پایان نامه نحوه تاثیر تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر تصویر کیفیت خدمات

پایان نامه نحوه تاثیر تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر تصویر کیفیت خدمات

موانع ومحدودیت ها

هر کار تحقیقی ویا بطور کلی پژوهش های علمی ، با محدودیت ها وموانعی مواجه هستند که باید در جهت رفع آنها تلاش نماید. یکی از اصلی ترین محدودیت های این پژوهش این است که تحقیقات اندکی در موضوع ارتباط ما بین شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی برند در دنیا صورت گرفته است و منابع کمی در این زمینه موجود می باشد.

۱-۱۰  قلمرو پژوهش

۱-۱۰-۱ قلمرو موضوعی

از نظر قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه جامعه شناسی  و بازاریابی قرار می گیرد.

۱-۱۰-۲ قلمرو زمانی

این تحقیق در فاصله دی ماه تا شهریور سال۱۳۹۱-۱۳۹۲  انجام گرفته است و از این حیث از نوع تحقیقات مقطعی محسوب می شود.

 ۱-۱۰-۳ قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش شهر تهران می‌باشد. به عبارتی دیگر مشتریان رستوران پدیده شاندیز تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-۱۱ فصل بندی تحقیق

در فصل اول گزارش مختصری از کلیات تحقیق شامل تعریف موضوع ، اهمیت وضرورت تحقیق ، اهداف، فرضیات و تعاریف واژه ها ارائه شده است. فصل دوم به ادبیات نظری مدل وفاداری برند ریچ (۲۰۰۲)، وبررسی  آخرین تحقیقات انجام شده از مولفه ها پرداخته است. درفصل سوم، روش تحقیق استفاده شده، جامعه و نمونه آماری و آزمون های آماری بکار گرفته شده معرفی شده اند . فصل چهارم گزارش نتایج تحقیق و اجرای آزمون ها را شامل می شود و در فصل پنجم نتایج آزمون فرضیات، تحلیل و مقایسه نتایج، نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه شده اند.

 

۱-۱۲ تعریف واژگان کلیدی

تصویر  مسئولیت اجتماعی برند: از نظر اجتماعی مسئول بودن یعنی آدمها و سازمان‌ها می‌بایست با اخلاق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند. تلاش برای برقراری مسئولیت اجتماعی، به افراد، سازمان‌ها و دولت کمک می‌کند تاثیری مثبت بر پیشرفت، کار و جامعه داشته باشند(سایت مرکز ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها۱۳۹۲).تصویر آن ساختار مستقلی از ادراک مصرف کننده از تصویر برند مربوط به مسئولیت اجتماعی آن است (ریچ ۲۰۰۲).

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

این نوشته در مقالات ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *