می 5

روش تجزیه وتحلیل: دانلود رایگان رشته روانشناسی : بررسی مقایسه ای هوش و هیجان کودکان عادی و کودکان کار و خیابان

 

روش تجزیه وتحلیل:

با استفاده ازروش های ناپارامتریک آماری روش مانوتین مناسب دیده شد ونمرات هر محور در دو گروه مقایسه گردید.

 

فصل چهارم

شاخص آماری

گروه

تعدادMean Rank

میانگین رتبه

Sum of Ranks

مجموع رتبه ها

کودکان عادی

1513/1700/257
کودکان خیابانی1155/800/94
کل26  

 

 

 

00/28u-من وتینی
00/94ویل کاکسون
164/3-Z
002/Asymp.sig(2-tailed)
004/Fxact sig [2*(1-tailed sig)]

 

از بین محاسبه شده صفر کوچکتر 55/9=M مربوط به کودکان کارو خیابان و M بزرگتر 13/17 M= مربوط به کودکان عادی است در سطح اطمینان 5%  مقدار در M جدول برابر 002/0 است. در این آزمون برای معنادارشدن M محاسبه شده بایستی کوچکتر یا مساوی جدول باشد.

بنابراین نتیجه می گیریم که اختلاف معناداری بین دو گروه وجود ندارد و فرض صفر تایید نمی شود.

 

2) اداره هیجان

 

شاخص آماری

گروه

میانگین رتبهمجموع رتبه هاتعداد

کودکان عادی

27/155/22915
کودکان خیابانی09/110/12211
کل  26

 

00/56u-من وتینی
00/122ویل کاکسون
771/1-Z
077/0Asymp.sig(2-tailed)
180/0Fxact sig [2*(1-tailed sig)]

 

از بین صفرهای محاسبه شده صفر کوچکتر 09/11=M مربوط به کودکان کار و خیابان و M بزرگتر 27/15=M مربوط به کودکان عادی است. در سطح اطمینان 5%(5%=   مقدار M جدول برابر 077/0 است. در این ازمون برای معنادار شدن M محاسبه شده بایستی کوچکتر یا مساوی جدول باشد. بنابراین نتیجه می گیریم که اختلاف معناداری بین دو گروه وجود ندارد و فرض صفر تایید نمی شود.

 

 

شاخص آماری

گروه

میانگین رتبهمجموع رتبه هاتعداد

کودکان عادی

33/110/17015
کودکان خیابانی45/160/18111
کل  26

 

 

00/50u-من وتینی
00/170ویل کاکسون
912/1-Z
056/Asymp.sig(2-tailed)
097/Fxact sig [2*(1-tailed sig)]

 

از بین Mهای محاسبه شده M کوچکتر 45/16=M مربوط به کودکان کار و خیابان و M بزرگتر 33/11=M مربوط به کودکان عادی است. در سطح اطمینان 5%  مقدار M جدول برابر 56% است. در این ازمون معنادارشدن M محاسبه شده بایستی کوچکتر یا مساوی جدول باشد. بنابراین نتیجه می گیریم که اختلاف معناداری بین دو گروه وجود ندارد. فرض صفر تایید نمی شود.

 

 

4)تنظیم روابط

شاخص آماری

گروه

میانگین رتبهمجموع رتبه هاتعداد

کودکان عادی

23/1350/19815
کودکان خیابانی86/1350/15211
کل  26

 

 

500/78u-من وتینی
500/198ویل کاکسون
230/Z
818/0Asymp.sig(2-tailed)
838/0Fxact sig [2*(1-tailed sig)]

 

از بین M های محاسبه شده M کوچکتر  86/13=M مربوط به کو دکان کارو خیابان و M بزرگتر 23/12=M مربوط به کودکان عادی است در سطح اطمینان 5%   مقدار M جدول برابر 818/0 است در این آزمون برای معنادارشدن M محاسبه شده بایستی کوچکتر یا مساوی جدول باید باشد. بنابراین نتیجه می گیریم که اختلاف معناداری بین دو گروه وجود ندارد وفرض صفر تایید نمی شود.

 

5)خودآگاهی

شاخص آماری

گروه

میانگین رتبهمجموع رتبه هاتعداد

کودکان عادی

43/1450/21615
کودکان خیابانی23/1250/13411
کل  26

 

 

500/68u-من وتینی
500/134ویل کاکسون
786/0-Z
432/0Asymp.sig(2-tailed)
474/0Fxact sig [2*(1-tailed sig)]

 

از بین صفرهای محاسبه شده M کوچکتر 23/12=M مربوط به کو دکان کار و خیابان و M بزرگتر 43/14=M مربوط به کو دکان عادی است در سطح اطمینان 5%  مقدار جدول برابر 432/0 است. در این آزمون برای معنادارشدن M محاسبه شده بایستی کوچکتر یا مساوی جدول باشد.

بنابراین نتیجه می گیریم که اختلاف معناداری بین دو گروه وجود ندارد وفرض صفر تایید نمی شود.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مقایسه ای هوش و هیجان کودکان عادی و کودکان کار و خیابان 50ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهCopyright 2018. All rights reserved.

Posted می 5, 2016 by 92 in category "تز و پایان نامه", "مقالات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *