پرخاشگری می تواند نشانه ای از تضادهای درونی باشد. گاهی کودکان در دوگانگی و تضادهای درونی قرار می گیرند . یا بهتر بگوییم گاهی بر سر دوراهی هایی گیر می کنند و نمی دانند کدام راه را انتخاب کنند و این حالت آنها را دچار تعارض  اضطراب  و خشم می کند . برای مثال کودکی که دوست دارد نزد مادرش در منزل بماند و از طرفی وقتی می بیند تمام کودکان به مدرسه می روند همزمان تمایل به مدرسه رفتن نیز دارد دچار دوگانگی می شود. به کودکان خود کمک کنیم که در دو راهی های زندگی مدتی طولانی قرار نگیرند آنها بایستی به سرعت و با دقت درست ترین کار را انجام دهند ( کریک و گراتپتر[1] 1995).

2-2-6- عوامل زیست شناختی موثر بر پرخاشگری:

الف:فرایندهای ژنتیک:در پژوهش های زیادی دو قلوهای یک تخمکی و دو تخمکی با بهره گرفتن از پرسشنامه های خود سنجی مقایسه شدند . در برخی از این پژوهش ها عاملی ژننتیکی برای پرخاشگری شناخته شده است . تعدادی از مطالعات نشان دادند که افراد متعلق به خانواده هایی که سابقه اختلالات روانپزشکی دارند  بیشتر مستعد ابتلا به اختلالات روانپزشکی و دست زدن به اعمال خشن در مقایسه با افراد فاقد این سوابق هستند . همچنین کسانی که نمرات بهره هوش پایین تر دارند به نظر می رسد بیشتر در معرض دست زدن به پرخاشگری هستند.

ب: نقش هورمون ها: یکی از هورمون های اصلی مرتبط با پرخاشگری  تستوسترون است. اگر چه پژوهش های بسیار نشان می دهد  که بین سطح تستوسترون  و پرخاشگری رابطه وجود دارد  اما نمی توان گفت پرخاشگری به تولید تستوسترون و یا تستوسترون به ایجاد پرخاشگری منجر می شود . در واقع این امکان وجود دارد که تستوسترون  موجب تداوم رفتار پرخاشگرانه شود.

ج: سازوکار عصبی:شواهد قابل ملاحظه ای پرخاشگری در حیوانات را به ساختارهای مختلف مغز مرتبط می سازد اما داده های به دست آمده از انسانها  اجازه چنین استنتاجی را نمی دهند نتایج جراحی روان شناختی نشان می دهد  که برداشتن لوب های گیجگاهی و بادامه  اثر آرام کننده چشمگیری دارد. این نتایج به نقش تعیین کننده بادامه در پرخاشگری اشاره دارد. بادامه نتها موجب راه اندازی پاسخ گریز و فرار بلکه موجب راه اندازی اعمال دفاعی بدون درگیری کامل کورتکس نیز می شود.

نقش نوروترانسمیترها: نوروترانسمیترها موادی هستند که از سلول عصبی ترشح شده و رابط بین دو سلول عصبی می باشند. یکی از نوروترانسمیترهای اصلی در مغز سروتونین  می باشد که نقش قابل توجهی در بروز پرخاشگری دارد. مطالعات نشان داده است که ناهنجاری در میزان سروتونین در بین افرادی که اقدام به خود کشی یا خود کشی موفق داشته اند و هم چنین در افرادی که رفتار پرخاشگرانه از خود بروز می دهند  مخصوصا افراد مستعد پرخاشگری پیش بینی شده  یا تکانشی یا تحریک پذیر مشاهده شده است. مشاهدات بیانگر آن است که کاهش عملکرد سرتونرژیک  مغزی سبب مهار گسیختگی در رفتار می شود که از جمله آنها پرخاشگری تکانشی  خود کشی و سوء استفاده از مواد یا سایر اختلالات روانی مرتبط با کنترل تکانه می باشد. نوروترانسمیتر مهم دیگر که در پرخاشگری نقش دارد  نوراپی نفرین می باشد. داروهای موثر بر نوراپی نفرین  یا گیرنده های آن نشان می دهند که این ترانسمیتر می تواند بروز رفتارهای پرخاشگرانه را تسهیل کند . کاهش سطوح نور اپی نفرین می تواند الگوی پرخاشگرانه مجرمانه یا دفاعی را بهبود بخشد.

بعضی بیماری ها به مصرف دارو نیاز دارد و ممکن است از عوارض جانبی داروها کج خلقی و رفتارهایی باشد که خشونت را بر می انگیزند .(کریک ، کاساس و ماشر2003).

2-2-7- درمان پرخاشگری

برای درمان پرخاشگری در کودکان اولین گام این است که نوع پرخاشگری آنها و علت آن را بر اساس توضیحاتی که ارائه شد شناسایی کنیم و پرخاشگری را به صورت موردی بر طرف نماییم . در مورد کودک پرخاشگری که الگو پذیری عامل این گونه رفتار بوده  باید روی الگو ی کودک  کار کرد  و راه های دیگری  جز پرخاشگری  را به آن الگو آموخت . اگر پرخاشگری در اثر ناکامی به وجود آمده باشد  بایستی  کودک  ناکام  را در رسیدن  به اهداف  مطلوب  و دوست داشتنی کمک کنیم . در مواردی که علت پرخاشگری اضطراب  است  باید نگرانی درونی  و اضطراب  کودک مطلع شویم . به کودکان مضطرب باید فرصت صحبت کردن  بدهیم  تا نگرانی درونی  خود را ابراز کنند  و تا حد امکان  بایستی سعی کنیم در جهت رفع نگرانی  ای که آنها را  آزرده است  قدم برداریم . ورزش کردن برای این کودکان بسیار موثر است  و باعث تخلیه هیجانی می شود. در کشمکش های درونی بایستی کودک را از حالت دوگانگی خارج ساخت . کمک به کودکان در تصمیم گیری  باعث می شود که بیاموزند به حالت های دوگانه درونی خود پایان بخشند. در پاره ای موارد  کودک افسرده  پرخاشگری شدیدی از خود نشان می دهد. در این میان لازم است به این نکته پی ببریم که او چه چیز دوست داشتنی را از دست داده و چگونه می شود مورد از دست رفته را برای او جبران کنیم . در مورد پرخاشگری  شیطنت  و مصرف دارو  بایستی حتما با پزشک متخصص ارتباط داشته باشیم تا کودک از نزدیک مورد معاینه قرار گیرد . هنگامی که کودک قربانی خشونت در مدرسه شده است  بایستی  با مسئولان مدرسه صحبت کنیم و لازم است که ایشان طبق قانون  و مقررات خاص با کودکان خشونت گرا برخورد کنند  و نیز کودکانی را که قربانی خشونت شده اند بر اساس رفتارهای خوبشان  مورد تشویق و تایید قرار دهند . چنانچه نوع پرخاشگری  کودک خصمانه است  بایستی  کودک را از آزار و اذیت کردن دور کنیم  تا مجبور نباشد  برای تلافی  و انتقام  افراد دیگر را اذیت کند  و اگر پرخاشگری  از نوع وسیله ای است  بایستی  راه های دیگری  را جهت مطرح کردن کودک برگزینیم  تا او ناچار نباشد  از روش  خشونت برای جلب توجه  استفاده کند  به طور کلی خشونت  و پرخاشگری بیشتر عامل بیرونی دارد و فقط در موارد خاص به علل درونی مربوط می شود . والدین در درجه اول  بایستی  محرک های محیطی  را که باعث تحریک خشم  و ایجاد  خشونت در فرزندشان می شود  شناسایی و سپس برای رفع آن به کمک روانشناسان و متخصصان اقدام نمایند.(گرسی[2] 2009).

2-2-8- روش های پیشگیری از خشونت کودکان و راهکارهایی جهت کاهش پرخاشگری:

روانشناسان و مربیان تعلیم و تربیت به منظور آموزش کودکان و پیشگیری از رفتارهای خشونت آمیز آنان  روش های آموزشی  گوناگونی ارائه کرده اند که از جمله مهم ترین آنها عبارتند از:

1-شیوه های کنترل خشم

2-آموزش های ضد تبعیض

3-روش های موثرحل اختلاف

4-روش های ایفای نقش

5-عدم مداخله بیش از اندازه

6-روش های تقویت عزت نفس

7-روش های کسب مهارت های اجتماعی

8- قصه درمانی. (لوبر و هی 1997)[3].

1-شیوه های کنترل خشم

خشم و عصبانیت بخشی از احساسات و هیجانات طبیعی انسان است و بدیهی است که هر فردی در شرایطی خاص دچار آن خواهد شد . این عصبانیت می تواند به صورت خفیف آن (مثل رنجاندن دیگران) یا با شدت بیشتری ظاهر شود . تنها زمانی احساس خشم مشکل ساز است که از کنترل فرد خارج شود و مثل نیرویی مخرب به روابط شخصی و اجتماعی او لطمه بزند. بیشتر روش های کنترل خشم  بر پایه گروه درمانی های شناختی – رفتاری استوار است . در این گروه ها عمدتا تاکید بر سه نکته است :

ادراک:چه عاملی باعث خشم خود کودک می شود ؟

احساسات : نگرش و برداشت احساسی کودک در قبال عصبانیت و به هیجان آمدن خودش و دیگران چیست؟

رفتار : عکس العمل کودک هنگام بروز خشم چیست؟

این روش بر رابطه بین افکار  احساسات  و رفتار کودک تاکید دارد روش های پیشگیری مطرح شده از سوی این شیوه بیشتر برشناخت بحران خشم  پاسخ های سازنده به منظور کاستن از خشونت تمرین و آموزش و روش های کنترل هیجانی و پیش بینی پیامدهای رفتاری استوار است.

2-آموزش های ضد تبعیض

گاهی کینه و نفرت موجب خشم افراد و اعمال پرخاشجویانه آنان می شود. در نظر داشته باشید تبعیض بین کودکان می تواند تبدیل به خشمی درونی  در آنها شود و آنان را به رفتارهای خشن  و تلافی جویانه تحریک کند . این اختلاف ها و درگیری ها می تواند ناشی از تبعیض های قومی   نژادی   مذهبی   جنسی   یا حتی سنی بین کودکان باشد. هدف از ارائه این آموزش ها آن است که کودکان به تفاوت های گروه های بشری پی ببرند و آن را امری طبیعی  تلقی کنند. دکتر  لوین[4]  (1994) اساس طرح های خود را برای رسیدن به اهداف این دوره های  آموزشی  به این ترتیب بیان کرده است :

0 بحث پیرامون نکات مشترک و تفاوت های بین افراد و از بین بردن هرگونه تصورات قالبی و
کلیشه ای .

0 ایجاد محیطی امن و عاری از هر گونه تفاوت گذاری بی مورد   به منظور تقویت اعتماد به نفس   امنیت و خود ارزشی کودکان .

0 آموزش کودکان به منظور کسب یادگیری  نقش های مناسب اجتماعی و حفظ عدالت و مساوات اجتماعی.

کودکان  معمولا  از سن  شش سالگی  به بعد هویت ملی (قومی نژادی و…)را می شناسند و می توانند درگروه های مختلف  آموزشی – تفریحی شرکت کنند .دیدگاه و نگرش والدین  تاثیرات محیطی  و تبعیض بین کودکان می تواند منشاء تعصب و یک جانبه نگری افراد از یک سو  و از سوی دیگر الگویی  برای خشونت و  پرخاشگری در کودکان باشد .تحقیقات اخیر بر نقش والدین و قدرت نفوذ آنها در ایجاد روحیه فرا گروهی و بالا بردن حس خودادراکی  کودکان تاکید فراوان دارند. امروزه روش های گوناگونی برای کمک و حمایت از والدین به منظور پیشگیری های اولیه و ممانعت از بروز خشم  و پرخاشگری کودکان ارائه  شده است . آموزش مادران  پدران و مربیان و حمایت از کمک های آنان می توان روحیه اعتماد به نفس و حس رقابت سالم را در خانواده و مراکز آموزشی تقویت کرد . محور اصلی  این گونه آموزش های ضد تبعیض گرایانه این است به کودکان و نوجوانان بیاموزند که ((افراد با یکدیگر متفاوتند )) . آنان می توانند با بحث و گفتگو پیرامون آداب  رسوم  و ارزش های مختلف هر گروه  خصوصیات و ویژگی های آن گروه را بشناسند و با  یک دید واقع بینانه و منطقی بر اندیشه های برتری جویانه خود فائق آیند.

3-روش های موثر حل اختلاف

کودکان هم مثل بزرگسالان هنگام بازی و فعالیت های گروهی دچار اختلاف نظر و سلیقه می شوند . عوامل به وجود آورنده اختلاف و تعارض در بیشتر کودکان 6 تا 11سال عبارتند از:

پشداوری و یک جانبه نگری – رقابت – روابط  نامناسب

ناتوانی در بیان احساسات  عواطف  و هیجانات درونی (چه مثبت و چه منفی ) احترام نگذاشتن به نظرات و افکار دیگران.

 

گاهی عدم توانایی کودک در عمومیت بخشیدن به روش های حل اختلاف ناشی از رفتارهای هیجانی و بازداری اوست . در اغلب موارد نیز کودکان روش های حل اختلاف را یاد نگرفته اند . در حالی که با بهره گرفتن از روش های حل اختلاف می توانند از راه حل های کوتاه مدت حل مسئله استفاده و اختلاف های بین خود را حل کنند . زمانی که والدین روش های حل اختلاف  را به فرزندانشان می آموزند  در حقیقت به آنها یاد می دهند که اگر با دوست یا همکلاسی شان اختلاف نظر پیدا کردند  چگونه  مشکل  بین خود را حل کنند. گفتنی است که یادگیری  روش های حل اختلاف  نیازمند کسب مهارت های اجتماعی است. مهارت هایی مثل دوست یابی  همدردی   گوش دادن  تشخیص احساسات خود و دیگران تشخیص روابط بین افراد وکنترل هیجان های تند  درونی. کودکی که که بتواند این گونه مهارت های خود را به موقع و مناسب استفاده  کند  رفتار  و سلوکی اجتماعی  خواهد داشت و می تواند در زندگی آینده  خود  به موقعیت های اجتماعی بسیاری برسد . کودکان با بهره گرفتن از روش های  گوناگون حل اختلاف  نه تنها نحوه رو به رو شدن با اختلاف  عقیده های مختلف  را می آموزند بلکه  یاد می گیرند که چگونه با دیگران به همدردی و نوع دوستی بپردازند.(سلحشور 1387).

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد : بررسی اثر قصه درمانی بر کاهش علائم پرخاشگری کودکان دبستانی

 

 

 

[1] – Crick&Grotpeter

 

[2] – Gersie

[3] – Loeber,R.&Hay,D.,1997

رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان:دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

۱-۷- تعاريف مفاهيم

۱-۷-۱- تعاريف نظري:

رضايتمندي زناشويي: احساس ذهني از خوشنودي ،رضايت ولذت تجربه شده زناشويي است، هنگامي که همه جنبه هاي ازدواجشان را مد نظر مي گيرند(اميني، ترجمه سليمانيان، ۱۳۷۳).

پرخاشگري: پرخاشگري را کوشش درجهت وارد کردن آسيب بدني به ديگران مي داند (بارون،۱۹۷۷).

احقاق حق جنسي: تلاش فرد در تامين حقوق خود در محدوده زماني مشخص يا تحقيق بخشيدن به انتظارات دروني شده از خود از طريق تعامل با ديگران(تراويس و وايت، ۲۰۰۰).

 

۱-۷-۲- تعاريف عملياتي:

     رضايت زناشويي: نمره اي است که از پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ[۱] براي هريک از زوجين به دست

مي آيد.

     پرخاشگري: نمره اي است که هر آزمودني در پرسشنامه پرخاشگريAO..(پ پ)[۲] کسب مي کند.

     احقاق حق جنسي: نمره اي است که فرد از پرسشنامه احقاق جنسي هالبرت[۳] کسب مي کند.

Enrech-[1]

Aggression aues Tionn aire (AQ)-[2]

Halbert-[3]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان
 • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان
 • تعيين رابطه بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان
 • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي
 • تعيين رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي
 • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

دانلود پایان نامه ارشد ارتباط تاکتیک های حل تعارض والدين با رفتار پرخاشگری فرزندان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان

۲-۲-۲-۲-۴- عزت نفس از دیدگاه کوپراسمیت

کوپراسمیت عزت نفس را ارزشیابی فرد درباره خود و یا قضاوت شخص در مورد ارزش خود می داند. وی چهار عامل اسنادی را برای رشد عزت نفس بیان می کند:

نخستین و مقدم بر تمام عوامل، میزان احترام، پذیرش و علاقه مندی که یک فرد دریافت میکند. دومین عامل اسنادی عزت نفس، تاریخ و تجارب موفقیت هایمان در زندگی می باشد و به طور کلی موفقیت و مقامی که در محیط داریم می باشد. سومین عامل، ارزش ها و انتظاراتی که بر این مبنا تجارب را مورد تفسیر قرار می دهیم. چهارمین عامل روش پاسخ دهی فردی نسبت به آن موقعیت هایی می باشد که به نحوه قضاوت و ارزیابی، حساسیت عاطفی، نگرش و روش عکس العمل فرد بستگی دارد. مثلاً دو فرد از یک موقعیت اضطراب آور دو برداشت متفاوت دارند. افرادی که از عزت نفس بالایی برخوردارند و اطمینان و تأیید درونی دارند، نحوه قضاوتشان به وضوح متفاوت از افرادی است که عزت نفس پایین دارند. کوپر اسمیت در جایی از عوامل چهار گانه فوق به عنوان موقعیت ها، حمایت ها، ارزش ها و انتظارات یاد می کند. به طور کلی از یافته های کوپراسمیت چنین نتیجه گیری میشود که افراد با عزت نفس بالا به خود اعتماد و اطمینان لازم دارند، برای حل مشکلات راه حل مناسبی می یابند، نگرش مثبت نسبت به خود دارند احساس ارزش می کنند، در بحث ها و فعالیت های گروهی بیشتر شرکت می کنند. برعکس، اشخاصی که از عزت نفس پایینی برخوردارند به خود اطمینان کمتری دارند و دریافت و درک از خودشان غنی یافته نیست، آنها در بحث های گروهی به جای فعالیت کردن ترجیح می دهند گوش دهند و تماشاگر باشند (بالدوین، ۱۹۹۸، به نقل از هوشمندی، ۱۳۸۸).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1. بررسی رابطه بین تاکتیک های حل تعارض والدين و رفتار پرخاشگری فرزندان.
 2. بررسی رابطه بین تاکتیک های حل تعارض والدين و اعتماد به نفس فرزندان.
 3. بررسیرابطهبین تاکتیک های حل تعارضوالدينو سلامت روان فرزندان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان

دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی پرخاشگری فرزندان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان

۲-۲-۳-۳- پرخاشگری به عنوان یک قضاوت اجتماعی

پرخاشگری در واقع یک برچسب اجتماعی است که افراد بر اساس قضاوت خود، به اعمال سایرین نسبت می دهند. از این رو تعبیر از اینکه یک عمل چقدر پرخاشگرانه است به عوامل اجتماعی، شخصی و موقعیتی از قبیل، عقاید که خود تابع جنسیت، فرهنگ، طبقه اجتماعی و تجربه است و نیز زمینه رویداد، شدت واکنش و هویت افراد بستگی دارد. در نظریه یادگیری اجتماعی، پرخاشگری می تواند از طریق مشاهده یا تقلید آموخته شود و هرچه بیشتر تقویت شود، احتمال وقوع آن بیشتر می شود. فردی که به علت عدم دستیابی به هدف، ناکام مانده و یا به علت اتفاقات تنش زا دچار ناراحتی شده است، برانگیختگی هیجانی نامطلوبی را تجربه می کند، اما پاسخی که برانگیختگی هیجانی را برمی انگیزد بستگی به آن دارد که، فرد چه پاسخ هایی را برای کنارآمدن با موقعیت های تنش زا یاد گرفته است. فرد ناکام ممکن است از دیگران یاری بطلبد، پرخاش کند، گوشه گیری اختیار کند، حتی برای فائق آمدن بر مانع، بر تلاش خود بیفزاید و یا با پناه بردن به الکل یا داروهای مخدر، خود را تخدیر کند. چنین فردی پاسخی را بر می گزیند که در گذشته، در از بین بردن ناکامی موفق تر بوده است. طبق این نظر، ناکامی کسانی را به پرخاشگری بر می انگیزد که یاد گرفته اند در برابر موقعیت های ناراحت کننده رفتار و نگرش های پرخاشگرانه نشان دهند. به طور کلی، نظریه یادگیری اجتماعی، بر کنش متقابل بین رفتار و محیط تأکید دارد و به جای سائقه های غریزی، بیشتر به الگو هایی از رفتار متمرکز می شود که فرد برای کنار آمدن با محیط در خود پرورش داده است. دیگر فاکتورهای مهم و قابل استفاده برای پیش بینی وقوع رفتارهای پرخاشگرانه در خانواده های بسیار بزرگ با جمعیت بالا، خانواده های سهل نگر (خانواده هایی با ضعف نظارت و کنترل)، خانواده های مستبدانه و خانوده های از هم گسیخته می باشد (بندورا، ۱۹۷۳؛ به نقل از شکرکن، ۱۳۸۴).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1. بررسی رابطه بین تاکتیک های حل تعارض والدين و رفتار پرخاشگری فرزندان.
 2. بررسی رابطه بین تاکتیک های حل تعارض والدين و اعتماد به نفس فرزندان.
 3. بررسیرابطهبین تاکتیک های حل تعارضوالدينو سلامت روان فرزندان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان

پایان نامه تعیین تأثیر آموزش خودکنترلی بر کاهش پرخاشگری و استرس والدینی در دانش اموزان

هدف کلی

تعیین تأثیر آموزش خودکنترلی بر کاهش پرخاشگری و استرس والدینی در دانش اموزان مقطع راهنمایی سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱٫

 

فرضیات تحقیق

 1. آموزش خودکنترلی برکاهش پرخاشگری در دانش آموزان مقطع راهنمایی سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱تأثیر دارد.
 2. آموزش خودکنترلی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ و کاهش پرخاشگری آنها بر کاهش استرس والدینی تأثیر دارد.
 3. آموزش خودکنترلی بر افزایش خودکنترلی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ از نظر دانش آموز مؤثر است.
 4. آموزش خودکنترلی بر افزایش خودکنترلی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ از نظر معلم مؤثر است.

 

تعاریف نظری وعملی

خودکنترلی: لوگ[۱](۱۹۹۵)، خودکنترلی را اینگونه تعریف می کند«پرداختن به رفتارهایی که پاداش درنگیده، ولی بیشتر، بدنبال دارند(لوگ،۱۹۹۵؛ به نقل از علیزاده، ۱۳۸۴).

آموزش خودکنترلی: آموزش کنترل هیجانات طی ۱۰ جلسه حدود۱ ساعت که توسط محقق اجرا می شود وبه شرکت کنندگان درگروه آزمایش چگونگی مدارا کردن وکنترل هیجانات آموخته می شود.

پرخاشگری: رفتاری است که به قصد آسیب رساندن به شخص یا اموال،اعمال می شودواز نظر اجتماعی نیز نامطلوب است. پرخاشگری دربرگیرندۀ تظاهرات مختلفی مانند پرخاشگری کلامی، تهدیدودرگیری فیزیکی است (لابر،۱۹۹۰،به نقل از کردمیرزا،۱۳۸۲).

پرخاشگری: نمره ی بالاتراز ۱۲ که آزمودنی در پرسشنامه  سنجش پرخاشگری آیزنک بدست می آورد.

استرس والدینی: مفهومی است که مشخص کنندۀ ادراک تنیدگی در نظام والد – کودک است که هم ویژگیهای تنیدگی زای کودک وهم پاسخهای والدین به این ویژگیها را در بر می گیرد (ابیدین،۱۹۸۳، به نقل از دادستان وهمکاران،۱۳۸۵).

استرس والدینی : نمره ای که فرد از پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی ابیدین ،ترجمه دادستان(۱۳۸۴) کسب کند.

نوجوانی: (ربر، ۱۹۸۵،به نقل از داعی پور،۱۳۸۶) معتقد است که نوجوانی دوره ای از رشد می باشد که با شروع بلوغ آغاز می شود وبا کمال و رسش جسمانی و روانی به پایان می رسد.

نوجوانی : دراین تحقیق منظور از نوجوانی ونوجوان ،دانش آموزانی که در مقطع راهنمایی تحصیل می کنند، میباشند.

[۱] Logue,A.W.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر

گرایش :بالینی

عنوان : رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر  

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه رایگان روان شناسی :رابطه سندرم پيش از قاعدگي با پرخاشگري در دانشجويان دختر پیشنهادات

 پیشنهادات
بر اساس نتایج حاصلاز این پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می شود.
الف ) هر فرد سعی می کند دربارۀ خود شناختهای بیشتری داشتهباشد و این که بداند دارای چه ویژگیهایی است.
ب ) هر خود پیش از رسیدن به دوره قاعدگی باید با سندرمهای آن آشنایی کامل داشته باشد.
ج ) برای نیل به شناختهای فوق دست بهمشاوره بزند. به این ترتیب که با افراد آگاه در این زمینهبه شمورت بپردازد و سعی کند از تواناییهای بالقوۀ خود اطلاعاتی کسب کند.

منابع
1 )اریک، فروم، آناتومی و ویران سازی انسان، انتشارات رشد، تهران، 1369.
2 ) براهنی، محمد تقی، زمینه روان شناسی، انتشارات رشد، تهران، 1367.
3 ) بیگدلی، محمد رضا، بیماریهای زنان، دورۀ جدید، شمارۀ 12 بهار 1375.
4 ) پورافکاری، نصرالله، خلاصه روان پزشکی، چاپ دوم، انتشارات تابش، تبریز، 1368.
5 ) ج، سیمین، ویراتسازی و پرخاشگری، چاپ دوم، انتشارات ویس، تهران،1368.
6 ) شکوهی، غلامرضا، پیام پزشکی، دورۀ جدید، شمارۀ 8، مهر 1374.
7 ) صارمی،ابوطالب، آمنورهو تشخیص و درمانآن، تهران، انتشارات ویس، 1367.
8 ) صالحی، جهان شاه، بیماریهای زنان و پیشرفت علمی نوین، انتشارات دانشگاه تهران، 1363.
9 ) لارسن،نیلز، اختلالات پیش ازعادت ماهانه، مهین میلانی، چاپ سوم، 1368.
10 ) هوگو، ویکتور، بحران زندگی،انتشارات ویس، تهران، 1364.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه سندرم پيش از قاعدگي با پرخاشگري در دانشجويان دختر 70برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

دانلود پایان نامه رایگان روان شناسی :محاسبات آماری رابطه سندرم پيش از قاعدگي با پرخاشگري در دانشجويان دختر

محاسبات آماری

محاسبات آماری شامل یک جدول است که این جدول دارای ستونهای , Y , X 2X , 2Y , XY است.

این جدول دارای 36 متغیر است که این متغیرها را از اولین متغیر (دل درد) تا آخرین متغیر (بدبینی به دیگران) به ترتیب نوشته که این 36 متغیر شامل : دل درد، عصابیت، بی قراری، اضطراب، سردرد،افزایش میل جنسی، افزایش اشتها، تپش قلب، احساس خستگی، گیجی، میل به گوشه نشینی، فراموشی، گریه کردن، بی خوابی، افزایش وزن،کاهش میل جنسی، درد سینه و پستان، نفخ شکم، چربی پوست، آکنه، گرگرفتگی، دمدمی شدن، درد مفاصل، تهوع، تکرر ادرار، عدم تمرکز، تحریک پذیری، رضایت کاری، غیبت در کار، درد کمر، تنش، میل به خودکشی، بی حوصلگی، افسردگی، احساس خشم، بدبینی به دیگران است.

برای تشکیل ستون X امتیازات دورۀ قاعدگی هر کدام از متغیرها را محاسبه کرده و برای تشکیل ستون Y امتیازات 5 روز قبل از دوره قاعدگی هر کدان از متغیرها را به دست آورده و به همین ترتیب جمع امتیازات 36 متغیر را در ستونهای Y , X قرار می دهیم.

امتیازات در ستون X مجذور شده و ستون 2X را تشکیل داده، امتیازات در ستون Y مجذور شده و ستون 2Y را تشکیل داده ضرب دوستون Y , X با هم ستون XY را تشکیل داده است.

برای تشکیل ستون d باید از فرمول زیر استفاده شود.

d = X – Y

به این ترتیب امتیازات دو ستون d نوشته شده و مجذور امتیازات در ستون d ستون 2d را تشکیل داده است جمع تمامی امتیازات در انتهایی هر ستون نوشته شده است.

جمع امتیازات ستون X با هم و تقسیم آن بر تعداد متغیر X (میانگین)را تشکیل داده است.

 

جمع امتیازات ستون Y با هم و تقسیم آن بر تعداد 36 متغیر Y (میانگین) را تشکیل داده است.

 

چون تنها 20 نفر را آزمایش کرده و آنها را در دورۀ قاعدگی و پیش از قاعدگی مقایسه نموده بنابراین از آزمون T در مورد گروههای همتا استفاده شده است که فرمول آن عبارت است از :

d تفاوت نمرات و sd انحراف استاندارد و نمرات است فرمول میانگین تفاوت نمره ها

فرمول انحراف استاندارد تفاوتها

درجه آزادی

35 = 1 – 36  1 – N

35 = N

99/0 95/0 N
704/2 021/2 35 = 1 – 36

 

فصل چهارم

جدول سندرم پیش از قاعدگی

2 d d = X-Y XY 2 Y 2 X Y X متغیرها
784 28 533 169 1681 13 41 دل درد
961 31 2210 1156 4225 34 65 عصبانیت
400 20 576 256 1296 16 36 بی قراری
1089 33 850 289 2500 17 50 اضطراب
144 12 805 529 1225 23 35 سردرد
169 13 1598 1156 2209 34 47 افزایش میل جنسی
196 14 680 400 1156 20 34 افزایش اشتها
121 11- 962 1369 676 37 26 طپش قلب
645 25 900 400 2025 20 45 احساس خستگی
64 8 609 441 841 21 29 گیجی
841 29 492 144 1681 12 41 میل به گوشه نشینی
25 5 36 16 81 4 9 فراموشی
144 12 364 196 676 14 26 گریه کردن
196 14 240 100 576 10 24 بی خوابی
1 1- 306 324 289 18 17 افزایش وزن
0 0 100 100 100 10 10 کاهش میل جنسی
2116 46 1235 361 4225 19 65 درد سینه و پستان
784 28 828 324 2116 18 46 نفخ شکم
625 25 625 256 1681 16 41 چربی پوست
64 8 48 16 144 4 12 آکنه
25 5 36 16 81 4 9 گرگرفتگی
81 9 0 0 81 0 9 دمدمی شدن
81 9 22 4 121 2 11  درد مفاصل
81 9 1 1 100 1 10 تهوع
16 4 12 4 36 2 6 تکرر ادرار
1 1 380 361 400 19 20 عدم تمرکز
729 27 731 289 1849 17 43 تحریک پذیری
169 13 338 169 676 13 26 رضایت کاری
36 6 40 16 100 4 10 غیبت در کار
81 9 112 49 256 7 16 درد کمر
121 11 1152 64 361 8 19 تنش
49 7 0 0 49 0 7 میل به خودکشی
1156 34 1736 784 3844 28 62 بی حوصلگی
196 14 2067 1521 2809 39 53 افسردگی
81 9 400 256 625 16 25 احساس خشم
256 16 377 169 841 13 29 بدبینی به دیگران
1054 = 533 = 41632 =
11705 = 204010 = 522 =
12508 = 36 = N  

 

ستون X = دوره قاعدگی است.

ستون Y = 5 روز قبل از دوره قاعدگی است.

ستون 2X = مجذور امتیازات ستون X است.

ستون 2Y = مجذور امتیازات ستون Y است.

ستون XY = ضرب امتیازات دو ستون X , Y با هم است.

ستون X – Y = d = برای این که دو متغیر موجود است از این فرمول استفاده شدۀ امتیازات ستون X در امتیازات ستون Y کم ستون شده است.

ستون 2d = مجذور امتیازات در ستون d = X – Y است.

جمع هر کدام از امتیازات در انتهای هر ستون نوشته شده است. جمع امتیازات ستون X و تقسیم آن بر تعداد متغیرها X (میانگین) و جمع امتیازات ستون Y با هم و تقسیم آن تعداد متغیرها Y (میانگین) را تشکیل داده است.

نمودار سندرم قاعدگی در طی دوره عادات ماهانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار سندرم قاعدگی در طی دوره عادات ماهانه

این نمودار مربوط به سندرم پیش از قاعدگی است. سندرم پیش از قاعدگی خود دوره عادت ماهانه است. محور عمودی در این نمودار تعداد امتیازها و محور افقی تعداد متغیرها است که با توجه به امتیازهای به دست آمده نمودار رسم شده است.

این نمودار نشان دهنده آن است که افراد در هنگام قاعدگی متغیرها را در سطح تقریباً بالایی دارا هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

افسردگی

 

نمودار سندرم پیش از قاعدگی 5 روز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار سندرم پیش از قاعدگی 5 روز

این نمودار مربوط به سندرم پیش از قاعدگی است که در واقع متغیر دوم یعنی پرخاشگری است.  این نمودار دارای محور افقی و عمودی است و محور افقی این نمودار تعداد امتیازها و محور عمودی تعداد متغیرها است که با توجه به امتیازهای به دست آمده نمودار رسم شده است.  این نمودار نشان دهنده آن است که افراد در هنگام قاعدگی پرخاشگری را دارا هستند و هم چنین نشان دهنده آن است که بین قاعدگی و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بردن به تفاوت میانگینهای سندرم پیش از قاعدگی و میانگین نمرات پرخاشگری از آزمون استیودنت استفاده شده است.

 

تفسیرنتایج

چون t محاسبه شده (36 / 7 = t) از مقدار معیار جدول در سطح 99% بزرگتر است همبستگی کاملاً معنی دار است یعنی لااقل باسطح 99% اطمینان می توان قضاوت کرد که بین سندرمهای پیش از قاعدگی و میزان پرخاشگری در بین دختران دانشجوی رشته زبان رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش سندرم پیشاز قاعدگی پرخاشگری افزایش می یابد.

بحث و مطابقت یافته های تحقیق با یافته های قبلی و تعیین این که آیا فرضیه تایید شده است یا نه و علل رد آن.

با به دست آوردن امتیازات و تشکیل ستون Y , X و ضرایب مربوط به آن هم چنین رابطه همبستگی که قبلاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نمایانگر رابطه معنی دار بین سندرم پیش ازقاعدگی و پرخاشگری است.

برای مقایسۀ دو گروه سندرم پیش ازقاعدگی و پرخاشگری از آزمون t استیودنت استفاده شدهو این فرض پذیرفته شده است که بین سندرم پیش از قاعدگی و پرخاشگری رابطه معنی دار موجود است.

بحث و مطابقت یافته های تحقیق با یافته های قبلی و تعیین این که آیا فرضیه تأیید شده است یا نه و علل رد آن.

با به دست آوردن امتیازات و تشکیل ستون Y , X و ضرایب مربوط به آن هم چنین رابطه همبستگی که قبلاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نمایانگر رابطه معنی دار بین سندرم پیش از قاعدگی و پرخاشگری است.

برای مقایسۀ دو گروه سندرم پیش از قاعدگی پذیرفته شده است که بین سندرم پیش از قاعدگی و پرخاشگری از آزمون t استیونت استفاده شد، و این فرض پذیرفته شدهاست که بین سندرم پیش از قاعدگی و پرخاشگری رابطه معنی داری موجود است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه سندرم پيش از قاعدگي با پرخاشگري در دانشجويان دختر 70برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

دانلود پایان نامه رایگان روان شناسی :بحث و نتیجه گیری رابطه سندرم پيش از قاعدگي با پرخاشگري در دانشجويان دختر

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

طبق نتایج به دست آمده از تحلیلهای آماری با اعتبار بالائی ثابت گردید که هر قدر میزان سندرمهای قاعدگ در کی دختر دانشجو بالا باشد میزان پرخاشگری او به نسبت بالاخواهد بود.

با توجه به این که این نتیجه در یک جامعه تحصیل کرده به دست آمده، به نظر می رسد که در افراد کم سواد این نتجه گیری با ضریب بالاتری پاسخ دهد یعنی رخاشگری فرد بیشتر باشد.

پس نتیجه ای که از این تحقیق گرفته می شود این است که بین قاعدگی و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد.

خلاصه پژوهش

در این تحقیق، من با این پیش فرض که سندرمهای پیش از قاعدگی در میزان پرخاشگری تأثیر می گذارد و با مشاهده جامعه آماری نسبتاً محدودی که نتایجی دال بر تأیید این تأثیر داشت بر آن شدم تا تحقیق جامع با جامعه آماری وسیعو بالاتری با استفاده از ابزارهای سنجش را به صورت قاطع تری تعیین و پس ازجمع آوری داده هایخام اقدام به تحلیل و تفسیر آماری نموده ام و نتیجه این تفسیرها تعیین ضریب همبستگی این دو متغیر بود. (دوره عادات ماهانه و 5 روز قبل آن) و با استفاده از فرمول انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استیودنت کاملاً مشخص گردید که افزایش در میزان سندرمهای قاعدگی باعث افزایش پرخاشگری خواهد شد. بنابراین نتیجه گیری می شود که بین سندرم پیشقاعدگی و پرخاشگری رابطۀ معنیداری موجود است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه سندرم پيش از قاعدگي با پرخاشگري در دانشجويان دختر 70برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

دانلود پایان نامه رایگان روان شناسی : شرایطی که بر سندرم پیش از عادت ماهانه اثر می گذارد :

شرایطی که بر سندرم پیش از عادت ماهانه اثر می گذارد :

چنانچه زنی مبتلا به سندرم باشد روش زندگی، ساختمان بدنی ویژه و پرونده پزشکی اش تماماً بستگی به شدت سندرم او دارد و اگر نتواند فعالیت هورمونی بدنش را کنترل کند در عوض می تواند بیوشیمی 23بدن خودرا کنترل نماید. زن با آگاهی به این که در برابر چه عواملی واکنش نشان می دهد می تواند با تغییر یکی از متغیرها سندرم خود را تسکین بخشد.

این اثرات به وضوح مشخص کننده آن است که این سندرم بی تردید به چگونگی حالت جسمی و روانی شخص بستگی دارد.

تقویت عادت ماهانه :

پزشک برای تشخیص این سندرم باید از بیمار خود بخواهد به مدت دو یا سه ماه نشانه های سندرم را در تقویم عادت ماهانه یادداشت کند تا پزشک بتواند کار تشخیص و بهبود را سرعت بخشد. این کار نه تنها کمک به پزشک به شمار می رود، بلکه آگاهی بیمار را از شدت سندرم خود افزایش می دهد.

زن می تواند نشانه های سندرم خود را روی تقویم معمولی که برنامه های دیگرش را یادداشت می کند یا در تقویمی که در پایان کتاب اختلالات پیش از عادت ماهانه داده شده است بنویسید و یا حتی می تواند از کاغذ خط دار استفاده و جدولی مانند جدول زیر تهیه نماید (پورافکاری، 1368 ).

تقویم عادت ماهانه زنی که مبتلابه سندرم پیش از عادت ماهانه است.

1 شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
1             1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12

بی قرار تحریک پذیر

13

بی خوابی بی قراری

14

بی خوابی بی قراری

15

تحریک پذیر افسرده

4 16

افسرده تحریک پذیر

17

افسرده تحریک پذیر

18

افسرده تحریک پذیر

19

افسرده تحریک پذیر

20

گرسنگی

21

تورم

22

تورم

5 23

افسرده تحریک پذیر

24

تسکین

25

عالی (ع)

26

عالی (ع)

27

خیلی خوب

28

خوب

29

خوب

6 30

خوب پرانرژی

31

خوب

         

تقویم عادت ماهانه مهرماه 1364

این تقویم بیانگر ویژگیهای نشانه های بیمار مبتلا به سندرم پیش از عادت ماهانه است. توجه کنید که چگونه نشانه های مربوط به سندرم طی چند روز آخر پیش از خونریزی شدت می یابد و چگونه با آغاز خونریزی ناپدید می شود شروع خونریزی را در این تقویم باغ مشخص کرده ایم که آغاز خونریزی این بیمار روز 24 مهرماه است (صالحی، 1363 ).

آمنوره :

آمنوره عبارت است از عدم پیدایش قاعدگی و یا قطع قاعدگی بیش از سه پریود (دوره).

باید متذکر شد که آمنوره تظاهری از بیماری اصلی است نه خود بیماری، به عبارت دیگر خود، علامتی (symptom) از بیماری اصلی است. برای سهولت بحث آمنوره را به دو گروه اولیه تقسیم می نمایند.

1 ) آمنوره اولیه (فیزیولوژیک) :

عبارت است از عدم وجود قاعدگی قبل از بلوغ، دوران حاملگی، دوران شیردهی.

آمنوره ثانویه (پاتولوژیک) :

عبارت است از توقف قاعدکی بیش از سه پریود متوالی در خانمی که قبلاً قاعده شده است.

 

 

 

آمنوره ثانویه خود به دو گروه تقسیم می گردد :

– Long Term Amenorrhea  – به آمنوره ای اطلاق می گردد که مدت آن بیش از یکسال باشد.

– Short Term Amenorrhea  – به آمنوره ای اطلاق می گردد که مدت آن بیش از 6 ماه حداکثر تا یکسال باشد.

علل آمنوره :

برای بررسی علل آمنوره باید نظری اجنالی به فیزیولوژی قاعدگی بی افکنیم.

فیزیولوژی قاعدگی : در پیدایش قاعدگی اعضای زیر دخالت مستقیم و غیر مستقیم دارند :

هیپوتالاموس ، کرتکس مغز ، هیپوفیز قدامی ،تیروئید ، تخمدان ، رحم ، دستگاه تناسلی خارجی .

باید بین این اعضا هماهنگی خاص وجود داشته باشد تا قاعدگی به وجود آید و اگر اختلالی در هر یک از اعضای یاد شده به وجود آید انواع مختلف اختلال از جمله آمنوره بروز می کند (صارمی ، 1367).

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه سندرم پيش از قاعدگي با پرخاشگري در دانشجويان دختر 70برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه