ژوئن 30

پایان نامه بررسی تغییرات ابعادی بافت سخت و نرم پس از قرار دادن ایمپلنت فوری در مقایسه با ساکت دندان تازه کشیده شده

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده دندانپزشکی

پایان‌نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی عمومی

عنوان:

 بررسی تغییرات ابعادی بافت سخت و نرم پس از قرار دادن ایمپلنت فوری در مقایسه با ساکت دندان تازه کشیده شده 

اساتید راهنما:

دکتر کاظم فاطمی

دکتر  مهرداد رادور

سال تحصیلی 91-90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: مروری بر متون و مقالات …………………………………… 1

کلیات………………………………………………………………………………………………….. 2

روند ترمیم ساکت دندان های خارج شده………………………………………………………. 2

تدابیر پس از کشیدن دندان………………………………………………………………………… 4

زمان های مختلف قرار دادن ایمپلنت……………………………………………………………… 6

قراردادن فوری ایمپلنت……………………………………………………………………………… 7

تصحیح ریج در رابطه با قرار دادن ایمپلنت……………………………………………………… 8

مروری بر مقالات……………………………………………………………………………………. 14

بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………….. 23

اهداف و فرضیات……………………………………………………………………………………. 24

فصل دوم: مواد و روش ها…………………………………………….. 26

مواد و روش کار……………………………………………………………………………………… 27

روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری…………………………………………………. 41

فصل سوم: یافته ها……………………………………………………. 42

یافته ها…………………………………………………………………………………………………. 43

بررسی بافت نرم……………………………………………………………………………………… 44

بررسی بافت سخت………………………………………………………………………………….. 50

فصل چهارم: بحث…………………………………………………….. 57

بحث……………………………………………………………………………………………………. 58

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………… 62

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….. 63

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………. 63

منابع …………………………………………………………………………………………………… 64

فهرست جداول

جدول 3-1 : تغییرات عمودی بافت نرم در نقاط باکال، مزیوباکال و دیستوباکال………. 44

جدول 3-2 : تغییرات عمودی بافت نرم در نقاط پالاتال، مزیوپالاتال و دیستوپالاتال….. 45

جدول 3-3 : تغییرات عمودی بافت نرم در نقاط دیستال و مزیال………………………….. 46

جدول 3-4 : تغییرات ابعادی افقی بافت نرم در 1، 3 و 7 میلیمتری از CEJ دو دندان

مجاور………………………………………………………………………………………………….. 48

جدول 3-5 : تغییرات عمودی بافت سخت در نقاط باکال، مزیوباکال و دیستوباکال از CEJ

دو دندان مجاور………………………………………………………………………………………. 50

جدول 3-6 : تغییرات عمودی بافت سخت در نقاط پالاتال،مزیوپالاتال و دیستوپالاتال

از CEJدو دندان……………………………………………………………………………………… 51

جدول 3-7 : تغییرات عمودی بافت سخت در نقاط دیستال و مزیال از CEJ دو دندان

مجاور………………………………………………………………………………………………….. 52

جدول 3-8 : تغییرات افقی بافت سخت در 1، 3 و 7 میلیمتری خطوط واصل CEJ دو دندان

مجاور   54

فهرست نمودارها

نمودار3-1: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه میدباکال در گروه تست و کنترل………. 44

نمودار3-2: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه میدپالاتال در گروه تست و کنترل…….. 45

نمودار3-3: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه دیستال در گروه تست و کنترل…………. 46

نمودار3-4: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه مزیال در گروه تست و کنترل………….. 47

نمودار 3-5: تغییرات افقی بافت نرم از 1 میلی متری خط واصل دو CEJ دندان مجاور.. 48

مودار 3-6: تغییرات افقی بافت نرم از 3 میلی متری خط واصل دو CEJ دندان مجاور…. 49

نمودار 3-7: تغییرات افقی بافت نرم از 7 میلی متری خط واصل دو CEJ دندان مجاور.. 49

نمودار 3-6: تغییرات عمودی بافت سخت در نقطه مبدباکال……………………………………….. 50

نمودار 3-7: تغییرات عمودی بافت سخت در نقطه میدپالاتال……………………………… 51

نمودار 3-8: تغییرات عمودی بافت سخت درنقطه دیستال…………………………………… 52

نمودار3-9: تغییرات عمودی بافت سخت در نقطه مزیال……………………………………. 53

نمودار 3-10: تغییرات افقی بافت سخت در 1 میلیمتری از خط واصل دو CEJ دندان

و…

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنیدهمه حقوق محفوظ است

Posted ژوئن 30, 2016 by 92 in category "پایان نامه ها", "مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *