پایان نامه مقایسه سیر درمانی و پیش آگهی کودکان مبتلا به ITP در بیمارستان حضرت معصومه در سال 88 تا 91


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

دانشکده پزشکی

 

پایان نامه

جهت اخذ درجه دکترای پزشکی (MD)

 

موضوع :

مقایسه سیر درمانی و پیش آگهی کودکان مبتلا به ITP در بیمارستان حضرت معصومه در سال 88 تا 91

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سیدکمال اسحاق حسینی

 

(شهریور 92)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول: معرفی پژوهش بیان مسئله

 اهداف پژوهش

12

3

فصل دوم: دانستنی های موجود در پژوهش– چارچوب پنداشتی

 سبب شناسی

 تظاهرات بالینی  

 یافته های آزمایشگاهی

 تشخیص افتراقی

 درمان

– مروری بر مطالعات انجام شده

67

7

         9 

         9

        10

        10

        13

فصل سوم: متدولوژی تحقیق        16
فصل چهارم: یافته های پژوهش        19
فصل پنجم: بحث        45
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهاداتفهرست منابع

 نمودارهای مربوط به جداول داده ها

        49        51

        54

پرسشنامه        58

فهرست جداول

عنوانجدول 2-1- اختلالات همراه با ترومبوسیتوپنی و همولیز میکروآنژیوپاتیک                                           صفحه8
جدول 4-1- توزیع جنسی بیماران مورد بررسی20
جدول 4-2- توزیع علائم اولیه بیماران مورد بررسی21
جدول 4-3- توزیع عوارض در بیماران مورد بررسی22
جدول 4-4- توزیع پیشرفت بیماری در بیماران مورد بررسی23
جدول 4-5- توزیع بیماران بر اساس ادامه ی درمان پس از ترخیص در بستری ها24
جدول 4-6- توزیع نوع درمان در بیماران مورد بررسی25
جدول 4-7- توزیع اسپلنکتومی در بیماران مورد بررسی26
جدول 4-8- توزیع انجام آسپیراسیون مغز استخوان در بیماران مورد بررسی27
جدول 4-9- اطلاعات کمی بیماران28
جدول 4-10- اندکس های خونی در مراجعات درمانگاهی بیماران مورد بررسی29
جدول 4-11- مقایسه پلاکت اولیه و زمان ترخیص و مراجعات درمانگاهی اول تا چهارم در گروه های درمانی31
جدول 4-12- توزیع سنی بیماران مورد مطالعه32
جدول 4-13- توزیع پیشرفت بیماری در افراد مورد بررسی بر اساس سن33
جدول 4-14- توزیع پیشرفت بیماری در افراد مورد بررسی بر اساس جنس34
جدول 4-15- توزیع پیشرفت بیماری در افراد مورد بررسی بر اساس شدت علائم اولیه35
جدول 4-16- توزیع پیشرفت بیماری در افراد مورد بررسی بر اساس نوع درمان36
جدول 4-17- توزیع طول مدت بستری اول در بیماران مورد بررسی37
جدول 4-18- توزیع پیشرفت بیماری در افراد مورد بررسی بر اساس طول مدت بستری اول38
جدول 4-19- توزیع پلاکت زمان ترخیص در افراد مورد بررسی بر اساس طول مدت بستری اول 39
جدول 4-20- توزیع پلاکت زمان ترخیص در افراد مورد بررسی بر اساس نوع درمانجدول 4-21- توزیع پیشرفت بیماری در افراد مورد بررسی بر اساس پلاکت اولیه                        

جدول 4-22- توزیع درصد بهبودی پس از 6 ماه در بیماران مورد بررسی

جدول 4-23- توزیع درصد بهبودی پس از 6 ماه در بیماران مورد بررسی بر اساس جنس

جدول 4-24-توزیع درصد بهبودی پس از 6ماه در بیماران مورد بررسی بر اساس سن

 

4041

42

43

44

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *