آنرا حل كنم.

 10- آيا به نظــــر ديگــــران ، شما سؤالات مشكلـــي طـــرح مي‌كنيد؟

الف- خيــــر، اين طور فكـــــر نمي‌كنم.

ب- گاهـــي اين طور فكر مــي كنم.

ج- اغلب اين طــور فكر مي‌كنند.

11- آيا معمولاً دوست داريد به كارهـــاي تازه دست بــــزنيد؟

الف- معمولاً به كـــارهاي تازه دست نمــــي‌زنم.

ب- گاهــــي به كارهاي تازه دست مي‌زنم.

ج- اغلب به كارهاي تازه دست مي‌زنم.
12- وقتـــــي با مسأله پيچيده‌اي روبه‌رو مي‌شويد، چه مـــي‌كنيد؟

الف- سعــــي مي‌كنم خود را درگيـــر حل آن نكنم.

ب- ممكـــن است زمان كوتاهــــي براي حل آن تلاش كنم.

ج- زماني بسيار طولانـــي براي حل آن تلاش مي‌كنم.
13- آيا از تجـــارب تازه لذت مـــــي‌بريد؟

الف- از تجارب تازه لذت نمـــي‌برم.

ب- گاهــــي از تجارب تازه لذت مي‌برم.

ج- از تجارب تازه لذت نمـــي‌برم.
14- وقتي در موقعيتي قـــــرار مي‌گيريد كه از عهدة آن برنمي‌آييد.

الف- اغلب به ديگــــران متوسل مي‌شوم.

ب- گاهي به ديگران متــــــوسل مي‌شوم.

ج- معمولاً تــــرجيح مي‌دهم به خودم متكــــي باشم.
15- به آنچه مستقلاً انجام مــــي‌دهيد، چقــــدر اطمينان داريد؟

الف- به آنچه خـــودم مستقلاً انجام مي‌دهم اطمينان زيادي ندارم.

ب- به آنچه خــودم مستقلاً انجام مي‌دهم تا حدودي اطمينان دارم.

 ج- به آنچه خودم مستقلاً انجام مـــي‌دهم اطمينان زيادي دارم.
16- آيا از انــــجام آزمايش‌هاي علمـــــي لذت مي‌بريد؟

الف- از انجام آزمايش لذت نمــــي‌برم.

ب- از انجام آزمايش تا حــــدودي لذت مي‌برم.

ج- از انجام آزمايش خيلـــي لذت مي‌برم.
17- آيا هــــرگـــــز به رويا فـــــرو مي‌رويد؟

الف- خيــــر، من به رويا فرو نمي‌روم.

ب- گاهي، اگـــــر وقت داشته باشم به رويا فرو مي‌روم.

ج- اغلب اگـــــر وقت داشته باشم به رويا فــــرو مي‌روم.
18- در بيان مطالب خود با چه سهولتـــي از كلمات استفاده مي‌كنيد؟

الف- معمـــــولاً اشكـــــــال دارم.

ب- گاهـــــــي اشكــال دارم.

ج- به ندرت اشكـال دارم.
19- بيان شمـــــا تا چه اندازه خــــــوب است؟

الف- مطالبم را به خوبي بيان نمـــــي‌كنم.

ب- گاهــــي مطالبم را به خوبي بيان مي‌كنم.

ج- اغلب مطالبــــم را به خوبـــــــي بيان مــي‌كنم.
20- نــــوشتن شما تا چه اندازه خــــوب است؟

الف- در نوشتن نظـــــراتم اشكال دارم.

ب- شايد بتوانـــــــم نظراتم را بنويسم.

ج- كاملاً مي‌توانــــم نظراتم را بنويسم.
21- اگر عده‌اي از افراد به نحوي غير منتظره از شما بخواهند بيش از پنج دقيقه دربارة موضوعي صحبت كنيد تا چه اندازه از عهده اين كار برخواهيد آمد؟

الف- از عهده‌اش بر نخواهم آمد زيرا براي آن آمادگــــي نداشته‌ام.

ب- نهايت سعي خود را خواهــــم كرد تا از عهده آن بر ايم.

ج- به خوبـــي از عهده ‌آن بر خواهــــم آمد.

22- براي توصيف چيزي با چه سهولتي به كلمات دست پيدا مي‌كنيد؟

الف- معمــــولاً اين كار برايم دشـــوار است.

ب- گاهــي اين كار بــرايم آسان است.

ج- اغلب اين كار برايم آسان است.
23- آيا به شغلي علاقه داريد كه مستلزم فراهم ساختن انديشه‌هاي بسيار باشد؟

الف- علاقـــــه‌مند نخواهم بود.

ب- شايد علاقــــه‌مند باشــــم.

ج- هميشه علاقــــه‌مند خــــواهم بود.
۲۴- براي بيان يك انديشه با چه سهولتي به كلمات مترادف دست پيدا مي‌كنيد؟

الف- معمولاً اين كار برايـــــم دشـــــواراست.

ب- گاهي اين كار بــــرايم آســـان است.

ج- اغلب اين كار برايم آسـان است.
25- اگر به ناچار در مسابقه‌اي شركت كنيد كه در آن بايد تا حد امكان كلمه‌هاي بسياري را كه با حرف « ج » شروع مي‌شوند بيان نماييد. تا چه اندازه از عهدة اين كار برمي‌آييد؟

الف- چندان  از عهدة اين كار برنمـــي‌آيم.

ب- تا اندازه‌اي از عهدة اين كار برمــــي‌آيم.

ج- در حد خيلي زيادي از عهدة اين كار برمـــي‌آيم.
26- اگر از شما خواسته شود در مسابقه‌اي شركت كنيد كه در آن بايد چيزهاي متعلق به يك طبقه معين مانند غذاها يا گياهان را نام ببريد تا چه اندازه‌اي از عهده اين كار برمي‌آييد؟

الف- چندان از عهــــدة اين كار برنمي‌آيم.

ب- تا اندازه‌اي از عهدة اين كار برمـــــي‌آيم.

ج- در حد خيلي زيادي از عهدة اين كار برمـــي‌آيم.
27- چند جمله مي‌توانيد بنويسيد كه تمام آنها با كلمة « همه » شروع شود؟

الف- مي‌توانــــم فقط چند تا بنويسم.

ب- مي‌توانم تعــــدادي بنويسم.

ج- مي‌توانم تعداد زيادي بنـــــويسم.
28-  ميتوانيد غير از كاربرد معمولي اشياء موارد استفاده  ديگري نيز براي آنها پيدا كنيد؟

الف-اين كار بـــــرايم خيلي دشوار است.

ب- شايد بتوانم چند مورد استفاده ديگـــــر پيدا كنم.

ج- مي‌توانـــم موارد استفادة بسياري پيدا كنم.
29- نوشتن تعداد زيادي داستان تازه چقد برايتان آسان است؟

الف- اين كار برايـــــم دشــوار است.

ب- مي‌توانم چند داسـتان بنويسم.

ج- مي‌توانم داستــــان‌هاي بسيار بنويسم.
30- كداميك از موارد زير برايتان آسان‌ترين است؟

الف- حفظ يك شعـــــر ده بيتي.

ب- تفسير يك شـــــعر ده‌ بيتي.

ج- سرودن يك شعــــر ده بيتي.
31- اگر از شما خواسته شود تا مقاله‌اي براي روزنامه دربارة جامعة خود بنويسيد، ترجيح مي‌دهيد درباره كداميك از موارد زير بنوسيد؟

الف- آنچه را كه قبلا دربارة جامعه‌ام نوشته شده است خلاصه مي‌كنم.

ب- بر آنچه كه  قبلا  دربارة جامعه‌ام نوشته شده است اطلاعات ديگري مي‌افزايم.

ج- پس از مطالعه مطالبي كه قبلا دربارة جامعه‌ام نوشته شده به نوشتن مقالة خود اقدام مي‌كنم.

32- از كدام مورد زير بيشترين لذت را مي‌بريد؟

الف- از مطالـــعه كتاب‌هاي معـــــروف لذت مي‌برم.

ب- از مطالعه كتاب‌هاي معروف و نوشتن چند كتاب توسط خودم لذت مي‌برم.

ج- از نوشتن كتاب‌هاي خـــــودم لذت مي‌برم.
33- در طراحي اسباب‌بازي‌هاي جديد براي كودكان موفق مي‌شويد؟

 الف- چندان مـــــــوفق نخواهم بود.

ب- شايد بتوانم چند طـرح ارائه كنم.

ج- مي‌توانم طــــــرح‌هاي بسياري ارائه كنم.
34- اگر به جاي معلم به كلاس كودكستاني برويد و طرح درس نداشته باشيد تا چه اندازه از عهدة آن برمي‌آييد؟

الف- شكست خواهــــــم خورد.

ب- مشكل خواهــم داشت.

ج- موفق خواهــم شد.
35- نوشتن مترادف‌هاي بسيار براي كلمه «سريع» چقدر برايتان آسان است؟

الف- اين كار بــــــرايم خيلي دشوار است.

 ب- اين كار تا اندازه‌اي برايم دشوار است.

ج- اين كار بــــرايم آسان است.
36- فرض كنيم همه راه‌هاي معمولي براي گرم كردن غذا را از دست داده‌ايم، تهية فهرستي طولاني از راههاي ديگر براي گرم كردن غذا چقدر برايتان آسان است؟

الف- اين كار بـــــرايم خيلي دشوار است.

ب- اين كار تا اندازه‌اي برايم دشوار است.

ج- اين كار بـــرايم آسان است.
37- اگر ناچار به ايراد سخنراني باشيد تا چه اندازه از عهدة آن بر مي‌آييد؟

الف- به طور كامل از روي يادداشتهايم مــــــي‌خوانم.

ب- بيشتــــر از روي يادداشتهايـم مــــي‌خوانم.

ج- گاهــي به يادداشتهايـم نگاه مي‌كنم.
38- اگر با گروهي از دوستانتان باشيد و آنان از شما بخواهند درباره چيزي كه در آن تجربه داريد يك ساعت صحبت كنيد چه كار مي‌كنيد؟

الف- سعي مي‌كنم از صحبت كــــردن دربارة آن خودداري كنم.

ب- مي‌توانم فكـــــــر كنم و چيزهایي بگويم.

ج- مي‌توانم مدتي طولانـــــي دربارة آن صحبت كنم.
39- آيا هـــرگــــز به شغلي علاقه‌منديد كه مستلــــزم ســر هم كردن داستان در مقــابل شنــــوندگان باشد؟

الف- علاقه‌منــــــد نيستم.

ب- شايد علاقه‌مند باشم.

ج- علاقه‌منـــد هستم.
40- وقتي ناچار باشيد با كسي كه فارسي خوب بلد نيست ارتباط برقرار كنيد يافتن راه‌هاي ساده‌تر براي بيان مطالب خود به فارسي تا چه اندازه برايتان آسان است؟

الف- معمولاً اين كار بــــــــرايم دشوار است.

ب- گاهــــي اين كار برايم دشـوار است.

 ج- اغلب اين كار بـرايم آسان است.
41- چقدر از ساختن چيزهاي جديد لذت مي‌بريد؟

الف- معمولاً از ساختن چيـــــــــزهاي جديد لذت مي‌برم.

ب- گاهي از ساختن چيـــــزهاي جديد لذت مـي‌برم.

ج- اغلب از ساختن چيـزهاي جديد لذت مي‌برم.

42- با افرادي كه به سختي متقاعد مي‌شوند چگونه برخورد مي‌كنيد؟

الف- در يافتــــن دلايل متقاعد كننده اشكال دارم.

ب- سعــــي مي‌كنم براي متقاعد كردن آنها دلايل مختلف بيابم.

 ج- براي متقاعد كردن آنان دلايل بسيار مــــي‌يابم.
43- وقتي مي‌خواهيد كار پيچيده‌اي را انجام دهيد، معمولاً كدام روش را بر مي‌گزينيد؟

الف- یک روش  واحد مي‌يابم.

 ب- شايد بتـــوانم چند روش بيــابم.

ج- مي‌توانم روش‌هاي متنوعــــــي بيابم.
44- چه نوع كاري را بيشتر دوست داريد؟

الف- كاري كه تقريباً همة مـــراحل آن از پيش مشخص و معين شده باشد.

ب- كاري را كه بخشي از آن از پيش مشخص شده و بخشي از آن نيازمند به ابتكار باشد.

ج- كاري را كه بيشتر مـــــراحل آن نيازمند ابتكار باشد.
45- آيا توضيح دلايل رفتار پيچيده مانند رفتار يك كودك نابهنجار براي شما دشوار است؟

الف- توضيح رفــــتار پيچيده براي من خيلي دشوار است.

ب- مي‌توانم تــــوضيحات كلي ارائه دهم.

ج- مي‌توانم تـــــوضيحات بسياري ارائه دهم.
46- اگر به يك گردهمايي دعوت شويد تا مسايل جامعه خود را مورد بحث قرار دهيد، تهية فهرستي طولاني از مسايل آن چقدر برايتان دشوار است؟

الف- خيلــــي دشـوار است.

ب- تا حــــدي دشــــــــوار است.

ج- به هیچ وجه  دشوار نيست.
47- اگر از شما دعوت شود تا به انجمن شهر به منظور دريافت كمك مالي پيشنهادهايي ارائه دهيد تا چه اندازه از عهدة اين كار بر مي‌آييد؟ الف- ارائه پيشنهاد فراتر از آنچه شــوراي شهر قبلاً در نظر گـــرفته است برايم دشوار است.

ب- مي‌توانم تعداد اندكي پيشنهاد فــراتر از آنچه قبلاً شوراي شهر در نظــر گرفته ارائه دهم.

ج- مـــي‌توانم پيشنهادهاي زيادي فراتر از آنچه قبلاً شوراي شــــهر در نظر گرفته ارائه دهم.
48- آيا مي‌توانيد به يك معلم كلاس اول كمك كنيد تا راههاي گوناگون بسياري براي آموزش اعداد بيابد، به طوري كه به فراگيري اعداد علاقه‌مند شوند؟

الف- خيـــــر، نمي‌توانم اين كار را انجام دهـــم.

ب- شايد بتوانم چند راه معـــدود ارائه دهم.

 ج- بله مـــي‌توانم راه‌هاي گــــوناگون بسياري ارائه دهم.
49- كمك فكري به مدرسه‌اي با امكانات محدود، براي دستيابي به راههايي جهت تأمين امكانات ورزشي و سرگرمي‌ها چقدر براي شما آسان است؟

الف- خيلــي دشوار است.

ب- مــــي‌توانم راه‌هاي جديدي ارائه دهم.

ج- مي‌توانم راه هاي بسيــاري ارائه دهم.
50- وقتي حادثة غير عادلانه براي شما رخ مي‌دهد، آيا سعي مي‌كنيد به عوامل مختلفي كه احتمالاً در آن دخالت داشته‌اند پي‌ببريد؟

الف- سعــــي نمي‌كنم.

ب- گاهي سعـــي مي‌كنم.

ج- معمولاً سعــــي مي‌كنــــــم.
51- وقتي حادثة عجيبي رخ مي‌دهد، معمولاً چه مي‌كنيد؟

 الف- به آن توجه نمـــي‌كنم.

 ب- به جستجوي برخي از علل اصلـــي آن مي‌پردازم.

 ج- به جستجـــوي همة علل ممكن مي‌پردازم.

52- وقتي به چيزي علاقه‌مند مي‌شويد، چقدر به جزئيات آن توجه مي‌كنيد؟

الف- زياد به جزئيات تــــوجه نمــــي‌كنم.

ب- تا حدودی به جزئيات  آن توجه مي‌كنم.

ج- به همه جــــزئيات آن توجه مي‌كنم.
53- وقتي كه به یک  آواز گوش مي‌كنيد، چقدر به محتواي آن توجه مي‌كنيد؟

الف- هــــرگـــــز توجه نمي‌كنم.

ب- گاهـــي تـــوجه مي‌كنم.

ج- خيلــي توجه مي‌كنم.
54- وقتي به يك اثر هنري نگاه مي‌كنيد به آنچه كه هنرمند سعي داشته بگويد توجه مي‌كنيد؟

الف- به آنچه هنرمند سعي داشته بگويد، نمي‌انديشم.

ب- گاهي اوقات به آنچه كه هنرمند سعي داشته  بگويد، مي‌انديشم.

ج- اغلب به آنچه كه هنرمند سعي داشته  بگويد، مي‌انديشم.
55- وقتي يك نمايش بدون كلام (پانتوميم) تماشا مي‌كنيد، چه واكنشي نشان مي‌دهيد؟

الف- فقط براي لذت بردن تماشا مي‌كنم.

ب- آنرا تماشــا مي‌كنـــم و سعي مي‌كنم پيام عمومي آن را درك كنم.

ج- آنرا تماشا مي‌كنم و سعــي مي‌كنم همة پيام آن را درك كنم.
56- پس از تماشاي فيلم كه شما را تحت تأثير قرار داده است، معمولاً چه مي‌كنيد؟

الف- به كار بعــدي خود مي‌پردازم.

ب- شايد دربارة يك جنبه از فيلم با ديگــران صحبت كنم.

ج- دربارة حوادث فيلم فكــر مي‌كنم و دربارة آنها با ديگران صحبت مي‌كنم.
57- وقتي نامه‌اي مي‌نويسيد، معمولاً چه مطالبي در آن مي‌گنجانيد؟

الف- دربارة چيزهايي مي‌نويسم كه ديگران به دانستن آن نيازمندند.

ب- دربارة مهم تـــرين حوادث مي‌نويسم.

ج- دربارة جزئيات زندگــــي خودم مي‌نويسم.

 58- وقتي كتابي را مي خوانيد، آيا آنچه را که  مي‌خوانيد در ذهن خود مجسم مي‌كنيد؟

الف- آنچه را مــي‌خوانم در ذهن خود مجسم نمي‌كنم.

ب- آنچه را مي‌خوانم گاهـــي در ذهن خود مجسم مي‌كنم.

ج- همه آنچه را كه مي‌خوانم مجســم مي‌كنم.
59- در آنچه كه انجام مي‌دهيد از چه مقدار پيچيدگي لذت مي‌بريد؟

الف- از انجام امـــور ساده و سر راست لذت مي‌برم.

ب- از انجام امـــور با پيچيدگی لذت مــي‌برم.

ج- از انجام امـور بسيار پيچيده لذت مي‌برم.
60- چقدر به جزئيات كاري كه انجام مي‌دهيد، مي‌پردازيد؟

الف- به ندرت به جزئيات مـــي‌پـــــردازم.

ب- گاهـــي به جزئيات مي‌پــــردازم.

ج- اغلب به جزئيات مي‌پـــردازم.

 

 

 


 

ضميمه 2

 

پرسشنامه سنجش نگرشهاي فرزند پروري والدين

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

والدين گرامي

 

هدف از ارائه  و تكميل پرسشنامه حاضر ، كسب آگاهي از تاثير نگرش  و روشهاي  تربيتي والدين بر رفتارهاي  دانش آموزان عزيز و بررسي ارتباط  آن با پاره اي از متغييرها به منظور استفاده از نتايج در يك طرح پژوهش علمي مي باشد . پاسخ دقيق و واقعي شما بعنوان نزديكترين و موثق ترين فرد به فرزندان ، بسيار مهم است . فلذا خواهشمند است نظرات  خود را در باره هر يك از سوالات از نظر داشتن درجه متغيير مورد نظر با علامت ضربدر (     ) مشخص فرمائيد.

بديهي است پاسخها واطلاعات داده شده امانت تلقي و تنها نتايج كلي آن بمنظور استفاده در جهت بهبود شرائط آموزشي و پرورش استعدادهاي بالقوه فرزندان شما ، دراختيار مدرسه قرارخواهد گرفت.

 

ضمنا قبل از پاسخ به سوالات اصلي پرسشنامه ،  لطفا نظرتان را در باره موارد زير نيز مشخص فرمائيد :

 

  • اگر فرض كنيم سطح اقتصادي و وضع رفاهي خانواده ها با برخي مسائل تربيتي كودكان ارتباط دارد . فلذا با در نظرگرفتن ميزان درآمد ماهيانه و ساير عوامل در مجموع فكر مي كنيد خانواده شما در كدام طبقه رفاهي قرار مي گيرد.

الف: درآمد كمتراز000/300 تومان درماه معادل رفاه پائين

ب : درآمد بين000/300 تا 000/600 تومان درماه معادل رفاه متوسط به پائين

ج : درآمد بين000/600 تا000/200/1 تومان درماه معادل رفاه متوسط

د : درآمد بيشتراز000/200/1 تا 000/400/2تومان در ماه معادل رفاه متوسط به بالا

ه : درآمد بيشتر از000/400/2 تومان در ماه معادل رفاه بالا

 

1رفاه پائين (   ) 2- رفاه متوسط به پائين (   ) 3 – رفاه متوسط (   ) 4- رفاه متوسط به بالا (   ) 5 – رفاه بالا (   )   

 

2– وضعيت مالكيت منزل مسكوني :   شخصي (   ) استيجاري (     ) ارثي  (     )

 

3-  درانجام امورات روزانه از اتومبيل شخصي استفاده مي نمائيد ؟ بلي (    ) خير (    )

 

 

 

 

 

  

قبلا از همكاري جنابعالي صميمانه قدرداني مي گردد . پژوهشگر

 

 

 

 

رديف

سوالات كاملا موافقم  

موافقم

نظري ندارم  

مخالم

كاملا

مخالفم

1 بچه هاي مستقل ، كمترازبچه هايي كه به والدين خود وابسته اند ، دوست داشتني هستند.            
2 والدين هرچه دارند بايد وقف فرزندان خود كنند.          
3 در تربيت بچه ها بايد سخت گيري شود تا شخصيتي سالم و قوي داشته باشند .          
4 بچه ها نبايد براي انجام كارهايي تنبيه شوند كه از والدين آنان نيز سر    مي زند .          
5 بچه ها بايد در جمع بزرگترها حاضر شوند ولي بهتر است صحبت نكنند .           
6 توجه به علائق و نيازهاي بچه ها ، بايد عامل اصلي برنامه ريزيها در خانه باشد.          
7 قطع وابستگيهاي عاطفي فرزند از پدر ومادر ، بايد از همان  ابتداي تولد شروع شود.          
8 بچه هاي كوچك ، بيش از بچه هاي بزرگ  براي والدين سرگرم كننده و دوست داشتني هستند.          
9 بچه ها بايد تنها مجاز به گرفتن تصميمات جزئي و كم اهميت در باره  خودشان باشند.          
10 روشهاي تربيتي سخت گيرانه ، موجب تضعيف شخصيت بچه ها مي شود .          
11 بچه ها بايد،اجازه داشته باشند ، تا با هركسي كه دوست دارند ، بازي كنند .          
12 والدين معمولا بعلت گرفتاري زياد ، وقت كافي براي پاسخ به تمام سوالات فرزندان  را ندارند.          
13 وقتي بچه ها نتوانند به خواسته هاي خود برسند  سعي ميكنند با والدين خود بحث و جدل كنند.            
14 بچه هاي ساكت وآرام از بچه هاي پرحرف و شلوغ بهترند.          
15 به بچه ها بايد اجازه داده شود تا شغل مورد علاقه خود را انتخاب نمايند.          
16 به هرحال براي بچه ها ، دربلندمدت ، بهتراست هرچه بيشتر تحت مراقبت مادرش باشد .          
17 بچه ها بايد هميشه آنچه را كه پدر ومادرش به او مي گويند باور كند .          
18 گاهي ضروري است كه پدر مادر بر خلاف خواست و ميل فرزند خود عمل كنند.          
19 بچه ها نبايد با مشكلات جزئي خويش ، پدر مادرشان را اذيت كنند.            
20 براي بچه ها، زشت است كه از پدر و مادرش نافرماني كنند.          
21 بچه ها نبايد صحبت بزرگسالان را قطع كنند.          
22 بچه ها بايد به اندازه پدر ومادرشان آزادي داشته باشند.          
23 بچه ها را نبايد مجبور كرد كه از پدر ومادرشان دستور بگيرند.          
24 بچه ها بايد اجازه داشته باشند تا معتقدات خود را به ميل خود انتخاب كنند.          
25 والدين سزاوار محبت فرزندان خود نيستند ، مگر اينكه با رفتار سايسته آنرا كسب كنند.          
26 بهترين بچه ، بچه اي است كه نسبت به مادرش خيلي مهربان باشد.          
27 بچه ها بايد اجازه داشته باشند تا بدون محدوديت ، دوستان خود را انتخاب كنند.          
28 بچه ها بايد اجازه داشته باشند تا كارهاي خود را با نظارت اندك بزرگسالان انجام دهند          
29 بچه ها بايد اين فرصت را داشته باشند تا عقايدشان را نزد پدر ومادر خود ابراز كنند.          
30 بچه ها بايد هرچه زودتر مستقل شوند و روي پاي خود بايستند.          

 

 

 

ضميمه3

 

پرسشنامه ارزيابي ميزان خلاقيت دانش آموزان توسط معلمان

معلم گرامي:

        هدف از ارائه  و تكميل پرسشنامه حاضر ، ارزيابي ميزان خلاقيت دانش آموزان عزيز توسط  جنابعالي و بررسي ارتباط  آن با پاره اي از متغييرها به منظور استفاده از نتايج در يك طرح پژوهش علمي مي باشد . جهت بررسي ميزان خلاقيت آنان ونحوه برخورد و نگرش اطرافيان، موضوع طي پرسشنامه جداگانه اي توسط  خود دانش آموزان و والدين آنان مورد بررسي قرار مي گيرد . در اين بخش ارزيابي شما از استعداد هاي خلاقانه دانش آموزان كلاس بعنوان نزديكترين و موثق ترين فرد خارج از خانواده در مورد آنان بسيار مهم است . فلذا خواهشمند است با عنايت به توضيحاتي كه ذيلا داده شده است ارزيابي  خود را در مورد هريك از دانش آموزان كلاس ، از نظر داشتن درجه متغيير مورد نظر با علامت ضربدر (     ) مشخص فرمائيد.

ضمنا پاسخها واطلاعات داده شده امانت تلقي و تنها نتايج كلي پژوهش حاضر دراختيار مدرسه خواهد گرفت.

 

 

خلاقيت : ّ

عبارت است از فرآيندي ذهني ، مشتمل بر ميزان  حساسيت فرد نسبت به مسائل محيط  كه در جهت  يافتن راه حل مشكلات و ايجاد ايده هاي نو و مفيد ظهور پيدا مي كند كه ممكن است نتيجه عملي نيز داشته و يا نداشته باشد. اين فرآيند مراحل تشخيص مشكل ، جستجوي راه حل ، طرح فرضيه ، آزمايش فرضيه ، دستكاري نتايج آزمايش ، ايجاد تغييرات لازم و انتشار نتايج را شامل مي شود.

_____________________________________________________________________

 

سيالي :

عبارت از توانائي فرد به ايجاد و خلق تعداد زيادي ايده ، پاسخ و راه حل درقالب تصوير يا فرض، در يك حيطه خاص .

دراين حالت ذهن فرد خلاق در يك حيطه خاص فكري به ارائه عقايدي مي پردازد و مشتمل است بر تعداد ي پاسخ و عقايد ممكن .

  

 

انعطاف پذيري :

 عبارت است ازتوانائي فرد براي ايجاد و خلق ايده هاي متفاوت درصورت تغيير مشكل.

در اين حالت فرد خلاق در صورت تغيير مشكل و يا مطرح شدن آن از بعد ديگر ، قدرت و توانائي لازم را براي تغيير جهت فكر خود دارا مي باشد.

_____________________________________________________________________

  

ابتكار :

 عبارت است از توانائي فرد براي ايجاد و خلق ايده هاي نو ، منحصر به فرد  ، غير معمول و  هوشمندانه براي حل يك مسئله ،  كه درهرحال با ايده هاي عادي و رايج متفاوت است .

در اين حالت فرد خلاق توانائي توليد ايده هاي نو و جديد تر را دارد . 

 

 

بسط :

عبارت است از توانائي فرد در جهت پرداختن به جزئيات .

در اين حالت فرد خلاق توانائي تكميل يك ايده و افزودن جزئيات بيشتر وهمچنين تكميلايده هاي تصويري مربوط  به آنرا دارد .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *