آگوست 12

پایان نامه با موضوع بررسی پدیده انتقال حرارت در کره ی چشم انسان

1- چکیده

مدلسازی حرارتی کره ی چشم انسان به منظور بررسی اثر منابع حرارتی خارجی و همچنین پیش بینی ناهنجاری های چشمی و اختلالات بینایی حیاتی جلوه می نماید. درک بهتر پاسخ حرارتی قسمت های مختلف چشم به شار حرارتی اعمال شده، می تواند در بهینه سازی لیزر درمانی و یا عمل جراحی چشم سودمند واقع گردد. با این مطالعه، انتقال حرارت در کره ی چشم انسان به روش عددی و با استفاده از نرم افزار فلوئنت برای مقادیر مختلف ورودی شبیه سازی شده است و نتایج حاصله به منظور تأیید اعتبار با یکدیگر و نیز با مدل های پیشین مقایسه گردیده اند.

هندسه ی کره ی چشم انسان در دو و سه بعد، با استفاده از نرم افزار گمبیت[1] مدلسازی شده است. سپس این مدل ها به منظور شبیه سازی پدیده ی انتقال حرارت در کره چشم برای شرایط مختلف به محیط نرم افزار فلوئنت[2] وارد شده اند. همانند بسیاری از کارهای پیشین در این زمینه ، جریان حرارت در زلالیه درشبیه سازی های مقدماتی نادیده گرفته شده است. پس از حل معادله ی انتقال حرارت در کره ی چشم، نتایج به دست آمده با مقالات و ژورنال های مشابه مقایسه گردیده اند. پس از احراز اعتبار، مدل جهت در نظر گرفتن اثر جریان سیال زلالیه در توزیع دمای چشم، توسعه یافته است. نتایج بدست آمده از این مطالعه می تواند امکان ارائه یک ایده ی کیفی در مورد آثار دمایی جریان زلالیه در کره ی چشم انسان و اهمیت آن در تجزیه و تحلیل حرارتی کره ی چشم انسان را فراهم کند. با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده از الگوهای جریان در داخل زلالیه برای مدل سه بعدی، ضروری است که این ناحیه را در سه بعد طوری که جریان در جهات مختلف حرکت می نماید، مدلسازی نماییم.

1-1- کلمات کلیدی انگلیسی:

Bio heat transfer, human eye heat transfer, aqueous humour fluid flow, laser surgery, numerical simulation.

1-2- کلمات کلیدی فارسی:

انتقال حرارت زیستی، انتقال حرارت در چشم، جریان سیال زلالیه، جراحی لیزر، شبیه سازی عددی
مقدمه :

انتقال حرارت در کره ی چشم انسان یکی از موضاعات جالب توجهی است که اخیراً توسط محققان مورد بررسی قرارگرفته است. چشم عضو حساسی از بدن انسان می باشد که اختلالات و یا حتی تغییر کوچکی در دمای داخلی آن می تواند برای این عضو مضر باشد. علاوه بر آن، تغییرات دمایی در کره ی چشم طی عمل جراحی لیزر و یا حین کار با منابع حرارتی مضر مثل جوشکاری به روش قوس الکتریکی و یا حین کار با کوره برای تجزیه و تحلیل بسیار اهمیت دارند. بنابراین مطالعه ی مشخصات دمایی چشم به منظور تشخیص ناهنجاری های اولیه در چشم، طراحی مکانیزمی جهت حفاظت چشم و جلوگیری از آسیب دیدگی آن حیاتی می باشد. هدف اصلی، تجزیه و تحلیل انتقال حرارت در کره ی چشم انسان می باشد که به روش عددی و با استفاده از نرم افزار فلوئنت به ازای مقادیر مختلف ورودی در دو و سه بعد مدل شده است. نتایج با یکدیگر ونیز با نتایج تجربی و محاسباتی بدست آمده از کار های پیشین مقایسه شده اند.

دمای چشم انسان در حضور منابع انرژی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. نرم افزارهایی که برای شبیه سازی مدل های چشم مورد استفاده قرار گرفته اند، عبارتند از پلات دیجیتایزر،گمبیت و فلوئنت. مکانیزم حل در فلوئنت به روش حجم کنترلی محدود می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنیدهمه حقوق محفوظ است

Posted آگوست 12, 2016 by 92 in category "مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *