ژوئن 30

پایان نامه کنترل بیولوژیک کنه بالغ هیالوما مارجیناتوم توسط قارچ­های انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی

دانشگاه شهرکرد

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ ی انگل شناسی دامپزشکی

 

 

عنوان پایان نامه:

کنترل بیولوژیک کنه بالغ هیالوما مارجیناتوم توسط قارچ­های انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی

 

استاد راهنما:

دکتر خداداد پیرعلی خیرآبادی

 

استاد مشاور:

دکتر محمد عبدی گودرزی

مهر ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اوّل: مقدمه5
فصل دوّم: کلیات8
2-1- کنه­ها8
2-1-1- تاریخچه8
2-1-2- اهمیت بهداشتی و اقتصادی کنه­ها در انسان و دام9
2-1-3- تاریخچه مقاومت کنه­ها9
2-2- کنترل بیولوژیک10
2-2-1- تعریف کنترل بیولوژیک10
2-2-2- تقسیم بندی کنترل بیولوژیک11
2-2-2-1- کنترل بیولوژیک کامل11
2-2-2-2- کنترل بیولوژیک محدود11
2-2-3- عوامل موثر بر کنترل بیولوژیک11
2-2-3-1- عوامل غیر زنده11
2-2-3-2- عوامل زنده11
2-2-4- تاریخچه استفاده از روش­های کنترل بیولوژیک12
2-2-4-1- سایر کشورها12
2-2-4-2- ایران14
2-2-5- مزایای کنترل بیولوژیک15
2-2-6- معایب کنترل بیولوژیک15
2-2-7- عوامل کنترل بیولوژیک16
2-2-7-1-  شکارچی16
2-2-7-2- انگل16
2-2-7-3- پاتوژن16
2-3- کلیاتی بر قارچ­ها16
2-3-1-  بیولوژی قارچ­ها17
2-3-1-1- تغذیه17
2-3-1-2- تولید مثل2-3-2-عوامل موثر بر فعالیت قارچ ها1717
2-3-3- طبقه بندی19
2-3-4- قارچ­های انتوموپاتوژن19
2-3-4-1- استفاده از قارچ­های انتوموپاتوژن در کنترل بیولوژیک20
2-3-4-2- مکانیسم اثر قارچ های انتوموپاتوژن21
فصل سوم: مواد و روش کار25
3-1- کنه­ها25
3-1-1- تهیه کلنی کنه­ها25
3-1-2-  حمل و نقل کنه­ها25
3-1-3- کار با کنه ها در آزمایشگاه25
3-2- قارچ­ها26
3-2-1- محیط کشت PDA26
3-2-2-  قارچ­های مورد نیاز26
3-2-2-1- تهیه قارچ­ها26
3-2-2-2- کشت قارچ­ها27
3-2-2-3- تهیه سوسپانسیون کنیدیوم28
3-2-2-4- تهیه اسلاید کالچر28
3-3- طرز آلوده کردن کنه­ها با سوسپانسیون کنیدیوم قارچ28
3-4- روش آنالیز اطلاعات به دست آمده29
فصل چهارم: نتایج حاصل از آزمایش پایلوت بر روی کنه هیالوما مارجیناتوم30
فصل پنجم: نتایج حاصل از آزمایش نهایی بر روی کنه هیالوما مارجیناتوم32
 فصل ششم: بحث و نتیجه گیری42
6-1 بحث42
6-2- نتیجه گیری45
منابع:46

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنیدCopyright 2018. All rights reserved.

Posted ژوئن 30, 2016 by 92 in category "پایان نامه ها", "مقالات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *